TheNaturalWarrior

Archive for januar 2008

Løsningen på spiseforstyrrelser er…

Lagret under: Ukategorisert on januar 23, 2008 at 12:34 am

MATRO!!!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Noen gullkorn

Lagret under: gull-sentralbanker-dollar-nok-inflasjon-gullpris on januar 11, 2008 at 5:19 am

 

7. november 2007 publiserte jeg et innlegg med tittelen ”Arvegullet som forsvant” her på min blogg:

 

http://www.vgb.no/21917/perma/261413

 

Da skrev jeg blant annet følgende:

 

Gjennomsnittlig gullpris i januar 2004 var $413,99, tilsvarende NOK 2.815.

Gjennomsnittlig gullpris i juni 2006 var $596,15, tilsvarende NOK 3.690

Onsdag 7. november 2007 var gullprisen $840, tilsvarende NOK 4.435

 

Prisen nådde en årstopp dagen deretter på $841,1, for siden å korrigere ned til $778,85 den 19. november, bare for å gjøre det klart at korreksjoner er helt normalt. Så vippet gullprisen rundt $800 inntil den ikke gikk under fra og med 21. desember. Siden har det gått oppover slik:

 

20/12: $795,25

21/12: $810.50

JULEFERIE

27/12: $829

28/12: $833,75

NYTTÅRSHELG

2008:

02/01: $846,75

03/01: $858,85

04/01: $855

07/01: $859,25

08/01: $873,50

09/01: $877

10/01: $885,25

 

Det er nå på natten til 11. januar og gullprisen vipper litt frem og tilbake som vanlig. Jeg tar den nå på $891,1, som tilsvarer NOK 4.704

 

Sitat fra ”Arvegullet som forsvant”:

 

”Nå er tiden overmoden for vanlige folk å gjøre sine tiltak for å sikre de verdiene de måtte ha. Reduser gjeld og forbruk og bruk mere på varige verdier som gull.”

 

Selv om gull ikke er ment å være et investeringsobjekt, men heller en beholdning av verdier i en verden der børsene, eiendomsmarkene, inflasjonen og pengeproduksjonen fører til globale svingninger og reelle utsikter til nedgangstider, endog krasj, har gull de siste årene faktisk gitt mye avkastning på pengene en har brukt for å kjøpe det. Om man velger å selge.

 

Dersom ”norse” som svarte på mitt innlegg fulgte mitt råd og for eksempel kjøpte 1 oz gull for $840, tilsvarende NOK 4.435 den 7. november 2007, vil hans gullbeholdning ha økt i verdi til $891,1, tilsvarende NOK 4.704, en økning på 269,- eller over 6%. På bare litt over 2 måneder!

 

Den 21. januar 1980 hadde gullprisen sin høyeste pris på $850, men siden dollaren da var veldig svak på 4,91, tilsvarte det NOK 4.173. Nå har jo både USA og Norge siden den gang for 28 år siden vært utsatt for mye skatt via inflasjon, så amerikanske økonomer har regnet ut at $850 pr. unse gull i 1980 tilsvarer idag rundt $2200. Dersom man ganger 2200 med 5,28 får man en ikke utenkelig gullpris pr. unse på NOK 11.616.

 

Årlige kummulerte gjennomsnitt:

 

1980: $612,56 (høyeste på $850 – 21. januar 1980)

1981: $459,71

1982: $375,81

1983: $424,18

1984: $360,42

1985: $317,22

1986: $367,53

1987: $446,48

1988: $436,98

1989: $381,44

1990: $383,51

1991: $362,11

1992: $343,82

1993: $359,77

1994: $384,00

1995: $383,79

1996: $387,81

1997: $331,02

1998: $294,24

1999: $278,98

2000: $279,11

2001: $271,04 (laveste på $256,25 – 20.feb.2001)

2002: $309,73

2003: $363,38

2004: $409,72

2005: $444,74

2006: $603,46

2007: $695,39

 

Så en kan se at etter toppåret 1980 og delvis 1981 gikk gullprisen drastisk nedover og holdt seg på $300-400-tallet fra 1982 til 1997 da den sank ytterligere til under $300 i årene fra 1998 til og med 2001. I årene etter det har det bare gått en vei, oppover.

 

Sentralbankenes manipulering av gullprisen

 

Sentralbankene har i fellesskap sett det som sin oppgave å selge unna et visst antall tonn med gull hvert år for å undertrykke prisen på gull. Hvorfor gjør de dette? I følge Adrian Ash er tankegangen bak at dersom gull stiger i pris, vil verdens tiltro til lurepengene av papir kun garantert av myndighetene, kollapse. Det var trusselen på slutten av 70-tallet og pågangen av kunder som ville ta ut penger fra Northern Rock og kollapsen av NetBank i USA viser at det ikke er utenkelig.

