TheNaturalWarrior

Archive for mai 2007

Varslere – Kongressmann Dr. Ron Paul

Lagret under: kongressen, paul, presidentkandidat, ron on mai 27, 2007 at 6:20 pm

Kongressmann Ron Paul ble født 20. august 1935 og vokste opp i Pennsylvania. Han er utdannet lege og tjenestegjorde i det amerikanske luftforsvaret på 60-tallet som kirurg.

Han og hans kone Carol flyttet i 1968 til Texas hvor han startet sin medisinske praksis. Som obstetrisk/gynekologisk spesialist, har han tatt imot mere enn 4000 babyer.

 

Ron Paul har et rykte på seg for å være den ledende talsmannen for frihet i amerikansk politikk. Han står for begrenset statlig virksomhet og makt, konstitusjonell styring, lave skatter, frie markeder og retur til sunne monetære prinsipper basert på valuta med ekte verdier som oppbacking. Han stemmer aldri for ny lovgivning dersom det ikke er helt klart autorisert i den amerikanske konstitusjonen. Han er alene om det i kongressen!

 

Han var i Kongressen fra slutten av 70-tallet før han i 1984 gikk tilbake til sin medisinske praksis. Han returnerte til Kongressen i 1997 og har siden representert Texas som republikansk Kongressmann. 

 

Ron Paul er ikke kjøpt opp av lobbyister og er kjent for å være meget prinsippfast og uten kompromisser på viktige saker.

 

Ron Pauls frihetsprinsipper: 

 

Rettigheter tilhører individer, ikke grupper

 

Eiendom burde eies av folk, ikke myndigheter

Alle frivillige sammenslutinger burde være tillatt – økonomisk og sosialt 

 

Myndighetenes monetære rolle er å opprettholde integriteten til den monetære enhet, ikke delta i bedrageri

Myndigheter eksisterer for å forsvare frihet, ikke for å fordele rikdom eller gi spesielle privilegier

Livene og det folk gjør er deres eget ansvar, ikke myndighetenes  

http://www.house.gov/paul/  

 

“Presidentkandidat Ron Paul har advart om at USA nå er ved et krisepunkt fordi folket har vært så likegyldige i å beskytte sine rettigheter og myndigheter har vært så effektive i å ødelegge dem. Han advarte om at eliten er forberedt på å skape hendelser for å skremme det amerikanske folket og sa at Presidentvalget i 2008 er en kamp mellom folk som bryr seg om sine rettigheter og de som er villige til å falle for fristelsene med diktatur.” 

 

http://infowars.net/articles/april2007/110407Paul.htm

 

Artikler skrevet av Ron Paul:   

http://www.silverbearcafe.com/private/securitystyle.html

http://www.silverbearcafe.com/private/walterreed.html

http://www.silverbearcafe.com/private/marchedin.html

http://www.silverbearcafe.com/private/dictatorship.html

http://www.silverbearcafe.com/private/inflationandwar.html

http://www.silverbearcafe.com/private/americandeaths.html

http://www.silverbearcafe.com/private/telling.html

http://www.silverbearcafe.com/private/paulfed.html

http://www.silverbearcafe.com/private/maestro.html

http://www.silverbearcafe.com/private/policy.html

http://www.silverbearcafe.com/private/theproblem.html

http://www.silverbearcafe.com/private/dcgunban.html

http://www.silverbearcafe.com/private/entitlement.html

http://www.house.gov/paul/congrec/congrec2006/cr021506.htm 

Artikler skrevet om Ron Paul:

How will The Media Destroy Ron Paul?

http://www.silverbearcafe.com/private/media.html

 

Odds for Ron Paul som President fra 200:1 til 15:1 på 2 uker:

http://www.silverbearcafe.com/private/oddsslashed.html

 

Ron Paul: 

 

Capitalism should not be condemned, since we haven’t had capitalism.” 

 

“A system of capitalism presumes sound money, not fiat money manipulated by a central bank. Capitalism cherishes voluntary contracts and interest rates that are determined by savings, not credit creation by a central bank.”  

