TheNaturalWarrior

Archive for the ‘nwo’ Category

Myndighetene tror at de eier barna i Norge

Lagret under: 1, diktatur, kommune, nwo, politistat, terror on april 2, 2009 at 7:57 pm

Jeg fokuserer i min blogg på det som jeg mener er viktigst for et godt liv her på jorden, nemlig frihet og helse. Dessverre er det altfor mange borgere som synes at det er kjedelig, vanskelig eller for tidkrevende å engasjere seg i. Dette er myndighetene meget glade for og derfor støtter de alle tiltak som tar folks tid og oppmerksomhet bort fra det de selv driver med, slik at TV og sport er noe som myndighetene vil ha mere av. Det er brød og sirkus for folket og er en eldgammel metode.

I dagens nettutgave av VG med tittelen: “Truer foreldre som kjøper narkotika med barnevernet” kan en lese at politiet i Oslo mener seg berettiget til å kidnappe barna til foreldre som blir tatt i å kjøpe hasj.

Truer foreldre som kjøper narkotika med barnevernet

Hvordan vanlige folk reagerer på dette tror jeg vil ha en avgjørende effekt på hvordan samfunnet vil utvikle seg i årene fremover. Her vil jeg oppfordre folk til å virkelig tenke seg om, vurdere konsekvensene og danne seg en mening om de ønsker å leve i et slikt samfunn. Men først vil jeg kort komme med en del informasjon som mange ikke vet om eller har tenkt på.

Den som ikke har merket at kårene for personlig frihet stadig blir dårligere, følger ikke med på samfunnsutviklingen. Jeg har fokusert mest på hva som skjer i USA her på bloggen, fordi man der har kommet lengst (sammen med England) i undertrykkelsen av Gudegitte rettigheter ethvert menneske har. Her i Norge har vi det beste vernet for ytringsfriheten og vi har vært skånet for de aller verste utslagene av angrepet på individet ved statsterrorisme, men vi har lenge hatt meget dårlige kår for helsefrihet. Vårt sosialiserte helsevesen som er basert på tvang, fører til et nærmest monopol for skolemedisinen med sin symptombehandling av sykdom som fører til enorme lidelser i form av bivirkninger og død fordi det meste som brukes av medisiner er patenterte syntetiske legemidler som først og fremst er til fordel for legemiddelindustrien. Private løsninger har vanskelige kår og naturlegemidler er erklært fiende av myndighetene.

I USA har angrepet på individet pågått i flere år og det intensiveres i en vanvittig fart nå. Grunnloven blir brutt på det groveste slik at myndighetene selv begår massive lovbrudd i forfølgelsen av vanlige folk som i mange tilfeller har vært utsatt for de verste reaksjonene på, såvel som trivielle lovbrudd, som på ikke-lovbrudd.

Barnevernet i USA er et instrument for statsterrorisme

I USA heter barnevernet child protective services (CPS). Plutokratiet som er i ferd med å tilrive seg full kontroll over verden, kaller diktaturet for The New World Order, eller Den Nye Verdensorden på norsk. En av bærebjelkene for å nå sine mål er å bryte opp og ødelegge familiene, sette familiemedlemmene opp mot hverandre og hjernevaske barn. Les om noen av overgrepene her, på engelsk:

Family Attorney Blows the Whistle on State Child Protective Services Agencies

Armed Men Terrorize School

Mass CPS corruption

Mass CPS corruption P2

In memory of those protected to death by cps

CPS to take child away at birth

CPS the kidnappers & my story

Alex Jones interviews Greg Pound about the CPS taking his children over a dog bite.

Alex Jones vs. CPS Agent

Statsterrorismen har begynt i Norge

Fra artikkelen i VG kan en lese:

“Faren ble tatt for å kjøpe hasj mens han var ute og trillet barnevogn. Resultat: Politiet kontaktet barnevernet, som overtok omsorgen for 3-åringen.”

Dette er helt utrolig og noe som på ingen måte kan aksepteres. Nå setter altså politiet i Oslo all prestisje inn på å stoppe salg av hasj og hensynet til et lite barn er totalt underordnet for dem. Barnevernet skal altså nå få kidnappe barn med politiets hjelp UTEN at det foreligger noen form for barnemishandling. Hvis en person gjør en mindre overtredelse av en suspekt lov, skal altså staten kunne kidnappe personens barn istedetfor å fokusere på den det gjelder, den voksne.

