TheNaturalWarrior

Posts Tagged ‘økologisk matproduksjon’

Slik skal økologisk matproduksjon bekjempes

Lagret under: 1 on april 22, 2007 at 12:37 pm

Vi kjenner til det omfattende arbeidet som på nasjonale og internasjonale nivåer har blitt gjort og forsetter å gjøres for å stoppe alternative løsninger på helseplager som kan konkurrere med legemiddelindustrien, slik som kosttilskudd. Dette er idag et faktum, selv om man for få år siden ikke ville trodd at slikt kan skje i demokratiske samfunn. Det er imidlertid slik verden fungerer, ”følg pengene” og ”makten rår”. Vi ser på område etter område at nasjonale og internasjonale vedtak og lovendringer alltid ser ut til å være særdeles gunstig for den multinasjonale storindustrien.

Dette blir obligatorisk i USA fra og med 2008:

La oss se på hva som skjer i USA som ofte gir en pekepinn på hva som litt senere skjer i Europa og dermed automatisk i Norge fordi EU bestemmer det meste på disse områdene.

Det amerikanske landbruksdepartementet har bestemt at hver eneste eier av husdyr som hest, ku, gris, sau, høne eller due skal registreres i en offentlig database for konstant offentlig overvåkning. Dette overvåkningssystemet skal bruke tenknologier som GPS og det blir krav om tidkrevende rapportering fra alle som eier husdyr, selv om det dreier seg om kun ett eneste dyr. Det er husdyreierne selv som må bære de ekstra kostnadene ved dette systemet og det vikarierende argumentet for at dette er nødvendig, er faren for dyresykdommer.

Ethvert dyr, inkludert kjæledyr, skal ha en microchip montert på kroppen og det skal registreres og innrapporteres hvor de har tilhold og hvor de beveger seg.
I forhold til produsenter av økologiske produkter vil dette være en økonomisk tilleggsbelastning som vil føre til nedleggelser og dermed faller dette alternativet bort for forbrukere, eller i beste fall vil det gjøre økologiske matvarer mye dyrere enn i dag.

I tillegg til at dette tiltaket har sterke preg av Big Brother-overvåkning, fører det indirekte til at borgere vil fratas retten til å være selvforsynt med mat.

Hva med Norge?

Vi har ikke kommet like langt i ”utviklingen” i Norge ennå, men vi kan allerede nå se konturene av hva vi har i vente. Som følge av EØS avtalen har man nå innført registre over husdyrhold med samme begrunnelse som det amerikanske landbruksdepartementet bruker, nemlig frykten for dyresykdommer.
Vi ser hva som skjer ellers med økologisk landbruk. Frykten for fugleinfluensa som er en skapt frykt, fører til at mange som har utegående høner har tatt livet av disse.
I følge Mattilsynet er det tillatt å bruke ikke-økologisk for i økologisk landbruk og selv om samme instans er skeptisk, har EU besluttet at kreftfremkallende nitritt og nitrater skal tillates i økologisk kjøtt, og da blir det slik også i Norge. Så i stedetfor å forby økologisk landbruk, noe som ville være for drastisk selv for EU og USA’s myndigheter, tyr man heller til lovendringer som saboterer grunnlaget for økologisk landbruk.
Dette er de første tegnene på den nylig igangsatte kampanjen mot økologisk landbruk og må bekjempes av alle som verdsetter god og trygg mat og som vil leve i et samfunn uten unødvendig overvåkning og regulering fra myndighetene.

Kilder:

http://www.stopanimalid.org/

http://reliableanswers.com/politics/nais.asp

http://www.mattilsynet.no/dyr/husdyrregistrene

http://matportalen.no/Saker/1108725507.69

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00