 

“How did we win the election in the year 2000? We talked about a humble foreign policy: No nation-building; don’t police the world. That’s conservative, it’s Republican, it’s pro-American – it follows the founding fathers. And, besides, it follows the Constitution.”  

 

I am absolutely opposed to a national ID card. This is a total contradiction of what a free society is all about. The purpose of government is to protect the secrecy and the privacy of all individuals, not the secrecy of government. We don’t need a national ID card.” 

 

Legitimate use of violence can only be that which is required in self-defense.”  

 

“Our country’s founders cherished liberty, not democracy.”  

 

“War is never economically beneficial except for those in position to profit from war expenditures.”  

 

“When one gets in bed with government, one must expect the diseases it spreads.”  

 

“You wanna get rid of drug crime in this country? Fine, let’s just get rid of all the drug laws.”  

 

Norske media om Ron Paul:

Mannen som vil legge ned fed av e24:  

http://e24.no/kommentar/e24-kommentar/article1652288.ece 

 

Ellers hører man i beste fall bare nevnt navnet til Ron Paul når man i VG, Dagbladet og Aftenposten skriver om valget og om hva NWO kandidatene sier og viser bilder av dem.

NWO: New World Order (ny verdensorden) Globalisering.

 

Det er skammelig at det nå er opp til bloggere å fremskaffe opplysninger om de som protesterer og utfordrer den etablerte makteliten! SKAM DERE, NORSK MEDIA!!! 

 

MEDIA SOM ER EID OG KONTROLLERT AV BIG-BUSINESS IGNORERER RON PAUL: 

 

I nasjonalt sendte TV-debatter viser undersøkelser at Ron Paul både er den mest populære og den minst upopulære av de republikanske kandidatene. Noen av media gir til og med det inntrykk at han ikke en gang deltok.

Se:

http://www.rense.com/general76/paul.htm 

 

Han har aldri stemt for å øke skatter

Han har aldri stemt for et ubalansert budsjett

Han har aldri stemt for føderale begrensninger for våpeneierskap

Han har aldri stemt for økning av betalinger til Kongressen

Han har aldri stemt for å øke makten til den utøvende makten

Han stemte mot Patriot Act

Han stemte mot å regulere internett

Han stemte mot Irakkrigen 

 

Han deltar ikke i de lukrative pensjonsprogrammet til Kongressen. 

 

Han sender tilbake en del av sitt årlige kontorbudsjett til Finansdepartementet, hvert år. 

 

Han blir kalt for Dr. NO. 

 

Ron Paul som President- WMUR 27. april 2007. 2 deler.

Spørsmål fra velgere:

http://www.youtube.com/watch?v=LhSEeD1xYM0&mode=related&search=

Bill Maher intervju med Ron Paul 30. mars 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=xo6KIusCBoU&mode=related&search=

Bill Maher: Ron Paul er min nye helt:

http://www.youtube.com/watch?v=hbBeJf4O5-o

 

Real Time med Bill Maher. 25. mai 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=ExQfZC9E6j0  

 

Ron Paul blir intervjuet på radio i The Alex Jones Show, 19. februar 2007. 3 deler:

http://www.youtube.com/watch?v=P_FSkc2BDrA&mode=related&search=

Aaron Russo snakker med Ron Paul:

 

http://www.youtube.com/watch?v=UaUhGpBNBtk

 

Ron Paul taler mot administrasjonen, deres feil og konsekvensene av disse feilene. C-SPAN, 22. mai 2007, 24 min.:

 

http://www.silverbearcafe.com/private/paulcspan.html

 

CNN intervju, 26. februar 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=OEJJ1GHteLM

Ron Paul møter studenter for 911 sannhet. 25. februar 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=SW4DgZH8PJM

Ron Paul om Federal Reserve (USA’s sentralbank), bankvesen og økonomi. 17. januar 2007: 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ji_G0MqAqq8

 

 Educating Rudy Press Conference, 24. mai 2007:

 http://www.youtube.com/watch?v=DAt6Pf7jZjA

House Financial Services Committee. 19. februar 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=A4kxTkhwR_Q

Ron Paul i Fox News. 21. mars 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=7OyH4Bol944

