TheNaturalWarrior

MMR-kampanje

Lagret under: mmr-vaksiner-propaganda-encefalitt-aftenposten-bbc-bernays on september 8, 2007 at 11:42 am

Aftenposten har hostet opp et månedslangt propagandastunt fra BBC, denne gangen angående meslingevaksinen. Slike PR-kampanjer bruker utspekulerte indoktrineringsteknikker som er meget effektive overfor det store flertallet som ikke kjenner til andre kilder enn de store mediasentrene. Les de to artiklene og mine kommentarer her: 

Meslinger på fremmarsj:

http://www.aftenposten.no/helse/article1970734.ece

 Measles outbreak affects children: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/south_yorkshire/6929671.stm  

 

Ja, det var jo et typisk eksempel på udokumentert vaksinepropaganda myntet på foreldre der man skal skremme vannet av dem slik at de skal vaksinere sine barn. Denne gang mot meslinger, men man får jo tre ting i ett siden det også i MMR-vaksinene vaksineres mot kusma og røde hunder.

 

La oss nå se litt nærmere på påstandene, som vanlig helt uten referanser.

 

Meslinger omtales nå som den fryktede barnesykdommen! Pølsevev, jeg har selv hatt den og når jeg var barn var det en naturlig og problemfri sykdom som ”alle” fikk og som ga livsvarig immunitet. Nå må vaksinen tas to ganger og hvor er vitenskapen som sier at det er den andre gangen vaksinen gis at den gir livsvarig immunitet? Og hva med det økende problemet med at voksne som er vaksinerte får en atypisk form for meslinger som er mye farligere enn dersom man får meslinger som barn?

 

Det sies i artikkelen at det ser ut som at det er de uvaksinerte som får meslinger. Hvor er dokumentasjonen? Et slikt utsagn virker gangske ullent og jeg må si at jeg ikke vil anse 21 tilfeller i en befolkning på rundt 60 millioner som særlig mye.

 

Et annet moment er de ladete ordene som blir brukt, helt i tråd med prinsippene fremmet av propagandamestere som Edward Bernays som var nevø av Sigmund Freud og som ble lovpriset av Hitler’s propagandaminister Goebbels.

 

-Meslinger på fremmarsj (som om det er snakk om væpnede styrker)

-Fryktet barnesykdom (det er media som skaper frykten)

-Vaksinen beskytter (positivt ladet)

-Tilbakeviser forskning som linket meslingevaksine med autisme, helt uten henvisning til relevante kilder

-de som får meslinger er ”rammet” (igjen; skape frykt)

-meslinger er så forferdelig (og bare vaksinen kan hindre det)

-man hevder at sykdommen tok mange liv før vaksinen kom (igjen helt uten referanser)

-så avslutter man med en udokumentert historie om en jente som døde 16 år etter at hun hadde meslinger. Hvor er bevisene for at det var vaksinemangel som tok hennes liv?

 

Det er verdt å nevne at Aftenposten blinkset i sitt propagandaplagiat. Den opprinnelige artikkelen fra BBC (forøvrig et meget vaksineforkjempende medium) snakker om immunisering, ikke vaksinering. Det er standard prosedyre å ikke benevne vaksinering som nettopp vaksinering i engelskspråklige vaksinekampanjer, men i stedet bruke det positivt ladete ordet immunisering.

 

I den norske artikkelen skrives det om en meget farlig og meget sjelden hjernesykdom som meslinger kan utløse. Det snakkes her om encefalitt eller hjernefeber og det brukes som skremsel for å få foreldre til å vaksinere. Men hvorfor sies det aldri noe om at encefalitt også er en mulig bivirkning av vaksinen i seg selv?

 

Folk gjør i sannhet rett i å revurdere om de skal gi denne trippelvaksinen dyrket på celler fra aborterte fostre. Om ikke annet enn å vurdere om man vil sprøyte direkte inn i barnekroppen stoffer som neomycin (et antibiotikum), klor, kunstige søtningsstoffer samt en rekke andre stoffer en må være kjemiker for å forstå hva er og være almektig for å forstå effekten av i disse mangfoldige kombinasjonene.

 “If we understand the mechanism and motives of the group mind, it is now possible to control and regiment the masses according to our will without them knowing it.” 

Edward Bernays, fra “Propaganda”, 1928, side 71

 2. september 2007

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.  |  Tilbakesporings-URL

 1. Nei men så herlig å se at du har begynt å skrive igjen. Slik at jeg kan få ut frustrasjonen min.

  Grunn til at det er vaksinering nummer to som gir immunitet er grunnet at det er da immuncellene er fult nok utviklet og du har et skikkelig immunforsvar. Vel nei disse artikkelen er ikke dokumentert og med kildehenvisninger siden dette er en avis og ikke et fagligtidsskrift. Men hadde dette vært noen form for sjokkerende nyheter så hadde folk som hadde kunne noe om dette reagert. Kan jo også tolke det dithen at det er derfor de ikke reagerer.