Hasj og marihuana er karakterisert som narkotika og er ved lov forbudt i Norge. Det er mange ting som er forbudt i Norge og som det ikke er noen logisk eller rettmessig grunn for. I motsetning til alkohol, som forøvrig også er et narkotikum og det siste legale sådann, fører ikke hasjbruk til aggresjon og vold.

Uansett er kjøp og bruk av hasj ingen grunn til å frata mennesker sine barn. Er en voksens bruk av hasj skadelig for barn? Hva med oppslagene fra barnevernet om omfattende bruk av narkotika blant barna som er i deres varetekt? I USA er barn som er i barnevernets varetekt 5 ganger mere utsatt for overgrep enn barn som er hos sine foreldre. Jeg sier ikke at vi i Norge har slik en omfattende vanskjøtsel og mishandling av barn i barnevernets varetekt som i USA, men utviklingen går i den retningen når man lever i en stat som mener at den skal overta stadig mere av barneoppdragelsen og kontrollen på hvordan og hvor barn lever.

En del vanlige folk vil dessverre støtte slike aksjoner fordi de ikke klarer å tenke klart. Man må være klar over at offentlige overgrep alltid begynner i det små for så å øke gradvis slik at folk får tid til å venne seg til tanken og kompromisse sine liv inntil de lever i et totalitært samfunn der familien og enkeltindividet er helt uten rettigheter. Nå vil antakelig flertallet støtte praksisen fordi flertallet ikke røyker hasj. Det er demokratiets flertallsdiktatur. Hvis praksisen er vellykket fra myndighetenes side, vil de gå gradvis videre til flere “overtredelser” som kvalifiserer til kidnapping av barn uten lov og dom eller så mye som en liten mistanke om omsorgssvikt. Hva vil det neste bli? Foreldre som drikker alkohol? Røyker? Snuser? Disiplinerer sine barn (barneoppdragelse)? Kommer til legevakten med et barn som har skadd seg i lek?
Kompromisser med myndighetene er det samme som å gi avkall på et levelig liv for oss og våre etterkommere.

“Foreldre som blir tatt for narkotikakjøp må avgi forklaring overfor politiet og barnevernet” sier
stasjonssjef ved Grønland politistasjon i Oslo, Kåre Stølen. Er dette rettskafne mennesker eller avskum som er på en makttripp? Når nå overgrepene i USA og England fra politi og barnevern er godt etablert, er det tilfeldig at denne demoniske tankegangen og praksisen begynner å vise seg i Norge også?

Norske sentralpolitikere har lenge trodd at deres rolle i samfunnet er å være borgernes foresatte selv om deres egentlige rolle er å tjene folket. Nå prøver også politi og barnevern å opptre som foresatte, som om disse er bedre i stand til å gjøre det rette enn vanlige folk. Hvordan er det mulig at det i store lag av samfunnet har fått feste seg en oppfatning om at Gudegitte rettigheter er noe staten kan gi eller ta bort?

“I tillegg til bøter på opp mot 10.000 kroner risikerer narkokjøpere nå å miste omsorgsretten dersom de har barn” sier Stølen. Hvordan kan de miste omsorgsretten dersom staten ikke på forhånd tror at de forvalter denne retten og derved eier barna?

Byrådsleder Erling Lae synes denne statsterroren er veldig bra. I en sak fra USA der besteforeldre mistet retten til omsorgen for sitt barnebarn fordi de var for gamle (rundt 50), og der barnet ble adoptert bort til et homofilt par med beskjed til besteforeldrene at de aldri ville få se sitt barnebarn igjen dersom de protesterte. Jeg tenker at homoen Erling Lae vil applaudere en slik praksis også i Norge, når jeg leser hva han støtter av barneovergrep i krigen mot familien.

Stasjonssjef ved Grønland politistasjon i Oslo, Kåre Stølen, barnevernet i Oslo, kommunen, politifolkene som utfører overgrepene og andre som direkte elller indirekte er involvert i denne virksomheten, burde vært anmeldt og satt under etterforskning. Dessverre vil ikke det skje i et stadig sykere samfunn. Men i mine øyne er de alle samfunnsfiender.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Varslere – Alex Jones

Lagret under: 911, alex, diktatur, fascisme, globalisering, jones, nwo, politistat, terror on juni 6, 2007 at 2:35 pm

Alex Jones ble født i Dallas, Texas 11. februar 1974. Han startet sin karriere i Austin, Texas, med direktesendt TV-program. I 1996 skiftet han til radiostasjonen KJFK der han var programleder for et program kalt The Final Edition. I 1997 lanserte han sin første dokumentarfilm, America, Destroyed By Design.