Under radaren, MSNBC. 29. mars 2007: 

http://www.youtube.com/watch?v=Uem3OIp6kzU

Ron Paul soper gulvet med CNN ankermann. 20. mai 2007:

http://www.silverbearcafe.com/private/mops.html

Ron Paul om Irakkrigen i Kongressen. 14. februar 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=dZmPS0XmeBw

 

Intervju med Ron Paul av James Kotecki. 4 deler:

http://www.youtube.com/watch?v=vjQwIcy4OTU

 

 

DET AMERIKANSKE FOLK HAR TO VALG I 2008:

VELG RON PAUL SOM PRESIDENT 

eller

 

 

FORTSETTE PÅ VEIEN MOT DET TOTALE DIKTATUR

 

GODT VALG ØNSKES VÅRE AMERIKANSKE VENNER.   

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

VARSLERE – MENNESKER SOM PROTESTERER MOT OVERGREP FRA ELITEN

Lagret under: frihet, nwo, varslere on mai 27, 2007 at 4:58 pm

Verden er på full fart i en farlig retning. Det ser ut til at utviklingen har aksellerert dramatisk etter hendelsene i USA den 11.september 2001, populært kalt 911.

Vi har spesielt siden den tiden sett stadige nye tiltak, besluttet av myndigheter rundt omkring i verden, som fører til mere overvåkning, inndragning av personlige friheter og reguleringer av omtrent alle områder ved vanlige folks liv. Begrunnelsen som gis er selvsagt den såkalte krigen mot terror, en tanke som er latterlig i seg selv.

I serien ”Varslere” ønsker jeg å rette fokus på noen mennesker som på forskjellige områder og måter jobber mot denne utviklingen. Dette er mennesker som viser virkelig mot og som kjemper for opplysning av den kompakte majoritet som er hjernevasket til å tro på den offisielle propagandaen formidlet av korporasjonseid media og som jobber imot eliten som står bak, opprettholder og vidreutvikler en slik verdensorden.

Mange av disse menneskene gjør dette på tross av negative konsekvenser som rammer dem selv. De blir utsatt for personlig kritikk, latterliggjøring, blir sett på som farlige, dumme eller uansvarlige og noen blir til og med truet på livet, utsatt for vold og forfølgelse eller får sine karrierer ødelagt. Når enkeltmennesker på tross av slike konsekvenser velger å varsle befolkningen om ting som ikke er som de bør være, fortjener de vår dypeste beundring og respekt.

Disse modige personene står for verdier som:

-Individuell frihet

-Åpenhet i myndigheters affærer med krav om sannferdig informasjon

-Mot grunnløs overvåkning, kontroll og bevegelseshindringer

-Rett til frivillig assosiering og protester

-Ytringsfrihet

-Privat eiendomsrett

-Mot skatteslaveriet som inflasjonen representerer. Mot overnasjonale skatter og skatt på egen 

   arbeidskraft

-For et pengevesen basert på ekte verdier som gull og sølv

-For fri presse og rettsvesen

-Frie valg

-For fri konkurranse på like vilkår

-Mot NWO (den nye verdensorden), globalisering i nåværende form

-Matfrihet, medisinsk frihet

-Mot innblanding i andre lands affærer

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Kikhostevaksine og astma/allergier

Lagret under: astma-allergier-kikhostevaksine-pertussis on mai 19, 2007 at 1:12 am

Artikkel fra 23. april 2006:

Flere studier har vist en øket forekomst av astma og allergier hos vaksinerte barn sammenlignet med uvaksinerte barn. Det ser ut til at spesielt kikhostevaksinen (pertussis eller whooping cough på engelsk) har denne leie bivirkningen.

Dr. Michel Odent som selv har forsket på området sier om slik forskning:

”Unfortunately we cannot learn either from epidemiological studies of certain aspects of ill health, such as asthma or diabetes in childhood, which are mysteriously frequent in the industrialized societies. Researchers who try to detect risk factors for such diseases take into account a great number of variables but they always forget to look at the immunization status (7,8,9).”

Dr. Odent er ikke imot enhver form for vaksinering fordi han sier at BCG-vaksinen er positive, men har har kritiske bemerkninger til kikhostevaksinen:

”We also came to the conclusion that whooping cough vaccination, and the vaccinations usually associated with whooping cough, have a negative effect on health (10), while BCG has a positive effect (11).”

