TheNaturalWarrior

Hvor rikt er egentlig Norge?

Lagret under: 1 on desember 30, 2010 at 9:28 pm

Jeg vil tro at nesten alle nordmenn tror at Norge er i en særklasse når det gjelder økonomi, med store overskudd på utenlandshandelen, lav arbeidsledighet og et gigantisk fond. Dette er sant.

Videre tror nordmenn at Norge ikke har utenlandsgjeld, i alle fall ikke mye utenlandsgjeld. Dette er feil.

Noen fakta om ståa vår i 2009:

Brutto nasjonalprodukt (BNP):  $ 273,1 milliarder – NOK 1638,6 milliarder

Gjeld- til -BNP ratio, totalt: 201%

Total gjeld til utlandet, offentlig og privat: $ 548,1 milliarder – NOK 3288,6 milliarder*

Andel av gjeld pr. person i Norge: $ 113,174 – NOK 679044,-.

 *Ved 3. kvartal 2010 var utenlandsgjelden ifølge Statistisk sentralbyrå på NOK 3426 milliarder.

Det blir ofte sagt at staten Norge ikke har netto gjeld til utlandet og det er i og for seg korrekt siden det siste tallet fra SSB forteller at offentlig forvaltning har en gjeld på NOK 582,5 milliarder. Dette var på topp for 3 år siden med NOK  891,7 milliarder. Norges Bank har gjeld på NOK 64 milliarder.

Så kommer den private gjelden til utlandet der bankene i alt skylder NOK 1196,8 milliarder.

Andre sektorer er oppført med en gjeld på 1275,2 milliarder. Direkteinvesteringer har en gjeld på NOK 306,2 milliarder. 

Statistisk sentralbyrå:

Norges utenlandsgjeld, etter sektor og finansobjekt

Men er det likevel ikke grunn til å være bekymret selv om det meste av gjelden tilhører private? Har vi ikke sett flere eksempler i de siste årene på at privat profitt forblir privat, mens private tap blir overlatt til det offentlige, altså skattebetalerne?

Når det gjelder andelen av gjeld i forhold til BNP, er det 11 land som er verre stilt enn kriserammede Hellas, deriblant Norge som ligger på plass nr. 8.

Nasdaq.com:

The 11 Nations With Higher Sovereign Debt Ratios Than Greece

Når pensjonsfondet øker i verdi får vi ofte høre fra media om hvor mye rikere hver og en av oss har blitt. Men oljefondet er på rundt 3000 milliarder kroner og Norges totale gjeld til utlandet overstiger denne summen. Det får vi ikke høre om fra media. Faktum er at vi ikke på langt nær er så godt stilt for fremtiden som de fleste av oss tror. Vi har en oljesmurt økonomi som går mot slutten og er underutviklet på annen industri. Vi får langt flere pensjonister og færre skatteytere pr. pensjonist  i nær fremtid. Og vi har ikke minst en gigantisk velferdsstat som ingen vil eller tør starte det nødvendige arbeidet for å redusere. Jeg tror ikke dette kommer til å gå i balanse i fremtiden, men enn så lenge kan vi se på at mange andre land går dukken økonomisk før oss.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.  |  Tilbakesporings-URL

 1. I tillegg bør man vel også ta med etterslep på vedlikehold av offentlig infrastruktur. Norge har noen av de dårligste veiene, toglinjene, skolebygningene, vannett, kloakknett, strømnett, etc. i Europa.

  Et riktig regnestykke burde inneholde følgende:
  Netto gjeld + netto trygdeforpliktelser + netto etterslep på vedlikehold = Faktisk gjeld.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Joda, det kan du si. Men jeg befattet meg i artikkelen i korthet. Men de momentene som du nevner vil forverre situasjonen, samt det faktum at inntekter fra olje og gass om få år sannsynligvis går drastisk ned. Vi får glede oss med levestandarden enn så lenge vi har den for jeg tviler sterkt på at det vil vare særlig mye lengre.

  PS. Her i bygda der jeg bor holder de på med å bytte ut vannrørene, så det er jo noen lyspunkter :-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Når man bruker ordet “vi” skylder, bør man ikke da skille på privat og offentlig gjeld, vi, nordmenn alle som en er ansvalig for offentlig gjeld, mens enkelte personer og private institusjoner er ansvarlig for den private gjelden. “Oljefondet ” ser jeg på som et aktiva og den offentlige gjelden som et pasiva, diff. stort overskudd, det er vel dette Norge burde måles på!

  “Bedriften Norge” er ikke ansvarlig for den private utenlandsgjelda, det er det de som har lånt pengene som har, banker, låneinstitusjoner osv.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Det er riktig det du sier, det er slik det skal være. Men nå til dags er det jo slik at også privat gjeld har en tendens til å bli offentlig gjeld når alt skjærer seg. Det er det bare å se til USA og diverse EU land og Island for å forstå. Kan ikke også dette skje i Norge? Jo, det er jeg helt overbevist om.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Glenn skriver: ““Bedriften Norge” er ikke ansvarlig for den private utenlandsgjelda, det er det de som har lånt pengene som har, banker, låneinstitusjoner osv.”

  Rent formelt er nok dette riktig, men i praksis er det som regel slik at bankene blir beskyttet. I land etter land er bankene blitt erklært som “too big to fail”, og den private gjelden (som hadde blitt banktap dersom låntakerne ikke hadde klart å betale lånene) er blitt dyttet over på skattebetalerne. Dette skjedde også i Norge under finanskrisen i 2008, da DNBNOR ble reddet av den norske staten, og regningen gikk til skattebetalerne.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Comments are closed.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00