TheNaturalWarrior

Posts Tagged ‘Wyeth Lederle’

Prevenar

Lagret under: prevenar on mars 5, 2007 at 3:21 pm

Jeg ser i Vesterålen at Fremskrittspartiet nok en gang er ute og er oppgitt over manglende offentlig innsats på helseområdet. Denne gangen går harmen ut over manglende offentlige utgifter på en eksperimentell vaksine som FrP bare regner som sikker og helt effektiv og uten bivirkninger. Som vanlig er FrP ute etter å skaffe seg lettvinte stemmer basert på estimerte steminger ute blant folk uten tanke på den vitenskapelige begrunnelsen som ligger bak et slikt spørsmål.

Vi snakker selvfølgelig om pneumokokkvaksinen som etter en følelsesmessig mediaomtale ble bestemt innført fra og med 2006.

PREVENAR

F.o.m. 1. juli i år skal en ny vaksine inn i barnevaksinasjonsprogrammet, Prevenar. Det er en pneumokokkvaksine som skal forebygge hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og blodforgiftning. Alle barn født fra og med 1. januar i år vil få denne gratis og hver dose koster ca. 576 kroner og det skal gis vaksine ved 3, 5 og 12 måneders alder. Foreldre oppfordres av helsemyndighetene å gi barna vaksinen nå, av egne penger, fordi det visstnok er så viktig.
Så hvorfor skal man innføre nok en vaksine dekket av staten for 57.000 barn hvert år, eller 171.000 doser a 576 kroner til en totalpris av 98 millioner? Jo, for å teoretisk redde 2-4 barn fra dødsfall av hjernehinnebetennelse fra pneumokokkinfeksjon.

Ja, hadde man garantier for at denne vaksinen var effektiv og ikke minst sikker, ville det jo ikke være problematisk å forsvare et slikt program. Men som ved alle andre vaksiner, er det naivt å tro at ikke en del barn vil få alvorlige bivirkninger når man skal sette 171.000 doser hvert år, bare i lille Norge.

Prevenar produseres av et av de fire selskapene som kontrollerer 75% av vaksinemarkedet, Wyeth Lederle. Et av innholdsstoffene er aluminiumfosfat som er en neurotoksisk substans som kan gjøre stor skade, spesielt hos spedbarn med ikke fullutviklet hjerne.
I følge produsenten har det ikke blitt utført studier vedrørende karsinogenisk, mutagenisk eller effekt på fruktbarhet.

I vaksinasjonmekkaet USA har Prevenar vært i barnvaksinasjonsprogrammet siden 2000. Der koster hver dose 242 dollar, eller 1.645 kroner og siden USA er ledende på det meste, kan vi ane hva vi har å forvente av økte overføringer av statlige midler til legemiddelindustrien i fremtiden.

USA har et sentralt register (VAERS) som skal registrere skader og dødsfall fra vaksiner og det er rapportert 217 dødsfall som følge av Prevenar. Dette tallet er meget konservativt, siden det er anslått at bare 10% av alle skader og dødsfall fra bruk av legemidler blir rapportert. Så man kan estimere dødsfallene til 2.170. Jeg er ingen racer i matematikk, men hvis vi for enkelthets skyld (og fordi tallene er usikre), sier at det den norske befolkningen er 1% av den amerikanske, kan vi oppleve 21 dødsfall som direkte følge av Prevenar i de neste 5 årene.
http://www.whale.to/a/vaers.html

Michael Horwin sier:
“The safety and efficacy evaluations, and federal approval of Prevnar is laden with ethical questions. Many of the doctors directly involved in the testing and approval process appear to have significant conflicts of interest. The efficacy of the vaccine is questionable and safety testing has been terribly inadequate. There are no long-term studies (i.e. more than 5 years) of the chronic, debilitating and life threatening diseases that this vaccine may cause. The fact that the vaccine is bio-engineered by combining various types and portions of bacteria should require it to undergo considerable scrutiny. Assuming the vaccine has any efficacy at all, the need for universal vaccination needs to be reexamined in light of the small number of children who might be at risk from serious complications from pneumococcal disease.”
http://www.mercola.com/2001/mar/3/prevnar.htm#

PREVENAR OG DIABETES

Immunologen Dr. J. Bart Classen har publisert data i British Medical Journal (BMJ 1999;319:1133) som viser en sammenheng mellom utviklingen av insulinavhengig diabetes (type 1) og HiB vaksinen som forøvrig også inngår i det norske barnevaksineprogrammet. Vil også Prevenar ha denne ”bivirkningen”?
Classen Immunotherapies, Inc. informerte FDA (amerikansk mat-og legemiddeltilsyn):
“The committee was meeting to discuss whether to recommend approval of a new conjugated pneumococcal vaccine intended for preventing meningitis and other infections in children. The vaccine is similar in structure to conjugated vaccines to prevent hemophilus meningitis which have been widely used for 10 years and have been linked to large rises in insulin dependent diabetes. The difference is the 7-valent vaccine is composed of 7 different vaccines, each to a separate strain of pneumococcus, so its toxicity may be 7 times as great as the currently marketed hemophilus vaccines.”
http://www.whale.to/vaccines/classen6.html

Er det virkelig forsvarlig å implementere en eksperimentell vaksine der langtidseffektene ikke er kartlagt? Og der de studiene Folkehelseinstituttet henviser til er finansiert av produsenten selv?

Det blir altfor lettvint og tabloidt å argumentere for at enhver virus og bakteriell sykdom kan unngås ved vaksiner. Tanken om at vaksiner som alle andre legemidler kan føre til bivirkninger og død synes å være fraværende i diskusjonen. Man bare tar det som sikker viten at vaksiner er bare av det gode og det blir dessverre forsterket av våre egne helsemyndigheter.
Vi kan se på sak etter sak der enkeltmennesker ikke når frem med informasjon med at noe har medført helseskade. Knapt et norsk menneske har hørt om det betennelseshemmende Vioxx som bare i lille Norge har forårsaket 300-400 dødsfall og ble trukket tilbake etter 50-60.000 dødsfall og tusenvis av søksmål mot produsenten Merck i USA. Er vi så naive da at vi tror at noen få dødsfall etter bruk av vaksinen Prevenar som FrP anbefaler så sterkt, vil avstedkomme noen form for offentlig granskning for ikke å snakke om erstatning?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00