TheNaturalWarrior

Archive for the ‘eiendomsskatt-andøy’ Category

Eiendomsskatt er et overgrep mot folket

Lagret under: eiendomsskatt-andøy, kommune on september 26, 2008 at 10:33 pm

Jeg vil på det sterkeste advare mot å innføre eiendomsskatt i Andøy. En slik skatt er et angrep på menneskers rett til full råderett over eget liv og eiendom. At sosialister er tilhengere av slike frihetskrenkende tiltak er ingen hemmelighet. Avskaffelsen av privat eiendomsrett er det første budet i det kommunistiske manifest og folk bør for sin egen, og sine etterkommeres del, være veldig oppmerksom og ikke tillate at en slik skatt blir etablert. Historien viser at denne skatten gradvis har omfattet flere områder og fra 2007 ble det endelig lovlig for alle kommuner å skattelegge alle eiendommer. Vi vet også at alle skatter begynner i det små for så å øke i omfang over tid. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at eiendomsskatten ikke tar hensyn til eierens økonomi og dersom den ikke betales, tas det pant i eiendommen. Innføres denne skatten, vil vi i praksis bo i våre boliger som kommunens leietakere.

 

Det ser ut til at også Høyre nå ønsker å innføre eiendomsskatt. De sier at de er prinsipielt imot skatten, men vil likevel innføre den. Hvilken tankegang er dette? Det er som å være prinsipielt imot abort, men likevel få det foretatt hvert år etter en konsekvensanalyse. Dette er prinsippløshet!

 

Hvorfor skal det offentlige ikke forholde seg til de økonomiske realitetene på samme måte som den enkelte borger må? Dersom jeg på grunn av økonomiske problemer øker min ”inntekt” ved å stjele fra mine naboer, havner jeg i fengsel. Når stat og kommune gjør det samme, er det helt lovlig. Legalisert ran er den rette betegnelsen.

 

Finn andre måter å tilpasse inntekter og utgifter til kommunen. Noen forslag:

-         foreta en prioritering og utfør lovpålagte oppgaver kun opp til fullfinansiering fra staten

-         sett i gang et kommuneopprør mot sentralpolitikerne som bevisst skaper dårlig økonomi i kommunene slik at de indirekte presses til tiltak som Løvebakken ønsker

-         reduser kommunens omfang, er et stort byråkrati i folks interesse?

-         spør folket, offentliggjør budsjettet med inntekter og utgifter til de forskjellige etatene

-         er det kommunens oppgave å økonomisk støtte arbeidsføre sine ideer og hobbyer?

 http://www.andoyposten.no/

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eiendomsskatt i Andøy

Lagret under: eiendomsskatt-andøy on mars 9, 2008 at 11:44 am

Som kompensasjon for at politikerne i Andøy vil legge ned tre grendeskoler i utkanten, vil flertallet nå også innføre eiendomsskatt. Denne skatten var i sin tid begrenset til eiendommer i bymessige strøk, men som vanlig med skatter og avgifter som først blir etablert, øker de alltid i omfang og ble fra 2007 bestemt å kunne gjelde alle eiendommer i hele landet. Det er opp til hver enkelt kommune om de vil innføre denne skatten, men jeg tenker at det heller er en snedig måte skatten innføres på, i og med at sentrale politikere sørger for at kommunene ikke har inntekter nok til å finansiere alt, slik at mange kommuner i praksis føler at de ikke har noe valg. Her vil jeg gi SV’s Jon Helmersen honnør for at han har foreslått at kommunen krever økte rammer fra sin egen regjering. Jeg forstår ikke at det borgerlige flertallet avfeier en slik tanke, men heller vil kutte tilbud til vi står igjen med en lite attraktiv kommune å bo i. Når man først her til lands har bestemt at man skal ha en sosialistisk samfunnsorden der staten skal detaljstyre det meste, bør man i alle fall jobbe frem mot et kommuneopprør der man krever flere penger dersom alle lovpålagte oppgaver skal oppfylles.

Jeg anser eiendomsskatt som et angrep på den individuelle retten til å, uten innblanding fra myndigheter, eie eget hjem og bruk. Denne skatten kommer i tillegg til andre skatter i ånden til det kommunistiske manifest, som formueskatt og arveavgift. Når disse skattene er godt etablert og ansett som nærmest naturlover av befolkningen, har myndighetene i fremtiden alle redskaper de trenger for å ”harmonisere” også Norge til en ny-føydalistisk ny verdensorden der man kun har to klasser, den rike lille eliten og alle de andre som er fattige.Dette er et angrep på middelklassen som på ingen måte begrenser seg til bare Norge.

Å kalle eiendomsskatt for inntekt for kommunen er nytale ala George Orwell’s 1984. Det blir som å si at en bankraners utbytte er hans inntekt og at det derfor er galt å arrestere han fordi han da mister sin inntekt. Eiendomsskatten er en mafiaskatt fordi den er tvunget og de som nekter å betale vil få store ubehageligheter. Når man betaler vann-og renovasjonsavgift, får man i alle fall vann i kranene og tømt søppelet. Eiendomsskatten derimot, er skatt på penger som har blitt beskattet flere ganger tidligere og går til det store ineffektive byråkratiske sluk.

Eiendommer må takseres først og ny takst må gjøres hvert 10 år. Jeg tenker at det i alle fall etter hvert er eierne som må stå for den regningen. Kommunene har anledning til å kreve 0.7% av markedsverdien av eiendommen hvert år, slik at dersom kommunen er maksimalt grådig, kan en skatteslave risikere å måtte betale 14.000 kroner for en eiendom taksert til 2 millioner. Hvert år. Og kjenner jeg sosialistene rett, vil nok ikke 0.7% være siste ord i den saken!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00