En annen måte å undertrykke gullprisen er å øke rentene til et nivå som er dramatisk høyere enn inflasjonen, noe sentralbanksjef Paul Volcker i Federal Reserve gjorde i 1980 med en rente på 19% som førte til et stort fall i gullprisen. Samme prosedyre i år med reell inflasjon på 10-15% er utenkelig, noe som de seneste kuttene på rentene bare bekrefter.

 

Citigroup: Kapitulerer for gull?

 

I denne artikkelen fra september 2007 skriver Citigroup at sentralbankene solgte mye gull i 2007, tydelig kalkulert for å holde prisen på gull nede. De forstår det slik at sentralbankene har blitt tvunget til å velge mellom en global økonomisk nedgang eller å ofre kontroll over gull. Tross sentralbanksalgene av gull, har prisene likevel steget.

Man kan med dette kanskje anta at sentralbankenes manipuleringer av gullprisen de siste 10 årene har bremset og med det er det ikke godt å si hvor høyt gull kan stige.

Men uansett verdi i Mikke Muspenger, er gull en sikkerhet for ens verdier og noe som ikke utsettes for inflasjon.

 

$900 NESTE…

OPPDATERT 14. januar 2008:

New York Spot etter stengetid:

$901.90

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Valgfusk i New Hampshire

Lagret under: hampshire-ron, new, obama-valgfusk-russia, paul-barrack, today-sutton on januar 9, 2008 at 8:20 pm

Det er bekreftet at det har foregått valgfusk i Sutton, New Hampshire der Ron Paul fikk 0 stemmer på tross av folk som har kommet frem og sagt at de stemte på Paul. Det skal være mange flere slike eksempler i mindre distrikt med noen få hundre avgitte stemmer, Paul blir listet med 0 stemmer. I Sutton der Paul egentlig hadde fått 31 stemmer, ble det opplyst av valgpersonell at dette var bare ”en feil”.

Ron Paul har i meningsmålinger før valget i NH fått 12-15%, men det offisielle resultatet viser bare 8%.

Obama er også utsatt for valgfusk. Han har i alle meningsmålinger før valget i New Hampshire ledet med 15-20% over Hillary Clinton og ender plutselig opp 5% bak.

Det er avslørt at mannen som kontrollerer stemmemaskinene i New Hampshire er tidligere
dømt for valgfusk og kokainsmugling.

Alex Jones krever at Ron Paul’s organisasjon krever omtelling selv om dette vil koste 67000 dollar. Jones utaler på direkte radio i dag at selv om han ikke er tilhenger av Obama som er for åpne grenser og mot retten til å bære våpen og er en total tilhenger av Den Nye Verdensorden, har Obama vært utsatt for valgfusk i ennå større grad enn Ron Paul.

Det er nå bare timer siden valgresultatene ble offentliggjort og mange opplysninger om dette valgfusket vil forhåpentligvis komme frem i løpet av kort tid.

Jeg oppforderer alle interesserte til å lese linkene til Alex Jones’ Infowars og klikke på ikonet øverst til høyre og høre The Alex Jones Show. Dette showet går direkte mandag-fredag fra 18:00 til 21:00 norsk tid og 23-01:00 på søndager.

INFOWARS

OPPDATERT 11. januar:

CNN rapporterte i en analyse på valgdagen i New Hampshire om mulig valgfusk fordi meningsmålingene og det endelige valgresultatet var så forskjellig. CNN pleier alltid å vise sine innslag gjentatte ganger i reprise, ikke så i dette tilfellet:

CNN Mention of Possible Vote Fraud Finds Memory Hole

Ron Paul: valgfusk er ikke utenkelig fra disse folkene:

I sin offisielle blogg skriver Paul blant annet i en melding til sine tilhengere:

” They will do and say anything to try to block our movement. Even vote fraud is not beyond these people.”

