TheNaturalWarrior

Archive for the ‘1’ Category

Hvor rikt er egentlig Norge?

Lagret under: 1 on desember 30, 2010 at 9:28 pm

Jeg vil tro at nesten alle nordmenn tror at Norge er i en særklasse når det gjelder økonomi, med store overskudd på utenlandshandelen, lav arbeidsledighet og et gigantisk fond. Dette er sant.

Videre tror nordmenn at Norge ikke har utenlandsgjeld, i alle fall ikke mye utenlandsgjeld. Dette er feil.

Noen fakta om ståa vår i 2009:

Brutto nasjonalprodukt (BNP):  $ 273,1 milliarder – NOK 1638,6 milliarder

Gjeld- til -BNP ratio, totalt: 201%

Total gjeld til utlandet, offentlig og privat: $ 548,1 milliarder – NOK 3288,6 milliarder*

Andel av gjeld pr. person i Norge: $ 113,174 – NOK 679044,-.

 *Ved 3. kvartal 2010 var utenlandsgjelden ifølge Statistisk sentralbyrå på NOK 3426 milliarder.

Det blir ofte sagt at staten Norge ikke har netto gjeld til utlandet og det er i og for seg korrekt siden det siste tallet fra SSB forteller at offentlig forvaltning har en gjeld på NOK 582,5 milliarder. Dette var på topp for 3 år siden med NOK  891,7 milliarder. Norges Bank har gjeld på NOK 64 milliarder.

Så kommer den private gjelden til utlandet der bankene i alt skylder NOK 1196,8 milliarder.

Andre sektorer er oppført med en gjeld på 1275,2 milliarder. Direkteinvesteringer har en gjeld på NOK 306,2 milliarder. 

Statistisk sentralbyrå:

Norges utenlandsgjeld, etter sektor og finansobjekt

Men er det likevel ikke grunn til å være bekymret selv om det meste av gjelden tilhører private? Har vi ikke sett flere eksempler i de siste årene på at privat profitt forblir privat, mens private tap blir overlatt til det offentlige, altså skattebetalerne?

Når det gjelder andelen av gjeld i forhold til BNP, er det 11 land som er verre stilt enn kriserammede Hellas, deriblant Norge som ligger på plass nr. 8.

Nasdaq.com:

The 11 Nations With Higher Sovereign Debt Ratios Than Greece

Når pensjonsfondet øker i verdi får vi ofte høre fra media om hvor mye rikere hver og en av oss har blitt. Men oljefondet er på rundt 3000 milliarder kroner og Norges totale gjeld til utlandet overstiger denne summen. Det får vi ikke høre om fra media. Faktum er at vi ikke på langt nær er så godt stilt for fremtiden som de fleste av oss tror. Vi har en oljesmurt økonomi som går mot slutten og er underutviklet på annen industri. Vi får langt flere pensjonister og færre skatteytere pr. pensjonist  i nær fremtid. Og vi har ikke minst en gigantisk velferdsstat som ingen vil eller tør starte det nødvendige arbeidet for å redusere. Jeg tror ikke dette kommer til å gå i balanse i fremtiden, men enn så lenge kan vi se på at mange andre land går dukken økonomisk før oss.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

En oppfordring til vaksinetro foreldre.

Lagret under: 1 on desember 4, 2010 at 9:29 pm

Blant det norske folket var det  litt mere skepsis til svineinfluensavaksinen (særlig i etterkant når skandalene ble rapportert) enn det er til vaksinene som blir gitt til barn, de såkalte barnevaksinene. Jeg får av og til høre fra foreldre at de er uenige i min totale avvisning av vaksiner. Da rundt 90% lar sine barn vaksinere med en rekke forskjellige vaksiner fordi de tror at det ikke bare er ufarlig, men også nyttig, da må jeg spørre dem her om hvorfor ikke de selv lar seg vaksinere med de samme vaksinene?

Fra myndighetshold får vi vite at vaksinene har begrenset virkningstid. Det er derfor barn får samme vaksine flere ganger. Foreldre har som regel ikke blitt vaksinert på veldig mange år og mange har ikke oversikt over hva de i sin tid fikk av vaksiner. Hva om du får en barnesykdom som voksen? Hvorfor ikke da stille seg solidarisk med sine barn og la seg re-vaksinere? Myndighetene snakker også ofte om flokkimmunitet. Er ikke din familie en slags flokk? Det er mulig at man må betale litt for det, men hva gjør man ikke for sin egen, og egne barns helse, når man ikke tror på sitt eget immunforsvar men heller fester lit til helsevesenet via legemiddelindustrien?

