TheNaturalWarrior

Archive for oktober 2007

Pasteurisert ost dreper

Lagret under: listeria-pasteurisering on oktober 27, 2007 at 2:36 pm

To personer er døde og hittill 13 smittet av et listeria-utbrudd der man tror at økologisk ost fra Varø Gardsmeieri er smittekilden. I de mange NTB meldingene som så mange aviser bruker istedetfor å gjøre ekte journalistisk arbeide, blir det poengtert at det er økologiske produkter, mens det ut fra søket jeg har gjort, kun er VG i egen artikkel som også nevnte at ostene har vært pasteurisert.

Artikkel i VG:

http://www1.vg.no/helse/artikkel.php?artid=175980

Om Listeria i matvarer

Nå som vi har et konkret eksempel på at pasteurisering ikke garanterer at listeria ikke kan oppstå i matvarer etterpå, la oss se på hva norske eksperter sier om saken:

Fra melk.no:

”I tillegg til Staphylococcus aureus er man redd for en bakterie som kalles Listeria monocytogenes, eller på folkemunne bare Listeria. Listeria representerer generelt ingen noen stor risiko for friske mennesker. Men gravide og de som har svekket immunforsvar kan bli syke av denne bakterien.Listeria kan føre til abort eller fosterskader og gravide bør derfor unngå upasteuriserte produkter. Listeria smitte kan unngås og det stilles strenge krav om god hygiene til produsenter av mat som skal spises uten videre oppvarming." http://melk.no/Article.aspx?artid=9260&mnu1id=6003&mnu2id=&mnu3id=&mnu4id=

Fra Forskning.no:

 

”Pasteurisering av melk til osteproduksjon eller varmebehandlingen av kjøtt til pålegg og pølser, vil eliminere Listeria fra råvaren.

 

Når bedrifter har problemer med L. monocytogenes på varmebehandlede eller røkte produkter skyldes dette som oftest ikke en svikt i varmebehandlingsprosessen, men at de grunnleggende hygieniske rutinene ikke fungerer. Produktene blir altså smittet etter varmebehandlingen.”

http://www.forskning.no/Artikler/2007/oktober/1193132164.3

Her lærer vi at selv om det innrømmes at pasteurisering ikke garanterer listeriafrie matvarer, blir denne næringsødeleggende praksisen brukt som argument for nettopp det. Faktum er at man aldri kan garantere at ikke mennesker med nedsatt immunforsvar kan bli syke av maten, naturlig eller bearbeidet. Jeg tror faktisk at mat som er bearbeidet som pasteuriserte produkter er mye mere risikable for helsen enn den naturlige maten. I alle tilfeller er hygiene selvsagt meget viktig.

En annen forståelse av sammenhengene finner en hos en økologisk produsent av upasteuriserte produkter i USA, som jeg skrev om i min artikkel ”Vår ”døde” melk”:

”BSK laboratorium i Fresno testet de økologiske produktene ved å tilføre patogener for å undersøke bakterieveksten i rå melk. Salmonella ble utkonkurrert av naturlige bakterier i melken og kunne ikke påvises etter 24 timer. Listeria og E.coli kunne ikke vokse i denne melken og ble redusert over tid. Laboratoriet konkluderte: ”…organisk rå melk og kolostrum synes ikke å legge forholdene til rette for oppblomstring av patogener…”

http://www.vgb.no/21917/perma/172506/

Med andre ord, den naturlige bakteriefloraen i melken som inneholder alle enzymene, hindrer oppblomstring av sykdomsfremkallende bakterier. Men slik som verden fungerer idag, vil nok aldri den tanken få noe oppmerksomhet for ikke å snakke om bli forsket nærmere på.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Den globale CO2 svindelen

Lagret under: al, co2, global, gore-, oppvarming- on oktober 23, 2007 at 2:36 am

Fokuset på global oppvarming og etterhvert tanken om at den er menneskeskapt har på kort tid nådd kolossale globale dimensjoner. Hvordan er det mulig at nesten 100% av alle mennesker som har tatt stilling til saken aksepterer den offisielle ”sannheten” som går ut på at den globale oppvarmingen er menneskeskapt og dermed Basta! Hvorfor er det nesten utelukkende snakk om den livgivende gassen CO2 når man snakker om miljøet? Hvorfor blir motstridende syn ignorert i media? Hvem tjener på de politiske konsekvensene denne troen vil få fremover med hensyn til ny lovgivning som vil forverre livene til alle unntatt den globale eliten? Dette spørsmålet er sannsynligvis det første en burde stille seg, i denne saken såvel som i mange andre saker der livene til milliarder av mennesker på en eller annen måte blir forandret.

