TheNaturalWarrior

Posts Tagged ‘Oslo-politi’

Myndighetene tror at de eier barna i Norge

Lagret under: 1, diktatur, kommune, nwo, politistat, terror on april 2, 2009 at 7:57 pm

Jeg fokuserer i min blogg på det som jeg mener er viktigst for et godt liv her på jorden, nemlig frihet og helse. Dessverre er det altfor mange borgere som synes at det er kjedelig, vanskelig eller for tidkrevende å engasjere seg i. Dette er myndighetene meget glade for og derfor støtter de alle tiltak som tar folks tid og oppmerksomhet bort fra det de selv driver med, slik at TV og sport er noe som myndighetene vil ha mere av. Det er brød og sirkus for folket og er en eldgammel metode.

I dagens nettutgave av VG med tittelen: “Truer foreldre som kjøper narkotika med barnevernet” kan en lese at politiet i Oslo mener seg berettiget til å kidnappe barna til foreldre som blir tatt i å kjøpe hasj.

Truer foreldre som kjøper narkotika med barnevernet

Hvordan vanlige folk reagerer på dette tror jeg vil ha en avgjørende effekt på hvordan samfunnet vil utvikle seg i årene fremover. Her vil jeg oppfordre folk til å virkelig tenke seg om, vurdere konsekvensene og danne seg en mening om de ønsker å leve i et slikt samfunn. Men først vil jeg kort komme med en del informasjon som mange ikke vet om eller har tenkt på.

Den som ikke har merket at kårene for personlig frihet stadig blir dårligere, følger ikke med på samfunnsutviklingen. Jeg har fokusert mest på hva som skjer i USA her på bloggen, fordi man der har kommet lengst (sammen med England) i undertrykkelsen av Gudegitte rettigheter ethvert menneske har. Her i Norge har vi det beste vernet for ytringsfriheten og vi har vært skånet for de aller verste utslagene av angrepet på individet ved statsterrorisme, men vi har lenge hatt meget dårlige kår for helsefrihet. Vårt sosialiserte helsevesen som er basert på tvang, fører til et nærmest monopol for skolemedisinen med sin symptombehandling av sykdom som fører til enorme lidelser i form av bivirkninger og død fordi det meste som brukes av medisiner er patenterte syntetiske legemidler som først og fremst er til fordel for legemiddelindustrien. Private løsninger har vanskelige kår og naturlegemidler er erklært fiende av myndighetene.

I USA har angrepet på individet pågått i flere år og det intensiveres i en vanvittig fart nå. Grunnloven blir brutt på det groveste slik at myndighetene selv begår massive lovbrudd i forfølgelsen av vanlige folk som i mange tilfeller har vært utsatt for de verste reaksjonene på, såvel som trivielle lovbrudd, som på ikke-lovbrudd.

Barnevernet i USA er et instrument for statsterrorisme

I USA heter barnevernet child protective services (CPS). Plutokratiet som er i ferd med å tilrive seg full kontroll over verden, kaller diktaturet for The New World Order, eller Den Nye Verdensorden på norsk. En av bærebjelkene for å nå sine mål er å bryte opp og ødelegge familiene, sette familiemedlemmene opp mot hverandre og hjernevaske barn. Les om noen av overgrepene her, på engelsk:

Family Attorney Blows the Whistle on State Child Protective Services Agencies

Armed Men Terrorize School

Mass CPS corruption

Mass CPS corruption P2

In memory of those protected to death by cps

CPS to take child away at birth

CPS the kidnappers & my story

Alex Jones interviews Greg Pound about the CPS taking his children over a dog bite.

Alex Jones vs. CPS Agent

Statsterrorismen har begynt i Norge

Fra artikkelen i VG kan en lese:

“Faren ble tatt for å kjøpe hasj mens han var ute og trillet barnevogn. Resultat: Politiet kontaktet barnevernet, som overtok omsorgen for 3-åringen.”

Dette er helt utrolig og noe som på ingen måte kan aksepteres. Nå setter altså politiet i Oslo all prestisje inn på å stoppe salg av hasj og hensynet til et lite barn er totalt underordnet for dem. Barnevernet skal altså nå få kidnappe barn med politiets hjelp UTEN at det foreligger noen form for barnemishandling. Hvis en person gjør en mindre overtredelse av en suspekt lov, skal altså staten kunne kidnappe personens barn istedetfor å fokusere på den det gjelder, den voksne.

