TheNaturalWarrior

Noen gullkorn

Lagret under: gull-sentralbanker-dollar-nok-inflasjon-gullpris on januar 11, 2008 at 5:19 am

 

7. november 2007 publiserte jeg et innlegg med tittelen ”Arvegullet som forsvant” her på min blogg:

 

http://www.vgb.no/21917/perma/261413

 

Da skrev jeg blant annet følgende:

 

Gjennomsnittlig gullpris i januar 2004 var $413,99, tilsvarende NOK 2.815.

Gjennomsnittlig gullpris i juni 2006 var $596,15, tilsvarende NOK 3.690

Onsdag 7. november 2007 var gullprisen $840, tilsvarende NOK 4.435

 

Prisen nådde en årstopp dagen deretter på $841,1, for siden å korrigere ned til $778,85 den 19. november, bare for å gjøre det klart at korreksjoner er helt normalt. Så vippet gullprisen rundt $800 inntil den ikke gikk under fra og med 21. desember. Siden har det gått oppover slik:

 

20/12: $795,25

21/12: $810.50

JULEFERIE

27/12: $829

28/12: $833,75

NYTTÅRSHELG

2008:

02/01: $846,75

03/01: $858,85

04/01: $855

07/01: $859,25

08/01: $873,50

09/01: $877

10/01: $885,25

 

Det er nå på natten til 11. januar og gullprisen vipper litt frem og tilbake som vanlig. Jeg tar den nå på $891,1, som tilsvarer NOK 4.704

 

Sitat fra ”Arvegullet som forsvant”:

 

”Nå er tiden overmoden for vanlige folk å gjøre sine tiltak for å sikre de verdiene de måtte ha. Reduser gjeld og forbruk og bruk mere på varige verdier som gull.”

 

Selv om gull ikke er ment å være et investeringsobjekt, men heller en beholdning av verdier i en verden der børsene, eiendomsmarkene, inflasjonen og pengeproduksjonen fører til globale svingninger og reelle utsikter til nedgangstider, endog krasj, har gull de siste årene faktisk gitt mye avkastning på pengene en har brukt for å kjøpe det. Om man velger å selge.

 

Dersom ”norse” som svarte på mitt innlegg fulgte mitt råd og for eksempel kjøpte 1 oz gull for $840, tilsvarende NOK 4.435 den 7. november 2007, vil hans gullbeholdning ha økt i verdi til $891,1, tilsvarende NOK 4.704, en økning på 269,- eller over 6%. På bare litt over 2 måneder!

 

Den 21. januar 1980 hadde gullprisen sin høyeste pris på $850, men siden dollaren da var veldig svak på 4,91, tilsvarte det NOK 4.173. Nå har jo både USA og Norge siden den gang for 28 år siden vært utsatt for mye skatt via inflasjon, så amerikanske økonomer har regnet ut at $850 pr. unse gull i 1980 tilsvarer idag rundt $2200. Dersom man ganger 2200 med 5,28 får man en ikke utenkelig gullpris pr. unse på NOK 11.616.

 

Årlige kummulerte gjennomsnitt:

 

1980: $612,56 (høyeste på $850 – 21. januar 1980)

1981: $459,71

1982: $375,81

1983: $424,18

1984: $360,42

1985: $317,22

1986: $367,53

1987: $446,48

1988: $436,98

1989: $381,44

1990: $383,51

1991: $362,11

1992: $343,82

1993: $359,77

1994: $384,00

1995: $383,79

1996: $387,81

1997: $331,02

1998: $294,24

1999: $278,98

2000: $279,11

2001: $271,04 (laveste på $256,25 – 20.feb.2001)

2002: $309,73

2003: $363,38

2004: $409,72

2005: $444,74

2006: $603,46

2007: $695,39

 

Så en kan se at etter toppåret 1980 og delvis 1981 gikk gullprisen drastisk nedover og holdt seg på $300-400-tallet fra 1982 til 1997 da den sank ytterligere til under $300 i årene fra 1998 til og med 2001. I årene etter det har det bare gått en vei, oppover.

 

Sentralbankenes manipulering av gullprisen

 

Sentralbankene har i fellesskap sett det som sin oppgave å selge unna et visst antall tonn med gull hvert år for å undertrykke prisen på gull. Hvorfor gjør de dette? I følge Adrian Ash er tankegangen bak at dersom gull stiger i pris, vil verdens tiltro til lurepengene av papir kun garantert av myndighetene, kollapse. Det var trusselen på slutten av 70-tallet og pågangen av kunder som ville ta ut penger fra Northern Rock og kollapsen av NetBank i USA viser at det ikke er utenkelig.