Noe av det mest fortvilende for miljøet er at den nærmest totale fokuseringen på CO2-utslipp fører til et like stort fravær av fokus på hendelser som virkelig er skadelig for naturen og dermed oss mennesker og dyr. Det er en hel mengde med utslipp som blant annet kvikksølv, aluminium, fluor og andre giftige stoffer til både sjø og land som er beviselig skadelige for levende organismer. Men hvis en skal ta utgangspunkt i den offentlige debatten, må man samtidig konkludere med at dette er småtteri i forhold til den naturlige, men samtidig påståtte giftige gassen karbondioksyd. Det virker som at deler av den multinasjonale storindustrien blir helt skjermet fra negativt fokus når en snakker om miljøet. Hvorfor blir det sjeldent fokusert på den potensielt fatale og totalt eksperimentelle utbredelsen av genmodifiserte organismer som en mektig industri vil utbre til hele verden, også Norge? Finnes det virkelig mennesker som i fullt alvor mener at CO2 er farligere enn eksperimenter med genspleising av forskjellige arter av dyr og planter som så blir satt ut i naturen og sprer seg lange avstander fra opprinnelsesstedet?

Hykleren Al Gore

Som alle vet var Al Gore en av vinnerne av Nobels Fredspris og deltok således i å bidra til komiteens ytterligere tap av relevanse som et nobelt foretak. Et av argumentene til heiagjengen til Gore er at han er slik en fantastisk kommunikator og det kan godt stemme. Men var ikke Josef Goebbels også en fremragende kommunikator? Jeg tror vel egentlig ikke at mange vil være enig i at personer som på en fremragende måte kommuniserer løgner fortjener Nobels fredspris, men form uten innhold er dagens trosbekjennelse.

En dommer i Englands rettsvesen har sluttet at Gore’s film er politisk og kan ikke vises uten at det vises til betenkeligheter for å unngå indoktrinering av skoleelever. Det ble videre vist til 9 feil ved filmen ”An Inconvenient Truth”.

Robert Bryce i Counterpunch sier at noe av det mest absurde noen gang satt på film kom på slutten av Gore’s film der man gir råd til seerne om hva de kan gjøre for å hjelpe til med å senke farten på den globale oppvarmingen med denne setningen: ”Faktum er at du kan til og med redusere karbonutslippene til null”. Dersom man ikke snakker om masseselvmord, er det her altså et eksempel på en løgn eller i beste fall mangel på kunnskap i og med at alle mennesker puster ut karbondioksyd.

Al Gore oppfordrer amerikanerne til å spare energi ved å redusere elektrisitetsforbruket hjemme, skriver Jan Herdal i den glimrende artikkelen ”En ubehagelig sannhet om Al Gore”.Bare en av luksusboligene hans forbruker minst 20 ganger så mye energi som  gjennomsnittshustanden i USA og han har flere slike palass. Denne grønne mannen brukte i 2006 18400 kWh per måned i sin 1000 m2 hovedbolig, hovedsaklig fra kullkraft. I tillegg kommer forbruk av naturgass til 1000 dollar per måned. Også dette hykleriet klarer heiagjengen til Gore å se bort fra ved å si noe om at det ikke er mannen som er interessant, men budskapet han bringer. Det blir som å tro på Bush & co når de snakker om fred, men bare der som de selv ønsker fred. Det må nå fremstå som tindrende klart for ethvert resonnerende individ at hykleriet har nådd et høydepunkt i vesten idag.

 

Det er full konsensus, global oppvarming er menneskeskapt

sier Al Gore, IPCC og alle andre som vil kvele all opposisjon. Men det er øyensyntlig ikke like stor entusiasme blant alle de 2500 forskerne som IPCC sier støtter deres syn på at global oppvarming er menneskeskapt. Av disse finnes det et ukjent antall forskere som kun har gjennomgått en liten del av en studie for IPCC og som siden blir tatt som tilhenger av hele ideen når dette ofte ikke er tilfelle i det hele tatt. I følge Lawrence Solomon i Financial Post har noen av forskerne som har gjennomgått slik materiale blitt fortørnet over å ha blitt satt på denne listen og krevd å bli strøket. En av disse truet til og med med rettslige skritt når IPCC nektet.

Meteorolog Dr. William Gray

En av verdens fremste meteorologer og ekspert på stormer har kalt teorien om menneskeskapt global oppvarming for latterlig og et produkt av ”mennesker som ikke forstår hvordan atmosfæren fungerer”.

