TheNaturalWarrior

Archive for februar 2009

Nordmenn: avvæpnet og passiv

Lagret under: 1 on februar 19, 2009 at 1:13 pm

Fra offentligheten kan en nå se at det også i Norge er en stor økning i ran hos folk i egne boliger.

“Tidligere politiavdelingsjef i Oslo, Finn Abrahamsen, ser en klar trend etter de mange ranene begått i ofrenes hjem den siste tiden. Slike hjemme-ran har blitt en stadig mer dominerende ransform i utlandet, og den erfarne politimannen tror nå dette er på vei til Norge for alvor.”

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=537045

VG spør i en meningsutveksling om man bør be folk ta forhåndsregler eller om slike advarsler bare fører til frykt. Eller, skal media skrive om det som skjer eller tie det ihjel?, som de gjør med så mange andre meget viktige saker.

Jeg mener det er i allefall to viktige årsaker til at vi ser en økende trend mot ran i hjemmene til folk. Det ene er at vi har en global finanskrise som bare nettopp har startet. Det andre er at en konsekvens av norske politikeres arbeid for den Nye Verdensorden med globalisering og fri innvandring fra EU-land, fører til at kriminelle lett beveger seg fra eget land og til det rike Norge. Dette vil vi få se i mye sterkere grad i årene fremover er jeg redd for. Den globale krisen vil bli verre og flere land i øst-Europa vil oppleve kollaps i sine økonomier og dette vil spre seg til vest-Europeiske land.

Så kan man se overskrifter i VG som: “Politiet famler i blinde etter brutalt familieran”. Man kan ikke forvente at politiet skal kunne komme i forkant av slike ran, men man ser altså at det også er vanskelig å oppklare i etterkant. Konklusjonen må da bli at nordmenn i egne hus og heim er overlatt til seg selv og må selv forsvare seg og sine barn. Da er det temmelig tragisk at myndighetene har avvæpnet det norske folk og hjernevasket de fleste til å tro at de er tryggere uten våpen og at våpen er av det onde. (unntatt når våpen er i hendene på myndighetene, da er de av det gode).

I USA pågår det en kamp mellom de føderale myndighetene og folk flest om retten til å bære våpen uten innblanding fra de samme myndighetene. De kloke mennene som laget grunnloven spesifiserte i 2. tillegg i Konstitusjonen retten til enhver å bære våpen for egen beskyttelse. Denne loven har de siste årene vært under stadig større angrep og millioner av amerikanere hamstret våpen og ammunisjon i forkant av at Obama ble valgt som president. Flertallet i Europa forstår ikke hvor viktig dette er fordi vi er avvæpnet som befolkning for lenge siden.

Motstandere av den innebygde retten enhver skal ha til å bære våpen til eget forsvar, deler syn med historiske personer som Hitler, Stalin, Mao og flere “hedersmenn”?

En avvæpnet og politisk og fysisk passiv befolkning legger til rette for diktatur.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=537061

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Nytt statlig angrep på røykere

Lagret under: 1 on februar 19, 2009 at 12:20 pm

I bladet Vesterålen pågår det idag en meningmsmåling om hvorvidt Pølse-Hansens forslag om at tobakksvarer skal gjemmes og være ute av syne i butikkene, er godt eller ikke.

Det er to forhold jeg vil fokusere på her. Først om politikernes roller. Nå ser vi at det er AP som fører statsmobbingen av røykerne videre etter at Dagfinn Høibråten i KrF fikk utestengt disse svinene fra all offentlighet. Det er altså en partiuavhengig kamp mot en gruppe mennesker som det stadig blir færre av. Statsapparatet har levert all egentlig makt over til fremmede makter og bruker nå dagene til å diskriminere enkeltgrupper, skape stadig dårligere kår for individets frihet på alle områder og generelt sette grupper opp mot hverandre.

Det andre jeg vil fokusere på her er de som støtter dette drakoniske forslaget fra politikerne. Pr. skrivende stund er det rundt 60% som er enig om at tobakksvarer skal skjules og bare leveres ut på forespørsel. Heldigvis er det flere som sier nei til dette forslaget enn det er røykere. Her ser jeg et helt konkret eksempel på demokratiets diktatur. Flertallet røyker ikke og føler seg i en moralsk posisjon til å diskriminere mindretallet ved sin støtte til et slikt forslag. Hvis ikke dette er “den kompakte majoritet” i aksjon, som Ibsen beskrev det, skjønner ikke jeg.

Har disse 60% som mener det er helt i orden å diskriminere og trakassere mindretallet av røykere tenkt over konsekvensene? Jeg regner med at dette flertallet, alle som en, har vaner og interesser som også havner i et mindretall. Hva med de neste gangene politikerene kommer med tilsvarende diskriminerende forslag? Vil du da tenke på at du har gitt støtte til en slik fremgangsmåte og derfor ikke vil få mye støtte fra flertallet som denne gangen er imot dine interesser? Vil du da glede deg over å miste dine rettigheter fordi flertallet ikke deler dine vaner eller interesser?

http://www.blv.no/

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00