TheNaturalWarrior

Archive for the ‘bail-out-redningspakke-usa-diktatur’ Category

En stor seier for Den Nye Verdensorden

Lagret under: bail-out-redningspakke-usa-diktatur on oktober 4, 2008 at 3:07 am

Bankeliten fikk sin redningspakke

 

Under trusler om USA`s økonomiske undergang og at børsen ville falle flere tusen poeng første dagen og et par tusen poeng andre dagen, ble Kongressen ”overtalt” til å vedta den økonomiske redningspakken for den fiansielle eliten som selv står bak krisen. Ja, selv trusselen om unntakstilstand ble fremlagt i private møter, mens NorthCom står klar til å slå ned på folkelig uro militært og sier i sitt magasin at de håper de slipper å bruke makt!

 

Kongressrepresentantene har blitt utsatt for et enormt press av regjeringen og finansdepartementet for å legge forholdene til rette for det endelige endeliktet av den amerikanske middelklassen og dermed den amerikanske nasjonen som sådan. Til og med trusler om et nytt angrep med Antrax-basiller (miltbrann) mot representanter har blitt lagt frem. Dette skjedde mot motstandere av the Patriot Act like etter 911 i 2001 og som senere viste seg å komme fra et amerikansk laboratorium, ikke fra nåtidens falske nemesis, Al Quida som forøvrig er et underbruk av CIA.

 

Bush, finansminister Paulson, og sentralbanksjefen Bernanke har i forkant av godkjenningen av redningspakken truet med depresjon og finansiell Armageddon dersom den ikke ble godkjent, noe som må karakteriseres som finansiell terrorisme og forsøk på å skape frykt og å slutte troppene rundt myndighetene ved regjerningen som selv står bak det hele, men ønsker å fremstå som svaret til alle disse truslene. Problem, reaksjon, løsning (the Hegelian Dialectic).

 

Alle vet nå at USA har gjeld og forpliktelser som overstiger brutto nasjonalprodukt på 14 billioner dollar med flere ganger. Underskuddet er 2-3 milliarder dollar hver eneste dag. Den såkalte redningspekken som alle i midtstrømsmedia i Norge varmt har anbefalt, sies å være på 700 milliarder dollar. Det endelige beløpet er av mange finansielle eksperter anslått til mange ganger dette beløpet. Bloomberg har anslått det til 5 BILLIONER. (på engelsk 5 trillioner) I tillegg har de all den private gjelden og gjeld som kredittkort som amerikanerne har blitt overtalt til å skaffe seg i en idiotisk tankegang om at man kan skaffe seg økt kjøpekraft ved å sette seg i gjeld. Det er en felle som er skapt av den finansielle eliten som selv produserer penger kostnadsfritt, som de i sin tur selger til den amerikanske staen som i sin tur igjen betaler ved å skattelegge alle.

 

Paul Craig Roberts (finansiell ekspert i regjeringen til Ronald Reagan) sa i The Alex Jones Show den 3. oktober at det økonomiske hegenomiet til USA nå er over. Men vi skal ikke sitte her i Norge og glede oss over det fordi konsekvensene av plutokratiets angrep på middelklassen vil også ramme oss selv. Vent bare og se, skalk lukene for den finansielle stormen som kommer og som er en forsmak på det diktaturet som venter på oss. Den som tror politikerne og den norske stat vil ha vanlige menneskers liv som høyeste verdi som de vil beskytte, er ikke klar over hva som egentlig skjer. Vi må nå bare konstatere at staten er folkefiende nummer 1 og vi må stole på oss selv og våre gode naboer og familie. Det vi har opplevd hittil i Norge er bare en frisk bris. Forbered deg på en orkan. Slutt med å være apatisk, sett deg inn i hva som egentlig skjer og informer andre. Protester mot myndighetene som iverksetter mere og mere individkrenkende tiltak og stadig demonstrerer sin forakt for folket fordi de tjener globale krefter, ikke folket. Vi er ikke lengre styrt av representanter for folket, men av globale entiteter som EU, NATO og FN.

 

Hva gjør vi?

 

Reduser eller kom deg helt ut av gjeld, kjøp mat for lagring, kjøp gull og sølv, kom deg i form, vær vennlig mot dine naboer og slekt, ikke lever våpen inn til myndighetene, informer deg selv ved IKKE å lese aviser eller se på TV (riksdekkende), men bruk alternativ media som internett mens det ennå er fritt. Og ikke minst, kom deg på rett side av Gud ved å lese Bibelen.  Fienden som går under betegnelser som Den Nye Verdensorden, det militær-industrielle kompleks, Illuminati, New Age, frimureri, med mange undergrupper, er høyst religiøse filosofier, men deres religion er alt som går på tvers av  kristendommen.

 

Det neste store angrepet på frihet vil være begynnelsen på slutten av det frie internett. Plutokratiet kan ikke tillate at frie tanker spres så effektivt som tilfellet er med internett.

 

Det er ikke lett å følge med, og ikke minst skjønne, hva som er i ferd med å skje. Folk flest tror at det som rapporteres i Store Media er den hele og store sannhet og alt annet er bare konspirasjonsteorier. Det er gjennom tidene blitt brukt mye penger på å formidle denne falskheten. Utdanningen er fra barndommen av forkvaklet av en agenda som tjener plutokratiets interesser og selve tankegangen til folk flest har blitt infisert av den.

 

Dette er mine private oppfattninger fattet så kort som mulig. Den som fnyser av det men likevel innser at vi som samfunn er på gale veier, oppfordres til å bruke det fantastiske verktøyet som internett representerer, mens vi ennå har det. Hvis det går slik jeg frykter, vil også internettet bli gjenstand for stadig mere kontroll og begrensninger. Alt selvfølgelig for å hindre terrorisme, mobbing, feilinformasjon o.l som begrunnelse til at eliten tar hånd om også denne store faren og lanserer sin egen løsning på ”problemet”. Se opp for Internett 2.

 

http://infowars.net/articles/october2008/031008Sherman.htm

 

http://www.vgb.no/21917/perma/366320

 

http://infowars.net/

 

Klikk ikonet øverst til høyre for å høre på the Alex Jones Show som går direkte fra Austin, Texas, USA, fra 18:00-22:00 på hverdager og 23:00-01:00 på søndager (norsk tid)

Dette programmet forteller hva som egentlig skjer, med intervjuer av fagfolk på en rekke områder. Dette er radioprogram nr. 1 når det gjelder oppslutning om forsvaret for frihet og avdekking av plutokratiets planer om verdenshegenomi.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00