TheNaturalWarrior

Archive for september 2007

MMR-kampanje

Lagret under: mmr-vaksiner-propaganda-encefalitt-aftenposten-bbc-bernays on september 8, 2007 at 11:42 am

Aftenposten har hostet opp et månedslangt propagandastunt fra BBC, denne gangen angående meslingevaksinen. Slike PR-kampanjer bruker utspekulerte indoktrineringsteknikker som er meget effektive overfor det store flertallet som ikke kjenner til andre kilder enn de store mediasentrene. Les de to artiklene og mine kommentarer her: 

Meslinger på fremmarsj:

http://www.aftenposten.no/helse/article1970734.ece

 Measles outbreak affects children: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/south_yorkshire/6929671.stm  

 

Ja, det var jo et typisk eksempel på udokumentert vaksinepropaganda myntet på foreldre der man skal skremme vannet av dem slik at de skal vaksinere sine barn. Denne gang mot meslinger, men man får jo tre ting i ett siden det også i MMR-vaksinene vaksineres mot kusma og røde hunder.

 

La oss nå se litt nærmere på påstandene, som vanlig helt uten referanser.

 

Meslinger omtales nå som den fryktede barnesykdommen! Pølsevev, jeg har selv hatt den og når jeg var barn var det en naturlig og problemfri sykdom som ”alle” fikk og som ga livsvarig immunitet. Nå må vaksinen tas to ganger og hvor er vitenskapen som sier at det er den andre gangen vaksinen gis at den gir livsvarig immunitet? Og hva med det økende problemet med at voksne som er vaksinerte får en atypisk form for meslinger som er mye farligere enn dersom man får meslinger som barn?

 

Det sies i artikkelen at det ser ut som at det er de uvaksinerte som får meslinger. Hvor er dokumentasjonen? Et slikt utsagn virker gangske ullent og jeg må si at jeg ikke vil anse 21 tilfeller i en befolkning på rundt 60 millioner som særlig mye.

 

Et annet moment er de ladete ordene som blir brukt, helt i tråd med prinsippene fremmet av propagandamestere som Edward Bernays som var nevø av Sigmund Freud og som ble lovpriset av Hitler’s propagandaminister Goebbels.

 

-Meslinger på fremmarsj (som om det er snakk om væpnede styrker)

-Fryktet barnesykdom (det er media som skaper frykten)

-Vaksinen beskytter (positivt ladet)

-Tilbakeviser forskning som linket meslingevaksine med autisme, helt uten henvisning til relevante kilder

-de som får meslinger er ”rammet” (igjen; skape frykt)

-meslinger er så forferdelig (og bare vaksinen kan hindre det)

-man hevder at sykdommen tok mange liv før vaksinen kom (igjen helt uten referanser)

-så avslutter man med en udokumentert historie om en jente som døde 16 år etter at hun hadde meslinger. Hvor er bevisene for at det var vaksinemangel som tok hennes liv?

 

Det er verdt å nevne at Aftenposten blinkset i sitt propagandaplagiat. Den opprinnelige artikkelen fra BBC (forøvrig et meget vaksineforkjempende medium) snakker om immunisering, ikke vaksinering. Det er standard prosedyre å ikke benevne vaksinering som nettopp vaksinering i engelskspråklige vaksinekampanjer, men i stedet bruke det positivt ladete ordet immunisering.

 

I den norske artikkelen skrives det om en meget farlig og meget sjelden hjernesykdom som meslinger kan utløse. Det snakkes her om encefalitt eller hjernefeber og det brukes som skremsel for å få foreldre til å vaksinere. Men hvorfor sies det aldri noe om at encefalitt også er en mulig bivirkning av vaksinen i seg selv?

 

Folk gjør i sannhet rett i å revurdere om de skal gi denne trippelvaksinen dyrket på celler fra aborterte fostre. Om ikke annet enn å vurdere om man vil sprøyte direkte inn i barnekroppen stoffer som neomycin (et antibiotikum), klor, kunstige søtningsstoffer samt en rekke andre stoffer en må være kjemiker for å forstå hva er og være almektig for å forstå effekten av i disse mangfoldige kombinasjonene.

 “If we understand the mechanism and motives of the group mind, it is now possible to control and regiment the masses according to our will without them knowing it.” 

Edward Bernays, fra “Propaganda”, 1928, side 71

 2. september 2007

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

USA krever intime opplysninger om innreisende

Lagret under: overvåkning+politistat+terrorisme on september 3, 2007 at 12:22 pm

I artikkelen fra 24. august skriver Aftenposten om en ny
avtale mellom USA og Eu som sikrer amerikanske myndigheter fri adgang til
sensitive opplysninger om alle som besøker landet. Dette vil også gjelde Norge
og det er en lettelse å lese at Datatilsynets Georg Apenes er oppgitt over at
folk ikke bryr seg. Men Datatilsynet burde også feie for egen dør fordi de ga
klarsignal til SAS om at de kan sette i verk registrering av passasjerer med
fingeravtrykk, noe som jeg har skrevet om i en egen artikkel. Når skal den
vanlige borger innse at dette bare er de første stegene mot en totalitær ny
verdensorden? Det skjer gradvis slik at folk blir kondisjonert og vant med
innskrenket frihet og privatliv.

 

http://forbruker.no/pengenedine/dinerettigheter/article1955124.ece

 

Dette er overhodet ikke en god utvikling, men ikke det
minste overraskende for de av oss som har studert The New World Order også kalt
den nye verdensorden eller globalisering der en liten elite trekker i trådene
og styrer oss mot en global facistisk politistat der individuelle friheter
gradvis reduseres til de ikke lengre eksisterer.

