TheNaturalWarrior

Diabetes og Vitamin D

Lagret under: 1 on juli 28, 2010 at 7:34 pm

Diabetes type 1 er ikke kun juvenil sukkersyke, men egentlig en rekke sykdommer. Den er kronisk og kan etterhvert medføre  en rekke følgesykdommer som blindhet, vaskulære sykdommer, hjertesvikt, nyresvikt og drastisk redusert forventet levealder.

Som på så mange andre områder, er også her norske helsemyndigheter den største trusselen for folkehelsen. Folk flest må snart forstå at disse myndighetene ikke har befolkningens liv og helse som hovedfokus, men interessene til legemiddelindustrien og matvareindustrien, altså korporatisme som er at myndigheter ivaretar interessene til storindustrien på bekostning av befolkningen, mere populært kjent som fascisme. Når det gjelder vitamin D er tilfellet dette:

Norske myndigheter har overlatt all råderett og beslutningsrett til overnasjonale organer (dette kjenner man igjen fra andre områder, ikke sant?). Derfor er kosttilskudd med meningsfylte doser omklassifisert som legemidler og ikke tilgjengelig for folk uten resept (tillatelse fra myndighetene). Den norske befolkningen er dessverre både autoritetstro og kunnskapsløs. Så når foreldre går på apoteket for å kjøpte vitamin D for å gi til sitt barn, får de instruks om å gi barnet en dose som burde være 10 ganger høyere.

Man vet at vitamin D er et av de absolutt viktigste vitaminene som finnes og som kan beskytte mot praktisk talt enhver sykdom. Likevel blir faren for overdosering katastrofalt overdrevet inntil vi har dagens situasjon, en katastrofal underdosering som resulterer i blant annet diabetes som en av følgene.

Myndighetene driver også en propaganda mot soling som er den mest effektive formen for å fylle opp lagrene med vitamin D. Man skaper et inntrykk av at ingen må oppholde seg et eneste sekund ute i solen uten først å smøre seg inn med en kjemikaliesuppe kalt solkrem som blokkerer solens positive effekter.

Myndighetene driver også fryktskapende propaganda mot bruk av solarium og siste stunt var forslaget om 18-års aldersgrense. Solariumbruk om vinteren er et godt tiltak for å få vitamin D.

I et land som Norge som har slik en lang vinter og lite med sol, er det utrolig viktig å være seg bevisst å få nok vitamin D. Dette har befolkningen alltid tidligere visst, før vi ble hjerneskadet av myndighetenes og medias løgner. Derfor drakk man tran og ga tran til skolebarna. Nå til dags tror mange at man kan leve på prosessert fabrikkmat som smaker flott og tro at man vil ha en god helse.

 I et studie fra Finland der man fulgte nyfødte i 1966 frem til 1997 (30 år) fant man en mere enn 80% reduksjon av diabetes hos de som fikk tilskudd av vitamin D i første leveår!

I Finland har man sett en epidemi med diabetes og den korrelerer med stadig lavere anbefalt dosering av vitamin D fra myndighetene, fra 4500 IU på 60-tallet til 400 IU idag. Samme historie i Norge. Høyere enn 400 IU med vitamin D og det blir håndhevet av Mattilsynet og omklassifisert som legemiddel !!! Se dette 45-minutters foredraget:

Vitamin D and Diabetes-Can We Prevent it?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.  |  Tilbakesporings-URL

 1. Takk for et viktig og godt innlegg! Jeg har diabetes type 1 og kjenner meg veldig godt igjen i beskrivelsene dine.
  Etter et langt liv med diabetes begynner jeg også å få begynnende problemer med følgesykdommer og må ta mange hensyn for å holde meg noenlunde frisk.

  Det er veldig viktig å være oppmerksom på hva som kan forebygge følgesykdommer og hva som kan gjøre prognosene dårligere.
  Jeg støtter deg fullt og helt når det gjelder D-vitaminer og den store sol-angsten som hjemsøker vårt land.
  Jeg bruker nesten (NESTEN) aldri solkrem med høy faktor, eller solkrem i det hele tatt, og jeg blir ikke brent.
  Bare “passe” brun.