  Og slutt å komme med de tullete teoriene om at vaksiner er noe leger gir for å lage pasienter fra fødselen av.

  Har du vært på et Norsk sykehus, eller et sykehus i det hele tatt? Kjenner du en eneste lege?

  Det er overfylte avdelinger over alt og meget lite fri for legere. Tro meg 90% av leger vil ha mindre å gjøre for sin egen del og 99% skulle ønske de satt hele dagen og drakk kaffe siden ingen var syke.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Det ER faktisk folk som kan noe med dette som reagerer, det er dem jeg baserer meg på. Disse er fra vitenskapen, så inntrykket du prøver å gi om at dette bare bekymrer noen få som ikke forstår det, er feil.

  Jeg legger ikke skylden på leger for denne vaksinepraksisen, noe som jeg har pongtert tidligere men som du ikke har lyst til å forstå. Vaksiner er big business og de som tjener ufattelige penger på dette er først og fremst legemiddleindustrien. Leger er som regel velmenende og ønsker at pasientene blir friske, i alle fall i Norge der de er overarbeidet som du selv påpeker.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Ville bare informere deg om noen ting.

  Meslinger dreper ca 0,8 millioner barn hvert år, tallene varierer mellom 0,5 til 1,2. Men 800.000 regnes som det mest sikre anslaget.

  Meslinger er fortsatt den 5. største dødsårsaken på verdens basis, for barn under 5år.

  Måten vi kan se forskjellen mellom vaksinerte og uvaksinerte er ikke ved å se på de 16 i England, men heller på dødstallene i land i den 3.verden hvor de ikke har rå til vaksinen. Eller ta Nigeria som sluttet med vaksinen i tidlig 2000 og dødstallene steg drastisk (flere hundre, har ikke nøyaktig tall for hånden eller i hode).

  Så over til at dette er “big business”. For at en vaksine skal bli med i et vaksineprogram så er det til slutt ikke leger som bestemmer dette, men samfunnsøkonomer og matematikere som regner ut cost/beneficial ratio. Altså om det er penger å spare eller ikke. Det vil si at en har kommet frem til at det vil bli dyrere å behandle de som blir syke enn å vaksinere alle.

  husk og at det kun er en del av vaksinen som er dyrket frem i lunge vev (en trenger ikke en ny lunge for vær gang, man are dyrker videre fra det vevet en har)

  Så vil jeg gjerne vite faren ved å få i seg max 2 mikrogram med Neomycin? For jeg ser ingen.

  Tilleggstoffene som du finner i en vaksine er enten så utrolig minimale at de ikke utøver noen effekt eller så er de nødvendige, de vaksinene som inneholder kvikksølv inneholder mye mindre av dette enn hva morsmelk inneholder.

  Så til slutt vil jeg ta frem dette med mulige bivirkninger av vaksinen. MMR består av svekkede virus, men fortsatt er det de samme virusene som forårsaker sykdommene. Så i meget sjeldne tilfeller så kan en bli få sykdommen. Derfor så må alle mulige komplikasjoner som sykdommene kan forårsake listes som mulige bivirkninger. Selv om sjansene er latterlig små for dette, i forhold til å få sykdommen på normalt vis.

  Ps har enda ikke funnet noe om denne atypiske meslingssykdommen du snakker om. Kan være at jeg bare kjenner den som noe annet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Jeg har ikke tid til å gå grundig til verks i en diskusjon om dette, men vil jo svare deg litt generelt.

  Meslinger er en stor dødsårsak i den tredje verden, javel. Men det er fordi disse lever under forhold som under-og feilernæring og dårlige sanitære miljøer. Dette svekker naturligvis immunforsvaret og det kan være en rekke sykdommer som profilerer og til sist fører til død. Disse menneskene trenger ikke vaksiner, men mat og drikke og gode sanitære tiltak. Man får jo ellers inntrykk av at prioritet nummer 1 fra vesten er å vaksinere disse populasjonene, samtidig som man også hører om stadige epidemier av forskjellige sykdommer som vaksinene visstnok skal beskytte mot. Jeg mener det er et overgrep mot den tredje verden og utmerket godt kan være et av midlene som brukes i populasjonsreduksjon.

  Det er kjent at enkelte (noen få) er allergiske mot antibiotika. Blir dette screenet regelmessig før vaksinasjon?

  Kvikksølv er meget skadelig om det kommer fra vaksiner, amalgam eller morsmelk. Kvikksølv er det tredje mest giftige stoffet vi kjenner til. Det kvikksølvet som til sist ender opp i morsmelken er uorganisk, mens kvikksølvet som er i vaksiner er i form av menneskelaget thimerosal som er 49,5% ethylkvikksølv, et neurotoksin som er mye mere giftig enn uorganisk kvikksølv som kontaminerer naturen (Koos)

  Du kan bare Google “Atypical measles” og finne ut at dette eksisterer. Selv mainstream medisinske miljøer innrømmer at dette kommer hos individer som er vaksinerte. Men som vanlig er forklaringen at de ikke var NOK vaksinert.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Takk for et godt innlegg!!!!

