TheNaturalWarrior

Archive for the ‘astma-allergier-kikhostevaksine-pertussis’ Category

Kikhostevaksine og astma/allergier

Lagret under: astma-allergier-kikhostevaksine-pertussis on mai 19, 2007 at 1:12 am

Artikkel fra 23. april 2006:

Flere studier har vist en øket forekomst av astma og allergier hos vaksinerte barn sammenlignet med uvaksinerte barn. Det ser ut til at spesielt kikhostevaksinen (pertussis eller whooping cough på engelsk) har denne leie bivirkningen.

Dr. Michel Odent som selv har forsket på området sier om slik forskning:

”Unfortunately we cannot learn either from epidemiological studies of certain aspects of ill health, such as asthma or diabetes in childhood, which are mysteriously frequent in the industrialized societies. Researchers who try to detect risk factors for such diseases take into account a great number of variables but they always forget to look at the immunization status (7,8,9).”

Dr. Odent er ikke imot enhver form for vaksinering fordi han sier at BCG-vaksinen er positive, men har har kritiske bemerkninger til kikhostevaksinen:

”We also came to the conclusion that whooping cough vaccination, and the vaccinations usually associated with whooping cough, have a negative effect on health (10), while BCG has a positive effect (11).”

Om egen forskning omkring hvorvidt kikhostevaksine øker risikoen for utvikling av astma:

”When presenting the results we focused on pertussis vaccination (always associated with diphtheria and tetanus) as a risk factor for asthma in childhood. To the question: ‘Has your child ever been diagnosed as asthmatic?’ there were 26 positive answers in the immunised group (10.69%) compared with 4 in the non immunized group( 1.97%). The difference is highly significant (95% confidence interval 1.93 – 15.30). We did not find the same difference between the two groups with respect to the diagnosis of eczema (13).”

“The second step of our inquiry is represented by our study of 274 pupils of British Rudolf Steiner schools. 125 of them had been immunized against whooping cough versus 149 non immunized. Among the 125 pupils vaccinated against whooping cough, 23 (18.4%) were diagnosed as asthmatic, versus 6 (4.02%). The difference was once again statistically significant.”

“The first conclusion of our inquiries is that we detected negative effects on health of pertussis vaccination–and the usually associated vaccines–while we detected positive effects of BCG. The second conclusion is that we have a lot to learn about the interactions between vaccinations. Today it would be ethical to start long term prospective randomised controlled studies. This is the most reliable method to evaluate the ratio of benefits to risks for any medical procedure. The very first step is to divide a population into two (or more) groups by drawing lots (randomisation). One group is randomised to receive a treatment while another group is allocated to another treatment. Then there is a long period of follow-up, so that comparisons are possible. Where mass vaccinations are concerned, it would be unethical (or immoral) to continue the current programmes without starting prospective randomised controlled studies of the non-specific effects on health of different combinations of vaccines.”
http://www.birthpsychology.com/primalhealth/primal3.html
Les også denne artikkelen av Dr. Odent:
http://www.whale.to/vaccines/odent.html

Annen forskning som viser øket insidens av astma som følge av kikhostevaksine:

“Many researchers have looked at the growing number of childhood vaccines as a likely cause of the rise in childhood asthma. Several clinical studies have confirmed an association between vaccination and asthma. A team of New Zealand researchers followed 1,265 children born in 1977. Of the children who were vaccinated, 23 percent had asthma episodes. A total of 23 children did not receive the DTP vaccines, and none of them developed asthma (Kemp et al., 1997). A study in Great Britain produced similar findings that associated asthma with the pertussis vaccine. In that study, 243 children received the vaccine and 26 of them later developed asthma (10.7 percent), compared to only 4 of the 203 children who had never received the pertussis vaccine (2 percent). Additionally, of the 91 children who received no vaccines at all, only one had asthma. Therefore, the risk of developing asthma was about 1 percent in children receiving no vaccines and 11 percent for those children who received vaccines, including pertussis (Odent et al., 1994). A third study was conducted in the U.S. from data in the National Health and Nutrition Examination Survey of infants through adolescents aged 16. Data showed that children vaccinated with DTP or tetanus were twice as likely to develop asthma, compared to unvaccinated children (Hurwitz and Morgenstern, 2000).”
http://www.hpakids.org/holistic-health/articles/155/1/Allergies-and-Asthma

Samme tall kom Lennart Nilsson, MD, Max Kjellman, MD, PhD; Bengt Björkstén, MD, PhD frem til i sin studie: A Randomized Controlled Trial of the Effect of Pertussis Vaccines on Atopic Disease
http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/abstract/152/8/734

Selv om disse konkluderte med at kikhostvaksinen burde fortsette, var en 10% høyere forkomst hos vaksinerte funnet i forhold til uvaksinerte. Jeg vet ikke hvor stor prosentandelen for øket forekomst av astma og allergier må være for at en revurderer vaksinasjonen, men det ser ut til at det må være langt over 10%.

Hva sier så våre myndigheter som aldri ser de helt store problemene med vaksinasjoner annet enn når noen nekter å ta dem? Godt gjemt i en artikkel om infeksjoner, kan en lese følgende fra Sosial-og helsedepartementet i Odinarkivet:

”Kikhostebakterien inneholder også stoffer som virker stimulerende på IgE-produksjonen. Eldre dyreforsøk har vist økt sensibilisering mot allergener i miljøet hos mus som blir gitt kikhostevaksine (Chang & Gottshall 1974). Spesielt ved utvikling av nye vaksiner er det viktig å være bevisst på allergiproblematikken.”
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/nedlagt/shd/1998/publ/030005-990270/dok-bn.html

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00