I 1999 vant han årets ”Best i Austin” meningsmåling som radiovert fra stemmer avgitt av Austin Chronicle’s lesere. Senere samme år ble han oppsagt fra KJFK-FM. Begrunnelsen for oppsigelsen i følge ledelsen var at Jones’ oppfatninger gjorde det vanskeligere å selge reklame og at han nektet å legge mere bredde på det han diskuterte. Jones sa om saken at ”Det var politisk og kom fra toppen. Jeg ble fortalt for 11 uker siden at jeg skulle la Clinton være i fred, holde meg unna alle disse politikerne og ikke snakke om å gjenoppbygge kirken”. Kirken han nevnte refererer til Wacosamfunnet der amerikanske myndigheter drepte 86 mennesker, deriblant 17 barn! Jones var en av initiativtakerne til gjenoppbyggingen og deltok selv på dugnaden og hjalp til med å samle donasjoner og støtte via radiostasjonen.

Alex Jones kan visserlig bli kalt for en varsler. Mange blir provosert av hans pågående måte å bringe budskapet frem på, siden han ikke er det minste sjenert for å ta frem megafonen og rope ut sine budskap hvor som helst. Men jeg tror det bunner ut i en ekte følt trang til å varsle folk og det er som kjent de som roper høyest som blir hørt. Men Jones roper ikke bare høyt, han er meget godt informert om en rekke saker der myndigheter, Big Business og media opptrer på måter som er til stor skade for befolkningen generelt og som gradvis fjerner dets grunnleggende rettigheter som er beskrevet i USA’s grunnlov, The Constitution.

1. juli 2002 startet Jones en kampanje kalt ”Save The Bill of Rights Campaign” for å få trukket tilbake Patriot Act som ytterligere økte Presidentens makt og la til rette for innskrenkende sivile rettigheter og økt overvåkning, altså nok noen skritt mot diktatur.

Alex Jones har tross sin unge alder laget en rekke dokumentarfilmer som blir sett av folk verden over. Han oppfordrer folk til fritt å kopiere disse dokumentarene og gi dem til venner og familie.

America Destroyed by Design
1997 by Alex Jones (Infowars.com)

Police State 2000
1999 by Alex Jones (infowars.com)

Police State 2: The Takeover
2000 by Alex Jones (infowars.com)

America Wake Up! Or Waco
2000 by Alex Jones (infowars.com)

Comprehensive Annual Financial Reports EXPOSED!
2000 by Alex Jones (infowars.com)

Dark Secrets: Inside Bohemian Grove
2000 by Alex Jones (Infowars.com)

Masters of Terror
2002 by Alex Jones (infowars.com)

911 – The Road to Tyranny
2002 by Alex Jones (Infowars.com)

Matrix of Evil
2003 by Alex Jones (Infowars.com)

Police State 3: Total Enslavement
2003 by Alex Jones (infowars.com)

American Dictators: Documenting the Staged Election of 2004
2004 by Alex Jones (Infowars.com)

The Order of Death
2005 by Alex Jones (Infowars.com)

Martial Law 9-11: : Rise of the Police State
2005 by Alex Jones (Infowars.com)

TERRORSTORM
2006 by Alex Jones (Infowars.com)

ENDGAME
(planlagt utgitt 15. august 2007)

Intervju i Hustler Magazine, mars 2007:

From 9/11 to U.S. Police State

25. juli 2001, Alex Jones advarer om globalistenes planer om å bruke Osama Bin Laden i et angrep mot Amerika. Her ba han lytterne om å kontakte det Hvite Hus og fortelle dem at de ikke må foreta det planlagte terroranslaget.
Jones hadde ingen krystallkule, han hadde bare studert elitens propaganda og samlet sammen trådene for å predikere hva som kom den 11. sptember 2001.

Alex Jones warns about attacks before 911

8. juni 2006 ble Jones stoppet og oppholdt ved den kanadiske grensen da han var på vei til å dekke møtet som Bildereberggruppen hadde i Ottawa.