En kan nok få alle disse dosene på en gang uten noen problemer slik at man kan ta det i forbindelse med et legebesøk for noe annet. Tommy Thompson i det amerikanske legemiddelverket sa en gang for noen år siden at barn uten problemer kan få 10.000 vaksiner på en gang. Det eneste som skjer er ømhet og rødhet på stikkstedet. Intet annet.

Det som ville være interessant for de som eventuelt måtte ta en slik oppfordring, ville være om de skrev en dagbok om sin egen helsetilstand. Skriv om din form og eventuelle kroppslige plager før og etter vaksinasjonen, gjerne i mange år etter fullført vaksinasjonsprogram. Spesielt interessant ville det vært å vite om hvordan foreldre som før vaksinering hadde robust helse og lite sykefravær ville føle seg etter et regime med vaksineblandinger av virus og bakterier blandet med aluminium, polysobat-80, skvalen, kvikksølv, celler fra aborterte fostre og afrikanske grønne aper og annet snacks.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Forfølgelsen av røykerne er en kollektiv psykisk lidelse

Lagret under: 1 on oktober 12, 2010 at 12:30 pm

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er i dag gjengitt i en rekke norske aviser der de tar til orde for nok et steg videre på veien til å totalforby tobakk. De siste 20 årene har vi i Norge så vel som alle andre vestlige land fått oppleve det ene etter det andre angrepet på oss som røyker. Som alltid når man skal forby og regulere adferd, kommer man med argumenter som er mer eller mindre relevant.

Tobakk har alltid vært sterkt avgiftsbelagt i Norge og det kommer av to forhold. Først og fremst selvsagt som en kjærkommen inntekt til staten og dernest det typiske norske med at folk  ikke skal  kunne unne seg noe som smaker av luksus og unødvendighet  uten først å måtte betale dyrt for det til staten. Så ble det for noen år siden lagt ned forbud mot røyking i offentlige lokaler og det var et tiltak som faktisk de fleste røykere også sluttet seg til. Argumentet da var prisverdig nok, nemlig å skåne ikke-røykere fra tobakksrøyk. Men da også lokaler som var  ment til å brukes kun av røykere som frivillig oppholdt seg der ble forbudt, da skjønte jeg så altfor godt at hovedhensikten med forbudet ikke var omsorgen for ikke-røykernes helse, men heller ønsket om å forby tobakk totalt på et senere tidspunkt. Folk blir altså gradvis kondisjonert til et samfunnssystem som de ellers aldri ville gått med på om det skjedde alt på en gang.

Det er ikke mange månedene siden den tåpelige loven kom som tvang alle utsalgssteder å gjemme alle tobakksvarer for borgerne. Argumentene for denne loven er selvfølgelig uhyre svake, men hensikten er klar, det er bare ett av flere steg mot totalforbudet.

I forrige måned kom FN med sine betraktninger omkring røykeloven i Norge og det var etter oppdrag fra norske myndigheter. FN anbefalte da forbud i egne, private hjem. I alle fall der hvor barn oppholder seg og det er nettopp dette de vil bruke som et viktig argument for å komme inn i folks private hjem og forby, nemlig omsorgen for barn. For hvem vil vel skade barn? Og gjennom en årrekke har jo både myndigheter og ikke-røykere opparbeidet seg en oppfattning om at de som røyker er både dumme og ansvarsløse.

Finland har nettopp iverksatt verdens strengeste røykelov som i alle fall delvis oppfyller kravene fra verdensregjeringen FN og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) vil gjerne at vi skal ha det slik i Norge også. Der skal det ikke bare være forbudt med røyking i offentlige lokaler, men også utendørs mange plasser og til og med på folks private balkonger. Man har også som mål at Finland skal være røykfritt innen 2040. Vi ser stadige eksempler på slike tyranniske lover og regler i Norge også, der enkelte kommuner forbyr sine ansatte å røyke i arbeidstiden.

Den som tror at dette bare er lyse ideer som kommer fra forskjellige hold helt av seg selv, tar feil. Angrepet på brukere av tobakk er etablert fra overnasjonalt hold for mange år siden og forbudene kommer gradvis for å sørge for at et totalt forbud er mulig om noen tiår. Hvor beleilig det er for dem at LHL kommer med dette utspillet i media, alt skrevet ordrett i alle avisene og der politikerne ikke er tilgjengelig for kommentar. Nei, de vil nok helt sikkert følge med på reaksjonen til majoriteten først, før de tør uttale seg og komme med nye lovangrep på de som bruker tobakk.

