TheNaturalWarrior

Posts Tagged ‘pateurisert’

Vår ”døde” melk

Lagret under: melk, pasteurisert on mars 5, 2007 at 3:22 pm

Enzymer er proteiner som er livsviktig for tusenvis av prosesser i kroppen, deriblant å fordøye maten vi spiser. Enzymer finnes i rå mat og når vi ikke får nok enzymer fra kosten, må bukspyttkjertelen selv produsere det som mangler. Men dette er kostbart for bukspyttkjertelen, som etter lang tids ”overarbeidelse” på grunn av enzymmangel resulterer, i følge Dr. Edward Howell, en pioner i enzymforskningen, til: ”Et kortere liv, sykdom, forstørret bukspyttkjertel, redusert hjernestørrelse og redusert motstand mot stress av alle typer.”

Derfor er det viktig for god helse å ikke varmebehandle maten for hardt. Alle enzymer blir deaktivert ved 47,8 C i væske og ved ca. 66 C i luft. Ifølge Fallon & Enig: ”Det er en av de lykksalige mekanismene i naturen der mat og væske ved 47,2 C kan berørers uten smerte, mens væske over 47,8 C vil brenne. Således har vi en innebygget mekanisme for å bestemme om maten vi spiser ennå inneholder dets enzymer.”

 Det er flere faktorer som ødelegger eller ”denaturerer” enzymer:

 Legemidler, alkohol, fluor, frie radikaler, industribehandlet mat, genetisk manipulering (ref. Dr. Tim O’Shea).

 Enzymer virker imidlertid ikke alene. De er avhengige av en samspill med vitaminer, mineraler og sporstoff.

Pasteurisering

I følge Melk.no, foregår pasteuriseringen for vanlig melk ved at den blir oppvarmet til minst 72 C i 15 sekunder. Kulturmelk blir oppvarmet til minst 80 C.

Hvis man ser denne behandlingen i lys av det som ble sagt om enzymer, synes det klart at en slik varmebehandling ødelegger alle enzymene og melken er således ”død”.

Vitamininnholdet i pasterurisert melk er også drastisk redusert. Følgende sitat av utenlandsk forskning oversatt:

”…I følge S. Schmidt-Nielsen og Schmidt-Nielson (Kgl. Norske Videnskap. Selsk. Forhandl., når pasteuriserert til 63 C ble gitt til voksne rotter, ble tidlig død eller nedsatt vitalitet observert hos avkom. Dette ble forklart med ødeleggelsen av Vitamin A”.

”Pasteurisering av melk ødelegger ca. 38% av vitamin B-komplekset ifølge Dutcher og kollegaer”.

”Vitamin C i kumelk blir for det meste ødelagt ved pasteurisering eller fordamping”.

Smittefare

Myndighetene liker å fortelle at rå melk er en utrolig farlig kilde til smittsomme bakterier og at behandlingen gjør det hele så mye tryggere.

Opplysningskontoret for Meieriprodukter sier i Mozon 19.05.2004: ”Upasteuriserte meieriprodukter kan gi matforgiftninger”.

En slik uttalelse er faktisk sann, men den forvrenger bildet og prøver å gi det feilaktige inntrykket at pasterurisert melk er tryggere enn rå melk. All mat kan gi smitte og det er meget uheldig at myndigheter og industri prøver å gi et inntrykk av at bare behandlet og ”død” mat er uten risiko, dette er ikke tilfelle.

Selv om alle meieriprodukter er pasterurisert etter alle kunstens regler, er matsmitte et økende problem. Mattilsynet selv publiserte den 3/9 2004 denne uttalelsen:

”Over halvparten av bakterielt betinga matbåren sykdom skyldes nå sporedannende bakterier. Dette er bakterier med ekstrem overlevelsesevne. Denne bakterietypen utkonkurrerer andre matforgiftningsbakterier under f.eks. høg temperatur, vask, desinfeksjon mm. ved at disse danner motstandsdyktige sporer, mens andre bakterier drepes eller reduseres kraftig i antall. Det registreres en klar økning i denne typen matforgiftninger. Denne utviklingen forklares med at konsumet av ferdigprodusert, varmebehandla mat med lang holdbarhetstid øker. Denne maten har vært utsatt for en slik behandling under produksjonen at andre bakterier er drept i så stort antall at de sporedannende råder grunnen alene. Kilder for smitte er blant annet ris, pasta, grønnsaker, kjøtt, desserter”.