”De har hjernevasket oss i 20 år. Det startet med atomvinteren og nå med global oppvarming. Dette skremslet vil også gå sin gang. Om 15-20 år vil vi se tilbake og se hvilket bedrag det var”, sier Gray. Han viser til en artikkel i Newsweek i 1975 som spilte på en annen frykt, den kommende istiden:

”Klimatologer er pessimistiske med hensyn til om politiske ledere vil ta noen positive steg for å kompensere for klimaendringene…Jo lengre man venter, jo vanskeligere vil det bli å klare med klimaendringene når resultatene viser seg som skremmende realiteter”.

I Washington Times, 9. juli 1971 var et oppslag ”Amerikanske vitenskapsmenn ser ny istid komme”.

Gray og Roger Pielke Sr, en anerkjent klimatolog sier i et intervju med David Harsanyi i The Denver Post at det er mange yngre vitenskapsmenn som i det private ytrer bekymring om det globale oppvarmingshysteriet men som aldri vil sette på spill sine karrierer ved å gå ut offentlig. ”Mange unge mennesker sier til meg at de ikke tror på det, men de vil ikke ta i det i det hele tatt. Hvis de er smarte, vil de si: ”Jeg vil la dette gå sin gang”.

Referanser:

Telegraph.co.uk:

Al Gore’s “ni ubehagelige usannheter:

http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml;jsessionid=FT2IJHLCH3ZUBQFIQMGCFF4AVCBQUIV0?xml=/earth/2007/10/11/scigore111.xml

Counterpunch:

http://www.infowars.net/articles/october2007/171007Inconvenient.htm

En ubehagelig sannhet om Al Gore

http://www.oljekrisa.no/gore%20mars%2007.htm

Climate Change, The Deniers

http://www.canada.com/nationalpost/environment/story.html?id=c6a32614-f906-4597-993d-f181196a6d71&k=0

Dr. William Gray

http://www.smh.com.au/news/environment/gore-gets-a-cold-shoulder/2007/10/13/1191696238792.html

http://www.capmag.com/article.asp?ID=4403

http://www.denverpost.com/harsanyi/ci_3899807

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Bill Clinton om tortur

Lagret under: bauer-24, tortur-clinton-jack on oktober 3, 2007 at 2:19 pm

Bill og Hillary Clinton sier nå at de ikke tror at tortur burde ha noen plass i USA’s offisielle politikk. Det later ikke til å være en ny erkjennelse av hva som er rett og hva som er galt, hva som er ondskap og hva som er godhet, men heller hva som skaper minst problemer for eliten som bestemmer politikken, samtidig som man åpner for bruk av tortur.

Bill Clinton sier at det nasjonen trenger er noen gode Jack Bauer agenter. For de som ikke kjenner til Jack Bauer, er det den fiktive karakteren spilt av Kiefer Sutherland i serien ”24” som også går på norsk TV. Jeg innrømmer gjerne at jeg ikke har sett en eneste av alle disse episodene, men et gjennomgående tema her er stadige avvergelser av terroranslag mot USA der Bauer heller ikke reserverer seg mot å torturere mistenkte.

Clinton sier at ”hvis du er en Jack Bauer type av en person, så gjør du det du gjør og er forberedt på å ta konsekvensene”. I et intervju med Meet The Press sier Clinton at det er bedre på denne måten fordi en lov som tillater tortur kan misbrukes. Clinton mener at en lov eller tillatelser gitt i enkelttilfeller av presidenten vil føre til problemer for presidenten og landet. Tidligere har Bill og Hillary Clinton gitt uttrykk for støtte til leglisert bruk av tortur i enkelte tilfeller, men i forrige ukes debatt i den demokratiske presidentkampen sa Hillary at hun har skiftet mening. Den offisielle holdningen til Clintondynastiet uttalt av Bill Clinton kan oppsummeres slik: ”Når Bauer er der ute på egenhånd og er forberedt på å leve med konsekvensene, ser det alltid ut til å fungere best slik”. Meldingen til utøvende makter er altså at de kan gjøre hva de vil om de støter på problemer, inkludert tortur. Men hvis dette kommer ut til offentligheten, vil presidenten og regjeringen være immun som følge av at de ikke visste og de som utførte udåden vil selv måtte stå til rette ved eventuelle rettsforfølgelser.

Se artikkel av Michael McAuliff i Daily News Washington Bureau:

Torture like Jack Bauer\'s would be OK, Bill Clinton says

Steve Watson’s artikkel på Infowars:

Bill Clinton: \"Torture Like on 24 Is OK\"

Bill Clinton on torture and Jack Bauer. Meet The Press, Google video:

Bill Clinton on Torture and Jack Bauer

Alex Jones snakker om hykleriet ved tortur:

Alex Jones on the Hypocrisy of Torture

3. oktober 2007

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00