Folk må nå begynne å tenke over hvilket samfunn vi skal ha i fremtiden

Røykere er nå en liten minoritetsgruppe og står således lagelig til hugg av majoriteten fordi folk flest aksepterer og praktiserer demokratiske og kollektivistiske verdier som går ut på at majoriteten har rett til å fjerne rettigheter til mindretallet. Denne forfølgelsen er videre forsterket av globale, statlige og kommunale myndigheter, organisasjoner og media, noe som gir legimitet til mange ikke-røykere til å se ned på og ønske forbud for en aktivitet de selv ikke har interesse av.

Jeg er en røyker ja, og jeg er klar over at det kan være helseskadelig. Men det er min gudegitte rett til, uten innblandelse fra noen, å foreta valget om å røyke så lenge dette ikke er til skade for andre.

Kan de som er blant mobberne av røykere vennligst reflektere over følgende: Du er i en majoritet nå og føler deg overlegent de “dumme” røykerne. Det politisk korrekte samfunnet er enig med deg og du tilhører nå en stor gruppe som har blankofullmakt til å henge ut mindretallets valg. Men hva når det samme samfunnet finner ut at noe av det du velger å gjøre også må forbys? Vil du da være like entusiastisk og glad for at andre ved tvang beskytter deg mot deg selv?

- Norge bør bli røykfritt

Finland skal bli tobakksfritt

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Noen tanker om vårt moderne kosthold

Lagret under: 1 on august 7, 2010 at 2:57 am

Ved 47-48 graders oppvarming drepes enzymene i mat og drikke. Dette er forøvrig den temperaturen der man kan brenne seg når man spiser eller drikker og er naturens advarsel, kan man kanskje si. Enzymer er i mat og drikke for å fordøye, uten dem må kroppen bruke unødige ressurser som over tid fører til sykdommer!

Fordi myndighetene tillater slik praksis, slik at matvarer har lengre holdbarhet, er DE de største truslene for folkehelsen.

Det at mat og drikke fort blir “skjemt” er et godt tegn. Det betyr at det er levende mat som inneholder enzymer som bryter ned maten i bestanddeler som kroppen kan bruke. Å spise mat som alltid er prosessert, som er like fin over lang tid, er det samme som å spise plast. Det har kun en negativ effekt på kroppen.

Se på dyrene. Når så vi sist for eksempel en løve nedlegge sitt bytte for så å grille det over bålet før det spiser det? Eller en hest som varmet opp høyet før det spiste det? Alt dyret (og mennesket) trenger for å fordøye maten er tilstede i den naturlige tilstanden.

Dette er uhyre enkelt. Likevel opplever jeg at når jeg forklarer dette for folk, vil 100% forstå og være enige, 95% vil ikke tenke mere på det og en ny 100% vil ikke gjøre noe med det. Det er i den menneskelige natur å velge det mest lettvinte, og i vår kultur, å velge det billigste alternativet. Det er faktisk et faktum at stilt overfor et valg om å foreta forsakelser i forhold til vårt moderne kosthold, eller død, vil mange foretrekke heller å dø enn å gi avkall på fabrikkmat. Det er ansett “som det gode liv” å spise mat som er prosessert slik at det er dødt og tilsatt smaksforsterkere slik at vi skal tro at det er en gastronomisk opplevelse istedetfor hva det egentlig ville smakt uten disse syntetiske tilsetningene, nemlig totalt smakløst.

Når man lever et moderne liv med moderne kosthold, vil konsekvensene, før eller senere, bli en eller annen sykdom. En diagnose blir stilt som, som oftest, blir bortforklart med at det er “genetisk” og som blir blir symptomatisk “behandlet” av skolemedisinen slik at det føles minst mulig ubehagelig. Intet blir gjort med det forårsakende problemet, man kurerer symptomene men ikke problemet. Og voila, folk begynner etterhvert å tro på at man kan spise hva som helst og at sykdom og tidlig død kun ligger utenfor ens egen råderett. Man legger hele sitt liv og helses ansvar over på “ekspertisen” og føler intet ansvar eller ønsker om å ta vare på egen helse. Man kjøper overfladisk løgnen om høy levealder idag som resultat av alle de syntetiske legemidlene som skolemedisinen formidler og tenker ikke på at dette egentlig er et resultat av bedring av hygiene, antibiotika og et effektivt (og dyrt) helsevesen som faktisk er meget dyktige på traumamedisin. Men hva betyr egentlig disse få årene i ekstra gjennomsnittlig levealder i forhold til tidligere tider, når 20-30 av de siste årene hos mange blir levd i sykdom og smerte?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Rotfylling! Ta et informert valg

Lagret under: 1 on august 5, 2010 at 12:58 pm

Temaet rotfylling fikk en akutt viktighet da jeg for et par dager siden måtte til tannlegen på grunn av tannverk. Fordi jeg som de fleste andre har hatt et moderne kosthold med sukker og prosessert mat i en årrekke, kombinert med bruk av fluor som har gjort tennene harde, men lette å brekke, hadde en stor bit falt av tannen som over noe tid selvfølgelig førte til tannverk.

