TheNaturalWarrior

Archive for the ‘vaksineindoktrinering’ Category

Hvorfor tror vi så sterkt på vaksiner?

Lagret under: vaksineindoktrinering on mars 5, 2007 at 3:19 pm

Leser man informasjon fra norske myndigheter som for eksempel Folkehelseinstituttet, vil man sitte igjen med et inntrykk av at vaksinene både er effektive og sikre. Men dersom man søker andre kilder, vil et annet og mere skremmende bilde bli tegnet. Det er en stor mengde med forskere og mennesker med forskjellige profesjoner ute i verden som har skrevet mange bøker og artikler om skadevirkningene av vaksiner.

Vaksinering og i særdeleshet vaksinering av barn ved barnevaksinasjonsprogrammet er et meget relevant emne som bør diskuteres når det gjelder helse. Det vil nok utvilsomt komme som en overraskelse på mange at det i det hele tatt eksisterer en kontrovers angående vaksiner. Vi har i mange tiår lært av myndigheter og helsearbeidere at vaksiner er en av medisinens mest glittrende øyeblikk, bare matchet av oppdagelsen av penicillin. Leser man informasjon fra norske myndigheter som for eksempel Folkehelseinstituttet, vil man sitte igjen med et inntrykk av at vaksinene både er effektive og sikre. Men dersom man søker andre kilder, vil et annet og mere skremmende bilde bli tegnet. Det er en stor mengde med forskere og mennesker med forskjellige profesjoner ute i verden som har skrevet mange bøker og artikler om skadevirkningene av vaksiner. Debatten om vaksiner bør være svært aktuelt siden det i år skal tilbys en ekstra dose med kikhostevaksine (pertussis) til andreklassinger og en ny vaksine som heter Prevenar, en pneumokokkvaksine som skal gis ved 3, 5 og 12 måneders alder. Prevenar som ble innført i det amerikanske barnevaksinasjonsprogrammet i 2000, har kun blitt testet ut i en sammenligning med en annen vaksine. Dette er dårlig vitenskap. Den har ikke vært testet for bivirkninger på lang sikt og må derfor i høyeste grad anses som en eksperimentell vaksine. Jeg skal ikke her komme inn på farene for skader og død ved de enkelte vaksinene fordi det er et stort lerret å bleke. Interesserte anbefales å selv søke etter informasjon siden den er tilgjengelig i stort omfang.

HVORFOR ER DET NESTEN 100% OPPSLUTTNING?
 
Det er rart dette med hvor emosjonelt overbeviste vaksineforkjempere er. Det er nesten som det henger noe religiøst over det hele og at vaksinering av barn fra like etter at de er fødte er en slags religiøs innvielse til et livslangt avhengighetsforhold til helsevesenet, en slags dåp.

Det er interessant å filosofere over dette forholdet. Det har vært pekt på at en viktig grunn til barnevaksinasjonsprogrammene rundt omkring i verden, er nettopp å "fange" opp klienter til legemiddelindustrien og helsevesenet. Hva vil skje dersom millioner av foreldre ser at deres uvaksinerte barn vokser opp med en overlegen helse og ikke har bruk for hyppige legebesøk og medisiner? Jo, det vil bety profittap i milliardklassen for legemiddelindustrien og tap av inntekter og prestisje for leger og andre i det såkalte helsevesenet.

Det har gjennom mange år blitt ført en propagandakampanje for å hjernevaske folk med konseptet at mennesker har skrøpelige kropper som ligger helt åpen for invasjon av mikroorganismer som skaper sykdommer og at det er nødvendig med menneskelig intervensjon i form av brygg blandet med virus og bakterier fra både mennesker og dyr, kultivert på dyrevev eller abortert menneskevev og mikset med en sunn blanding av kvikksølv, aluminium, frostvæske, formaldehyd. Dette sprøytes rett inn i kroppen og skal liksom være effektivt og ufarlig!!!

Det sies at vi ville hatt mange flere alvorlig syke barn uten vaksinering. Den som bruker tid og setter seg inn i det omfattende område vaksinering er, vil finne at dette ikke er sant, tvert imot. Nesten alle sykdommene som det vaksineres for hadde gått tilbake med minimum 90% før vaksinene kom. Meget smart manipulering av data for å forsvare vaksinering har gjennom tiårene blitt tatt i bruk og det har fungert perfekt. Vi har idag en situasjon der nesten ingen vanlige folk stiller spørsmål om vaksiner er sikre og effektive. Det blir tatt som en selvfølge.

