TheNaturalWarrior

Den Norske Kirkes 9 Bud

Lagret under: 1 on juli 4, 2010 at 12:56 pm

De 10 Bud finner man i 2. Mosebok, kapittel 20.

Den korrekte versjonen av Bibelen er den engelske King James av 1611 som vår norske utgave fra 1930 er basert på. Nye versjoner som er kommet ut senere, både på engelsk og norsk inneholder en rekke forandringer i forhold til King James versjonen.

Jeg har sjekket den norske oversettelsen fra 1930 av De 10 Bud mot King James og fant den korrekt. Det eneste måtte være at det sjette budet burde oversettes til ”Du skal ikke drepe” istedetfor ”Du skal ikke slå ihjel”. Det sjette budet i King James sier: ”Thou shalt not kill”.

Også nyere norske oversettelser som Bibelen 1978/85 og Bibelen med NT05 har de korrekte 10 Bud, om enn med et ”modernisert” språk. Disse oversettelsene kan likevel ikke stoles på i andre sammenhenger, fordi de har endret, trukket fra eller lagt til, det som er skrevet i Bibelen.

Men hvilken Bibel er det Den Norske Kirke bruker? De har listet opp De 10 Bud på sin nettside og der kan man se, ved sammenligning til King James, at de har fjernet det andre budet og delt det tiende budet i to for å komme frem til 10. Deres lære er altså nøyaktig den samme som den katolske kirken bruker når det gjelder De 10 Bud. Det er en kjent sannhet at den katolske kirken elsker utskårne bilder og symboler som de tilber og således bryter både det første og det andre budet. Men hvorfor gjør også Den Norske Kirke det samme og hvilken ”Bibel” er det de bruker?

Bibelen 1930:

1. Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

2. Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 

3. Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. 

4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!

5. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig. 

6. Du skal ikke slå ihjel. 

7. Du skal ikke drive hor. 

8. Du skal ikke stjele. 

9. Du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din næste. 

10. Du skal ikke begjære din næstes hus. Du skal ikke begjære din næstes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noget som hører din næste til. 

 Norsk 1930 og Engelsk King James Version 

Den Norske Kirke:

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.

2. Du skal ikke misbruke Guds navn. 

3. Du skal holde hviledagen hellig. 

4. Du skal ære din far og din mor. 

5. Du skal ikke slå i hjel. 

6. Du skal ikke bryte ekteskapet. 

7. Du skal ikke stjele. 

8. Du skal ikke tale usant om din neste. 

9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 

10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

 De 10 Bud: Den Norske Kirke

Bibelen 1978/85 og Bibelen med NT05:

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.

2. Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.

3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.

4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!  

5. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.

6. Du skal ikke slå i hjel.

7. Du skal ikke bryte ekteskapet.

8. Du skal ikke stjele.

9. Du skal ikke vitne falskt mot din neste.

10. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

 Det Norske Bibelselskap 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00