Det var to valg; rotfylling eller trekking av tannen. Jeg har inntrykk av at ”alle” over 40 har en eller flere rotfylte tenner, men i valget av to onder, valgte jeg heller å få tannen trukket. Grunnen til det er at selv om det ikke er en ideell situasjon å miste en tann, er alternativet med rotfylling uendelig mye verre.

En rotfylt tann er død. De mange ørsmå ”gangene” inne i tannen som fører næringsstoffer blir uttørket når tannen blir forseglet ved rotfylling. Hvem vil vel ha et dødt organ i kroppen? Ikke jeg. Bakterier kan uansett grundighet aldri helt fjernes og de gjennomgår en mustasjon for å tilpasse seg miljøet inne i en rotfylt tann. De skaper betennelse og fordi tannen ikke har blodtilførsel, har ikke antibiotika effekt på disse. Rotfyllingen har ørsmå lekkasjer som gjør at bakteriene kan vandre ut gjennom blodstrømmen til et hvilket som helst organ i kroppen og skape sykdommer hos folk med nedsatt immunforsvar. Hvilke sykdommer? Dr. George Meinig sier:

“Et høyt antall kroniske degenerative sykdommer kan ha sin opprinnelse fra rotfylte tenner. De mest hyppige var hjerte og sirkulasjonssykdommer og han fant (henviser til Dr. Weston A. Price) 16 forskjellige årsaksskapende agenter for disse. De nest mest vanlige var sykdommer i ledd, artritt og revmatisme. På tredje plass – men nesten delt andreplass – var sykdommer i hjernen og nervesystemet. Etter dette, en hvilken som helst sykdom kan (og i noen tilfeller har) kommet fra rotfylte tenner.” (min oversettelse)

http://www.mercola.com/article/dental/rootcanal/root_canals.htm

VIDEO:

Dr. James Rota: Root Canal Controversies:

Dr. Nunnally Shares New Information on the Toxicity Levels of Modern Day Root Canals:

Why You Want to Avoid Root Canals www.mercola.com:

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Diabetes og Vitamin D

Lagret under: 1 on juli 28, 2010 at 7:34 pm

Diabetes type 1 er ikke kun juvenil sukkersyke, men egentlig en rekke sykdommer. Den er kronisk og kan etterhvert medføre  en rekke følgesykdommer som blindhet, vaskulære sykdommer, hjertesvikt, nyresvikt og drastisk redusert forventet levealder.

Som på så mange andre områder, er også her norske helsemyndigheter den største trusselen for folkehelsen. Folk flest må snart forstå at disse myndighetene ikke har befolkningens liv og helse som hovedfokus, men interessene til legemiddelindustrien og matvareindustrien, altså korporatisme som er at myndigheter ivaretar interessene til storindustrien på bekostning av befolkningen, mere populært kjent som fascisme. Når det gjelder vitamin D er tilfellet dette:

Norske myndigheter har overlatt all råderett og beslutningsrett til overnasjonale organer (dette kjenner man igjen fra andre områder, ikke sant?). Derfor er kosttilskudd med meningsfylte doser omklassifisert som legemidler og ikke tilgjengelig for folk uten resept (tillatelse fra myndighetene). Den norske befolkningen er dessverre både autoritetstro og kunnskapsløs. Så når foreldre går på apoteket for å kjøpte vitamin D for å gi til sitt barn, får de instruks om å gi barnet en dose som burde være 10 ganger høyere.

Man vet at vitamin D er et av de absolutt viktigste vitaminene som finnes og som kan beskytte mot praktisk talt enhver sykdom. Likevel blir faren for overdosering katastrofalt overdrevet inntil vi har dagens situasjon, en katastrofal underdosering som resulterer i blant annet diabetes som en av følgene.

Myndighetene driver også en propaganda mot soling som er den mest effektive formen for å fylle opp lagrene med vitamin D. Man skaper et inntrykk av at ingen må oppholde seg et eneste sekund ute i solen uten først å smøre seg inn med en kjemikaliesuppe kalt solkrem som blokkerer solens positive effekter.