  Fortsett med det;)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. #4 Jeg er selvfølgelig enig med deg om de andre problemene i den 3. verden, som ernæring og sanitæreforhold. Men jeg mener sterkt motsatt av din konklusjon. Dette øker bare grunnen til å vaksinere og de forholdene er nok ikke en større grunn til økt dødelighet, men en grunn til økt smitte

  Hvilken epidemier av vaksinerte sykdommer snakker du om? Jeg vet nemlig kun om epidemier blant uvaksinerte eller med dårlige/ingen vaksiner

  2µg med antibiotika er ikke under noen omstendigheter nok til å forårsake en allergireaksjon, om noe så hadde de i så fall gjort at det hjalp mot allergien. Dessverre så er det nok for lite til dette og, dog allergier er ikke det jeg kan best.

  Veldig hyggelig for meg at du nevner ethylkvikksølv, et stoff som ikke blir akumulert i kroppen, som naturlig kvikksølv blir. Ergo de utrolig små mengdene som befinner seg i noen vaksiner, selv de vaksinene som har relativt mye i seg, er det ikke farlig. Med mindre du sprøyter det rett inn i en nervecelle.

  Og har nå lest meg opp på Atypiske meslinger. Har hørt om det før kom jeg på og kjenner til det, men ikke så godt den du siktet til. Dette er en komplikasjon som man så hos enkelte individer som var vaksinert med den gamle vaksinen som besto av drepte virus. Dette er en vaksine som ikke brukes mer, og AMS er ikke observert blant individer som har brukt den nye vaksinen som består av virus som er svekkede og grodd i kylling egg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. Påstanden din om at ethylkvikksølv ikke akkumuleres i kroppen står i kontrast til det jeg har lest. Den har spesiell affinitet for hjerneceller og spesielt hos små barn som ikke har utviklet blod/hjerne barrieren er det meget farlig.

  Små mengder som befinner seg i vaksinene sier du. Ja, det er utrolig små mengder fordi kvikksølv er så giftig. Jeg siterer fra O’Shea’s bok “Vaccination Is Not ImmuniZation”:

  “In an article in Journal of the American Medical Association in 1999, the EPA is quoted at setting 0,1 mcg/kg/day as a maximum “safe” level of exposure to mercury” (Halsey)

  I USA får nyfødte bare i løpet av første levedøgn hepatitt B vaksine som inneholder 12mcg kvikksølv, eller 30 x EPA’s trygge eksponering. Vaksiner med ennå mere kvikksølv følger selvsagt i månedene og årene som kommer og mangedobler denne forgiftningen.

  Akkurat problemet med kvikksølv i vaksiner er ikke akutt i Norge siden man sier at dette opphørte for rundt 10 år siden. Jeg har imidlertid opparbeidet meg en sunn skepsis mot det som kommer fra myndighetene, spesielt Folkehelseinstituttet som ha som praksis å omklassifisere gifter til helsefremmende stoffer bare presset fra den multinasjonale industrien blir stort nok.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. Jeg må innrømme å si at jeg vet lite om det amerikanske vaksinasjons programmet. Men sjekket ut litt om det. Hepatitt vaksinen som gis til nyfødte (syntes det virker rart om alle ny fødte får den, i Europa er standarden at kun utsatte får den første leve døgn). Uansett den som gies til nyfødte inneholder ikke noe kvikksølv. Derimot en som gies til folk fra 12-17 tror jeg det var (er ikke sikker på intervallet men begynte på 12år) innhold kvikksølv. Det sto ikke hvor mye, gadd ikke å lese mer. Men jeg tviler på at de inneholder så mye som 12µg , da de ikke ville ha hatt lov til å gi dette til noen som veide under 120kg. Tipper at 0,4µg (som er normalen for kvikksølv inneholdende vaksiner) er mer riktig. Da blir det heller ikke farlig for nyfødte (i usa), selv om en ikke gir det til dem.

  Eller snakket jeg med en professor farmakologi om kvikksølv, han sa det samme som meg om akumulering og sa og at en den mest kritiske dosen for et normalt individ som da er ca 80 kg er 40µg. Noe som gir deg 0,5g/kg men dette var ikke det samme for organisk kvikksølv, hvor det var mye lavere som skulle til.

  Så er det jo imponerende at du poengterer hvor lett det er å diskutere med deg og hvor åpen du er. Du sier jo at du ikke stoler på offentlige opplysninger. Du har ikke en sunn skepsis, men en patologisk paranoia. Er ikke meningen å være frekk på noen som helst måte. Jeg mener det helt oppriktig og ikke for å underbygge deg eller noe.

  Om du virkelig mener at jeg tar feil og at det bare er en skepsis. Få deg en skikkelig utdannelse innenfor området. Ta opp mikrobiologi, biokjemi og human fysiologi på et universitet så vil du selv innse at det du sier strider i mot så mye. Så kanskje jeg tar feil, at du ikke er paranoid, bare feilinformert, missvist og med mangelfull informasjon.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Comments are closed.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00