TheNaturalWarrior

Posts Tagged ‘Helsedirektoratet’

VIKTIG INFORMASJON OM DEN NYE INFLUENSAEN

Lagret under: 1 on august 21, 2009 at 10:21 am

Som jeg regner med alle i dette landet har fått, har jeg også fått denne livsviktige ”informasjonen” fra Helsedirektoratet. Nok et nytt virkemiddel i skremselspropagandaen fra staten som i samarbeide med media virkelig har fått fart på ”informasjonen” til befolkningen om den nye pesten som kommer til en plass nær deg.

I folderen er de vanlige rådene om hvordan man skal nyse og fise, bruke desinfiserende midler og unngå nærkontakt. Selv i vår lille skole på bygda skal de nå rengjøre seg med alkohol. Det skapes et bilde av en kommende krise av Bibelske proposjoner og bare ved å følge instruksjonene fra MYNDIGHETENE kan liv og helse bevares.

Hvorfor all denne omsorgen og hundrevis av millioner av våre skattekroner? Influensaen har så langt forløpt som en blek kopi av den vanlige årlige influensaen. Jeg har kommet frem til to muligheter. Enten vet noen i høye posisjoner at dette viruset, som eksperter hevder er skapt i et laboratorium, vil mutere til noe langt farligere ELLER så er forklaringen som følger på siste side i folderen fra Helsedirektoratet:

”Denne influensaen skyldes et nytt virus som få er immune mot. De fleste blir heldigvis ikke mer syke enn ved vanlig influensa, men flere blir syke. Noen blir også alvorlig syke. Derfor må vi ta felles ansvar for Å BEGRENSE SMITTE TIL VI FÅR EN VAKSINE”.

(mine store bokstaver på slutten)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Plan for massevaksinasjon

Lagret under: 1 on juli 27, 2009 at 10:46 am

Den 1. november 2008 publiserte Nasjonalt Folkehelseinstitutt “Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner”. Linken til dokumentet er nederst på siden her.

Noen interessante momenter fra denne rapporten er:

- Tilbudet om vaksinering vil i utgangpunktet være frivillig. Legg merke til ordet “utgangspunktet” fordi som rapporten sier videre, ifølge smittevernlovens § 3-8 kan Helse- og omsorgsdepartementet fastsette plikt til vaksinering til deler eller hele befolkningen. Det vil si tvang.

Smittevernloven § 3-8:

§ 3-8. Vaksinering og immunisering av befolkningen

Departementet skal fastlegge et nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer. Kommunehelsetjenesten skal tilby befolkningen dette programmet.

Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert

a) må oppholde seg innenfor bestemte områder,
b) skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, f.eks. i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler,
c) må ta nødvendige forholdsregler etter kommunelegens nærmere bestemmelse.

Når det ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Sosial- og helsedirektoratet1 påby vaksinering etter andre ledd og tiltak etter tredje ledd.

Kongen i Statsråd kan i forskrift fastsette at helsepersonell uten hinder av lovbestemt taushetsplikt skal gi nødvendige opplysninger for gjennomføring av et kontrollsystem basert på vaksinasjonsregistre, og gi regler for slike registre, jf. helseregisterloven.

Smittevernloven

- “Personer som allerede har gjennomgått sykdom med det aktuelle viruset og er blitt friske, må ansees som immune.” Ja, det skulle bare mangle, men dette må vel tas med på plussiden i dette hysteriet.

- Alvorlige uønskede hendelser: skal rapporteres til instituttet. Men jeg ønsker alle som eventuelt vil komme i en slik situasjon lykke til med å bli tatt på alvor. Historikken fra helsemyndighetene vedrørende vaksineskader tilsier at de vil gjøre alt de kan for å tilskrive uønskede hendelser som forårsaket av alt annet enn vaksinen.

Et annet moment her, og som gjelder globalt, er at legemiddelprodusentene har ordnet seg avtaler som sikrer dem immunitet mot erstatningskrav som følge av deres vaksiner. Det eneste de ifølge rapporten har ansvar for er ved ukorrekt fremstilling eller mangelfull kontroll av vaksinen. Hvis barnet ditt utvikler autisme av vaksinen for eksempel, vil i Norges tilfelle legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline ikke ha noe erstatningsansvar for det.
Det mest sannsynlige scenarioet er at heller ikke staten vil gi erstatning og at slike konsekvenser må bæres av familien selv.

- Blant kommunehelsetjenestenes plikter nevnes: “Ha en plan for klargjøring av lokaler til bruk for vaksinasjon. Skoler, helsestasjoner, haller, smittevernkontor osv. kan være egnet som lokaler. Det kan vurderes å benytte de samme lokaler som ved valg.”
“Opprette et lokalt døgntilgjengelig tilbud for oppfølging av personer med mulige vaksinereaksjoner.”

Les om prioriteringene for hvilke grupper som skal vaksineres først, fra side 12 i rapporten. Jeg tipper at strategi F “vaksinasjon av alle” blir aktuelt all den tid det er bestilt 9,4 millioner doser vaksiner, altså to doser til hver eneste nordmann.