Hasj og marihuana er karakterisert som narkotika og er ved lov forbudt i Norge. Det er mange ting som er forbudt i Norge og som det ikke er noen logisk eller rettmessig grunn for. I motsetning til alkohol, som forøvrig også er et narkotikum og det siste legale sådann, fører ikke hasjbruk til aggresjon og vold.

Uansett er kjøp og bruk av hasj ingen grunn til å frata mennesker sine barn. Er en voksens bruk av hasj skadelig for barn? Hva med oppslagene fra barnevernet om omfattende bruk av narkotika blant barna som er i deres varetekt? I USA er barn som er i barnevernets varetekt 5 ganger mere utsatt for overgrep enn barn som er hos sine foreldre. Jeg sier ikke at vi i Norge har slik en omfattende vanskjøtsel og mishandling av barn i barnevernets varetekt som i USA, men utviklingen går i den retningen når man lever i en stat som mener at den skal overta stadig mere av barneoppdragelsen og kontrollen på hvordan og hvor barn lever.

En del vanlige folk vil dessverre støtte slike aksjoner fordi de ikke klarer å tenke klart. Man må være klar over at offentlige overgrep alltid begynner i det små for så å øke gradvis slik at folk får tid til å venne seg til tanken og kompromisse sine liv inntil de lever i et totalitært samfunn der familien og enkeltindividet er helt uten rettigheter. Nå vil antakelig flertallet støtte praksisen fordi flertallet ikke røyker hasj. Det er demokratiets flertallsdiktatur. Hvis praksisen er vellykket fra myndighetenes side, vil de gå gradvis videre til flere “overtredelser” som kvalifiserer til kidnapping av barn uten lov og dom eller så mye som en liten mistanke om omsorgssvikt. Hva vil det neste bli? Foreldre som drikker alkohol? Røyker? Snuser? Disiplinerer sine barn (barneoppdragelse)? Kommer til legevakten med et barn som har skadd seg i lek?
Kompromisser med myndighetene er det samme som å gi avkall på et levelig liv for oss og våre etterkommere.

“Foreldre som blir tatt for narkotikakjøp må avgi forklaring overfor politiet og barnevernet” sier
stasjonssjef ved Grønland politistasjon i Oslo, Kåre Stølen. Er dette rettskafne mennesker eller avskum som er på en makttripp? Når nå overgrepene i USA og England fra politi og barnevern er godt etablert, er det tilfeldig at denne demoniske tankegangen og praksisen begynner å vise seg i Norge også?

Norske sentralpolitikere har lenge trodd at deres rolle i samfunnet er å være borgernes foresatte selv om deres egentlige rolle er å tjene folket. Nå prøver også politi og barnevern å opptre som foresatte, som om disse er bedre i stand til å gjøre det rette enn vanlige folk. Hvordan er det mulig at det i store lag av samfunnet har fått feste seg en oppfatning om at Gudegitte rettigheter er noe staten kan gi eller ta bort?

“I tillegg til bøter på opp mot 10.000 kroner risikerer narkokjøpere nå å miste omsorgsretten dersom de har barn” sier Stølen. Hvordan kan de miste omsorgsretten dersom staten ikke på forhånd tror at de forvalter denne retten og derved eier barna?

Byrådsleder Erling Lae synes denne statsterroren er veldig bra. I en sak fra USA der besteforeldre mistet retten til omsorgen for sitt barnebarn fordi de var for gamle (rundt 50), og der barnet ble adoptert bort til et homofilt par med beskjed til besteforeldrene at de aldri ville få se sitt barnebarn igjen dersom de protesterte. Jeg tenker at homoen Erling Lae vil applaudere en slik praksis også i Norge, når jeg leser hva han støtter av barneovergrep i krigen mot familien.

Stasjonssjef ved Grønland politistasjon i Oslo, Kåre Stølen, barnevernet i Oslo, kommunen, politifolkene som utfører overgrepene og andre som direkte elller indirekte er involvert i denne virksomheten, burde vært anmeldt og satt under etterforskning. Dessverre vil ikke det skje i et stadig sykere samfunn. Men i mine øyne er de alle samfunnsfiender.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00