TheNaturalWarrior

Archive for the ‘ron’ Category

Norsk media forstår ikke Ron Paul og frihet

Lagret under: hamphire, journalister-iowa-new, media-norske, paul-president-nork, ron on januar 4, 2008 at 10:02 pm

Presidentkandidaten Dr. Ron Paul overrasker midtstrømsmedia med en oppslutning på 10% i Iowa. Dette er gledelig for de som støtter frihetsidealene og man kan se frem til enda større tilslutning i New Hampshire.

Men denne oppslutningen om Ron Paul forvirrer og kanskje irriterer norske journalister. De forstår ikke hva frihet betyr og har store problemenr med å definere Ron Paul og hva han og hans tilhengere står for.

 

Norsk media er som den amerikanske når det gjelder Ron Paul. Først ble han oversett og når det viste seg at så mange vanlige amerikanere er i ferd med å våkne opp og oppdage at den styrende eliten ødelegger deres liv og ser Ron Paul som eneste håp om et fritt liv, da er man nødt til å dekke også han som presidentkandidat. Men de artiklene man hittil kan lese om Ron Paul i norsk media, viser en manglende forståelse for hva han står for og hva USA står foran som følge av mange års vanstyre. Man kan lese grove forenklinger og merkelapper som er helt urimelige og feilaktige og jeg har en mistanke om at journalistene gjør en heller slett jobb med henvisning til kilder og bakgrunnsundersøkelser for det de skriver om.

 

I forbindelse med presidentvalget i USA har VG en oversikt over hva de forskjellige kandidatene står for og i artikkelen til Geir Terje Ruud blir Ron Paul kategorisert som Internett-presidenten. Selv om Ron Paul er den kandidaten som får mest oppmerksomhet på internett, er det merkelig å kalle ham for internett-presidenten. Man får nesten inntrykk av at dette er en merkelapp for å marginalisere Paul og hans tilhengere som nesten en ikke-eksisterende gruppe med digitale mennesker uten stemmerett. De faktiske forhold som ligger bak hans oppslutning på internett kommer av at midtstrømsmedia ikke har dekket Ron Paul og hans tilhengere i særlig grad og sjelden i positive ordelag. Som i norske riksmedia er ikke amerikanske media heller lengre et talerør for folk flest eller noe i nærheten av objektiv i dekningen av forskjellige oppfatninger. De store media i USA er eid av noen få store selskaper som kun ser seg tjent med å støtte kandidater som er oppnevnt av den styrende eliten. Ron Paul faller utenfor disse og er uavhengig og i en sterk grad motstander av spesialinteressene som nåværende og mange tidligere presidenter har sett som sine herrer.

Hva spiller det egentlig for rolle når Ruud skriver, som om det er en ulempe for Paul, at han er mere i støtet i YouTube-segmentet enn blant seere av CNN? Insinuerer Ruud at sistnevnte er en bedre kvalitet type mennesker eller kanskje at de har dobbelststemmer? Eller tror han at brukere av YouTube er mindre tilbøyelig til å stemme enn seere av CNN? Jeg sier nå at førstnevnte gruppe er mere proaktive enn passive CNN seere og derfor vil stemme i større grad, så om noe er dette til fordel for Paul.

 

Videre slår Ruud fast at Ron Paul har de villeste forslagene av presidentkandidatene. Igjen bekreftes mine oppfatninger av journalister som Ruud. Han forsøker gjerne å fremstille Paul som en galning uten å forklare at de ”ville” forslagene som Ruud er slik en motstander av er:

-man skal følge den amerikanske grunnloven

-trekke troppene ut av Irak og Afganistan

-avskaffe den ulovlige Federal Reserve (privat sentralbank) og den ulovlige skatten på vanlige inntekter

-slutte med politiviksomhet av resten av verden

-få slutt på underskuddene og få økonomien i USA på fote

 

Disse er noen av holdningene til Ron Paul som skiller seg fra de andre kandidatene. Men jeg forstår Ruud sin posisjon. Også norske politikere ønsker i økende grad å underminere vår egen grunnlov som eksemplet i disse dagene viser der man skal trumfe gjennom en grunnlovsendring som gjør det lettere å endelig få Norge inn i EU ved å redusere kravet om flertallsbeslutning fra 75% til 66%. Vi har ikke ennå kommet dithen, men jeg anser det som en sikkerhet at flere norske politikere ønsker å si som George Bush sa om den amerikanske grunnloven, at den bare er ”et fordømt stykke papir” fritt oversatt til norsk. Vi har i våre samfunn synket så langt ned i den moralske avgrunnen at selv journalister både i USA og Norge ser det som vilt og revolusjonært at en presidentkandidat insisterer på å følge grunnloven!