En annen måte å undertrykke gullprisen er å øke rentene til et nivå som er dramatisk høyere enn inflasjonen, noe sentralbanksjef Paul Volcker i Federal Reserve gjorde i 1980 med en rente på 19% som førte til et stort fall i gullprisen. Samme prosedyre i år med reell inflasjon på 10-15% er utenkelig, noe som de seneste kuttene på rentene bare bekrefter.

 

Citigroup: Kapitulerer for gull?

 

I denne artikkelen fra september 2007 skriver Citigroup at sentralbankene solgte mye gull i 2007, tydelig kalkulert for å holde prisen på gull nede. De forstår det slik at sentralbankene har blitt tvunget til å velge mellom en global økonomisk nedgang eller å ofre kontroll over gull. Tross sentralbanksalgene av gull, har prisene likevel steget.

Man kan med dette kanskje anta at sentralbankenes manipuleringer av gullprisen de siste 10 årene har bremset og med det er det ikke godt å si hvor høyt gull kan stige.

Men uansett verdi i Mikke Muspenger, er gull en sikkerhet for ens verdier og noe som ikke utsettes for inflasjon.

 

$900 NESTE…

OPPDATERT 14. januar 2008:

New York Spot etter stengetid:

$901.90

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.  |  Tilbakesporings-URL

 1. Aksjer kan fort vise seg å være helt tomme verdier.

  Oljeformuen kan i verste fall (poff) plutselig rett og slett ikke eksistere lenger.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Ja, det er riktig og nettopp derfor skrev jeg til Norges Bank og ba dem revurdere gullsalget og heller kjøpe opp en stor gullreserve. Nå tror jeg ikke at Norges Bank er selvstendig i sine disposisjoner siden de fulgte opp en samordnet politikk der også de andre sentralbankene i Europa solgte deler av sine gullreserver. Norges Bank gikk sannsynligvis lengre og solgte rubbel og bit.

  Som jeg har vist i andre artikler, har pensjonsfondet mye av sine verdier plassert i amerikanske selskaper. Dow Jones som for noen måneder siden var oppe i 14000 og nå noe lengre ned, er ikke verdt disse toppnoteringene når man tar i betraktning inflasjonen av dollar. Det egentlige tallet er nok nærmere 6000.

  Fordi det norske folk blir sviket og oljerikdommen blir overført til den angloamerikanske bankeliten via tap i selskaper og valuta som er planlagt, må enhver i mye større grad sikre seg selv for fremtiden. Det er her gull og sølv kommer inn. Selv om disse metallene ikke gir rente er de en sikkerhet av verdier som ellers blir spist opp av inflasjon og skatter etter som årene går. Den som for 7 år siden kjøpte gull for 10.000,- har idag verdier for 21.000,-. Det tilsvarer 30% rente hvert år, langt fra det du får når du har penger i banken der du egentlig taper etter hvert som tiden går.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Ja ingen grunn til begeistring.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Forvaltning av fellesverdiene/resurser.
  Kjettingens styrke er ikke er ”sterkere” enn det ”svakeste” leddet.
  Slik er det også i alle livets sammenhenger, i vertfall hvor de fornuftsbaserte relasjoner er til stede. Blant familie venner kollegaer arbeidsgivere med et solidarisk ansvar på tvers av alle konvensjoner og aldersammensetning. Et gjensidig medborger ansvar.

  Desto mer deprimerende er det å erkjenne at våre politiske såkalte ansvarlige? Bevist har ført og fører en politikk som ekskludere store deler av egen befolkning (industri/håndverk) under floskelen ”Globalisering”

  Globaliseringen tolererer ingen nasjonalfølelse, fedrelandskjærlighet eller nasjonale grenser. Den er drevet frem skritt for skritt av verdens mektige finanselite.

  På dens lønningsliste og gjesteliste står trolig Vestens mest forræderiske politikerelite og vestlige media. Media tar hånd om desinformasjon, og sensur av vanlige menneskers kritiske ytringer til en utvikling som fører til nasjonal oppløsning.

  I tillegg er det et hav av aktører som på alle områder, har sitt levebrød og sine Judaspenger, knyttet til en virksomhet som går ut på å ødelegge det som nasjonen har bygget innenfor nasjonalstatens grenser.

  Og der en enhver fremmed fritt kan tilegne seg det som andre har skapt i slit og nøysomhet gjennom generasjoner. Medieredaksjonene sitter som port vakter mot folkets meninger! Uttalte en journalist.

  Politikerne lager handlingsplaner og lover som straffer dem som vil verne om sitt eget. Alt i globaliseringens forehavende/ærend, og som en ekstra provokasjon kaller de dette ”Et demokratisk samfunn med ytringsfrihet”.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Comments are closed.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00