TheNaturalWarrior

Archive for the ‘iran’ Category

ANGREPET MOT IRAN

Lagret under: iran on april 5, 2007 at 10:30 pm

Det er mange som venter på at USA skal foreta et angrep mot Iran og det mest konkrete eksemplet på det var lekkasjen fra russisk etterretning om at dette vil skje på langfredag klokken 04:00 lokal tid, i følge informasjon snappet opp fra Pentagon. Journalist Andrei Uglanov i Argumenty Nedeli skriver at i Operation Bite vil omkring 20 mål bli bombet, som urananrikingsfasiliteter, forskningssentra og laboratorier. I så fall vil det snart vise seg om dette er riktig, men viktigere enn akkurat når angrepet vil komme, er kunnskapet om at en angrep er høyst sannsynlig.

Jeg vil i denne tråden oppdatere med opplysninger om denne saken etterhvert som de utfolder seg.

Et aktuelt spørsmål en kan stille seg er hvorfor vil USA angripe Iran. Hvorfor angrep USA Irak? Det kunne umulig være for å få tilgang til oljen fordi det kunne vært gjort mye lettere og billigere ved å kjøpe på det åpne markedet i og med at det er regnet ut at med kostnadene USA har med denne okkupasjonen, vil den oljen de importerer fra Irak koste rundt 1.100 dollar fatet istedetfor markedsprisen for tiden på noen og 60 dollar. En må nok tenke videre enn en enkelt grunn til at administrasjonen i Washington handler som den gjør.

 

Den drastisk økte aggresjonen fra vestlige land som USA og Storbrittania kom etter hendelsene i USA den 11. september 2001. Denne hendelsen har etterlatt et hundretalls ubesvarte spørsmål omkring den offisielle forklaringen om at det var et fåtall av islamske terrorister som stod bak og som i ettertid nødvendiggjorde den såkalte krigen mot terror. Dette er en krig som fører til at borgerrettigheter gradvis blir fjernet, også her i Norge, med det påskuddet at det er nødvendig for å øke sikkerheten. Krigen mot terror er imidlertid et bedrag, en liten gruppe høytstående individer i amerikansk politikk og industri ofte kalt det militær-industrielle kompleks er høyst sannsynlig de som utførte eller lot skje disse grufulle terrorhandlingene.

Nesten alle land i verden hadde stor medfølelse for USA i tiden etter angrepet og velsignet med glede USA’s invasjon av Afganistan der Talibanstyret hadde satt seg på bakbena ved å nekte bygging av olje-og gassledninger og dessuten hadde stoppet så godt som all opiumsproduksjon som forresten nå når amerikanerne styrer er større enn noensinne.

Invasjonen av Irak var ikke like godt mottatt av de allierte, men makthaverne gjør som de vil og ingen makt kan stanse verdens mektigste krigsmaskin ustraffet. Vi vet jo alle bedraget med denne invasjonen og at Irak verken hadde masseødeleggelsesvåpen eller hadde noe med Al Qaida å gjøre som Bush hevdet.

 

En av grunnene til å starte en krig eller bare invadere et mye svakere land er selvfølgelig profitt. Bush juniors egen bestefar Preston var selv en krigsprofitør under 2. verdenskrig og sønnesønnen er ikke mindre forbrytersk. Det er vel kjent at Bushfamilien har interesser i oljeindustrien, det samme med visepresident Dick Cheney. De som støtter disse forbryterne økonomisk får også sine belønninger i form av kontrakter for leveranser av våpen, ingeniørtjenester, sikkerhetstjenester, medisinske tjenester osv. USA er i motsetning til det folk flest tror ikke lenger et kapitalistisk samfunn, men heller nærmere et kommunistisk totalitært samfunn. Konkurranse på like vilkår er ikke lengre normen, men heller offentlige midler gitt til likesinnede for varer og tjenester uten noen form for anbud. Dette finnes det flere eksempler på for den som vil undersøke det nærmere. Når ble det et konservativt eller kapitalistisk ideal å øke statens virksomhet? Øke skattene og avgiftene og det offentlige byråkratiet på bekostning av personlig frihet og vekstmuligheter? Det er nettopp en slik politikk den konservative regjeringen i USA fører, hvilket har ført til en ny betegnelse på dem; neo-concervatives eller ny-konservative. Det er ikke en mere flatterende betegnelse enn ny-nazister! Demokratene spiller det samme spillet. Det er bare tilsynelatende at det er maktkamp og uenighet mellom de to partiene. I realiteten er USA styrt av et ett-partistyresett der begge partiene aktivt og effektivt kvitter seg med eventuelle konkurrenter. I følge den amerikanske grunnloven (Constitution), som forøvrig er meget vis, er det bare Kongressen som kan deklarere krig. Dersom Demokratene virkelig er motstandere av okkupasjonen av Irak og er i mot aggresjonen overfor Iran, kan de med flertall i Kongressen stoppe galskapen. Men de gjør det ikke fordi de er også del av det samme maktapparatet.