 

Ruud skriver videre: ”Etter at han virkelig viste seg fra sin mest sjarmerende side i Jay Leno-show i høst, tok populariteten av.” Her antyder Ruud at Ron Paul som regel er en usjarmerende mann men at han tok seg sammen på Jay Leno showet. Jeg har sett og hørt mange intervju med Ron Paul og han er alltid slik, altså ytterst sjarmerende og la meg legge til, lynende intelligent, rettferdig og anstendig. Selv om de fleste andre er falske og tatt i mange løgner, er Ron Paul bare seg selv og han har de samme oppfatningene i dag som han hadde for 30 år siden. Han var imot Irak-krigen fra begynnelsen og ikke bare i det siste som Ruud skriver er tilfelle med Hillary Clinton.

 

Internett-presidenten av Geir Terje Ruud:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/presidentvalg-2008/artikkel.php?artid=186978

 

I artikkelen ”Raddis-republikaner” kaller Kim Riseth Ron Paul for revolusjonær og en som kaller på en revolusjon. Som vanlig fra journalister nå til dags, helt uten referanser for hvor og når han sa det. Ron Paul er ikke en revolusjonær. Som tidligere skrevet er han for at man følger grunnloven og ikke foretar et ukonstitusjonelt kupp og erklærer seg som diktator som George Bush har gjort. Ron Paul Revolution som har blitt signaturen til kandidaturet er ikke satt i scene av Ron Paul, men av kreative tilhengere av hans politikk. Ron Paul er tilhenger av ikke-voldelige metoder for å forandre USA og det revolusjonære består i å følge grunnloven! Ja, som jeg tidligere har skrevet, er det både fra amerikanske og norske mediers synspunkt revolusjonært og ”vilt” når en presidentkandidat insisterer på å følge lov og rett. Kim Riseth sier til og med rett ut at Ron Paul er opprørsk! Slike journalister er de ny-facistiske herskernes ønskedrøm og vil nok være ettertraktet som historieomskrivere ala Winston fra Orwell’s 1984, dersom den nye verdensorden når sitt endelige mål. Hvis de ikke når sine mål skal i alle fall ikke norske journalister bebreides. Påstanden om at Ron Paul la en av pengeinnsamlingsdagene til Guy Fawkes-dagen i november, til minne om mannen som forsøkte å sprenge Underhuset i London er kopiert av motstandere av Ron Paul i et forsøk på å sverte ham fordi de ikke finner noe annet. Innsamlingen ble slett ikke lagt til denne dagen av nevnte grunn og er tilbakevist av Ron Paul. Men for Kim Riseth er ikke fakta viktig men antydninger og merkelapper. Han antyder til og med at Ron Paul støtter terrorisme, noe som bare de mest ytterliggående facistiske mediaene som Fox News i USA har gjort. Jeg tipper det er nettopp derfra han har hentet dritten.

 

Raddis-republikaner av Kim Riseth:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/presidentvalg-2008/artikkel.php?artid=192234

 

VG omtaler i alle fall Ron Paul og lar norske lesere få stemme på ham. Ikke så med Dagbladet som konsentrerer seg om først og fremst deres yndlinger Clinton og Obama og ellers de andre kandidatene som står for krig og utplyndring av de amerikanske borgerne.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/11/26/519345.html

 

Dersom man ønsker ordentlig informasjon om Ron Paul og hva han står for som president i USA, kan man starte med følgende:

http://www.ronpaul2008.com/

http://infowars.net/

samt min artikkel skrevet tidligere her på bloggen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Varslere – Kongressmann Dr. Ron Paul

Lagret under: kongressen, paul, presidentkandidat, ron on mai 27, 2007 at 6:20 pm

Kongressmann Ron Paul ble født 20. august 1935 og vokste opp i Pennsylvania. Han er utdannet lege og tjenestegjorde i det amerikanske luftforsvaret på 60-tallet som kirurg.