Interview with Alex Jones

Alex Jones intervjuer Jesse Ventura om 911. Jesse Ventura er en tidligere fribryter før han ble Guvernør i Minnesota for noen år siden. Han var også med i Schwarzenegger’s film ”Predator”. 25 september 2006. Video:

Jesse Ventura on 9/11 with Alex Jones 2008 — Part 1 of 3

Alex Jones intervjuer Aaron Russo; Rockefeller innrømte elitens mål med å microchippe befolkningen. Video:

Alex Jones interviews Aaron Russo: Rockefeller Admitted Elite Gola of Microchipped population

Alex Jones intervjuer Dean Haglund fra “The X-Files”. Video:

9/11 Truth: Alex Jones Interviews Dean Haglund (of the X-Files)

Alex Jones intervjuer Charlie Sheen. Video:

Alex Jones Interviews Charlie Sheen

Alex Jones Websider:

Infowars
PrisonPlanet
Jones Report
MARTIAL LAW 911: RISE OF THE POLICE STATE

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

VARSLERE – MENNESKER SOM PROTESTERER MOT OVERGREP FRA ELITEN

Lagret under: frihet, nwo, varslere on mai 27, 2007 at 4:58 pm

Verden er på full fart i en farlig retning. Det ser ut til at utviklingen har aksellerert dramatisk etter hendelsene i USA den 11.september 2001, populært kalt 911.

Vi har spesielt siden den tiden sett stadige nye tiltak, besluttet av myndigheter rundt omkring i verden, som fører til mere overvåkning, inndragning av personlige friheter og reguleringer av omtrent alle områder ved vanlige folks liv. Begrunnelsen som gis er selvsagt den såkalte krigen mot terror, en tanke som er latterlig i seg selv.

I serien ”Varslere” ønsker jeg å rette fokus på noen mennesker som på forskjellige områder og måter jobber mot denne utviklingen. Dette er mennesker som viser virkelig mot og som kjemper for opplysning av den kompakte majoritet som er hjernevasket til å tro på den offisielle propagandaen formidlet av korporasjonseid media og som jobber imot eliten som står bak, opprettholder og vidreutvikler en slik verdensorden.

Mange av disse menneskene gjør dette på tross av negative konsekvenser som rammer dem selv. De blir utsatt for personlig kritikk, latterliggjøring, blir sett på som farlige, dumme eller uansvarlige og noen blir til og med truet på livet, utsatt for vold og forfølgelse eller får sine karrierer ødelagt. Når enkeltmennesker på tross av slike konsekvenser velger å varsle befolkningen om ting som ikke er som de bør være, fortjener de vår dypeste beundring og respekt.

Disse modige personene står for verdier som:

-Individuell frihet

-Åpenhet i myndigheters affærer med krav om sannferdig informasjon

-Mot grunnløs overvåkning, kontroll og bevegelseshindringer

-Rett til frivillig assosiering og protester

-Ytringsfrihet

-Privat eiendomsrett

-Mot skatteslaveriet som inflasjonen representerer. Mot overnasjonale skatter og skatt på egen 

   arbeidskraft

-For et pengevesen basert på ekte verdier som gull og sølv

-For fri presse og rettsvesen

-Frie valg

-For fri konkurranse på like vilkår

-Mot NWO (den nye verdensorden), globalisering i nåværende form

-Matfrihet, medisinsk frihet

-Mot innblanding i andre lands affærer

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Norske Bilderbergere

Lagret under: bilderberger, brundtland, eu, jensen, myklebust, nwo, rockefeller, siv, stoltenberg on april 23, 2007 at 1:33 am

 

Jeg finner det helt naturlig og riktig at folk får rede på akkurat hvem av den norske eliten som har deltatt eller for tiden deltar i de årlige møtene til Bilderberger. Møter som er hemmelige og hvor deltakerne har fått beskjed om å ikke kommentere det de har vært med på og hvor pressen ikke har adgang.

 

Informasjonen er hentet fra denne nettsiden:

http://www.bilderberg.org/1991.htm

 

1991:

Arne Olav Bruntland (Professor)
Per Ditlev-Simonsen (Businessman)

Niels Warring (Banker)

1993:

Erik G.; Managing Director and CEO, Braathens SAFE
Westye Hoegh; Chairman of the Board, Leif Hoegh & Co AS
Niels Warring; Director, Wilh. Wilhelmson Limited AS

 1994:

Westye Hoegh, chairman of the board, Leif Hoegh & Co. AS; president, Norwegian Shipowners’ Association.
Thorvald Stoltenberg, co-chairman, International Conference on the Former Yugoslavia; former minister for foreign affairs; former minister of defense.

