TheNaturalWarrior

Plan for massevaksinasjon

Lagret under: 1 on juli 27, 2009 at 10:46 am

Den 1. november 2008 publiserte Nasjonalt Folkehelseinstitutt “Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner”. Linken til dokumentet er nederst på siden her.

Noen interessante momenter fra denne rapporten er:

- Tilbudet om vaksinering vil i utgangpunktet være frivillig. Legg merke til ordet “utgangspunktet” fordi som rapporten sier videre, ifølge smittevernlovens § 3-8 kan Helse- og omsorgsdepartementet fastsette plikt til vaksinering til deler eller hele befolkningen. Det vil si tvang.

Smittevernloven § 3-8:

§ 3-8. Vaksinering og immunisering av befolkningen

Departementet skal fastlegge et nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer. Kommunehelsetjenesten skal tilby befolkningen dette programmet.

Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert

a) må oppholde seg innenfor bestemte områder,
b) skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, f.eks. i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler,
c) må ta nødvendige forholdsregler etter kommunelegens nærmere bestemmelse.

Når det ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Sosial- og helsedirektoratet1 påby vaksinering etter andre ledd og tiltak etter tredje ledd.

Kongen i Statsråd kan i forskrift fastsette at helsepersonell uten hinder av lovbestemt taushetsplikt skal gi nødvendige opplysninger for gjennomføring av et kontrollsystem basert på vaksinasjonsregistre, og gi regler for slike registre, jf. helseregisterloven.

Smittevernloven

- “Personer som allerede har gjennomgått sykdom med det aktuelle viruset og er blitt friske, må ansees som immune.” Ja, det skulle bare mangle, men dette må vel tas med på plussiden i dette hysteriet.

- Alvorlige uønskede hendelser: skal rapporteres til instituttet. Men jeg ønsker alle som eventuelt vil komme i en slik situasjon lykke til med å bli tatt på alvor. Historikken fra helsemyndighetene vedrørende vaksineskader tilsier at de vil gjøre alt de kan for å tilskrive uønskede hendelser som forårsaket av alt annet enn vaksinen.

Et annet moment her, og som gjelder globalt, er at legemiddelprodusentene har ordnet seg avtaler som sikrer dem immunitet mot erstatningskrav som følge av deres vaksiner. Det eneste de ifølge rapporten har ansvar for er ved ukorrekt fremstilling eller mangelfull kontroll av vaksinen. Hvis barnet ditt utvikler autisme av vaksinen for eksempel, vil i Norges tilfelle legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline ikke ha noe erstatningsansvar for det.
Det mest sannsynlige scenarioet er at heller ikke staten vil gi erstatning og at slike konsekvenser må bæres av familien selv.

- Blant kommunehelsetjenestenes plikter nevnes: “Ha en plan for klargjøring av lokaler til bruk for vaksinasjon. Skoler, helsestasjoner, haller, smittevernkontor osv. kan være egnet som lokaler. Det kan vurderes å benytte de samme lokaler som ved valg.”
“Opprette et lokalt døgntilgjengelig tilbud for oppfølging av personer med mulige vaksinereaksjoner.”

Les om prioriteringene for hvilke grupper som skal vaksineres først, fra side 12 i rapporten. Jeg tipper at strategi F “vaksinasjon av alle” blir aktuelt all den tid det er bestilt 9,4 millioner doser vaksiner, altså to doser til hver eneste nordmann.

VG:

Hurtigtester H1N1-vaksine

Helsedirektoratet:

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

KUNNGJØRING:

Den som er interessert, er hjertlig velkommen til å melde seg inn i min Facebook-gruppe Nei til svineinfluensavaksinen:

Nei til svineinfluensavaksinen

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00