TheNaturalWarrior

Archive for the ‘politistat’ Category

Myndighetene tror at de eier barna i Norge

Lagret under: 1, diktatur, kommune, nwo, politistat, terror on april 2, 2009 at 7:57 pm

Jeg fokuserer i min blogg på det som jeg mener er viktigst for et godt liv her på jorden, nemlig frihet og helse. Dessverre er det altfor mange borgere som synes at det er kjedelig, vanskelig eller for tidkrevende å engasjere seg i. Dette er myndighetene meget glade for og derfor støtter de alle tiltak som tar folks tid og oppmerksomhet bort fra det de selv driver med, slik at TV og sport er noe som myndighetene vil ha mere av. Det er brød og sirkus for folket og er en eldgammel metode.

I dagens nettutgave av VG med tittelen: “Truer foreldre som kjøper narkotika med barnevernet” kan en lese at politiet i Oslo mener seg berettiget til å kidnappe barna til foreldre som blir tatt i å kjøpe hasj.

Truer foreldre som kjøper narkotika med barnevernet

Hvordan vanlige folk reagerer på dette tror jeg vil ha en avgjørende effekt på hvordan samfunnet vil utvikle seg i årene fremover. Her vil jeg oppfordre folk til å virkelig tenke seg om, vurdere konsekvensene og danne seg en mening om de ønsker å leve i et slikt samfunn. Men først vil jeg kort komme med en del informasjon som mange ikke vet om eller har tenkt på.

Den som ikke har merket at kårene for personlig frihet stadig blir dårligere, følger ikke med på samfunnsutviklingen. Jeg har fokusert mest på hva som skjer i USA her på bloggen, fordi man der har kommet lengst (sammen med England) i undertrykkelsen av Gudegitte rettigheter ethvert menneske har. Her i Norge har vi det beste vernet for ytringsfriheten og vi har vært skånet for de aller verste utslagene av angrepet på individet ved statsterrorisme, men vi har lenge hatt meget dårlige kår for helsefrihet. Vårt sosialiserte helsevesen som er basert på tvang, fører til et nærmest monopol for skolemedisinen med sin symptombehandling av sykdom som fører til enorme lidelser i form av bivirkninger og død fordi det meste som brukes av medisiner er patenterte syntetiske legemidler som først og fremst er til fordel for legemiddelindustrien. Private løsninger har vanskelige kår og naturlegemidler er erklært fiende av myndighetene.

I USA har angrepet på individet pågått i flere år og det intensiveres i en vanvittig fart nå. Grunnloven blir brutt på det groveste slik at myndighetene selv begår massive lovbrudd i forfølgelsen av vanlige folk som i mange tilfeller har vært utsatt for de verste reaksjonene på, såvel som trivielle lovbrudd, som på ikke-lovbrudd.

Barnevernet i USA er et instrument for statsterrorisme

I USA heter barnevernet child protective services (CPS). Plutokratiet som er i ferd med å tilrive seg full kontroll over verden, kaller diktaturet for The New World Order, eller Den Nye Verdensorden på norsk. En av bærebjelkene for å nå sine mål er å bryte opp og ødelegge familiene, sette familiemedlemmene opp mot hverandre og hjernevaske barn. Les om noen av overgrepene her, på engelsk:

Family Attorney Blows the Whistle on State Child Protective Services Agencies

Armed Men Terrorize School

Mass CPS corruption

Mass CPS corruption P2

In memory of those protected to death by cps

CPS to take child away at birth

CPS the kidnappers & my story

Alex Jones interviews Greg Pound about the CPS taking his children over a dog bite.

Alex Jones vs. CPS Agent

Statsterrorismen har begynt i Norge

Fra artikkelen i VG kan en lese:

“Faren ble tatt for å kjøpe hasj mens han var ute og trillet barnevogn. Resultat: Politiet kontaktet barnevernet, som overtok omsorgen for 3-åringen.”

Dette er helt utrolig og noe som på ingen måte kan aksepteres. Nå setter altså politiet i Oslo all prestisje inn på å stoppe salg av hasj og hensynet til et lite barn er totalt underordnet for dem. Barnevernet skal altså nå få kidnappe barn med politiets hjelp UTEN at det foreligger noen form for barnemishandling. Hvis en person gjør en mindre overtredelse av en suspekt lov, skal altså staten kunne kidnappe personens barn istedetfor å fokusere på den det gjelder, den voksne.

Hasj og marihuana er karakterisert som narkotika og er ved lov forbudt i Norge. Det er mange ting som er forbudt i Norge og som det ikke er noen logisk eller rettmessig grunn for. I motsetning til alkohol, som forøvrig også er et narkotikum og det siste legale sådann, fører ikke hasjbruk til aggresjon og vold.

