TheNaturalWarrior

Archive for august 2009

Gardasil: ikke til din datter før du sjekker dette

Lagret under: 1 on august 28, 2009 at 10:35 pm

Jenter som går i 7. klasse skal i dette skoleåret få tilbud om vaksine mot HPV, vaksinen heter Gardasil. Den skal settes med i alt tre injeksjoner. Jeg anbefaler alle som dette berører eller som er interesserte, i å se på dette foredraget av Dr. Sherri Tenpenny før beslutning om å akseptere vaksinen tas. Foredraget varer en times tid. USA har hatt denne vaksinen i sitt program i tre år.

The Truth About the Gardasil Vaccine by Dr. Sherri Tenpenny

Hør på disse historiene fra jenter og deres familer som har blitt rammet av sykdom eller død som følge av Gardasil. Dette er sterke historier:

Christina\'s story \"Gardasil

Shannon and Gabi\'s Story \"Gardasil

Ashley Ryburn\'s life ruined by HPV (Gardasil) vaccine

Video Response Ashley Ryburn

Gardasil:One Mom\'s Story

Becca\'s story about Gardasil

Kenzie Gardasil Before and After

Side Effects of the HPV Shot

Gardasil – The Damage is Done: From A Best Friend\'s View

Gardasil WARNING! – CNN Report 8.11.8

Gardasil Vaccine Deaths

Gardasil Injuries

Gardasil = A Sad Girl

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Nordmenn: hvor lenge skal dere være passive?

Lagret under: 1 on august 28, 2009 at 2:35 am

Når skal den almenne befolkning i Norge skjønne at vi er under massive angrep fra Den Nye Verdensorden, plutokratiet, globalistene, eller hva vi skal kalle dem?

Vi vet alle om den falske kampen for miljøet med propagandaen om at CO2 er forurensing. Vi skal redusere våre CO2-utslipp med 85% som betyr at størstedelen av jordens befolkning blir drept og at vi entrer en era som ikke kan karakteriseres som noe annet enn en ny-føydalistisk ny verdensorden med en verdensbefolkning på omring 500.000 som anført på The Georgia Guidestones i Georgia, USA.

The Georgia Guidestones

Hvem har ikke nå hatt rikelig med eksempler på at all verdiskapning blir tilrettelagt for multinasjonale selskaper mens mindre selskaper blir skviset ut med politikeres hjelp?

Hvem har ikke sett at media for det meste er et talerør for den samme storindustrien og “opplyser” befolkningen med ensidig propaganda som tjener storindustrien og storpolitikken og som rammer folk flest?

”Verden vil bedras” sier et ordtak. Ja, jeg synes at dette er sant. Jeg snakker med folk om det som skjer i verden og de fleste er enige om at ”politikerne er gale” og at ”profitten styrer alt”, men likevel, det er mere bak dette enn som så, tenker jeg. Visst tjener Monsanto store penger på å patentere genmodifiserte organismer og jobber for å utrydde naturlige vekster og visst tjener legemiddelprodusentene på å korrumpere verdens politikere og leger til å forby naturlige urter og andre substanser til fordel for sine patenterte ”legemidler” som er syntetiske og helseskadelige…men det er noe mere. Det er etter alt jeg har observert en åndelig kamp bak det hele. En kamp mellom ondt og godt. En kamp mellom Jesus og Satan. For hvordan er det mulig, for bare å ta et par små eksempler, at man kan si at et patentert korn som kun kan brukes en sesong er bedre enn det naturlige upantenterbare kornet som brukes som såkorn i det uendelige? Eller hvordan kan man si at oppdrettslaks er bedre enn villaks, når vi i begge tilfellene vet at det motsatte er tilfelle?

Folk sier ofte at verdens herskere bare er ute etter profitt, men jeg tror det er bare en del av sannheten. Jeg tror at plutokratiet (rikmannsveldet) er åndelig inspirert, jobber mot Jesus og jobber for Satan og er såkalte eugenikere, hvilket betyr at de jobber for en renhet av raser og for en drastisk reduksjon av antall mennesker på jorden.