Hvorfor er det i en økende grad slik at stadig flere barn og voksne utvikler en rekke nye sykdommer og lidelser hvis vaksinene er så effektive og sikre? Jeg kan kort nevne: astma/allergier, autisme, diabetes, ADHD, lærevansker, atferdsproblemer.
Det skal nevnes at noen av disse samt andre sykdommer har sannsynligvis sammensatte årsaker, men disse og mange flere er stadig satt i sammenheng med vaksiner. Jeg leste nylig om et tilfelle i Norge der et barn som minutter etter å ha blitt vaksinert ble akutt syk og skadet for livet. Når ikke engang et slikt tilfelle blir innrapportert som vaksineskade, hvor mange skader som er forårsaket av vaksiner og opptrer senere i livet, som for eksempel Parkinson, blir aldri satt i sammenheng med vaksiner?

ET GIGANTISK EKSPERIMENT MED PATOGENER
 
Sykdommer er ikke statiske og kommet for å bli. Mikroorganismer er i stadig forandring i forhold til miljøet. Derfor har sykdommer sine utbrudd i varierende tidsrom for så å gå tilbake som vi ser med så mange sykdommer som viste stor tilbakegang selv før vaksinene kom. Hvordan forklarer man ellers at pesten kom og gikk lenge før noen vaksine var tilgjengelig?
Med den omfattende vaksineringen som foregår, har man ingen kontroll over hvilke konsekvenser det har. Med polio var det 3 forskjellige poliovirus før vaksinene ble utviklet. Nå er det 72 forskjellige virus som er satt i sammenheng med mange forskjellige sykdommer som opptrer hos vaksinerte med helt andre navn enn polio.

Ved vaksinering forandrer mikrobene seg og man får atypiske sykdommer som for eksempel atypisk meslinger. Selv personer med gjennomgått meslingsykdom og med naturlig immunitet, vil kunne få denne atypiske formen. Som mange vet er det mere alvorlig å få denne sykdommen som voksen enn som barn. Vaksinerte mødre som ikke har gjennomgått disse vanligvis milde barnesykdommene, danner ikke antistoffer som beskytter deres små barn.

FRIVILLIG TVANG:
 
Man sier at vaksinering er frivillig her i landet men det er en sannhet med store modifikasjoner. Hvor frivillig er det når omtrent hele helsevesenet er lært opp til å markedsføre vaksinenes fortreffelighet og benekte enhver skadelig virkning? Når denne propagandaen har produsert en nesten uniform befolkning som ”troende” og det presset foreldre møter på Helsestasjonene med desinformasjon om hvor viktig vaksiner er og hvor farlig det er å være uvaksinert. Det skal ikke bare meget informerte foreldre til, men de må også være sterke nok til å stå imot presset. Hvorfor er det de som er skeptiske til vaksiner som skal stå for bevisene og kalles fanatiske og uansvarlige? Dette er medisiner som presses på befolkningen fra andre og det er vaksineforkjemperne som har bevisbyrden. Tanken om at staten eier befolkningens kropper er en vederstyggelighet og har ingen plass i et fritt og demokratisk samfunn.

Ja, naturen kan være brutal og urettferdig, men den forårsaker ikke i nærheten så mye sykdom og død som det såkalte helsevesenet gjør. I USA har den amerikanske legeforeningen anslått død forårsaket av helsevesenet til å være over 100,000, den fjerde største dødsårsaken.

Det er ikke uten grunn at de som er skeptiske til vaksiner har mye mere data og verifiserbar informasjon å komme med enn de som er ”frelst”. Mange folk er late og foretrekker at andre informerer seg slik at en selv ikke trenger å bruke tid til det men har en fiks ferdig ”sannhet” å forholde seg til, helst fra myndighetenes side fordi en stoler på dem og tror at de har vurdert alle sider av alt på en gjennomobjektiv måte. Disse leser informasjonen fra Folkehelseinstituttet og dersom man har en autoritetstro væremåte, er det ikke rart at man gjør dette også til sin egen sannhet.

Jeg trodde også at vaksiner var bare av det gode, jo mere, jo bedre. Jeg visste ikke at det var et kontroversielt område i det hele tatt. Men jo mere jeg leser om vaksiner, jo mere skeptisk og skremt blir jeg. Mest av alt skremmer det hvor lett en hel verden kan manipuleres og bedras og til og med godta at skader og død av ens nærmeste skyldes alle andre ting enn vaksiner.

Det skremmer å lese om foreldre som har opplevd sine barn få store bivirkninger etter vaksinering, men likevel lar seg overbevise til å la sine barn få booster-doser av samme vaksine, av og til med fatale følger. Studien av vaksiner kan med fordel suppleres med studien av hvordan PR-firmaer opererer og vitenskapen om manipulering og dannelsen av folkelige oppfatninger.All great truths begin as blasphemies.
George Bernard Shaw

 

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00