Uansett er kjøp og bruk av hasj ingen grunn til å frata mennesker sine barn. Er en voksens bruk av hasj skadelig for barn? Hva med oppslagene fra barnevernet om omfattende bruk av narkotika blant barna som er i deres varetekt? I USA er barn som er i barnevernets varetekt 5 ganger mere utsatt for overgrep enn barn som er hos sine foreldre. Jeg sier ikke at vi i Norge har slik en omfattende vanskjøtsel og mishandling av barn i barnevernets varetekt som i USA, men utviklingen går i den retningen når man lever i en stat som mener at den skal overta stadig mere av barneoppdragelsen og kontrollen på hvordan og hvor barn lever.

En del vanlige folk vil dessverre støtte slike aksjoner fordi de ikke klarer å tenke klart. Man må være klar over at offentlige overgrep alltid begynner i det små for så å øke gradvis slik at folk får tid til å venne seg til tanken og kompromisse sine liv inntil de lever i et totalitært samfunn der familien og enkeltindividet er helt uten rettigheter. Nå vil antakelig flertallet støtte praksisen fordi flertallet ikke røyker hasj. Det er demokratiets flertallsdiktatur. Hvis praksisen er vellykket fra myndighetenes side, vil de gå gradvis videre til flere “overtredelser” som kvalifiserer til kidnapping av barn uten lov og dom eller så mye som en liten mistanke om omsorgssvikt. Hva vil det neste bli? Foreldre som drikker alkohol? Røyker? Snuser? Disiplinerer sine barn (barneoppdragelse)? Kommer til legevakten med et barn som har skadd seg i lek?
Kompromisser med myndighetene er det samme som å gi avkall på et levelig liv for oss og våre etterkommere.

“Foreldre som blir tatt for narkotikakjøp må avgi forklaring overfor politiet og barnevernet” sier
stasjonssjef ved Grønland politistasjon i Oslo, Kåre Stølen. Er dette rettskafne mennesker eller avskum som er på en makttripp? Når nå overgrepene i USA og England fra politi og barnevern er godt etablert, er det tilfeldig at denne demoniske tankegangen og praksisen begynner å vise seg i Norge også?

Norske sentralpolitikere har lenge trodd at deres rolle i samfunnet er å være borgernes foresatte selv om deres egentlige rolle er å tjene folket. Nå prøver også politi og barnevern å opptre som foresatte, som om disse er bedre i stand til å gjøre det rette enn vanlige folk. Hvordan er det mulig at det i store lag av samfunnet har fått feste seg en oppfatning om at Gudegitte rettigheter er noe staten kan gi eller ta bort?

“I tillegg til bøter på opp mot 10.000 kroner risikerer narkokjøpere nå å miste omsorgsretten dersom de har barn” sier Stølen. Hvordan kan de miste omsorgsretten dersom staten ikke på forhånd tror at de forvalter denne retten og derved eier barna?

Byrådsleder Erling Lae synes denne statsterroren er veldig bra. I en sak fra USA der besteforeldre mistet retten til omsorgen for sitt barnebarn fordi de var for gamle (rundt 50), og der barnet ble adoptert bort til et homofilt par med beskjed til besteforeldrene at de aldri ville få se sitt barnebarn igjen dersom de protesterte. Jeg tenker at homoen Erling Lae vil applaudere en slik praksis også i Norge, når jeg leser hva han støtter av barneovergrep i krigen mot familien.

Stasjonssjef ved Grønland politistasjon i Oslo, Kåre Stølen, barnevernet i Oslo, kommunen, politifolkene som utfører overgrepene og andre som direkte elller indirekte er involvert i denne virksomheten, burde vært anmeldt og satt under etterforskning. Dessverre vil ikke det skje i et stadig sykere samfunn. Men i mine øyne er de alle samfunnsfiender.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Varslere – Alex Jones

Lagret under: 911, alex, diktatur, fascisme, globalisering, jones, nwo, politistat, terror on juni 6, 2007 at 2:35 pm

Alex Jones ble født i Dallas, Texas 11. februar 1974. Han startet sin karriere i Austin, Texas, med direktesendt TV-program. I 1996 skiftet han til radiostasjonen KJFK der han var programleder for et program kalt The Final Edition. I 1997 lanserte han sin første dokumentarfilm, America, Destroyed By Design.