Om egen forskning omkring hvorvidt kikhostevaksine øker risikoen for utvikling av astma:

”When presenting the results we focused on pertussis vaccination (always associated with diphtheria and tetanus) as a risk factor for asthma in childhood. To the question: ‘Has your child ever been diagnosed as asthmatic?’ there were 26 positive answers in the immunised group (10.69%) compared with 4 in the non immunized group( 1.97%). The difference is highly significant (95% confidence interval 1.93 – 15.30). We did not find the same difference between the two groups with respect to the diagnosis of eczema (13).”

“The second step of our inquiry is represented by our study of 274 pupils of British Rudolf Steiner schools. 125 of them had been immunized against whooping cough versus 149 non immunized. Among the 125 pupils vaccinated against whooping cough, 23 (18.4%) were diagnosed as asthmatic, versus 6 (4.02%). The difference was once again statistically significant.”

“The first conclusion of our inquiries is that we detected negative effects on health of pertussis vaccination–and the usually associated vaccines–while we detected positive effects of BCG. The second conclusion is that we have a lot to learn about the interactions between vaccinations. Today it would be ethical to start long term prospective randomised controlled studies. This is the most reliable method to evaluate the ratio of benefits to risks for any medical procedure. The very first step is to divide a population into two (or more) groups by drawing lots (randomisation). One group is randomised to receive a treatment while another group is allocated to another treatment. Then there is a long period of follow-up, so that comparisons are possible. Where mass vaccinations are concerned, it would be unethical (or immoral) to continue the current programmes without starting prospective randomised controlled studies of the non-specific effects on health of different combinations of vaccines.”
http://www.birthpsychology.com/primalhealth/primal3.html
Les også denne artikkelen av Dr. Odent:
http://www.whale.to/vaccines/odent.html

Annen forskning som viser øket insidens av astma som følge av kikhostevaksine:

“Many researchers have looked at the growing number of childhood vaccines as a likely cause of the rise in childhood asthma. Several clinical studies have confirmed an association between vaccination and asthma. A team of New Zealand researchers followed 1,265 children born in 1977. Of the children who were vaccinated, 23 percent had asthma episodes. A total of 23 children did not receive the DTP vaccines, and none of them developed asthma (Kemp et al., 1997). A study in Great Britain produced similar findings that associated asthma with the pertussis vaccine. In that study, 243 children received the vaccine and 26 of them later developed asthma (10.7 percent), compared to only 4 of the 203 children who had never received the pertussis vaccine (2 percent). Additionally, of the 91 children who received no vaccines at all, only one had asthma. Therefore, the risk of developing asthma was about 1 percent in children receiving no vaccines and 11 percent for those children who received vaccines, including pertussis (Odent et al., 1994). A third study was conducted in the U.S. from data in the National Health and Nutrition Examination Survey of infants through adolescents aged 16. Data showed that children vaccinated with DTP or tetanus were twice as likely to develop asthma, compared to unvaccinated children (Hurwitz and Morgenstern, 2000).”
http://www.hpakids.org/holistic-health/articles/155/1/Allergies-and-Asthma

Samme tall kom Lennart Nilsson, MD, Max Kjellman, MD, PhD; Bengt Björkstén, MD, PhD frem til i sin studie: A Randomized Controlled Trial of the Effect of Pertussis Vaccines on Atopic Disease
http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/abstract/152/8/734

Selv om disse konkluderte med at kikhostvaksinen burde fortsette, var en 10% høyere forkomst hos vaksinerte funnet i forhold til uvaksinerte. Jeg vet ikke hvor stor prosentandelen for øket forekomst av astma og allergier må være for at en revurderer vaksinasjonen, men det ser ut til at det må være langt over 10%.

