TheNaturalWarrior

Den Norske kirke ønsker en nyføydalistisk verdensorden

Lagret under: 1 on juni 18, 2009 at 9:07 pm

Co2 er en nødvendig gass. Det samme er oksygen. Sollys og vann er også nødvendig for liv på jorden.
Nå for tiden har imidlertid CO2 blitt gjenstand for mye snakk og kritikk for å være en giftig gass. Selv om de menneskeskapte utslippene av CO2 er langt mindre enn 10% av all CO2 som slipper ut i miljøet, så blir dette fremstilt som enden på verden. Sannheten er selvsagt at temperaturen på vår klode varierer med solaktiviteten og stråling fra verdensrommet. Men disse sannhetene fra vitenskapsfolk er tydeligvis ikke politisk korrekt!

Det har for meg blitt stadig mere klart at ikke alle som kaller seg for kristne faktisk er det. Det siste eksemplet er et skriv som kalles: ”KlimaVett for alle”. Dette propagandaskrivet stammer fra Sør-Hålogaland bispedømme, med støtte fra Nordland fylkeskommune. Disse personene gir seg altså ut for å være kristne og har attpåtil støtte fra våre skattekroner!

I skrivet får vi ”informasjon” om hva vi kan gjøre:

Innen 2020 skal klimautslippene ned med 40%. (Jeg regner med at de mener CO2 utslippene)

- Det betyr at vi skal ned i levestandard med 40% og at tilsvarende industri skal utflagges til land uten slike ”miljølover”

Videre anbefaler disse ”kristne”:
- mindre forbruk
- stem på politikere som vil kutte klimautslppene NÅ
- reis mindre
- mindre bil
- kjøp klimakvoer, m.m

Den Norske kirke (som forøvrig er statsstøttet og under statskontroll) omfavner altså den plutokratiske nye verdensorden (Den Nye Verdensorden) der en ørliten familieelite skal være verdensherrer og resten av oss være slaver. Den norske kirke arbeider således for at den første verden skal ned i levestandard slik at det tilsvarer det vi ser i den tredje verden idag og de bruker uskyldige norske barn i denne diabolske kampanjen. Barna som ene dagen er invitert til statskirken til ”hyggelig samvær” er neste dag brukt som et redskap for å være med på å skape et samfunn med angiveri og falsk miljøengasjement. Bare fra dagspressen kan en lese at de skal være aktive og påvirke hjemme. Det eneste som mangler er oppfordring som fra England der de skal si i fra til skolen hva som skjer hjemme. Skal vi ha det slik her, foreldre?

Kort summert: de fleste som kaller seg kristne er ikke det. Den som bruker uskyldige barn i ondskapens navn vil bli hardt straffet. Derom hersker det ingen tvil hos undertegnede.

Klimavett på Dverberg

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.  |  Tilbakesporings-URL

 1. Hvis vi skal redusere CO2-utslipp med 40 % vil det ikke si det samme som å redusere levestandarden med 40 %. Ny energisparende teknologi hjelper oss med dette uten at levestandarden minsker i særlig grad. Bruk av biomasse til oppvarming av boliger frigjør elektrsk kraft til lading av plugin-hybridbiler. Bedre isolering av norske hus. Videokonferanseteknologi reduserer en del reising i jobbsammenheng. Dette er bare noen eksempler på at tenologien hjelper oss til å reduser utslippene. At du blander inn Den Norske Kirke i dette kan bare være et ønske om å sette et trossamfunn i så dårlig lys som mulig. Det Sør-Hålogaland har foreslått harmonerer godt med de tiltakene jeg har nevnt lenger opp i mitt innlegg. Desverre lever vi i en tid da verdispørsmål ofte gir en flau smak i munnen på egoistiske mennesker. Vi må lære oss å tenke lenger enn våre egne behov og personlig begjær.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Ny energisparende teknologi vil på ingen måte kunne erstatte olje og det er dessuten så dyrt at det må subsidieres av staten som derfor tar mere fra folk = lavere levestandard. Målet med den falske menneskeskapte globale oppvarmingen på grunn av CO2-utlipp ER en harmonisering av vestlig levestandard ned på nivå med den tredje verden og IKKE at den tredje verden skal få komme opp i nivå. Vi ser de tidlige tegnene på det med at folk blir kondisjonert til denne tanken ved f.eks. å kjøpe klimakvoter. Disse kvotene blir etterhvert obligatorisk og vil bli en skatt til den anglo-amerikanske bankeliten som blant andre Al Gore er en tjener av. Han kjøper kvoter for sine reiser med privat-jet…av seg selv!

  Jeg setter fokus på Den Norske kirke i denne saken og Kirkens Nødhjelp er en annen organisasjon som jeg planlegger å sette fokus på i fremtiden. Disse har valgt side i åndskampen og det er ikke Jesus de støtter, for å si det slik.

  Hvem er egoistisk? Jeg som motsetter meg falsk propaganda som er ment til å føre alle unntatt en liten elite tilbake til et føydalistisk samfunn i den grad de får leve (målet er en verdensbefolkning på 500.000) ELLER slike som deg som støtter en politikk med stadig mindre bruk av olje og gass som vil føre til at hundrevis av millioner, kanskje milliarder av mennesker rundt om i verden dør? Uten olje og gass hadde det aldri kunnet bli 6,5 milliarder mennesker på jorden. Hvor kristent er det å støtte en politikk som vil føre til en massiv depopulasjon?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Det er utvilsomt en kjerne av sannhet i det du skriver, men samtidig synes jeg at resonnementet kunne vært litt mer utbygget. Konkret hvilke konsekvenser kan en CO2-avgift få?