  Man kommer langt med en god porsjon sunn fornuft.
  For nordboere er faren for D-vitaminmangel og for komplikasjoner ved diabetes BETYDELIG større enn faren for hudkreft på grunn av den nordiske solen.

  Litt forsiktighet de første dagene man er i sydligere strøk, så går det så bra!

  Fem stjerner!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Oppsiktsvekkende! Ikke at jeg har peiling på medisin da, men den videoen gir jo ganske kraftige indikasjoner på hva som har skjedd her?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Takk for kommentaren Starlett. Som du beskriver, vil diabetes over tid føre til helseproblemer, derfor er det så viktig med informasjon slik at færrest mulig vil få denne sykdommen.

  Jeg har ikke selv diabetes, men har noen i familien som har diabetes type 1.

  Når det gjelder solkrem, har jeg personlig brukt lite av det i livet mitt og de siste 6+ årene har jeg ALDRI brukt det. Man skal selvfølgelig sole seg fornuftig og unngå brent hud ved å gradvis øke eksponeringen etter en lang vinter. Jeg bruker selv solarium et par ganger i uken gjennom vinteren og jeg satt i solen her om dagen, 6-7 timer uten å bli brent. Bare en lett rødme, noe som indikerer en trygg dose i den nord-norske sola. (PS! det var godt og varmt den dagen :-)

  Ellers drikker jeg tran daglig for ytterligere påfyll av vitamin D (og omega-3), hele året. INGEN trenger å få diabetes. Hvis man bare bruker litt tid på å tilegne seg informasjon og sørger for å få i seg sunn mat, mosjon og solskinn, vil kroppen ta seg av resten.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Jeg har skrevet en e-post til Mattilsynet:

  Hei,

  Jeg har i flere år vært mektig fortørnet over Mattilsynets uttrettelige kamp MOT folkehelsen og FOR mektige korporative interesser. Dere som jobber i Mattilsynet er blant de største truslene vi …har for folkehelsen, noe som er illustrert med Mattilsynets deltakelse i Codex Alimentarius som har som målsetting å avskaffe konkurransen legemiddel-og matvareindustrien har i forhold til ekte matvarer/tilskudd.

  Dere vet utmerket godt hva dere er med på og kalles derfor av meg for landssvikere. Dere engasjerer dere i Gestapo-metoder for å hindre befolkningen å sørge for sin egen helse ved å forby og regulere. Jeg har nå skrevet en artikkel som bare omhandler en liten del av dette området, nemlig hvordan dere håndterer omsetningen av vitamin D slik at INGEN kan få tilført dette livsviktige vitaminet i meningsfylte doser for å ivareta egen og egne barns helse.

  http://21917.vgb.no/2010/07/28/diabetes-og-vitamin-d/

  Reidar Barstad

  E-post-adressen til Mattilsynet er:

  postmottak@mattilsynet.no

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Da har jeg sjekket litt rundt om på nett og sågar spurt en lege om spørsmålet sammenhengen mellom diabetes 1 og vitamin-D.
  Slik jeg ser det er helsevesenet redd for og trekke forhastede beslutninger. Det kan synes som om at det er flere faktorer inne i bildet her. Medisinsk forskning er ikke enkelt og vitenskapen er åpne om at de forsatt trenger bedre forståelse for hvordan biologiske mekanismer på cellenivå opererer.
  Jeg vil nyansere bildet litt med noen linker jeg fikk av en kjenning som kan litt mer om dette enn jeg.