Myndighetene driver også fryktskapende propaganda mot bruk av solarium og siste stunt var forslaget om 18-års aldersgrense. Solariumbruk om vinteren er et godt tiltak for å få vitamin D.

I et land som Norge som har slik en lang vinter og lite med sol, er det utrolig viktig å være seg bevisst å få nok vitamin D. Dette har befolkningen alltid tidligere visst, før vi ble hjerneskadet av myndighetenes og medias løgner. Derfor drakk man tran og ga tran til skolebarna. Nå til dags tror mange at man kan leve på prosessert fabrikkmat som smaker flott og tro at man vil ha en god helse.

 I et studie fra Finland der man fulgte nyfødte i 1966 frem til 1997 (30 år) fant man en mere enn 80% reduksjon av diabetes hos de som fikk tilskudd av vitamin D i første leveår!

I Finland har man sett en epidemi med diabetes og den korrelerer med stadig lavere anbefalt dosering av vitamin D fra myndighetene, fra 4500 IU på 60-tallet til 400 IU idag. Samme historie i Norge. Høyere enn 400 IU med vitamin D og det blir håndhevet av Mattilsynet og omklassifisert som legemiddel !!! Se dette 45-minutters foredraget:

Vitamin D and Diabetes-Can We Prevent it?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Den Norske Kirkes 9 Bud

Lagret under: 1 on juli 4, 2010 at 12:56 pm

De 10 Bud finner man i 2. Mosebok, kapittel 20.

Den korrekte versjonen av Bibelen er den engelske King James av 1611 som vår norske utgave fra 1930 er basert på. Nye versjoner som er kommet ut senere, både på engelsk og norsk inneholder en rekke forandringer i forhold til King James versjonen.

Jeg har sjekket den norske oversettelsen fra 1930 av De 10 Bud mot King James og fant den korrekt. Det eneste måtte være at det sjette budet burde oversettes til ”Du skal ikke drepe” istedetfor ”Du skal ikke slå ihjel”. Det sjette budet i King James sier: ”Thou shalt not kill”.

Også nyere norske oversettelser som Bibelen 1978/85 og Bibelen med NT05 har de korrekte 10 Bud, om enn med et ”modernisert” språk. Disse oversettelsene kan likevel ikke stoles på i andre sammenhenger, fordi de har endret, trukket fra eller lagt til, det som er skrevet i Bibelen.

Men hvilken Bibel er det Den Norske Kirke bruker? De har listet opp De 10 Bud på sin nettside og der kan man se, ved sammenligning til King James, at de har fjernet det andre budet og delt det tiende budet i to for å komme frem til 10. Deres lære er altså nøyaktig den samme som den katolske kirken bruker når det gjelder De 10 Bud. Det er en kjent sannhet at den katolske kirken elsker utskårne bilder og symboler som de tilber og således bryter både det første og det andre budet. Men hvorfor gjør også Den Norske Kirke det samme og hvilken ”Bibel” er det de bruker?

Bibelen 1930:

1. Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

2. Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 

3. Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. 

4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!

5. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig. 

6. Du skal ikke slå ihjel. 

7. Du skal ikke drive hor. 

8. Du skal ikke stjele. 

9. Du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din næste. 

10. Du skal ikke begjære din næstes hus. Du skal ikke begjære din næstes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noget som hører din næste til. 

 Norsk 1930 og Engelsk King James Version 

Den Norske Kirke:

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.

2. Du skal ikke misbruke Guds navn. 

3. Du skal holde hviledagen hellig. 

4. Du skal ære din far og din mor. 

5. Du skal ikke slå i hjel. 

6. Du skal ikke bryte ekteskapet. 

7. Du skal ikke stjele. 

8. Du skal ikke tale usant om din neste. 

9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 

10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

 De 10 Bud: Den Norske Kirke

Bibelen 1978/85 og Bibelen med NT05:

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.

2. Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.

3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.

4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!  

5. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.

6. Du skal ikke slå i hjel.

7. Du skal ikke bryte ekteskapet.

8. Du skal ikke stjele.

9. Du skal ikke vitne falskt mot din neste.

10. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

 Det Norske Bibelselskap 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Obama-Care: Demonisk omsorg!

Lagret under: 1 on mars 22, 2010 at 5:58 pm

Det er krise i USA fordi “helsereformen” ble vedtatt. Her er det mye sprengstoff som flertallet i USA er motstander av, men som norsk media selvfølgelig snakker varmt for, fordi de er talerør for maktapparatet. I innslaget fra NRK innrømmet de i alle fall at de måtte lete for å finne noen som var for reformen. Ingen bør være overrasket over at også norsk media ikke er i nærheten av å belyse helsereformen, som med alt annet.