Hva sier så våre myndigheter som aldri ser de helt store problemene med vaksinasjoner annet enn når noen nekter å ta dem? Godt gjemt i en artikkel om infeksjoner, kan en lese følgende fra Sosial-og helsedepartementet i Odinarkivet:

”Kikhostebakterien inneholder også stoffer som virker stimulerende på IgE-produksjonen. Eldre dyreforsøk har vist økt sensibilisering mot allergener i miljøet hos mus som blir gitt kikhostevaksine (Chang & Gottshall 1974). Spesielt ved utvikling av nye vaksiner er det viktig å være bevisst på allergiproblematikken.”
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/nedlagt/shd/1998/publ/030005-990270/dok-bn.html

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Influensavaksine

Lagret under: influensavaksine-vaxigrip-influvac-dr., sherri, tenpenny on mai 19, 2007 at 1:01 am

Vet at det ikke er sesong for det nå, men poster et innlegg jeg skrev 24. september 2006 til glede eller sorg for nye lesere:

Tiden nærmer seg for den vanlige markedsføringen av influensavaksinen som Folkehelseinstituttet håper blir distribuert til kommunene i midten av oktober. Målet, som år for år ser ut til å øke, er at rundt 900.000 nordmenn skal ta denne vaksinen. Problemet med også denne vaksinen er ikke bare at den er ineffektiv, men også tilsetningsstoffene som folk godt kan informeres om. Men som vi alle vet fokuserer ikke Folkehelsa på farlige bivirkninger. Da er det bra at andre gjør det.

Også i år skal man tilby folk to typer influensavaksiner, nemlig Vaxigrip og Influvac. Sistnevnte inneholder ikke bare virus, formaldehyd, klor osv., men også et ”hjelpestoff” kalt polysorbat 80 som omtales av Dr. Sherri Tenpenny slik:

The squalene in MF59 is not the only cause for concern. One of its components, Tween80 (polysorbate 80) is considered to be “inert” but is far from it. A recent study (December 2005) discovered that Tween80 can cause anaphylaxis, a sometimes fatal reaction characterized by a sharp drop in blood pressure, hives, and breathing difficulties. Researchers concluded that the severe reaction was not a typical allergic response characterized by the combination of IgE antibodies and the release of histamines; it was caused by a serious disruption that had occurred within the immune system.
http://www.whale.to/vaccines/sherri.html

Coors, Esther A., Seybold, Heidi, Merk, Hans, Mahler, Vera. "Polysorbate 80 in medical products and nonimmunologic anaphylactoid reactions," Annals of Allergy, Asthma and Immunology 95 (2005): 593-599.

Hvor store er oddsen for at Folkehelsa likevel vil anse en slik reaksjon for å være en allergisk reaksjon og ikke en forstyrrelse av immunsystemet? Aller helst vil de nok skylde på en hvilken som helst annen faktor hvis de ikke da blir tvunget til å strekke seg til en uskyldisk allergisk reaksjon som ingen kunne vite på forhånd.
Dette stoffet er bare et av mange i vaksiner hvis potensielle virkning i kroppen blir holdt hemmelig av helsemyndighetene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Gardasil – kreftvaksinen

Lagret under: hpv-gardasil-kreftvaksine on mai 18, 2007 at 11:32 pm

I lys av omtalen som VG hadde idag om kreftvaksinen Gardasil (HPV) som Folkehelseinstituttet ønsker å implementere i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 11-12 åralderen, finner jeg det passende å poste et innlegg jeg skrev i dinbaby Forum i februar 2007. Er forresten litt imponert av VG nå. De er jo bare 3-4 måneder etter meg med denne saken, men siden det er en storavis, får man jo håpe at folk vil legge merke til det. At VG avslører idag at det er et prøveprosjekt er vel en sannhet med modifikasjoner. Her er det jeg skrev i februar:

9. februar 2007:

I Texas har guvernøren befalt at alle jenter som begynner i 6. klasse skal ha obligatorisk Gardasil-vaksine mot livmorhalskreft. Les om det her:

Texas HPV Vaccine Mandate

Merck (Sanofi Pasteur) skal bare ha 360 dollar pr. dose i USA
mens skattebetalerne i Norge slipper unna med 1259,40 x 3 pr. jente /kvinne som tør å være med på dette eksperimentet.

