TheNaturalWarrior

Archive for juli 2009

“Du kan få svineinfluensa flere ganger”

Lagret under: 1 on juli 29, 2009 at 11:50 am

I et VG-oppslag idag med tittelen “Du kan få svineinfluensa flere ganger” uttaler Olav Hungnes i Folkehelseinstituttet at gjennomgått infeksjon ikke nødvendigvis gir immunitet. Han innrømmer at vaksiner ikke heller gir full immunitet og derfor ofte gis to ganger. Med kikhostvaksinen for eksempel, opplever man utbrudd med sykdommen tross at barna vaksineres fire ganger.

Dette er et utspill for propagandahensikter. Hvis viruset forandrer seg, kan mennesker som før var syke ikke være immune mot den nye varianten, ja. Men hvordan skal da en vaksine som er av en ennå eldre variant kunne beskytte? Folkehelseinstituttet skal ha det til at naturlig immunitet virker dårligere enn syntetisk indusert immunitet. Influensavirus gjennomgår en rekke mutasjoner innenfor hver sesong og det tar flere måneder å utvikle og produsere en vaksine. Derfor er alle influensavaksiner uvirksomme mot influensa, men dets alvorlige bivirkninger er høyst virksomme.

Jeg skrev i en tidligere artikkel at vaksinepusherne vil få et problem dersom vi får en epidemi der folk gjennomgår sykdom, blir friske og immune. Her kommer svaret. Også de som har vært syke skal vaksineres. Det virker for meg som at disse folkene skal ha hele befolkningen vaksinert og det må skje med propaganda og uvitenskaplige metoder, løgn og skremsler. Her står det både masse prestisje og det å forsvare bruk av 650 millioner kroner på disse 9,4 millioner vaksinedoser.

\"Du kan få svineinfluensa flere ganger\"

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

H1N1-vaksine: Hva kan du og din familie gjøre for å være forberedt?

Lagret under: 1 on juli 27, 2009 at 12:45 pm

Jeg har her oversatt noen punkter fra National Vaccine Information Center om hva det er lurt å ha tenkt gjennom FØR vaksinene ankommer landet og myndighetene begynner å vaksinere.

Saker å tenke på:

1. Har du bestemt om du eller dine barn vil være enig i å få svineinfluensavaksinen hvis det blir anmodet av myndighetene eller skoleledelsen?

2. Vet du om skolen barna dine går på vil gi deg beskjed på forhånd når barna vil bli gitt vaksinen på skolen?

3. Hvis du vil at barnet ditt skal motta vaksinen på skolen, vil du vurdere å be skolen om å gi deg skriftlig informasjon om fordelene og risiko på forhånd, inkludert hvordan du kan se etter tegn og symptomer på en vaksinereaksjon hos barnet?

4. Vil du gi et brev til rektor ved skolen ved begynnelsen av skoleåret, som indikerer at du vil eller ikke vil at ditt barn skal få svineinfluensavaksinen? Vil du at barnet skal bære med seg en kopi av brevet i sin ryggsekk?

5. Hvis du ikke vil at barnet ditt skal få vaksinen på skolen, vil du vurdere å holde barnet ditt hjemme fra skolen på dagen(e) da vaksinen skal gis til barna?

6. Hvis du vil at barnet ditt skal få vaksinen på skolen, vil du kontakte rektor for å forvisse deg om at du får en skriftlig bekreftelse på vaksinen som blir gitt til barnet, inkludert produsentens navn og lot nummer?

7. Hvis du eller dine barn blir syke og blir tvunget til isolasjon eller karantene hjemme, har du tilstrekkelig med mat, vitaminer, medisiner og andre forsyninger hjemme slik at du/dere kan bo trygt og komfortabelt i flere uker? Kjenner du noen som kan bringe mere mat og forsyninger til dere?

8. Hvis du eller dine barn får krav fra helsemyndighetene om å bli midlertidig plassert i karantene utenfor hjemmet, er du forberedt på å gi beskjed til familie, kollegaer, venner eller en advokat, samt forberedt på å pakke personlige effekter og nødvendige medisiner eller vitaminer eller andre ting du vil ta med deg?

9. Har du lett tilgjengelige kopier av ditt og dine barns viktige medisinske dokumenter, inkludert vaksinekort såvel som en skriftlig liste over alle reseptbelagte medisiner, allergier eller spesielle kostholdsmessige restriksjoner/behov?