Alex Jones gikk i søndagens show gjennom noen punkter i helsereformen og konsekvensene av den. Jeg skal liste noen av de interessante sidene av dette, her:

- helseforsikring blir obligatorisk. Den vil bli håndhevet av det bevæpnete skattevesenet, IRS, som vil få økt bemanning med 16500 agenter. I første omgang.

- forsikringsselskapene er FOR reformen, har skrevet innholdet og aksjene deres har økt i verdi.

- Tom Daschle som er sponsor for reformen har skrevet en bok om emnet. Her har han sagt blant annet at folk over 60 årr ikke skal få øyeoperasjon og at eldre har plikt til å leve med sykdom og dø.- reformen vil finansiere aborter.

- reformen vil koste mellom 500 og 1000 MILLIARDER dollar. USA er fra før konkurs.

- arbeidsgivere er pliktig å trekke forsikringen fra arbeidstakere. Dette vil bety drastisk redusert lønn for folk.

Nettstedet Right Soup,

“Daschle’s Gift To The Stimulus Bill Is Possibly More Frightning Than The Spending”:

 

 - “Helsereformen (HR. 1) inneholder nesten alle de viktige elementene i Tom Daschle’s bok Critical: What We Can Do About the Health-Care Crisis. I boken insisterer han på at leger må lære seg å operere mindre som solo-utøvere og bli villige til å akseptere obligatorisk kontroll og retningslinjer fra myndighetene. Et nytt byråkrati skal stables på bena med tittelen the National Coordinator of Health Information Technology. Denne nye føderale organisasjonen skal overvåke all medisinsk behandling og sørge for at legene skriver ut de medisinene og behandling som de føderale myndighetene mener er ”passende” og ”kostnadseffektivt”.”

(Hm, har vi ikke hørt lignende ideer her i Norge nå nylig? Myndighetene er altså de som best kan drive medisin og lage retningslinjer som legene må følge.)

- ”Disse reguleringene legger til rette for rasjonering av helsetjenester som i England eller Canada. Det er ikke sikkert at du vil få medisinsk behandling hvis du er gammel, syk eller er i 70-årene med en hjernesvulst. Det blir straffetiltak for de som ikke følger retningslinjene og leger vil handplukke sine pasienter og velge bort de som trenger helsehjelp mest. Myndighetene vil ikke at du skal bruke nye eller dyre typer behandlinger. Det handler om det er verdt å behandle deg slik at du kan arbeide mere og putte penger inn i systemet.

Bloomberg sier at det vil gå mest ut over de eldre. Daschle sier at helsereformen ”vil ikke være smertefri. Eldre burde akseptere plagene som kommer med alderen istedetfor å behandle dem”.

- Medicare betaler idag for medisinsk behandling som er ansett for å være trygt og effektivt. Helsereformen vil forandre det og bruke en standard med kostnadseffektivitet bestemt av et føderalt råd. The Federal Council er etter en model fra Storbrittania med et panel, som er diskutert i boken til Daschle. Dette panelet godkjenner eller avviser medisinsk behandling ved å bruke en formel som deler behandlingens kostnad med antall år som en pasient sannsynligvis vil dra nytte av behandlingen. Behandling for yngre pasienter blir oftere godkjent, enn behandling for sykdommer som rammer eldre, som osteoporose (benskjørhet).”

VG følger denne saken opp som de pleier, totalt ensidig og i favør av maktapparatet. De er her lydige formidlere av oppfattningen til statsministeren og helseministeren som mener at vedtaket i USA “er en seier for det amerikanske folket” og ” i tråd med norske verdier”. Den massive motstanden blant amerikanere flest blir avfeid som paranoid redsel for ordet “sosialisme” eller bare merkelig. Regjeringen i Norge og norske journalister, som er synonymt, bedriver etter min mening grov hets og fornærmelser mot det amerikanske folk. Disse fascistene vet altså hva som er best for amerikanerne og tar i tillegg sine drakonske oppfattninger til inntekt for hva vi nordmenn står for. Jeg kan ikke tenke meg at det er norske verdier, det som er realitetene av helsereformen. Det er de egentlige verdiene til globalistene, Den Nye Verdensorden.

Dessuten, vi har ikke tvungen helseforsikring i Norge. Helsevesenet er finansiert av våre skattepenger og går ikke til å berike forsikringsselskapene.