 

Kampen mot terror er fiktiv fordi så godt som alle
terroraksjoner av større proporsjoner er begått av kriminelle elementer i de
enkelte lands myndigheter. I dag er situasjonen den at myndighetene ser på den
jevne amerikaner som fienden som er skyldig inntil det motsatte er bevist. Den
som synes at slike utsagn er svada, bør snarest bruke litt tid på emnet fordi
det kan dokumenteres både fra offisielle dokumenter og artikler fra main-strem
media.

 

Området er altfor stort til å utdype her, men man ser
talløse eksempler på at vi beveger oss mot facismen.

 

Jeg skal bare kort gi et par eksempler. I brosjyrer fra
stats-og føderale myndigheter bes de involverte være på vakt og angi personer
som kan være potensielle terrorister. Rent bortsett fra at det her er tale om
angiversamfunnet, er momenter en skal være på vakt mot for eksempel:

-Makes
numerous references to the constitution

-Is very polite

-Har kart med seg i bilen

!!!!

 

Jeg husker ikke flere, men det er flere slike eksempler og
det må jo være glassklart for alle tenkende individer at det her ikke dreier
seg om å bekjempe kriminelle eller terrorister. USA’s befolkning blir sett på
som terrorister. Bush sier at deres grunnlov, Constitution bare er "A
Goddamn piece of Paper". Opplæring av FEMA-agenter går ut på at "The
Founding fathers" som Jefferson og Franklin var terrorister fordi de
kjempet mot det britiske imperiet. Slik fortsetter det med den ene uhyrligheten
etter den andre og dette kan DOKUMENTERES! Se dokumentarene til Alex Jones som
Police State 1,2 og 3, Terrorstorm og mange flere.

 

Denne eliten jobber for full kontroll over alle borgerne og
de er ennå ikke kommet halvveis. Det neste blir det pengeløse samfunn med ID
for alle, helst operert inn under huden. Et idiotisk amerikansk ektepar har
forlengst meldt seg som forsøkskaniner. Via FN skal de etterhvert legge under
seg hele verden under dekke av globalisering som egentlig er et system for
utvikling av monopol og avvikling av konkurranse. Altså kommunisme. Eller
facisme. De er to betegnelser av samme sak.

 

Folk må informere seg og protestere mot denne utviklingen
før det er for sent. De jobber inkrementalistisk ved at de horrible tiltakene
de iverksetter skjer litt etter litt slik at befolkningen blir desensitivisert
og lettere aksepterer det som kommer senere.

 

Enhver personlig opplysning som lagres kan senere brukes til
å presse en person dersom man ønsker det. Bare fantasien setter grensene for
hva det kan innebære.

 

I en politistat er det ikke nok at du er uskyldig og ikke
har noe å skjule. Bare i USA er det mange uskyldige mennesker som sitter i
fengsel. En kvinne ble arrestert og mistenkt for å være terrorist fordi hun
visste om sine rettigheter og nektet å oppgi navn da politiet uten mistanke om
noe straffbart forhold stoppet henne. Hun hadde litteratur om USA’s grunnlov i
bilen og mens kameraet filmet, diskuterte de to politimennene hvor farlig dette
materialet var og om det var forbudt eller ikke. Det er ennå slik i USA at
politiet ikke kan uten "probable cause", dvs mistanke om straffbart
forhold kreve legitimasjon slik som man kan tenke seg det naturlig i en
politistat der enhver borger til enhver tid må forvente å høre: "Papers,
please". Kvinnen ble naturligvis frikjent i retten, men man kan lure på
hvor politimennene hadde fått denne holdningen fra, at man anser landets
grunnlov som farlig lesestoff!

 

Hva blir så ansett som terrorisme av de nykonservative i
USA? I følge The Patriot Act som ble ført i pennen uhyre raskt etter 911 og som
Kongressen ikke fikk lese før de ble presset til å vedta loven, sier H.R.3162 blant annet følgende:

 

`(5) the term `domestic terrorism’ means activities
that–

`(A) involve acts dangerous to human life that are a
violation of the criminal laws of the
United States or of any State;

 

http://usgovinfo.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://thomas.loc.gov/cgi%2Dbin/bdquery/z%3Fd107:h.r.03162:

I følge denne ekstremt brede
definisjonen må en anta at enhver person som skulle være så uheldig å bli tatt
mens han krysser et fotgjengerfelt på rød mann, kan anses å være en terrorist.
De enkelte statene kan ha ganske spesielle og urimelige lover og jeg skal gi et
eksempel. I flere stater er det forbudt å selge upasteurisert melk og ved
anvendelse av en slik bred forståelse av hva terrorisme er, vil folk som bare
utøver sin Gudegitte rett til å ta vare på sin egen helse kunne bli behandlet
som en terrorist. Man vil vel neppe ha kapasitet til å internere enhver som er
rågjenger eller kjøper/selger upasteurisert melk eller gjør andre historisk
sett ufarlige aktiviteter, men hva om myndighetene vil bruke denne loven for å
bli kvitt en brysom person? Kanskje en person som åpent har kritisert og jobber
mot tiltakene som makthaverne iverksetter.

Så jeg oppforderer alle som leser: undersøk disse sakene
nærmere. Man kan ikke finne ut noe særlig fra de store mediene, men et godt
startpunkt er Infowars.com eller Prisonplanet.com. Eller man kan Google de nykonservatives
Project for the New American Century "Rebuilding America’s Defences".

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00