Han og hans kone Carol flyttet i 1968 til Texas hvor han startet sin medisinske praksis. Som obstetrisk/gynekologisk spesialist, har han tatt imot mere enn 4000 babyer.

 

Ron Paul har et rykte på seg for å være den ledende talsmannen for frihet i amerikansk politikk. Han står for begrenset statlig virksomhet og makt, konstitusjonell styring, lave skatter, frie markeder og retur til sunne monetære prinsipper basert på valuta med ekte verdier som oppbacking. Han stemmer aldri for ny lovgivning dersom det ikke er helt klart autorisert i den amerikanske konstitusjonen. Han er alene om det i kongressen!

 

Han var i Kongressen fra slutten av 70-tallet før han i 1984 gikk tilbake til sin medisinske praksis. Han returnerte til Kongressen i 1997 og har siden representert Texas som republikansk Kongressmann. 

 

Ron Paul er ikke kjøpt opp av lobbyister og er kjent for å være meget prinsippfast og uten kompromisser på viktige saker.

 

Ron Pauls frihetsprinsipper: 

 

Rettigheter tilhører individer, ikke grupper

 

Eiendom burde eies av folk, ikke myndigheter

Alle frivillige sammenslutinger burde være tillatt – økonomisk og sosialt 

 

Myndighetenes monetære rolle er å opprettholde integriteten til den monetære enhet, ikke delta i bedrageri

Myndigheter eksisterer for å forsvare frihet, ikke for å fordele rikdom eller gi spesielle privilegier

Livene og det folk gjør er deres eget ansvar, ikke myndighetenes  

http://www.house.gov/paul/  

 

“Presidentkandidat Ron Paul har advart om at USA nå er ved et krisepunkt fordi folket har vært så likegyldige i å beskytte sine rettigheter og myndigheter har vært så effektive i å ødelegge dem. Han advarte om at eliten er forberedt på å skape hendelser for å skremme det amerikanske folket og sa at Presidentvalget i 2008 er en kamp mellom folk som bryr seg om sine rettigheter og de som er villige til å falle for fristelsene med diktatur.” 

 

http://infowars.net/articles/april2007/110407Paul.htm

 

Artikler skrevet av Ron Paul:   

http://www.silverbearcafe.com/private/securitystyle.html

http://www.silverbearcafe.com/private/walterreed.html

http://www.silverbearcafe.com/private/marchedin.html

http://www.silverbearcafe.com/private/dictatorship.html

http://www.silverbearcafe.com/private/inflationandwar.html

http://www.silverbearcafe.com/private/americandeaths.html

http://www.silverbearcafe.com/private/telling.html

http://www.silverbearcafe.com/private/paulfed.html

http://www.silverbearcafe.com/private/maestro.html

http://www.silverbearcafe.com/private/policy.html

http://www.silverbearcafe.com/private/theproblem.html

http://www.silverbearcafe.com/private/dcgunban.html

http://www.silverbearcafe.com/private/entitlement.html

http://www.house.gov/paul/congrec/congrec2006/cr021506.htm 

Artikler skrevet om Ron Paul:

How will The Media Destroy Ron Paul?

http://www.silverbearcafe.com/private/media.html

 

Odds for Ron Paul som President fra 200:1 til 15:1 på 2 uker:

http://www.silverbearcafe.com/private/oddsslashed.html

 

Ron Paul: 

 

Capitalism should not be condemned, since we haven’t had capitalism.” 

 

“A system of capitalism presumes sound money, not fiat money manipulated by a central bank. Capitalism cherishes voluntary contracts and interest rates that are determined by savings, not credit creation by a central bank.”  

 

“How did we win the election in the year 2000? We talked about a humble foreign policy: No nation-building; don’t police the world. That’s conservative, it’s Republican, it’s pro-American – it follows the founding fathers. And, besides, it follows the Constitution.”  

 

I am absolutely opposed to a national ID card. This is a total contradiction of what a free society is all about. The purpose of government is to protect the secrecy and the privacy of all individuals, not the secrecy of government. We don’t need a national ID card.” 

 

Legitimate use of violence can only be that which is required in self-defense.”  

 

“Our country’s founders cherished liberty, not democracy.”  

 

“War is never economically beneficial except for those in position to profit from war expenditures.”  

 

“When one gets in bed with government, one must expect the diseases it spreads.”  