VG:

Helseministeren: Spesielt med den massive motstanden

 

I full forvissning om at også Aftenpostens ekspert ville vise seg å være tilhenger av Obama og helsereformen, stilte jeg to spørsmål som faktisk kom gjennom:

Aftenposten nettprat:

Helsereformen innebærer kostnader (tvungen) som vil føre til at arbeidstakere går dramatisk ned i lønn. Er dette en seier for det amerikanske folket?

Tja… Iallfall en seier for alle de som ikke nå har tilgang til helsetjenester gjennom jobben, enten fordi de er arbeidsledige, lavtlønnet eller står utenfor arbeidsmarkedet av ulike årsaker. De får nå tilgang til grunnleggende helsetjenester. For de øvrige, er det sikkert irriterende med mindre i lønningsposen, men likevel en potensiell seier – eller sikring – mot potensiell økonomisk ruin, hvis sykdom først skulle ramme. Mvh Nina Berven

Norsk media, norske politikere og eksperter er samlet i sin hyllest til Obamacare. Årsakene til den massive motstandet i befolkningen blir avfeid som rasehets, homohets, fundamentalisme, sosialismeskrekk og andre nøkkelord. Amerikanere som er imot blir altså fremstilt som egoistiske tullinger. Hva er din karakteristikk av motstanden?

Hei. jeg synes det er viktig å se debatten og motstanden om helsereformen innenfor rammen av det politiske og ideologiske klimaet i USA. Deytte er adskillig lengre til høyre enn det vi kjenner i Europa, og særlig i Norge / skandinavia. Mens man her tenderer mot å se staten som en venn, en medhjelper f. eks for helsetjenester, er staten tradisjonelt mer blitt regnet som et motstykke til individets frihet og muligheter i USA. i tillegg er det viktig å huske på at det store flertallet av amerikanere tross alt allerede er innbefattet av gode ordninger, så de ser gjerne ikke vitsen med å innføre noe nytt. Så “egoistiske tullinger” blir nok for enkelt, ja. Mvh Nina Berven

Aftenposten nettprat

 

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Svineinfluensavaksinen

Lagret under: 1 on oktober 25, 2009 at 2:05 pm

Jeg leste i Andøyposten at man også her i kommunen forbereder seg på vaksinasjon mot svineinfluensaen og forventer leveranse av 10 000 doser, altså to doser pr. person i Andøys lille befolkning på 5 000. Så sier for tiden helsemyndighetene at det bare er ”nødvendig” med en dose pr. person, men det er en annen historie. Jeg har engasjert meg i temaet vaksinering mot svineinfluensa med vaksinen som kalles Pandemrix og ønsker her å komme med noen opplysninger, fattet i korthet, som folk flest ikke får vite om i media. Jeg skal kun skrive om tre innholdsstoffer i vaksinen som jeg mener representerer de største helsemessige farene ved denne vaksinen.

De tre stoffene og mengden de inneholder i vaksinen er:

 

Polysorbat 80: 4,86 mg.

Skvalen: 10,69 mg.
Kvikksølv: 2,5 mcg.

 

Polysorbat 80:

 

Polysorbat 80 har i forsøk med mus av hunkjønn vist å forårsake infertilitet.

Dr. Sherri Tenpenny skriver om dette stoffet:

 

”Polysorbat 80 er et stoff brukt i kremer, lotions og flere medisinske produkter inkludert vitaminoljer og antikreft-stoffer. Polysorbat 80 kan forårsake fatale reaksjoner som anafylaktisk sjokk karakterisert ved et sterkt blodtrykksfall og pustevansker”.

 

Skvalen:

 

Fra Wikipedia finner man følgende definisjon: ”Skvalen er et organisk stoff opprinnelig tatt for kommersielle hensikter fra haileverolje og fra botaniske kilder som frø og olivener. Alle høyere organismer inkludert mennesker produserer skvalen som er en naturlig og vital del av produksjonen av kolesterol, steriod hormoner og vitamin D”.

 

Så vi ser at skvalen er et naturlig og helsebringende stoff men forskjellen på å spise det og injisere det er som Dr. Mercola skriver:

 

”Immunforsvaret ditt oppdager skvalen som et oljemolekyl tilhørende kroppen din. Det finnes i nervesystemet og i hjernen. Du kan faktisk spise skvalen i olivenolje og ikke vil immunforsvaret ditt bare kjenne det igjen, du vil også dra nytte av dets effekter som en antioksydant.