Eugenics

Volumer kan skrives om disse relaterte emner, men jeg skal fokusere på kun et par små hendelser som befatter vår realitet. Vi står nå overfor den såkalte svineinfluensaen som myndigheter og media verden over har gjort som sin hovednemesis for tiden. Glemt er Osama Bin Laden og Saddam Hussein, nå er vår fiende ennå mere usynlig. Denne pesten som så langt har forløpt som en patetisk versjon av en influensa, er den store krisen vi alle skal ha panikk over. Myndighetene i Norge har, som de lydige globalistene de er, bestilt 9,4 millioner doser med vaksine som inneholder både kvikksølv og squalene. De håper og ber til sin gud om at folk vil akseptere vaksinen og ta den. To doser til hvert menneske. I tillegg håper de alle tar en dose med den vanlige influensavaksinen. Og jeg synes virkelig synd på jenter i Norge som er 12-13 år som i tillegg forventes å ta 3 doser med Gardasil-vaksinen. I høst skal altså unge jenter ta 6 vaksiner! Hvor er foreldrene? Har de noen motforestillinger eller vil de velge å tro på ”eksperter” og myndigheter, eller vil de tro på sin egen fornuft?
Kreftvaksinen har tatt mange liv i andre land og forårsaket mye sykdom og lidelse, og dette er meget lett å finne ut av for de som gidder å bruke litt tid på å søke på nettet.

Hvor lenge skal det norske folk sitte stille og se på ondskapen som rammer deres barn og dem selv uten å handle? Hvor lenge skal det være ”kult” å ikke bry seg om det politikerne gjør men heller bry seg om det kjendiser og sportsidoler gjør? Når jeg snakker med folk flest gir de uttrykk for forakt for politikernes handlinger, men når jeg prøver å dykke dypere i mulige årsaker på hvorfor det er slik, da kommer det et ”slør” over folk og de går over til ufarlige temaer istedetfor. Dette forbløffer meg fordi det skjer hele tiden. Og det gjør meg trist og får meg til å tenke på:

“All that is required for evil to prevail is for good men to do nothing.”

(alt som er nødvendig for at ondskap skal råde er at gode menn gjør intet)

- Edmund Burke

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lys i de tusen hjem med kvikksølvdamp

Lagret under: 1 on august 27, 2009 at 11:50 am

Igår gikk det ut en NTB artikkel til landets aviser for å forberede folk på at de vanlige lyspæren som visstnok skal være slik en miljøsinke, skal forbys og erstattes med den såkalte sparepæren. Denne sparer energi, avgir mye mindre varme og sparer oss for den ”farlige” naturlige gassen CO2. Artikkelen bærer et tydelig preg på å være propaganda ment for massene fordi den er ensidig i det at den fokuserer på de positive egenskapene til sparepæren, de negative egenskapene (de fleste falske) til den gammeldagse lyspæren og ikke minst, den sier ikke et ord om at sparepæren inneholder 5 mg. kvikksølv og alle problemene som følger med det.

Farvel til gammeldagse lyspærer

Den 12. mai 2009 skrev Elisabeth Dalseg på Din Side om forbudet og skrev:

”Hva skal vi bruke da?
Ett mer miljøvennlig alternativ, er å bytte ut vanlige lyspærer med sparepærer. Disse er imidlertid heller ikke helt ufarlige. De skal avgi en svært giftig gass, dersom du skulle være så uheldig å knuse en av dem. Og britiske forskere har tidligere advart mot sparepærer fordi stråling fra disse skade hud og gi økt risiko for kreft. Statens strålevern bekrefter disse mistankene.”

Nå blir også disse forbudt

En enda bedre og mere relevant artikkel kom fra ABC Nyheter av Reidun Carstens den 27. mars der hun skrev:

”I enhver sparepære er det rundt 5 milligram kvikksølv.
For det første er det lovbrudd i henhold til Norges Lover.
Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter :
§ 2-6. Kvikksølv og kvikksølvforbindelser
Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblanding som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser.
Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette faste bearbeidede produkter som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser

MEN – her i landet – hvor vi snart har mistet all råderett kommer storebror EU inn med et direktiv som sier at sparepærer og lysrør skal gi unntak for det generelle norske kvikksølvforbudet.

