TheNaturalWarrior

Archive for the ‘frihet’ Category

VARSLERE – MENNESKER SOM PROTESTERER MOT OVERGREP FRA ELITEN

Lagret under: frihet, nwo, varslere on mai 27, 2007 at 4:58 pm

Verden er på full fart i en farlig retning. Det ser ut til at utviklingen har aksellerert dramatisk etter hendelsene i USA den 11.september 2001, populært kalt 911.

Vi har spesielt siden den tiden sett stadige nye tiltak, besluttet av myndigheter rundt omkring i verden, som fører til mere overvåkning, inndragning av personlige friheter og reguleringer av omtrent alle områder ved vanlige folks liv. Begrunnelsen som gis er selvsagt den såkalte krigen mot terror, en tanke som er latterlig i seg selv.

I serien ”Varslere” ønsker jeg å rette fokus på noen mennesker som på forskjellige områder og måter jobber mot denne utviklingen. Dette er mennesker som viser virkelig mot og som kjemper for opplysning av den kompakte majoritet som er hjernevasket til å tro på den offisielle propagandaen formidlet av korporasjonseid media og som jobber imot eliten som står bak, opprettholder og vidreutvikler en slik verdensorden.

Mange av disse menneskene gjør dette på tross av negative konsekvenser som rammer dem selv. De blir utsatt for personlig kritikk, latterliggjøring, blir sett på som farlige, dumme eller uansvarlige og noen blir til og med truet på livet, utsatt for vold og forfølgelse eller får sine karrierer ødelagt. Når enkeltmennesker på tross av slike konsekvenser velger å varsle befolkningen om ting som ikke er som de bør være, fortjener de vår dypeste beundring og respekt.

Disse modige personene står for verdier som:

-Individuell frihet

-Åpenhet i myndigheters affærer med krav om sannferdig informasjon

-Mot grunnløs overvåkning, kontroll og bevegelseshindringer

-Rett til frivillig assosiering og protester

-Ytringsfrihet

-Privat eiendomsrett

-Mot skatteslaveriet som inflasjonen representerer. Mot overnasjonale skatter og skatt på egen 

   arbeidskraft

-For et pengevesen basert på ekte verdier som gull og sølv

-For fri presse og rettsvesen

-Frie valg

-For fri konkurranse på like vilkår

-Mot NWO (den nye verdensorden), globalisering i nåværende form

-Matfrihet, medisinsk frihet

-Mot innblanding i andre lands affærer

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00