 

Forskjellen mellom ”god” og ”dårlig” skvalen er måten det kommer inn i kroppen din på. Injeksjon er en unormal måte som fører til at immunforsvaret ditt angriper all skvalen i kroppen din, ikke bare skvalenet som er tilsatt i vaksinen.

 

Hensikten med en immunadjuvans (skvalen) tilsatt en vaksine er å øke immunresponsen din  til vaksinasjonen. Adjuvanser fører til at immunsystemet ditt overreagerer overfor de organismene du blir vaksinert mot. Immunforsvaret vil forsøke å ødelegge molekylet hvor det enn finner det, inkludert steder der det finnes naturlig og hvor det er vitalt for helsen til  nervesystemet ditt”.

 

Ifølge Dr. Viera Scheibner:

 

”Denne adjuvansen (skvalen) førte til en kaskade av reaksjoner kalt ”Gulf Krig-Syndromet”, dokumentert i soldatene som var involvert i Gulfkrigen.

 

Symptomene de utviklet inkluderte artritt, fibromyalgi, utslett, fotosensitivitet, kronisk utmattelse, kronisk hodepine, abnormal kroppshåravfall, sår som ikke leget seg, svimmelhet, svakhet, hukommelsessvikt, kramper, humørsvingninger, anemi, økt ESR, MS, ALS, Sjøgrens syndrom, kronisk diare, nattesvette og lav feber”.

 

Kvikksølv

 

I vaksiner brukes kvikksølv med betegnelsen tiomersal som inneholder rundt 50% organisk kvikksølv. Den norske tannlegeforenings Tidende sier om organisk kvikksølv:

 

Organiske kvikksølvforbindelser regnes som den giftigste formen for kvikksølv.”

 

Kvikksølvholdig amalgam som nå er forbudt i Norge er den uorganiske formen og er mye mindre giftig enn den organiske og myndighetene har arbeidet mye for å forby bruk av kvikksølv, men altså i den nye svineinfluensavaksinen er det for dem problemfritt å bruke, til og med den giftigste formen. Gravide er en av gruppene som blir først prioritert for vaksinen og den skal også gis til barn helt ned i 6 måneders alder. Dette sier Miljøsanering.no om kvikksølv:

 

”Nyere forskning i USA og Japan viser at kvikksølv konsentreres i morkaken, og dette betyr at fostere får høyere kvikksølv-belastning enn moren.  Dette kan føre til redusert IQ, redusert finmotorikk, senere utvikling, som f.eks. at ungene lærer senere å gå og snakke, dårligere hukommelse, konsentrasjonsvanskeligheter, og det er også mistanke om at autisme kan være kvikksølv-indusert.  Det forskerne ser, er at hjernecellene ikke deler seg like ofte, og de danner ikke så mange nervecelle-forbindelser – hjernen “kobles” med andre ord på en annen, dårligere måte.  Disse skadene hos barn er ikke reversible.”

 

Søk på Internett med: Watch Mercury Kill The Brain: Vaccines And Neurodegeneration og se på YouTube hvordan små mengder kvikksølv ødelegger nerveceller.

 

Dr, Mercolas råd for hvordan man best beskytter seg mot influensa:

 

Kutt ut sukker og prosessert mat. Sukkerinntak har en umiddelbar svekkende effekt på immunsystemet ditt. Ta en høykvalitets kilde med dyrebasert omega-3 fett. Trim. Immunforsvaret ditt trenger god sirkulasjon for å fungere best mulig. Optimaliser nivået av vitamin D. Mangel på vitamin D er den sannsynlige årsaken til den årlige influensaen. Ved å få tilstrekkelig med vitamin D, vil det hjelpe med å slå ned alle typer infeksjoner. Få nok søvn av god kvalitet. Takle stress effektivt. Hvis du blir overveldet av stress, vil ikke kroppen ha de reservene den trenger til å slå ut infeksjoner. Vask hendene, men ikke med en antibakteriell såpe. Bruk en ren såpe, fri for kjemikalier.

 

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Depopulasjon! Hva mener eliten?

Lagret under: 1 on september 23, 2009 at 5:05 pm

Jeg har her samlet sammen noen youtube-klipp med uttalelser fra noen representanter for den globale eliten og hva de jobber for med hensyn til antallet mennesker på jorden.

David Rockefeller

Ted Turner

Bill Gates

Aldous Huxley

Dr. Eric Pianka

Operation Overlord, 4 deler

Dr. Hovind on Depopulation

Alan Watt: \”The velvet glove coming off the iron fist, 3 deler

Depopulation? Several Globalists in Their Own Words

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00