Altså : EU overstyrer Norges Lover !!”

Sparepærer – miljøbomber full av kvikksølv

Fra Dagbladet 12. januar 2008 om statlige råd til det britiske folk om hvordan de skal forholde seg til knuste sparepærer:

”Flere av rådene er svært klare. Blir en sparepære knust, må alle forlate rommet i minst et kvarter for å unngå kvikksølvdamp.”
”Sparepærer inneholder omkring fem milligram kvikksølv. Dette er et tungmetall, som i flytende form benyttes i blant annet sparepærer og lysstoffrør. Stoffet fordamper ved kontakt med luft.”

- Knuser en sparepære, forlat rommet i et kvarter

Som i talløse andre tilfeller er Norge tvunget til å følge pålegg fra EU. Norske eksperter vet at dette fører til helseproblemer og har derfor tidligere gått imot at pærer med kvikksølv skal tillates, men når dettte ikke lengre er mulig fordi Norge ikke lengre er et fritt og uavhengig land, da snur argumentasjonene for at de best mulig skal passe og rettferdiggjøre en gal avgjørelse.
For en dobbeltmoral norske myndigheter fremviser og for noen kameler de svelger. Her har de fått til forbud mot kvikksølv i vaksiner (unntatt den nye mot svineinfluensa) og forbud mot kvikksølvholdig amalgan i tennene, samtidig som tonnevis av kvikksølv skal ut til alle hjem i form av lyspærer. Hvor mange nordmenn er klar over at disse lyspærene må behandles med særdeles forsiktighet og etter bruk leveres inn som spesialavfall? Hvor mange tonn kvikksølv vil hvert år bli kastet i den vanlige søppelposen og komme ut og forgifte naturen? Hva med barn som kan finne på å leke med pærer, knuse dem og ånde inn kvikksølvdamp? Hvilke garantier har vi for at pærene er tette og ikke lekker ut kvikksølvdamp?
Og når skal nordmenn flest slutte med å trekke på skuldrene og riste på hodet av all galskapen fra myndighetene og bare si: ”Jaja, de får nå bare holde på”?

Kvikksølv

Fakta fra Miljøsanering.no:

” Kvikksølv er det farligste tungmetallene vi har. Det fordamper ved vanlig romtemperatur, og spres derfor lett. Kvikksølvdamp er ekstremt farlig å puste i – kan gi alvorlige skader på lunger og nervesystemet. Kvikksølv er et grunnstoff, og brytes derfor ikke ned, men kan tas opp i kropp og planter og opphopes i næringskjeden.
Kvikksølv skader foster og arveanlegg. Kan også gi mentale forstyrrelser, lever- og nyreskader.
Kvikksølv i flytende form (metallisk) er ikke særlig farlig, men fordi det fordamper så lett, er det potensielt farlig.”

” Nyere forskning i USA og Japan viser at kvikksølv konsentreres i morkaken, og dette betyr at fostere får høyere kvikksølv-belastning enn moren. Dette kan føre til redusert IQ, redusert finmotorikk, senere utvikling, som f.eks. at ungene lærer senere å gå og snakke, dårligere hukommelse, konsentrasjonsvanskeligheter, og det er også misktanke om at autisme kan være kvikksølv-indusert. Det forskerne ser, er at hjernecellene ikke deler seg like ofte, og de danner ikke så mange nervecelle-forbindelser – hjernen “kobles” med andre ord på en annen, dårligere måte. Disse skadene hos barn er ikke reversible.”

”Voksne som utsettes for kvikksølvforgiftning er i en bedre situasjon: Skadene har en viss evne til å reparere seg selv. Halvparten av kvikksølvet forsvinner ut av kroppen i løpet av 6-12 uker. Skadene kan være ufruktbarhet, tretthet, hodepine, leddsmerter, dårlig hukommelse, konsentrasjonsproblemer, skjelving, håravfall, økt fare for hjerteslag.”

