TheNaturalWarrior

Archive for the ‘krakk-verdensøkonomien-dollar-terra-aksjer-fond-inflasjon-pengep’ Category

Krakk i verdensøkonomien

Lagret under: krakk-verdensøkonomien-dollar-terra-aksjer-fond-inflasjon-pengep on november 21, 2007 at 3:47 pm

Midtstrømsmedia ser ut til å kun skrive om ting når de allerede har funnet sted og ikke befatte seg med analyser av hendelser og hva fremtidige resultat kan bli, så også i økonomiske tilfeller. Derfor synes jeg ikke det er rart at vanlige folk som bare får sin informasjon fra midtstrømsmedia tror at alt bare går oppover og så får sjokk når det snur. De fleste eksperter ser også ut til å rosemale utsiktene, om det er fordi de tror det eller for å holde karusellen i gang litt til, skal være usagt. 

Den som derimot også bruker litt tid på å undersøke andre kilder enn Store Media har i flere år fått advarsler om det som skjer og vil skje med verdensøkonomien. Boligboblen i USA, den offentlige og private gjelden, forbruk basert på lånte penger, ubalansen i handelen med utlandet, forpliktelser om pensjonsutbetalinger til den store etterkrigsgenerasjonen, Medicare og subsidiering av medisiner fra legemiddelindustrien som stadig øker i pris, den aksellererende produksjonen av dollar basert kun på ingenting. Alt dette har vært advart om i årevis, mange ganger av anerkjente økonomer, men lite av dette har kommet offentligheten i øre før nedgangen har vært i virksomhet i en lang tid. Amerikanere flest har for eksempel ikke ennå skjønt hvor mye dollaren har mistet verdi fordi inflasjonen innenlands ser ut til å være forsinket. Et unntak er oljen som har steget mye og nå merkes godt for den vanlige amerikaner. Dollaren har mistet over 60% i verdi i forhold til euroen på bare de 6 siste årene! Dette er en kolossal inflasjon av pengemengden og man kan bare grøsse over hva som vil skje når det omsider går opp for amerikanerne hva som har skjedd. En planlagt plyndring av middelklassen til fordel for eliten som eier sentralbanken Federal Reserve som trykker så mye dollar den vil og får renter fra utlån til staten.  

Dette ser ut til å være en styrt utvikling mye likt det som skjedde i børskrakket i 1929. De som kontrollerer pengemengden sørger for å skape forskjellige bobler og billige lån slik at markedene ekspanderer langt over det bærekraftige, for så å dra tilbake midler i form av høyere renter slik at mange må selge for ører på kronen eller pennies on the dollar.  

Norge vil selvsagt ikke være immun for hva som er i ferd med å skje i USA. Vår nasjonalformue er i stor grad investert i amerikanske verdipapirer og i dollaren og i virksomheter ellers i verden er amerikansk eierskap sterkt til stede. Amerikanerne står for omlag 20% av verdens forbruk og det vil gi seg store utslag i eksportindustriene rundt omkring i verden. Akkurat for øyeblikket er det her til lands stort fokus på de 4 kommunene som har investert hundrevis av millioner av fremtidige inntekter på kraft, på risikofylte amerikanske fond. Det rapporteres i media i dag at man mistenker at samtlige av landets kraftkommuner har blitt tilbudt slike fond av Terra. Er dette bare et lite eksempel på hvordan den internasjonale finansielle eliten jobber for å tildra seg virkelige verdier for sine verdiløse penger? 

I saken med disse kommunene må en bare slutte at politikerne har gjort noe høyst umoralsk,om ikke kriminelt. De har gamblet med andres penger, til og med andres fremtidige penger og må etter min mening stilles for retten. At de vil skifte fokus og ansvar på finansselskapet Terra er et symptom på at ansvar for egne handlinger har dårlige kår nå til dags. Terra er kanskje ikke det mest etisk ansvalige selskapet som finnes, men jeg antar at de ikke brukte tvangsmidler overfor kommunepolitikerne for at de skulle satse store penger på fondene de ville selge. I lys av det jeg har nevnt overfor, mener jeg at dersom politikerne hadde brukt litt tid på å undersøke utsiktene i amerikansk økonomi, måtte de konkludere med at dette ville være altfor risikabelt. Å stole på ”eksperter” og ikke selv undersøke sakene, viser seg gang på gang å føre til ulykke. Når skal naive nordmenn lære at verden ikke er full av velmenende individer og selskaper som bare vil det beste for en? 

Vi har også i Norge mange av de samme utviklingstrekkene som har satt i gang den økonomiske nedturen i USA. Vi har hatt en lav rente med høyt privat forbruk og låneopptak, vi har en boligboble som ennå ikke har sprukket, vi har en inflasjon selv om den er mindre enn i USA. Vi har på den andre siden ikke utenlandsgjeld ennå og vi er foreløpig i pluss på handelsbalansen med utlandet. Men vår formue er i stor fare i og med at den er bundet opp i aksjer, verdipapirer og inflasjonsbefengte valutaer mens vi ikke har egentlige penger, gull.Vi har press på naturressursene som naturligvis er uhyre ettertraktet av multinasjonale selskaper fordi de representerer virkelige verdier, av og til evigvarende som vann/vannkraft og fisk. Vi har politikere som brenner etter å svike sitt fedreland ennå mere etter EØS, ved å legge mest mulig til rette for privatisering, som egentlig betyr i siste instans de multinasjonale monopolselskapene. 

 

For å være mere konkret i det jeg skriver og vise at dette ikke er min private oppfatning, vil jeg vidrebringe diverse sitater fra folk som vet hva de snakker om og som dessuten er offentlig tilgjengelig for hvem som helst.

På grunn av artikkelens lengde, har jeg måttet lage to andre med sitatene fra henholdsvis 2003 og 2007.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00