TheNaturalWarrior

Archive for oktober 2010

Forfølgelsen av røykerne er en kollektiv psykisk lidelse

Lagret under: 1 on oktober 12, 2010 at 12:30 pm

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er i dag gjengitt i en rekke norske aviser der de tar til orde for nok et steg videre på veien til å totalforby tobakk. De siste 20 årene har vi i Norge så vel som alle andre vestlige land fått oppleve det ene etter det andre angrepet på oss som røyker. Som alltid når man skal forby og regulere adferd, kommer man med argumenter som er mer eller mindre relevant.

Tobakk har alltid vært sterkt avgiftsbelagt i Norge og det kommer av to forhold. Først og fremst selvsagt som en kjærkommen inntekt til staten og dernest det typiske norske med at folk  ikke skal  kunne unne seg noe som smaker av luksus og unødvendighet  uten først å måtte betale dyrt for det til staten. Så ble det for noen år siden lagt ned forbud mot røyking i offentlige lokaler og det var et tiltak som faktisk de fleste røykere også sluttet seg til. Argumentet da var prisverdig nok, nemlig å skåne ikke-røykere fra tobakksrøyk. Men da også lokaler som var  ment til å brukes kun av røykere som frivillig oppholdt seg der ble forbudt, da skjønte jeg så altfor godt at hovedhensikten med forbudet ikke var omsorgen for ikke-røykernes helse, men heller ønsket om å forby tobakk totalt på et senere tidspunkt. Folk blir altså gradvis kondisjonert til et samfunnssystem som de ellers aldri ville gått med på om det skjedde alt på en gang.

Det er ikke mange månedene siden den tåpelige loven kom som tvang alle utsalgssteder å gjemme alle tobakksvarer for borgerne. Argumentene for denne loven er selvfølgelig uhyre svake, men hensikten er klar, det er bare ett av flere steg mot totalforbudet.

I forrige måned kom FN med sine betraktninger omkring røykeloven i Norge og det var etter oppdrag fra norske myndigheter. FN anbefalte da forbud i egne, private hjem. I alle fall der hvor barn oppholder seg og det er nettopp dette de vil bruke som et viktig argument for å komme inn i folks private hjem og forby, nemlig omsorgen for barn. For hvem vil vel skade barn? Og gjennom en årrekke har jo både myndigheter og ikke-røykere opparbeidet seg en oppfattning om at de som røyker er både dumme og ansvarsløse.

Finland har nettopp iverksatt verdens strengeste røykelov som i alle fall delvis oppfyller kravene fra verdensregjeringen FN og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) vil gjerne at vi skal ha det slik i Norge også. Der skal det ikke bare være forbudt med røyking i offentlige lokaler, men også utendørs mange plasser og til og med på folks private balkonger. Man har også som mål at Finland skal være røykfritt innen 2040. Vi ser stadige eksempler på slike tyranniske lover og regler i Norge også, der enkelte kommuner forbyr sine ansatte å røyke i arbeidstiden.

Den som tror at dette bare er lyse ideer som kommer fra forskjellige hold helt av seg selv, tar feil. Angrepet på brukere av tobakk er etablert fra overnasjonalt hold for mange år siden og forbudene kommer gradvis for å sørge for at et totalt forbud er mulig om noen tiår. Hvor beleilig det er for dem at LHL kommer med dette utspillet i media, alt skrevet ordrett i alle avisene og der politikerne ikke er tilgjengelig for kommentar. Nei, de vil nok helt sikkert følge med på reaksjonen til majoriteten først, før de tør uttale seg og komme med nye lovangrep på de som bruker tobakk.

Folk må nå begynne å tenke over hvilket samfunn vi skal ha i fremtiden

Røykere er nå en liten minoritetsgruppe og står således lagelig til hugg av majoriteten fordi folk flest aksepterer og praktiserer demokratiske og kollektivistiske verdier som går ut på at majoriteten har rett til å fjerne rettigheter til mindretallet. Denne forfølgelsen er videre forsterket av globale, statlige og kommunale myndigheter, organisasjoner og media, noe som gir legimitet til mange ikke-røykere til å se ned på og ønske forbud for en aktivitet de selv ikke har interesse av.

Jeg er en røyker ja, og jeg er klar over at det kan være helseskadelig. Men det er min gudegitte rett til, uten innblandelse fra noen, å foreta valget om å røyke så lenge dette ikke er til skade for andre.

Kan de som er blant mobberne av røykere vennligst reflektere over følgende: Du er i en majoritet nå og føler deg overlegent de “dumme” røykerne. Det politisk korrekte samfunnet er enig med deg og du tilhører nå en stor gruppe som har blankofullmakt til å henge ut mindretallets valg. Men hva når det samme samfunnet finner ut at noe av det du velger å gjøre også må forbys? Vil du da være like entusiastisk og glad for at andre ved tvang beskytter deg mot deg selv?

- Norge bør bli røykfritt

Finland skal bli tobakksfritt

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00