Kvikksølv

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

VIKTIG INFORMASJON OM DEN NYE INFLUENSAEN

Lagret under: 1 on august 21, 2009 at 10:21 am

Som jeg regner med alle i dette landet har fått, har jeg også fått denne livsviktige ”informasjonen” fra Helsedirektoratet. Nok et nytt virkemiddel i skremselspropagandaen fra staten som i samarbeide med media virkelig har fått fart på ”informasjonen” til befolkningen om den nye pesten som kommer til en plass nær deg.

I folderen er de vanlige rådene om hvordan man skal nyse og fise, bruke desinfiserende midler og unngå nærkontakt. Selv i vår lille skole på bygda skal de nå rengjøre seg med alkohol. Det skapes et bilde av en kommende krise av Bibelske proposjoner og bare ved å følge instruksjonene fra MYNDIGHETENE kan liv og helse bevares.

Hvorfor all denne omsorgen og hundrevis av millioner av våre skattekroner? Influensaen har så langt forløpt som en blek kopi av den vanlige årlige influensaen. Jeg har kommet frem til to muligheter. Enten vet noen i høye posisjoner at dette viruset, som eksperter hevder er skapt i et laboratorium, vil mutere til noe langt farligere ELLER så er forklaringen som følger på siste side i folderen fra Helsedirektoratet:

”Denne influensaen skyldes et nytt virus som få er immune mot. De fleste blir heldigvis ikke mer syke enn ved vanlig influensa, men flere blir syke. Noen blir også alvorlig syke. Derfor må vi ta felles ansvar for Å BEGRENSE SMITTE TIL VI FÅR EN VAKSINE”.

(mine store bokstaver på slutten)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Unntakstilstand? Internasjonal konferanse om svineinfluensa

Lagret under: 1 on august 7, 2009 at 12:57 pm

Den 19. og 20. august skal den første svineinfluensakonferansen holdes i Washington DC.

I gårsdagens The Alex Jones Show leste Jones opp en e-post som ble sendt fra en lytter som arbeider i the National Institutes of Health. Han skrev at de har fått e-post om en kommende internasjonal konferanse om svineinfluensa. Han skriver: “They’re talking about mass fatality management and continuity of government. They’re going to hit us with a massive biological false flag attack.”

Preparing for Martial Law: International Swine Flu Conference to be Held in Washington

Disse opplysningene er verifisert og kan leses på en egen webside som linket til under her.

De som skal møtes i denne konferansen er toppledere og beslutningstakere i store internasjonale selskaper, vitenskapsfolk, myndigheter, politimyndigheter, helsemyndigheter og andre eksperter. Med andre ord, fascisme praktisert i en konkret global hendelse som er tilfelle med ubruddet av den såkalte svineinfluensaen.

“Top leaders and key decision-makers of major companies representing a broad range of industries will meet with distinguished scientists, public health officials, law enforcers, first responders, and other experts to discuss pandemic prevention, preparedness, response and recovery at the 1st International Swine Flu Conference.”

International Swine Flu Conference

Her skal de diskutere hvordan de skal takle eventuelle hendelser i forbindelse med de forskjellige scenarier som kan oppstå, blant annet “uvilje mot å følge ordre fra myndighetene”, distribusjon av vaksiner og antivirale medisiner, utføre massevaksinasjoner og karantene, forholde seg til opptøyer, kontrollere trafikk og evakueringer, beskytte vaksineproduksjonsfasiliteter, sammenbrudd av myndighetsenheter (continuity of government), planer for massedød og begravelsesoperasjoner og hvordan infisert biologisk materiale skal behandles, samt mye, mye mere.

Med andre ord, scenarier som tatt fra en katastrofefilm fra Hollywood med sykdom, død, panikk, opptøyer, sult, tvangsmedisinering, kontrollposter og selvfølgelig unntakstilstand med tilhørende opphør av basale menneskerettigheter. Overgangen fra relativt frie samfunn til en militarisert politistat ala 1984? Kan dette være påskuddet Den Nye Verdensorden planlegger for deres endelige løsning på problemet fra deres side med individuelle friheter?

Møteplan for konferansen

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00