Det er interessant å merke at melk og andre meieriprodukter ikke er nevnt her. Jeg vil anta at grunnen er at det er et politisk og økonomisk ømt tema med sterke næringsinteresser hos produsenter som Tine. For kun få dager siden ble det i media kort referert til at Tine har måttet trekke tilbake lettmelk levert av Tine Meieriet Øst Oslo, fordi det inneholdt antibiotika!

Tine og Mattilsynet ble enige om å trekke partiet tilbake, men bagatelliserte saken ved å påstå at antibiotika i melk innebærer liten helserisiko. Her har vi et skoleeksempel på at industri og myndigheter samarbeider i kampen mot naturlig mat og for legemidler. Hadde folk hatt tilgang på ekte økologiske meieriprodukter som ikke var behandlet, ville slike ting aldri skje. En ku som får for som den er tilpasset til og får bevege seg, vil sjelden bli syk.

For en tid tilbake ble gårdbruker Gustav Koot fra Hillestad i Vestfold dømt for å ha omsatt upasteurisert melk uten tillatelse fra myndighetene. Hadde noen av hans kunder blitt syke? Nei. Han ble dømt som en annen narkotikaforbryter fordi han solgte mat slik den ble skapt fra naturen. Det har ingenting med matsikkerhet å gjøre, men alt om penger og profitt. Tine er livredd for at det skal bli allment kjent at folk som er melkeallergikere ofte tåler rå melk, at talløse mennesker som har drukket rå melk har kvittet seg med mange forskjellige plager og rett og slett fått et nytt liv. Det er nemlig ikke nok profitt for Tine å levere ubehandlet melk fordi da kunne de ikke komme ut med stadig nye og ”kule” produkter som ikke har noe med god helse å gjøre. Men de smaker godt og gir god profitt. Forresten så er det mange som foretrekker smaken av rå melk, men generasjoner har blitt oppflasket på ”død” melk og tror at det er slik det skal være. Å si at pasterurisert melk er bedre eller tryggere enn rå melk, er omtrent som å si at morsmelkerstatning er bedre enn melken fra mor.

Ifølge doktor Robert V. Tauxe ved National Center for Infectious Diseases i USA, regner man med at en av fire innbyggere blir matforgiftet årlig, noe som utgjør svimlende 76 millioner tilfeller. Tauxe og hans medarbeidere har nøye gjennomgått rundt 5000 årlige dødsfall i USA som skyldes matsmitte (fra VG, 20/08 2002). Man har like strenge regler med meieriprodukter i USA som i Norge, så man kan ikke bruke rå melk som forklaring på økt smittefare.

Hvor risikabelt er egentlig rå melk?

Mark McAFee er en produsent i Colorado, USA, av rå melk og kolostrum (råmelk). Han sier i en uttalelse den 19. mai 2004 blant annet:

”Staten (Colorado) har aldri funnet en eneste patogen (sykdomsfremkallende mikroorganisme) salmonella, E.coli eller listeria i noen av våre produkter. I perioden mellom 2000 og 2004 var det flere listeriautbrudd fra pasteuriserte melkeprodukter og iskrem. I samme tidsperiode ble mere enn 12 millioner porsjoner fra Organic Pastures (deres økologiske produkter) konsumert, og det var ikke en eneste person som klagde over sykdom og ikke et eneste patogen ble funnet av staten eller næringsmiddeltilsynet”.

BSK laboratorium i Fresno testet de økologiske produktene ved å tilføre patogener for å undersøke bakterieveksten i rå melk. Salmonella ble utkonkurrert av naturlige bakterier i melken og kunne ikke påvises etter 24 timer. Listeria og E.coli kunne ikke vokse i denne melken og ble redusert over tid. Laboratoriet konkluderte: ”…organisk rå melk og kolostrum synes ikke å legge forholdene til rette for oppblomstring av patogener…”

Ron Schmid sier: ”Hos hundrevis – kanskje tusenvis – av mine pasienter som har brukt rå melk, har ikke en eneste noensinne utviklet en salmonella, campylobakter eller andre rå melk relaterte infeksjoner”.

Fordelene ved naturlig, rå melk

Innerst inne vet enhver person med IQ over 87 at naturlig mat er bedre enn prosessert, syntetisk mat. Sally Fallon fra Dr. Weston A. Price Foundation sier bl.a:

“I gamle dager når vitenskapsmenn på våre universiteter gjorde skikkelig forskning, sammenlignet de helsen til barn som fikk rå melk eller pasterurisert melk. Barn som fikk rå melk hadde større resistanse mot tuberkolose, skjørbuk, influensa, difteri, lungebetennelse, astma, allergiske hudproblem og tannråte. I tillegg hadde de overlegen vekst og absorpsjon av kalsium."