VG:

Hurtigtester H1N1-vaksine

Helsedirektoratet:

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

KUNNGJØRING:

Den som er interessert, er hjertlig velkommen til å melde seg inn i min Facebook-gruppe Nei til svineinfluensavaksinen:

Nei til svineinfluensavaksinen

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

BAXTER: Fugle-svine- og menneskeinfluensavaksiner

Lagret under: 1 on april 28, 2009 at 1:33 pm

Helsedirektoratet inviterer pressen til briefing med helsedirektør Bjørn-Inge Larsen og overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet i forbindelse med svineinfluensasituasjonen.

Koordineringsansvar for svineinfluensaen i Norge

Her sa blant annet helsedirektøren at det man helst ser for seg, er å få tak i en vaksine som kan komme på markedet 4-6 måneder etter at viruset er isolert. Han sa videre at man er i kontakt med et legemiddelselskap for eventuelle leveranser, men han sa ikke hvilket selskap dette er. Kan det være Baxter?

Baxter

Baxters fulgleinfluensaskandale

Bare for noen få uker siden var Baxter ansvarlig for en skandale som kunne fått enormt alvorlige konsekvenser dersom det ikke hadde blitt oppdaget. I Toronto Sun kan man lese hva Baxter gjorde:

”Det forurensete produktet, en blanding av H3N2 influensavirus og H5N1 virus (fugleinfluensa) som ikke var merket, ble levert til et Østerrisk forskningsfirma. Det Østerriske firmaet Avir Green Hills Biotechnology sendte så deler av dette til sine underleverandører in Tsjekkia, Slovenia og Tyskland.

Forurensingen, som blir etterforsket av de fire landene, kom frem da underleverandøren i Tsjekkia vaksinerte ildere med produktet som resulterte i at de døde. Ildere skal ikke dø av kontakt med humant H3N2 influensavirus.”

Fugleinfluensavirus smitter ikke folk lett, men det gjør influensavirus. Hvis noen blir smittet samtidig med begge disse typene av virus, kan vedkommede fungere som en inkubator for et hybridvirus som kan settes i stand til å smitte generelt. Hadde dette skjedd, kunne vi hatt en pandemi som kunne ha smittet og drept mennesker i et omfang som langt overstiger de som har dødd av fulgeinfluensa eller vanlig menneskeinfluensa. Flere i media, blant annet Times of India sa at denne forurensete vaksinen ble sendt til 18 land i desember i fjor. Hva ville ha skjedd dersom dette ikke ble oppdaget og gjort offentlig kjent?

Baxter: Product contained live bird flu virus

Nå vil Baxter lage vaksine mot svineinfluensa også

Ifølge Sun Times og Infowars har Baxter sendt en anmodning til WHO (verdens helseorganisasjon) om å få en virusprøve for å starte arbeidet med å utvikle en vaksine.

”Baxter er ikke den eneste vaksine-produsenten som nå tar de første stegene for å utvikle en vaksine mot svineinfluensa. GlaxoSmithKline har også hatt samtaler med WHO.”

Christopher Bona some er talsmann for Baxter sier det er for tidlig å si noe om hvor lang tid det vil ta å utvikle en potensiell vaksine. Men firmaets celle-baserte vaksineteknologi setter dem istand til å utvikle vaksiner i løpet av halvparten av tiden det tar å utvikle vaksiner med konvensjonelle metoder som bruker egg. ”Dette reduserer produksjonstiden til omtrent 13 uker fra 26 uker” sier Bona.

Baxter har utviklet en vaksine mot en potensiell fugleinfluensapandemi også. Vaksinene som kalles Celvapan, har blitt godkjent i Europa og myndighetene rundt om i verden har pandemi-planer i samarbeid med Baxter. Noen land har lagre med Celvapan mens andre land har kontrakt med Baxter for leveranse dersom en pandemi med fugleinfluensa bryter ut.

Deerfield-based Baxter International working on swine flu vaccine

Baxter To Develop Swine Flu Vaccine Despite Bird Flu Scandal

Hva skjer nå?

Ingen vet hvordan situasjonen med denne nye varianten av en blanding av fugle,svine-og menneskeinfluensa vil utvikle seg. Ingen vet hvor mange som er infisert i Meksiko der viruset har sin opprinnelse eller hvor mange som er døde på grunn av det. Hvorfor har kun mennesker i Meksiko dødd så langt? Har viruset oppstått av seg selv eller er det utviklet som et bio-våpen? Spørsmålene er mange og vi vil forhåpentligvis få flere svar etterhvert som situasjonen utvikler seg.

Men det er all grunn til å følge utviklingen nøye og spesielt hvilke tiltak WHO og myndighetene setter i verk. Når Baxter som nevnt her har blitt grundig avslørt i et forsøk på å skape en pandemi for kort tid siden, vil det være en ny skandale om dette firmaet får i oppdrag fra WHO å lage en ny vaksine.

Det er mye om svineinfluensa vi ikke vet

Det er åtte-ti mistenkte i Norge

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00