10. Hvis du vurderer å få svineinfluensavaksinen til deg selv eller ditt barn, vet du hvor mye vitenskapelig dokumentasjon som har vist at vaksinen er sikker og effektiv, om du eller ditt barn har en personlig eller familiær medisinsk historie som kan øke risikoen for en vaksinereaksjon og hvilke vaksinereaksjoner en skal se etter når vaksinen er gitt?

Åtte spørsmål hvis du skal vaksineres:

1. Er barnet mitt syk nå?

2. Har barnet mitt hatt en dårlig reaksjon på en vaksine tidligere?

3. Har barnet mitt en personlig eller familiær historie med:
-vaksinereaksjoner
-kramper eller nevrologiske sykdommer
-alvorlige allergier
-immunforsvarsykdommer

4. Vet jeg om barnet mitt har en høy risiko for reaksjon?

5. Vet jeg hvordan jeg kan identifisere en vaksinereaksjon?

6. Vet jeg navnet på vaksineprodusenten og lot nummer?

7. Vet jeg hvordan jeg skal rappotere en vaksinereaksjon?

8. Vet jeg at jeg har et valg?

National Vaccine Information Center:

Pandemic H1N1 Swine Flu: What About You & Your Family?

KUNNGJØRING:

Den som er interessert, er hjertlig velkommen til å melde seg inn i min Facebook-gruppe Nei til svineinfluensavaksinen:

Nei til svineinfluensavaksinen

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Plan for massevaksinasjon

Lagret under: 1 on juli 27, 2009 at 10:46 am

Den 1. november 2008 publiserte Nasjonalt Folkehelseinstitutt “Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner”. Linken til dokumentet er nederst på siden her.

Noen interessante momenter fra denne rapporten er:

- Tilbudet om vaksinering vil i utgangpunktet være frivillig. Legg merke til ordet “utgangspunktet” fordi som rapporten sier videre, ifølge smittevernlovens § 3-8 kan Helse- og omsorgsdepartementet fastsette plikt til vaksinering til deler eller hele befolkningen. Det vil si tvang.

Smittevernloven § 3-8:

§ 3-8. Vaksinering og immunisering av befolkningen

Departementet skal fastlegge et nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer. Kommunehelsetjenesten skal tilby befolkningen dette programmet.

Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert

a) må oppholde seg innenfor bestemte områder,
b) skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, f.eks. i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler,
c) må ta nødvendige forholdsregler etter kommunelegens nærmere bestemmelse.

Når det ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Sosial- og helsedirektoratet1 påby vaksinering etter andre ledd og tiltak etter tredje ledd.

Kongen i Statsråd kan i forskrift fastsette at helsepersonell uten hinder av lovbestemt taushetsplikt skal gi nødvendige opplysninger for gjennomføring av et kontrollsystem basert på vaksinasjonsregistre, og gi regler for slike registre, jf. helseregisterloven.

Smittevernloven

- “Personer som allerede har gjennomgått sykdom med det aktuelle viruset og er blitt friske, må ansees som immune.” Ja, det skulle bare mangle, men dette må vel tas med på plussiden i dette hysteriet.

- Alvorlige uønskede hendelser: skal rapporteres til instituttet. Men jeg ønsker alle som eventuelt vil komme i en slik situasjon lykke til med å bli tatt på alvor. Historikken fra helsemyndighetene vedrørende vaksineskader tilsier at de vil gjøre alt de kan for å tilskrive uønskede hendelser som forårsaket av alt annet enn vaksinen.

Et annet moment her, og som gjelder globalt, er at legemiddelprodusentene har ordnet seg avtaler som sikrer dem immunitet mot erstatningskrav som følge av deres vaksiner. Det eneste de ifølge rapporten har ansvar for er ved ukorrekt fremstilling eller mangelfull kontroll av vaksinen. Hvis barnet ditt utvikler autisme av vaksinen for eksempel, vil i Norges tilfelle legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline ikke ha noe erstatningsansvar for det.
Det mest sannsynlige scenarioet er at heller ikke staten vil gi erstatning og at slike konsekvenser må bæres av familien selv.

- Blant kommunehelsetjenestenes plikter nevnes: “Ha en plan for klargjøring av lokaler til bruk for vaksinasjon. Skoler, helsestasjoner, haller, smittevernkontor osv. kan være egnet som lokaler. Det kan vurderes å benytte de samme lokaler som ved valg.”
“Opprette et lokalt døgntilgjengelig tilbud for oppfølging av personer med mulige vaksinereaksjoner.”