Ron Schmid, som våre myndigheter sannsynligvis ville kalle en kvakksalver fordi han praktisere naturlig medisin, sier:

”Jeg har foreskrevet rå melk fra grass-foret dyr til mine pasienter i nesten 15 år. Gang på gang har jeg sett at allergier har forsvunnet og dramatisk bedret helsen. Spesielt hos barn, forsvinner mellomørebetennelse og kommer ikke tilbake når de får rå melk. Både barn og voksne som ikke har kunnet drikke pasteurisert melk uten problemer, har trivdes med rå melk."

Dersom man kommer seg forbi desinformasjonen til helsemyndighetene og meieriindustrien, vil man kunne lese store mengder med informasjon om fordelene ved rå melk på Internet. I tillegg til vanlige mennesker og utøvere av alternativ medisin som lever godt med fordelene med rå melk, finnes det heldigvis noen leger som nekter å bryte eden fra Hippokrates og behandler pasienters sykdommer med ordentlig mat og ikke som skolemedisinen, som behandler pasienters symptomer med syntetiske legemidler.

Dr. D.W. Cavanaugh ved Cornell University har konkludert at:

“Det finnes bare en stor sykdom og det er feilernæring”.

Hippokrate’s ed:

"Jeg sverger ved legeguden Apollon og Asklepios og Hygieia og Panakeia og alle andre guder og gudinner som jeg påkaller som vitner, at jeg vil oppfylle denne ed og denne kontrakt så langt jeg evner:

Den som har lært meg legekunsten, vil jeg akte like høyt som mine foreldre, dele med ham det jeg eier, og hjelpe ham når jeg trenger det. Hans sønner skal jeg betrakte som mine brødre, og om de ønsker å lære seg kunsten, skal jeg undervise dem uten lønn eller godtgjørelse. Mine egne og min lærers sønner og de svenner som har avgitt skriftlig og edfestet kontrakt på legevis, skal jeg gjøre delaktige i reglene, den muntlige overlevering og alt annet lærestoff. Men ingen andre skal få del i det.

Så langt jeg evner og forstår, skal jeg gi den syke dietter som vil hjelpe ham. Og alt som kan skade eller forderve ham, skal jeg unngå. Jeg skal aldri gi noen en dødelig gift, ikke engang om de selv ber om det. Jeg skal heller ikke gi dem råd om den slags. Jeg skal aldri gi en kvinne noe fosterfordrivende middel.

Ærlig og redelig skal jeg tilbringe mitt liv og utøve min kunst. Aldri noen gang skal jeg fjerne stener fra blæren med snitt, men overlate slike pasienter til dem som har spesialisert seg på det.

Overalt hvor jeg kommer inn i huset, vil jeg virke til pasientens beste, avholde meg fra all bevisst urett og særlig unngå kjønnslig omgang med de kvinner og menn, slaver og frie som bor der. Alt det som jeg ser og hører når jeg behandler pasientene eller også utenfor behandlingen, slikt som man ikke skal plapre om, det vil jeg holde for meg selv og anse alt slikt som usagt.

Om jeg oppfyller denne ed og ikke krenker den, la meg da lenge glede meg over livet og min kunst. La meg æres av alle mennesker til evig tid. Men om jeg bryter denne ed og sverger falsk, måtte da alle ulykker og glemsel ramme meg."

(Fra Trond Berg Eriksen (kapittelforfatter) «Tenkningens historie», Aschough 1982, bind 1, ss 55-56.)

Referanser:

Sally Fallon, Mary G Enig, PhD 

Dr. Tim O’Shea: ”Enzymes: The Key to Longevity”

—Krauss, W.E., Erb, J.H. and Washburn, R.G. Studies on the nutritive value of milk, II. "The effect of pasteurization on some of the nutritive properties of milk," Ohio Agricultural Experiment Station Bulletin 518, page 9, January, 1933.

—Lewis, L.R., The relation of the vitamins to obstetrics, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 29.5:759. May, 1935.

—Overstreet, R.M., Northwest Medicine, June, 1938, as abstracted by Clinical Medicine and Surgery, "The Increase of Scurvy," 42, 12:598, December, 1938.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00