Dennis Kucinich som er demokratisk kandidat uttaler på The Alex Jones Show fredag 11. januar at han støtter en omtelling av stemmene til den demokratisk nominasjonen i New Hampshire fordi det fra en rekke hold er sådd tvil om resultatene er riktig. Han har anmodet om omtelling av resultatene fordi det eksisterer en ubalanse mellom resultatene for de håndtalte stemmene og stemmene som ble avgitt på maskiner:

Kucinich Asks for New Hampshire Recount in the Interest of Election Integrity

Fantastisk nok viser de maskinbehandlete stemmene en mye større oppslutning til Clinton vs. Obama og viser en mindre tilslutning til Paul enn de håndtalte. Ron Paul fikk nesten bare halvparten av stemmene med sine 8% enn de som flere meningsmålinger viste og når det gjelder Clinton er avviket i hennes favør 15-20%. Det er alment kjent at disse meningsmålingene er meget presise med en feilprosent på ikke mere enn 2-4%. Media tar ikke opp dette temaet, unntatt i vanvare av CNN som vist ovenfor, men foretrekker heller å fokusere på sin konspirasjonsteori om at folk løy i meningsmålingene!

Så langt har ikke Paul gått ytterligere ut offentlig i denne saken eller krevd omtelling. Valgfuskekspert Bev Harris sier i en kommentar til kravet om omtelling fra Kucinich at dette kan være et tveegget sverd dersom ikke en tredjepart står for omtellingen. Man kan risikere at de samme som manipulerte med resultatene kan manipulere kontrollen og således kunne fortsette fusket i andre valg med alibi om at intet bedrag ble avdekket.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Norsk media forstår ikke Ron Paul og frihet

Lagret under: hamphire, journalister-iowa-new, media-norske, paul-president-nork, ron on januar 4, 2008 at 10:02 pm

Presidentkandidaten Dr. Ron Paul overrasker midtstrømsmedia med en oppslutning på 10% i Iowa. Dette er gledelig for de som støtter frihetsidealene og man kan se frem til enda større tilslutning i New Hampshire.

Men denne oppslutningen om Ron Paul forvirrer og kanskje irriterer norske journalister. De forstår ikke hva frihet betyr og har store problemenr med å definere Ron Paul og hva han og hans tilhengere står for.

 

Norsk media er som den amerikanske når det gjelder Ron Paul. Først ble han oversett og når det viste seg at så mange vanlige amerikanere er i ferd med å våkne opp og oppdage at den styrende eliten ødelegger deres liv og ser Ron Paul som eneste håp om et fritt liv, da er man nødt til å dekke også han som presidentkandidat. Men de artiklene man hittil kan lese om Ron Paul i norsk media, viser en manglende forståelse for hva han står for og hva USA står foran som følge av mange års vanstyre. Man kan lese grove forenklinger og merkelapper som er helt urimelige og feilaktige og jeg har en mistanke om at journalistene gjør en heller slett jobb med henvisning til kilder og bakgrunnsundersøkelser for det de skriver om.

 

I forbindelse med presidentvalget i USA har VG en oversikt over hva de forskjellige kandidatene står for og i artikkelen til Geir Terje Ruud blir Ron Paul kategorisert som Internett-presidenten. Selv om Ron Paul er den kandidaten som får mest oppmerksomhet på internett, er det merkelig å kalle ham for internett-presidenten. Man får nesten inntrykk av at dette er en merkelapp for å marginalisere Paul og hans tilhengere som nesten en ikke-eksisterende gruppe med digitale mennesker uten stemmerett. De faktiske forhold som ligger bak hans oppslutning på internett kommer av at midtstrømsmedia ikke har dekket Ron Paul og hans tilhengere i særlig grad og sjelden i positive ordelag. Som i norske riksmedia er ikke amerikanske media heller lengre et talerør for folk flest eller noe i nærheten av objektiv i dekningen av forskjellige oppfatninger. De store media i USA er eid av noen få store selskaper som kun ser seg tjent med å støtte kandidater som er oppnevnt av den styrende eliten. Ron Paul faller utenfor disse og er uavhengig og i en sterk grad motstander av spesialinteressene som nåværende og mange tidligere presidenter har sett som sine herrer.

Hva spiller det egentlig for rolle når Ruud skriver, som om det er en ulempe for Paul, at han er mere i støtet i YouTube-segmentet enn blant seere av CNN? Insinuerer Ruud at sistnevnte er en bedre kvalitet type mennesker eller kanskje at de har dobbelststemmer? Eller tror han at brukere av YouTube er mindre tilbøyelig til å stemme enn seere av CNN? Jeg sier nå at førstnevnte gruppe er mere proaktive enn passive CNN seere og derfor vil stemme i større grad, så om noe er dette til fordel for Paul.