1995:

Thorvald Stoltenberg

1996:

Hoegh, Westye
Petersen, Jan,  Parliamentary Leader, Conservative Party

1997:

Hoegh, Westye
Myklebust, Egil, Chief Executive, Norsk Hydro

1998:

Hoegh, Westye
Storvik, Kjell – Governor, Bank o
f Norway
Udgaard, Nils M. – Foreign Editor, Aftenposten

1999:

Clemet, Kristin – Deputy Director General, Confederation of Business and Industry
Hegge, Per Egil – Editor, Aftenposten
Höegh, Westye

2000:

Hambro, Christian; Director-General, Research Council of Norway
Reiten, Eivind; Executive Vice-President, Corporate Management, Norsk Hydro SA

2001:

Bergesen, Jr. Finn – Administrative director, NHO (Confederation of Norwegian Business and Industry)
Heyerdahl, d.y., Jens P. – Group president and CEO, Orkala ASA
Höegh, Westye

2002:

Myklebust, Egil – Chairman, Norsk Hydro ASA
Bernander, John G. – Director General, Norwegian Broadcasting Corporation
Stoltenberg, Jens – Leader of the Opposition (Social Democratic Party)

2003:

 

Gjedrem, Svein – Governor, Central Bank of Norway
Myklebust, Egil – Chairman, Norsk Hydro ASA

 

2004:

Åser, Svein – CEO, DnB NOR ASA
Underdal, Arild – Rector, University of Oslo
Myklebust, Egil – Chairman, Scandinavian Airline System (SAS)  

2005:

Lundestad, Geir, Director, Norwegian Nobel Institute; Secretary, Norwegian Nobel Committee
Myklebust, Egil, Chairman of the Board of Directors, SAS
Grydeland, Bjørn T., Ambassador to the EU. 

2006:

Myklebust, Egil  Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
Koss, Johann O.  President and CEO, Right To Play
Norvik, Harald  Chairman & Partner, ECON Management AS
Jensen, Siv  Member of Parliament 


2007:

Egil Myklebust, Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA

2008:

Egil Myklebust

Kristin Clemet

Knut Vollebækk

 

OPPDATERT 25. mai 2007:

 

 

For sjuende gang og for sjette år på rad skal  Egil Myklebust, Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA (Norway) delta på årets Bilderberger-mæte i Istanbul i slutten av mai.

 

Det ser ut til at norge er representert med en slags leder som går igjen år etter år. Tidligere var dette Westye Hoegh, nå er det Egil Myklebust. 

 

Myklebust er styreformann i SAS som forøvrig er det første flyselskapet som får tillatelse til å bruke fingeravtrykk som ID for passasjerer. Tilfeldig? Les om dette ellers på bloggen min.  

 

Litt overraskende å se at ikke flere fra Norge er med på denne listen. Myklebust har antakelig så stor omgangskrets at direktivene fra NWO via Bilderberg blir formidlet til de som skal sørge for at det blir norsk lov også.

 

OPPDATERT 6. juni 2007:

 

Så har årets Bilderberger-møte vært avholdt og som vanlig har den norske pressen ikke gjort sin plikt, men holdt tett om dette.

 

Årets saker ser ut til å være blant annet;

-De europeiske Bilderbergerne er irriterte over Bush-administrasjonens behandling av den globale oppvarmingen.

-Hva som kan gjøres med Russland som viser større selvhevdelse i det siste.

-Hva skal gjøres med den alvorlige situasjonen i Afganistan.

 

Ifølge Daniel Estulin har man også lansert et nytt begrep som en kan legge merke til om brer seg som ild i tørt gress etter hvert: “sustainable consumption” . Eller på norsk, “bærekraftig forbruk”.

 

http://www.jonesreport.com/articles/030607_bilderberg_end.html

OPPDATERT 3. JUNI 2010:

Norske deltakere på møtene i Hellas i 2009, var:

Egil Myklebust

 

 

 

 

 

 

Eivind Reiten, konsernsjef i Norsk Hydro

I 2010 arrangeres Bilderbergmøtene utenfor Barcelona, Spania. Norske deltakere i år er:

Egil Myklebust

Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Norsk Hydro

Birger Magnus, styreformann i Storebrand

Et viktig tema i år er problemene med Euroen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00