  For øvrig må du ikke glemme det faktum at også kristne kan hjernevaskes, selv om man skulle tro at disse ikke var like disponert for totalitær indoktrinering. Men da er det iallfall å foretrekke at Kongen som Grunnlovens beskytter er Kirkens overhode og har rett til å gi anordninger i prinsippet uavhengig av regjeringen, enn at Kirken styres demokratisk av statskirkemedlemmer. Ingen større kristne trosretninger har i utgangspunktet noengang vært eller tilstrebet å være demokratiske, noe slikt ville nesten være ubibelsk. Selv om det godt kan hende at kongen (som person, ikke i statsråd) er like hjernevasket mht. klimaspørsmålet som de andre kristne, samsvarer det bedre med kristen tankegang at det er monarken (keiseren) av Guds nåde (hvilket kan anses teologisk å velsigne Kongen i statsråd) som avsetter biskoper og prester som ikke følger de dem [av Kongen] foreskrevne normer (Grunnloven § 16).

  Dessverre er det kun et mindretall i Senterpartiet og, hvis det kommer inn, Kystpartiet, som vil stemme imot endringene av §§ 2, 4, 16 m.fl. i neste stortingsperiode. Eneste håp er at Kongen forsøker seg på (uformelt/utsettende) veto, selv om domstolene strengt tatt ikke tilkjenner Kongen denne rettigheten.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Hei Sentrumskonservativ,

  Takk for kommentaren.

  Ja, selvfølgelig er det veldig mye mere som bør sies om det falske miljøengasjementet enn det jeg skrev her.

  Det som er planene til DNV (Den Nye Verdensorden) av anglo-amerikanske og jødiske bankfamilier m.fl. er ikke bare en, men hundrevis av CO2 avgifter på alle mulige slags produkter. I tillegg kommer jo miljøkrav med hensyn til CO2- utslipp, særlig i vesten, som vil føre til drastisk redusert økonomi og altså danne grunnlaget for det jeg skriver om ny-føydalismen. Arbeidet gjennom FN-systemet og WTO med globalisering henger sammen her. Vestlig industri får fordeler av å flagge ut til u-land med få miljøkrav og beskyttelse av arbeidere, samt store skattefordeler for de multinasjonale selskapene. Men som du sikkert vet, skal de likevel ha full frihet til tollfritt å selge produktene i hele verden.

  En redusksjon av CO2-utlipp med 40% i Norge (man snakker om 70-80% i USA) vil bety en enorm nedgang i levestandard, sult og massedød. Innebygd i dette er kontroll og avgifter innen landbruket. I USA planlegges det utslippsavgift pr. dyr for metan som de sier er 20 ganger mere drivhusskapende enn CO2 og dessuten RFID-chipper på ethvert dyr. Bonden vil ha ansvar for å forholde seg til et helt nytt byråkratisk mareritt og rapportere til myndighetene om alle forhold rundt driften. Dette vil selvfølgelig føre til en slutt på privat landbruk fordi kostnadene vil overstige en fornuftig avkastning som gjør det mulig å drive med matproduksjon. Mat vil bli brukt som våpen med andre ord og det er ikke første gangen i historien. Du kan søke på disse tingene med for eksempel “Animal ID”, “RFID-chip” o.l.

  Det er så mangt å si om CO2 kampanjen som du forstår, men det finnes mye stoff om dette på Internett så lenge man holder seg borte fra propagandaen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Jeg er fullstendig klar over at kristne kan hjernevaskes og det blir jo de fleste også. Det ser man jo på et generelt plan med sekulariseringen av de fleste kirkesamfunn som har pågått i mange år allerede.

  Jeg har aldri tilhørt statskirken men Baptistsamfunnet, selv om der er liten aktivitet her nå. Jeg trenger ingen organisert kirke å forholde meg til så lenge Bibelen finnes. Kanskje det er en fordel å ikke tilhøre et samfunn, spesielt ikke et som går imot Bibelens ord i saker som hører til homofili, kvinnelige prester og sikkert mye mere.

  Jeg har ingen fasitsvar på organiseringen av statskirken, men jeg er skeptisk til innblanding fra myndighetene. Det som politikere og byråkrater lager av lover og regler kan forandres, men Bibelens ord står der til evig tid.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. La meg bare få et par ord til om miljøvern. Siden du er senterpartist, kan jeg jo si at Odd-Roger Enoksen, som er fra nabobygda, gjorde en god ting da han for noen år siden gikk imot å innføre “miljølyspærer” som inneholder 5 mg. kvikksølv. Nå kommer forbudet mot vanlige lyspærer til fordel for disse nye med kvikksølv likevel, til neste år, fordi det er ikke vi i Norge som bestemmer, det er det overnasjonale organ som EU som gjør.

  Så ledere i den Norske Kirke fører våre barn på ville veier med løgn om at CO-2 er farlig siedetfor å fokusere på de faktorene som virkelig skader miljøet.

  Hva med:

  - Utbredelsen av GMO fra DNV
  - Tungmetaller deponert både her og der av myndigheter såvel som private
  - Sprøyting av gift i naturen
  - Den stadige økningen av stråling som fører til kreft
  - Giftstoffer i mat og drikke som for eksempel aspartam, glutamat, nitritt osv.
  - Giftstoffer i medisin som for eksempel fluor i antidepressiva og tannhelseprodukter, aluminium mm i vaksiner osv. En ting er hva medisiner gjør i kroppene til dem som spiser de, en annen ting er hva skjer med miljøet når de slipper ut?

  Listen kan nok suppleres med mye mere, men det illustrerer at det er nok av vitenskapelig dokumenterte skader på miljøet å ta fatt på. CO2 er ikke en av dem.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Comments are closed.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00