I 1999 vant han årets ”Best i Austin” meningsmåling som radiovert fra stemmer avgitt av Austin Chronicle’s lesere. Senere samme år ble han oppsagt fra KJFK-FM. Begrunnelsen for oppsigelsen i følge ledelsen var at Jones’ oppfatninger gjorde det vanskeligere å selge reklame og at han nektet å legge mere bredde på det han diskuterte. Jones sa om saken at ”Det var politisk og kom fra toppen. Jeg ble fortalt for 11 uker siden at jeg skulle la Clinton være i fred, holde meg unna alle disse politikerne og ikke snakke om å gjenoppbygge kirken”. Kirken han nevnte refererer til Wacosamfunnet der amerikanske myndigheter drepte 86 mennesker, deriblant 17 barn! Jones var en av initiativtakerne til gjenoppbyggingen og deltok selv på dugnaden og hjalp til med å samle donasjoner og støtte via radiostasjonen.

Alex Jones kan visserlig bli kalt for en varsler. Mange blir provosert av hans pågående måte å bringe budskapet frem på, siden han ikke er det minste sjenert for å ta frem megafonen og rope ut sine budskap hvor som helst. Men jeg tror det bunner ut i en ekte følt trang til å varsle folk og det er som kjent de som roper høyest som blir hørt. Men Jones roper ikke bare høyt, han er meget godt informert om en rekke saker der myndigheter, Big Business og media opptrer på måter som er til stor skade for befolkningen generelt og som gradvis fjerner dets grunnleggende rettigheter som er beskrevet i USA’s grunnlov, The Constitution.

1. juli 2002 startet Jones en kampanje kalt ”Save The Bill of Rights Campaign” for å få trukket tilbake Patriot Act som ytterligere økte Presidentens makt og la til rette for innskrenkende sivile rettigheter og økt overvåkning, altså nok noen skritt mot diktatur.

Alex Jones har tross sin unge alder laget en rekke dokumentarfilmer som blir sett av folk verden over. Han oppfordrer folk til fritt å kopiere disse dokumentarene og gi dem til venner og familie.

America Destroyed by Design
1997 by Alex Jones (Infowars.com)

Police State 2000
1999 by Alex Jones (infowars.com)

Police State 2: The Takeover
2000 by Alex Jones (infowars.com)

America Wake Up! Or Waco
2000 by Alex Jones (infowars.com)

Comprehensive Annual Financial Reports EXPOSED!
2000 by Alex Jones (infowars.com)

Dark Secrets: Inside Bohemian Grove
2000 by Alex Jones (Infowars.com)

Masters of Terror
2002 by Alex Jones (infowars.com)

911 – The Road to Tyranny
2002 by Alex Jones (Infowars.com)

Matrix of Evil
2003 by Alex Jones (Infowars.com)

Police State 3: Total Enslavement
2003 by Alex Jones (infowars.com)

American Dictators: Documenting the Staged Election of 2004
2004 by Alex Jones (Infowars.com)

The Order of Death
2005 by Alex Jones (Infowars.com)

Martial Law 9-11: : Rise of the Police State
2005 by Alex Jones (Infowars.com)

TERRORSTORM
2006 by Alex Jones (Infowars.com)

ENDGAME
(planlagt utgitt 15. august 2007)

Intervju i Hustler Magazine, mars 2007:

From 9/11 to U.S. Police State

25. juli 2001, Alex Jones advarer om globalistenes planer om å bruke Osama Bin Laden i et angrep mot Amerika. Her ba han lytterne om å kontakte det Hvite Hus og fortelle dem at de ikke må foreta det planlagte terroranslaget.
Jones hadde ingen krystallkule, han hadde bare studert elitens propaganda og samlet sammen trådene for å predikere hva som kom den 11. sptember 2001.

Alex Jones warns about attacks before 911

8. juni 2006 ble Jones stoppet og oppholdt ved den kanadiske grensen da han var på vei til å dekke møtet som Bildereberggruppen hadde i Ottawa.

Interview with Alex Jones

Alex Jones intervjuer Jesse Ventura om 911. Jesse Ventura er en tidligere fribryter før han ble Guvernør i Minnesota for noen år siden. Han var også med i Schwarzenegger’s film ”Predator”. 25 september 2006. Video:

Jesse Ventura on 9/11 with Alex Jones 2008 — Part 1 of 3

Alex Jones intervjuer Aaron Russo; Rockefeller innrømte elitens mål med å microchippe befolkningen. Video:

Alex Jones interviews Aaron Russo: Rockefeller Admitted Elite Gola of Microchipped population

Alex Jones intervjuer Dean Haglund fra “The X-Files”. Video:

9/11 Truth: Alex Jones Interviews Dean Haglund (of the X-Files)

Alex Jones intervjuer Charlie Sheen. Video:

Alex Jones Interviews Charlie Sheen

Alex Jones Websider:

Infowars
PrisonPlanet
Jones Report
MARTIAL LAW 911: RISE OF THE POLICE STATE

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00