 

“You wanna get rid of drug crime in this country? Fine, let’s just get rid of all the drug laws.”  

 

Norske media om Ron Paul:

Mannen som vil legge ned fed av e24:  

http://e24.no/kommentar/e24-kommentar/article1652288.ece 

 

Ellers hører man i beste fall bare nevnt navnet til Ron Paul når man i VG, Dagbladet og Aftenposten skriver om valget og om hva NWO kandidatene sier og viser bilder av dem.

NWO: New World Order (ny verdensorden) Globalisering.

 

Det er skammelig at det nå er opp til bloggere å fremskaffe opplysninger om de som protesterer og utfordrer den etablerte makteliten! SKAM DERE, NORSK MEDIA!!! 

 

MEDIA SOM ER EID OG KONTROLLERT AV BIG-BUSINESS IGNORERER RON PAUL: 

 

I nasjonalt sendte TV-debatter viser undersøkelser at Ron Paul både er den mest populære og den minst upopulære av de republikanske kandidatene. Noen av media gir til og med det inntrykk at han ikke en gang deltok.

Se:

http://www.rense.com/general76/paul.htm 

 

Han har aldri stemt for å øke skatter

Han har aldri stemt for et ubalansert budsjett

Han har aldri stemt for føderale begrensninger for våpeneierskap

Han har aldri stemt for økning av betalinger til Kongressen

Han har aldri stemt for å øke makten til den utøvende makten

Han stemte mot Patriot Act

Han stemte mot å regulere internett

Han stemte mot Irakkrigen 

 

Han deltar ikke i de lukrative pensjonsprogrammet til Kongressen. 

 

Han sender tilbake en del av sitt årlige kontorbudsjett til Finansdepartementet, hvert år. 

 

Han blir kalt for Dr. NO. 

 

Ron Paul som President- WMUR 27. april 2007. 2 deler.

Spørsmål fra velgere:

http://www.youtube.com/watch?v=LhSEeD1xYM0&mode=related&search=

Bill Maher intervju med Ron Paul 30. mars 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=xo6KIusCBoU&mode=related&search=

Bill Maher: Ron Paul er min nye helt:

http://www.youtube.com/watch?v=hbBeJf4O5-o

 

Real Time med Bill Maher. 25. mai 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=ExQfZC9E6j0  

 

Ron Paul blir intervjuet på radio i The Alex Jones Show, 19. februar 2007. 3 deler:

http://www.youtube.com/watch?v=P_FSkc2BDrA&mode=related&search=

Aaron Russo snakker med Ron Paul:

 

http://www.youtube.com/watch?v=UaUhGpBNBtk

 

Ron Paul taler mot administrasjonen, deres feil og konsekvensene av disse feilene. C-SPAN, 22. mai 2007, 24 min.:

 

http://www.silverbearcafe.com/private/paulcspan.html

 

CNN intervju, 26. februar 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=OEJJ1GHteLM

Ron Paul møter studenter for 911 sannhet. 25. februar 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=SW4DgZH8PJM

Ron Paul om Federal Reserve (USA’s sentralbank), bankvesen og økonomi. 17. januar 2007: 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ji_G0MqAqq8

 

 Educating Rudy Press Conference, 24. mai 2007:

 http://www.youtube.com/watch?v=DAt6Pf7jZjA

House Financial Services Committee. 19. februar 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=A4kxTkhwR_Q

Ron Paul i Fox News. 21. mars 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=7OyH4Bol944

Under radaren, MSNBC. 29. mars 2007: 

http://www.youtube.com/watch?v=Uem3OIp6kzU

Ron Paul soper gulvet med CNN ankermann. 20. mai 2007:

http://www.silverbearcafe.com/private/mops.html

Ron Paul om Irakkrigen i Kongressen. 14. februar 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=dZmPS0XmeBw

 

Intervju med Ron Paul av James Kotecki. 4 deler:

http://www.youtube.com/watch?v=vjQwIcy4OTU

 

 

DET AMERIKANSKE FOLK HAR TO VALG I 2008:

VELG RON PAUL SOM PRESIDENT 

eller

 

 

FORTSETTE PÅ VEIEN MOT DET TOTALE DIKTATUR

 

GODT VALG ØNSKES VÅRE AMERIKANSKE VENNER.   

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00