TheNaturalWarrior

Archive for juli 2010

Diabetes og Vitamin D

Lagret under: 1 on juli 28, 2010 at 7:34 pm

Diabetes type 1 er ikke kun juvenil sukkersyke, men egentlig en rekke sykdommer. Den er kronisk og kan etterhvert medføre  en rekke følgesykdommer som blindhet, vaskulære sykdommer, hjertesvikt, nyresvikt og drastisk redusert forventet levealder.

Som på så mange andre områder, er også her norske helsemyndigheter den største trusselen for folkehelsen. Folk flest må snart forstå at disse myndighetene ikke har befolkningens liv og helse som hovedfokus, men interessene til legemiddelindustrien og matvareindustrien, altså korporatisme som er at myndigheter ivaretar interessene til storindustrien på bekostning av befolkningen, mere populært kjent som fascisme. Når det gjelder vitamin D er tilfellet dette:

Norske myndigheter har overlatt all råderett og beslutningsrett til overnasjonale organer (dette kjenner man igjen fra andre områder, ikke sant?). Derfor er kosttilskudd med meningsfylte doser omklassifisert som legemidler og ikke tilgjengelig for folk uten resept (tillatelse fra myndighetene). Den norske befolkningen er dessverre både autoritetstro og kunnskapsløs. Så når foreldre går på apoteket for å kjøpte vitamin D for å gi til sitt barn, får de instruks om å gi barnet en dose som burde være 10 ganger høyere.

Man vet at vitamin D er et av de absolutt viktigste vitaminene som finnes og som kan beskytte mot praktisk talt enhver sykdom. Likevel blir faren for overdosering katastrofalt overdrevet inntil vi har dagens situasjon, en katastrofal underdosering som resulterer i blant annet diabetes som en av følgene.

Myndighetene driver også en propaganda mot soling som er den mest effektive formen for å fylle opp lagrene med vitamin D. Man skaper et inntrykk av at ingen må oppholde seg et eneste sekund ute i solen uten først å smøre seg inn med en kjemikaliesuppe kalt solkrem som blokkerer solens positive effekter.

Myndighetene driver også fryktskapende propaganda mot bruk av solarium og siste stunt var forslaget om 18-års aldersgrense. Solariumbruk om vinteren er et godt tiltak for å få vitamin D.

I et land som Norge som har slik en lang vinter og lite med sol, er det utrolig viktig å være seg bevisst å få nok vitamin D. Dette har befolkningen alltid tidligere visst, før vi ble hjerneskadet av myndighetenes og medias løgner. Derfor drakk man tran og ga tran til skolebarna. Nå til dags tror mange at man kan leve på prosessert fabrikkmat som smaker flott og tro at man vil ha en god helse.

 I et studie fra Finland der man fulgte nyfødte i 1966 frem til 1997 (30 år) fant man en mere enn 80% reduksjon av diabetes hos de som fikk tilskudd av vitamin D i første leveår!

I Finland har man sett en epidemi med diabetes og den korrelerer med stadig lavere anbefalt dosering av vitamin D fra myndighetene, fra 4500 IU på 60-tallet til 400 IU idag. Samme historie i Norge. Høyere enn 400 IU med vitamin D og det blir håndhevet av Mattilsynet og omklassifisert som legemiddel !!! Se dette 45-minutters foredraget:

Vitamin D and Diabetes-Can We Prevent it?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Den Norske Kirkes 9 Bud

Lagret under: 1 on juli 4, 2010 at 12:56 pm

De 10 Bud finner man i 2. Mosebok, kapittel 20.

Den korrekte versjonen av Bibelen er den engelske King James av 1611 som vår norske utgave fra 1930 er basert på. Nye versjoner som er kommet ut senere, både på engelsk og norsk inneholder en rekke forandringer i forhold til King James versjonen.

Jeg har sjekket den norske oversettelsen fra 1930 av De 10 Bud mot King James og fant den korrekt. Det eneste måtte være at det sjette budet burde oversettes til ”Du skal ikke drepe” istedetfor ”Du skal ikke slå ihjel”. Det sjette budet i King James sier: ”Thou shalt not kill”.

Også nyere norske oversettelser som Bibelen 1978/85 og Bibelen med NT05 har de korrekte 10 Bud, om enn med et ”modernisert” språk. Disse oversettelsene kan likevel ikke stoles på i andre sammenhenger, fordi de har endret, trukket fra eller lagt til, det som er skrevet i Bibelen.

Men hvilken Bibel er det Den Norske Kirke bruker? De har listet opp De 10 Bud på sin nettside og der kan man se, ved sammenligning til King James, at de har fjernet det andre budet og delt det tiende budet i to for å komme frem til 10. Deres lære er altså nøyaktig den samme som den katolske kirken bruker når det gjelder De 10 Bud. Det er en kjent sannhet at den katolske kirken elsker utskårne bilder og symboler som de tilber og således bryter både det første og det andre budet. Men hvorfor gjør også Den Norske Kirke det samme og hvilken ”Bibel” er det de bruker?

Bibelen 1930:

1. Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

2. Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 

3. Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. 

4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!

5. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig. 

6. Du skal ikke slå ihjel. 

7. Du skal ikke drive hor. 

8. Du skal ikke stjele. 

9. Du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din næste. 

10. Du skal ikke begjære din næstes hus. Du skal ikke begjære din næstes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noget som hører din næste til. 

 Norsk 1930 og Engelsk King James Version 

Den Norske Kirke:

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.

2. Du skal ikke misbruke Guds navn. 

3. Du skal holde hviledagen hellig. 

4. Du skal ære din far og din mor. 

5. Du skal ikke slå i hjel. 

6. Du skal ikke bryte ekteskapet. 

7. Du skal ikke stjele. 

8. Du skal ikke tale usant om din neste. 

9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 

10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

 De 10 Bud: Den Norske Kirke

Bibelen 1978/85 og Bibelen med NT05:

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.

2. Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.

3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.

4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!  

5. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.

6. Du skal ikke slå i hjel.

7. Du skal ikke bryte ekteskapet.

8. Du skal ikke stjele.

9. Du skal ikke vitne falskt mot din neste.

10. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

 Det Norske Bibelselskap 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00