 

Men jeg tror likevel at disse tingene i grunnen bare er en liten flik av helheten. Bak makten i Washington og andre vestlige makter skjuler det seg en maktelite av veldig rike individer fra bankverden. Disse går under forskjellige navn som Illuminati, Bilderberger-gruppen, The Council on Foreign Relations, The Trilateral Commission. De har overtatt deler av mange internasjonale organisasjoner som WTO og har som endelig mål total politisk og økonomisk kontroll over hele verden, en såkalt Verdensregjering eller ny verdensordning eller siden disse begrepene har blitt belastet; globalisering.

En kan lese mere om dette på nettet ved å søke på et av ordene nevnt her og jeg anbefaler også boken ”Makten Bak Makten” av Per-Aslak Ertresvåg.

Denne gruppen av individer øker sin makt ved at stater kriger mot hverandre. De stod bak kommunismens maktovertakelse i Russland i 1917, begge verdenskrigene og mange andre viktige begivenheter i vår verdenshistorie. De støtter av og til begge parter og vinner uansett hva som skjer. Jeg tror disse individene er så mektige at de har kjøpt seg makt via de mektigste nasjonenes myndigheter og bruker USA’s militære muskler for å oppnå egne mål.

Den som kontrollerer pengeproduksjonen, kontrollerer alt og det vil nok komme som en overraskende opplysning for mange at USA’s sentralbank The Federal Reserve ikke er federal i det hele tatt, men en privat eid bank som plyndrer både den jevne amerikaner og verden ellers i og med at dollaren er verdens reservevaluta. Bank of England er også privateid. 

 

Så hvorfor vil Illuminati bruke USA, England og eventuelt andre nyttige land i et angrep på Iran? Jeg tror ikke at spørsmålet er hvilket land det blir ført krig mot, men heller at det blir ført krig. Hensikten er å bruke de store media til å demonisere et passende regime som man angriper etter at propagandaen har virket etter sin hensikt. Ved å konstant indoktrinere verdens befolkning med frykt for en imaginær trussel, skapes en aksept for stadige inngrep mot individers frihet og rettigheter, alt i sikkerhetens navn. Borgere i rike land oppfordres til å følge med på de store medias nyheter som i virkeligheten er propaganda og ellers bruke sin fritid på uviktige eller ufarlige ting som hva kjendisene gjør eller se på idiotiske TV-show osv. En ser disse klare tendensene også i norske media. De riksdekkende avisene ligner nå mest av alt på Se og Hør. Kritisk journalistikk med hensyn til hva som egentlig foregår i verden er i stadig større grad fraværende. Ennå kan man heldigvis av og til se en viktig dokumentar på NRK og TV2, men jeg tipper at det blir mere og mere sjeldent i fremtiden.

Media er veldig interessant for store multinasjonale selskaper og det er ikke fordi de er så profittable men fordi media former folks oppfattninger av verden omkring dem. Og hvem tror du eier mange av de multinasjonale selskapene, kjøpt opp av penger som de selv kan produsere og tjene renter på at statene låner?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00