 

Videre slår Ruud fast at Ron Paul har de villeste forslagene av presidentkandidatene. Igjen bekreftes mine oppfatninger av journalister som Ruud. Han forsøker gjerne å fremstille Paul som en galning uten å forklare at de ”ville” forslagene som Ruud er slik en motstander av er:

-man skal følge den amerikanske grunnloven

-trekke troppene ut av Irak og Afganistan

-avskaffe den ulovlige Federal Reserve (privat sentralbank) og den ulovlige skatten på vanlige inntekter

-slutte med politiviksomhet av resten av verden

-få slutt på underskuddene og få økonomien i USA på fote

 

Disse er noen av holdningene til Ron Paul som skiller seg fra de andre kandidatene. Men jeg forstår Ruud sin posisjon. Også norske politikere ønsker i økende grad å underminere vår egen grunnlov som eksemplet i disse dagene viser der man skal trumfe gjennom en grunnlovsendring som gjør det lettere å endelig få Norge inn i EU ved å redusere kravet om flertallsbeslutning fra 75% til 66%. Vi har ikke ennå kommet dithen, men jeg anser det som en sikkerhet at flere norske politikere ønsker å si som George Bush sa om den amerikanske grunnloven, at den bare er ”et fordømt stykke papir” fritt oversatt til norsk. Vi har i våre samfunn synket så langt ned i den moralske avgrunnen at selv journalister både i USA og Norge ser det som vilt og revolusjonært at en presidentkandidat insisterer på å følge grunnloven!

 

Ruud skriver videre: ”Etter at han virkelig viste seg fra sin mest sjarmerende side i Jay Leno-show i høst, tok populariteten av.” Her antyder Ruud at Ron Paul som regel er en usjarmerende mann men at han tok seg sammen på Jay Leno showet. Jeg har sett og hørt mange intervju med Ron Paul og han er alltid slik, altså ytterst sjarmerende og la meg legge til, lynende intelligent, rettferdig og anstendig. Selv om de fleste andre er falske og tatt i mange løgner, er Ron Paul bare seg selv og han har de samme oppfatningene i dag som han hadde for 30 år siden. Han var imot Irak-krigen fra begynnelsen og ikke bare i det siste som Ruud skriver er tilfelle med Hillary Clinton.

 

Internett-presidenten av Geir Terje Ruud:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/presidentvalg-2008/artikkel.php?artid=186978

 

I artikkelen ”Raddis-republikaner” kaller Kim Riseth Ron Paul for revolusjonær og en som kaller på en revolusjon. Som vanlig fra journalister nå til dags, helt uten referanser for hvor og når han sa det. Ron Paul er ikke en revolusjonær. Som tidligere skrevet er han for at man følger grunnloven og ikke foretar et ukonstitusjonelt kupp og erklærer seg som diktator som George Bush har gjort. Ron Paul Revolution som har blitt signaturen til kandidaturet er ikke satt i scene av Ron Paul, men av kreative tilhengere av hans politikk. Ron Paul er tilhenger av ikke-voldelige metoder for å forandre USA og det revolusjonære består i å følge grunnloven! Ja, som jeg tidligere har skrevet, er det både fra amerikanske og norske mediers synspunkt revolusjonært og ”vilt” når en presidentkandidat insisterer på å følge lov og rett. Kim Riseth sier til og med rett ut at Ron Paul er opprørsk! Slike journalister er de ny-facistiske herskernes ønskedrøm og vil nok være ettertraktet som historieomskrivere ala Winston fra Orwell’s 1984, dersom den nye verdensorden når sitt endelige mål. Hvis de ikke når sine mål skal i alle fall ikke norske journalister bebreides. Påstanden om at Ron Paul la en av pengeinnsamlingsdagene til Guy Fawkes-dagen i november, til minne om mannen som forsøkte å sprenge Underhuset i London er kopiert av motstandere av Ron Paul i et forsøk på å sverte ham fordi de ikke finner noe annet. Innsamlingen ble slett ikke lagt til denne dagen av nevnte grunn og er tilbakevist av Ron Paul. Men for Kim Riseth er ikke fakta viktig men antydninger og merkelapper. Han antyder til og med at Ron Paul støtter terrorisme, noe som bare de mest ytterliggående facistiske mediaene som Fox News i USA har gjort. Jeg tipper det er nettopp derfra han har hentet dritten.

 

Raddis-republikaner av Kim Riseth:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/presidentvalg-2008/artikkel.php?artid=192234

 

VG omtaler i alle fall Ron Paul og lar norske lesere få stemme på ham. Ikke så med Dagbladet som konsentrerer seg om først og fremst deres yndlinger Clinton og Obama og ellers de andre kandidatene som står for krig og utplyndring av de amerikanske borgerne.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/11/26/519345.html

 

Dersom man ønsker ordentlig informasjon om Ron Paul og hva han står for som president i USA, kan man starte med følgende:

http://www.ronpaul2008.com/

http://infowars.net/

samt min artikkel skrevet tidligere her på bloggen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00