  http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1365847

  http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1895375

  http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=580715

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

  http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/1.5108240

  Vil bare tilføye at “myndighetene driver med propaganda” utspill tegner et litt skjevt bilde av situasjonen. Myndigheten i Norge er folkevalgte og frittenkende mennesker som i samråd tar avgjørelser og da må vi nesten forvente et og annet utspill som ikke er helt i tråd med vår egen oppfatning av virkeligheten. Slik er livet :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Nei, selvfølgelig kjenner vitenskapet langt fra til alle forhold rundt næringsstoffer. Er det ikke da betenkelig at man gjennom årene har drastisk redusert anbefalingene for hvor mye av de forskjellige næringsstoffene vi trenger? Samtidig har man tillatt en rekke stoffer som tidligere var forbudt fordi de er helseskadende. Er dette vitenskap eller er det politikk og profitt? Når man ser ting i sammenheng, danner det seg et bilde der fagorganer som Mattilsynet forsvarer en politikk som er bestemt av overnasjonale organer som i sin tur er under sterk lobbyvirksomhet fra industrier som ønsker monopol. Jeg snakker da om legemiddelindustrien, matvareindustrien og utøvere i helsevesenet som ikke vil ha noen konkurranse. Det er altså snakk om gjennom forbud, påbud, reguleringer, godt hjulpet av media, å frata enkeltindividets grunnleggende rett til selv å ta vare på sin helse.

  Mattilsynet er deltaker i Codex Alimentarius og ivrer for at naturlig mat og kosttilskudd i mest mulig grad skal forbys. Det man er komfortabel med å tillate, er for eksempel syntetisk fremstilte vitaminer i mikrodoser, mens vitaminer utvunnet fra mat er strengt forbudt. Man tar på seg en alvorlig og ”ansvarlig” mine når man fremfører føre-var-prinsipp og sier at det naturlige og ufarlige søtningsmidlet Stevia skal være mest mulig utilgjenngelig, mens beviselig helseskadelige søtningsstoffer tillates i stor skala. Megaselskaper som Coca-Cola ser man ingen grunn til å rette søkelyset mot. Nitritt var forbudt tidligere fordi det er kreftfremkallende. Det er det ikke lengre i følge Mattilsynet. Nitritt har vel gjennomgått en magisk forvandling i og med at Norge ble med i EØS og ikke lengre selv kan bestemme eget lovverk.

  Byråkratiet i helsenorge er ikke folkevalgte. De som er folkevalgte, politikerne, vedtar alltid de rådene som byråkratiet kommer med. Mønstret er helt klart, Mattilsynet jobber aktivt mot at befolkningen skal få tilgang til naturlig mat og tilskudd og aktivt for at all mat skal være behandlet og at eventuelle tilskudd skal leveres av legemiddelindustrien i form av patenterte syntetiske stoffer som er skadelige og dessuten langt mere kostbare. Profitten til storindustrien har høyeste prioritet for organer som Mattilsynet. Derfor bruker jeg sterke ord om disse koblingene. Det er dessverre ikke til å komme bort fra at det er helsefascisme i praksis – samarbeidet mellom myndighetene og industrien, det som Mussolini kalte korporatisme som er synonymt med det mere kjente ordet fascisme.

  Les min artikkel skrevet for over 3 år siden:

  Mattilsynets krig mot kosttilskudd:

  http://21917.vgb.no/2007/03/14/mattilsynets-krig-mot-kosttilskudd/

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. Svar fra Mattilsynet på min e-post (se lengre opp på denne siden):

  Hei.
  Vi har notert oss Deres meningsytring i denne saken som gjelder kosttilskudd som i enkelte tilfeller blir omklassifisert til legemiddel på grunn av stofftype eller mengde. Vi er slett ikke enig i Deres påstander om at “Mattilsynet fører en utrettelig kamp MOT folkehelsen og FOR mektige korporative interesser”. Det er etter vår mening viktig at det føres tilsyn med denne bransjen.
  Med vennlig hilsen

  Vennlig hilsen

  Arne Mjøs

  Distriktssjef

  Formelle henvendelser:

  Postadresse: Mattilsynet, Boks 383, 2381 Brummundal

  E-post: postmottak@mattilsynet.no (må adresseres til Arne Mjøs, DK Tromsø)

  Personlige henvendelser:

  Besøksadresse: Skippergata 16, 9008 Tromsø

  E-post: arne.mjøs@mattilsynet.no

  Direkte tlf: 77 67 94 63 Mobil: 41 45 94 20 Sentralbord: 77 67 94 50 Faks: 77 67 94 51

  Besøk vår hjemmeside på: http://www.mattilsynet.no eller forbrukerstoff på: http://www.matportalen.no

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Comments are closed.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00