Les om prioriteringene for hvilke grupper som skal vaksineres først, fra side 12 i rapporten. Jeg tipper at strategi F “vaksinasjon av alle” blir aktuelt all den tid det er bestilt 9,4 millioner doser vaksiner, altså to doser til hver eneste nordmann.

VG:

Hurtigtester H1N1-vaksine

Helsedirektoratet:

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

KUNNGJØRING:

Den som er interessert, er hjertlig velkommen til å melde seg inn i min Facebook-gruppe Nei til svineinfluensavaksinen:

Nei til svineinfluensavaksinen

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Svineinfluensavaksinen blir svært helseskadelig

Lagret under: 1 on juli 24, 2009 at 5:12 pm

Som alle har fått med seg gasser media seg for tiden med skremselspropaganda om hvor farlig den såkalte svineinfluensasykdommen (H1N1) vil bli, men de bruker ingen tid på å vurdere om løsningen på problemet (vaksinen) vil være verre enn sykdommen. Det har for meg lenge vært krystallklart at hensikten med å prøve å skremme befolkningene er å selge vaksinen som den endelige løsningen for alle. Folk flest fnyser av alt hysteriet, men selv om mange har fått med seg at Norge har kjøpt inn 9,4 millioner doser, nok til to pr. person, ser de ut til å ikke tenke noe særlig over hva dette egentlig innebærer. Det innebærer at Norge bruker 650 millioner på innkjøp av vaksinen og at man har utarbeidet en plan for massevaksinering etter nærmere ordre fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Om befolkningen til syvende og sist vil stå overfor tvungen vaksinering eller ei gjenstår å se. Det innebærer også at enhver som tar vaksinen vil få helseskader. Enten umiddelbare og alvorlige med enkelte dødsfall eller skader som vil opptre på lang sikt og ikke bli satt i sammenheng med vaksinen.

Ifølge norske helsemyndigheter har bestillingen av vaksinen til Norge blitt gjort til det britiske legemiddelselskapet GlaxoSmithKline. VG samt mange andre aviser skriver at det svenske legemiddelverket har bekreftet ovenfor Jönköpings-Posten at denne vaksinen inneholder det kvikksølvbaserte tilsetningsstoffet Tiomersal. Det som ikke kommer frem i avisene derimot, er at siden både Sverige og Norge vil få vaksinen fra samme selskap, vil også de norske vaksinene inneholde kvikksølv.

Influensavaksinen inneholder kvikksølv

Watch Mercury Kill The Brain: Vaccines And Neurodegeneration

Hvilke andre tilsetningsstoffer kan vi forvente fra denne vaksinen? Ifølge Dr. Meryl Nass:

“A novel feature of the two H1N1 vaccines being developed by companies Novartis and Glaxo-Smith Kline is the addition of squalene-containing adjuvants to boost immunogenicity and dramatically reduce the amount of viral antigen needed. This translates to much faster production of desired vaccine quantities.”

Jeg anbefaler folk å sjekke ut Felleskatalogen og lese innholdsfortegnelsen over denne vaksinen når den tiden kommer. Det vil nok ikke stå squalene der men heller ASO3. Dr. Nass:

“Novartis’ adjuvant is named MF59, and Glaxo’s is ASO3.”

Hva gjør squalene i vaksiner med kroppen? I følge Dr. Viera Scheibner følgende:

“… this adjuvant [squalene] contributed to the cascade of reactions called “Gulf War Syndrome,” documented in the soldiers involved in the Gulf War.  

The symptoms they developed included arthritis, fibromyalgia, lymphadenopathy, rashes, photosensitive rashes, malar rashes, chronic fatigue, chronic headaches, abnormal body hair loss, non-healing skin lesions, aphthous ulcers, dizziness, weakness, memory loss, seizures, mood changes, neuropsychiatric problems, anti-thyroid effects, anaemia, elevated ESR (erythrocyte sedimentation rate), systemic lupus erythematosus, multiple sclerosis, ALS (amyotrophic lateral sclerosis), Raynaud’s phenomenon, Sjorgren’s syndrome, chronic diarrhoea, night sweats and low-grade fevers.”

Squalene: The Swine Flu Vaccine’s Dirty Little Secret Exposed

Nytt om influensavaksiner

KUNNGJØRING:

Den som ønsker det, er velkommen til å melde seg inn i min Facebook-gruppe Nei til svineinfluensavaksinen:

Nei til svineinfluensavaksinen

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00