Som forventet har markedsføringen for å implementere denne vaksinen også startet i Norge. Og som så ofte før får vi vite hvor sikker og effektiv denne vaksinen er, selv om den er ennå mere eksperimentell enn Prevenar siden den først kom ut i fjor. Allerede nå har legemiddeltilsynet i USA som heter FDA, mottatt 82 meldinger om alvorlige bivirkninger.

“Additionally, most cases of the infection clear up on their own. HPV can be overcome by means such as adequate sunlight exposure and vitamin D consumption, supplementation with probiotics, adequate intake of selenium and zinc, increased consumption of trace minerals and iodine, and regular physical exercise.
The Gardasil vaccine, however, has only been on the market since June 2006, and there are already 82 reports of serious adverse events filed with the FDA following the administration of this vaccine.”

Opponents Rally Against Texas Forcing Sixth Grade Girls to Receive Unnecessary HPV Vaccine

Oppdatert 20. mai 2007:

En bør kanskje ha i bakhodet muligheten for infertilitet, enten inkorporert i virusets DNA eller Polysorbat 80 som er sett i sammenheng med infertilitet hos mus.
Interesserte kan gjerne ta en titt på den 90 minutter lange videoen “Mercury, Autism and the Global Vaccine Agenda” som er et seminar av dr. David Ayoub fra 2005. Spesielt siste halvdel er aktuell der han tar opp muligheten for befolkningsreduksjon ved hjelp av vaksiner, også i vesten. Til og med først testet ut i vesten. Gardasil er en splitter ny vaksine og jeg gjentar…at folk tør!

Mercury, Autism and the Global Vaccine Agenda

Momenter en kan være klar over ved denne vaksinen. Fra Felleskatalogen:

-Det foreligger ikke data om bruk hos personer med svekket immunrespons.
-Kan gis sammen med hepatitt B-vaksine på et annet injeksjonssted, på samme tidspunkt.
-Samtidig bruk med andre vaksiner har ikke vært undersøkt.
-Inneholder blant annet: polysorbat 80, aluminium.

“About 60 percent of those who got Gardasil or the aluminum placebo had systemic adverse events including headache, fever, nausea, dizziness, vomiting, diarrhea, myalgia. Gardasil recipients had more serious adverse events such as headache, gastroenteritis, appendicitis, pelvic inflammatory disease, asthma, bronchospasm and arthritis.”

“There is too little long term safety and efficacy data, especially in young girls, and too little labeling information on contraindications for the CDC to recommend Gardasil for universal use, which is a signal for states to mandate it,” said Fisher. “Nobody at Merck, the CDC or FDA know if the injection of Gardasil into all pre-teen girls – especially simultaneously with hepatitis B vaccine – will make some of them more likely to develop arthritis or other inflammatory autoimmune and brain disorders as teenagers and adults. With cervical cancer causing about one percent of all cancer deaths in American women due to routine pap screening, it was inappropriate for the FDA to fast track Gardasil. It is way too early to direct all young girls to get three doses of a vaccine that has not been proven safe or effective in their age group.”

Oppdatert 17. juli 2007:

Judicial Watch, en interesseorganisasjon i USA har fått tilgang på data fra FDA’s system for rapportering av bivirkninger av vaksiner, skriver British Medical Journal. Her kommer det frem at blant 1637 rapporter om bivirkninger, hadde også tre jenter dødd kort tid etter vaksinering med Gardasil.
I Australia fikk 25 studenter ved en katolsk skole som fikk sin første injeksjon med Gardasil den 22. mai bivirkninger som hodepine, kvalme og svimmelhet i følge “The Age”. Fire av disse jentene ble sendt til sykehus hvor de var innlagt over natten. Fra BMJ:

Questions over human papillomavirus vaccine in the US and Australia

Oppdatert 1. oktober 2007:

Pr. august 2007 er det i følge National Vaccine Information Center registrert 2207 bivirkninger ved Gardasil. Ingen vet hvor mange tilfeller som ikke blir registrert som bivirkninger av Gardasil.
Inkludert i disse tallene er:

5 jenter har dødd
31 ble ansett som livstruende
1385 måtte oppsøke akuttmottaket
51 jenter fikk funksjonenedgang

Se intervju med mor til en 14 år gammel jente hvis helse nå trues av bivirkninger av Gardasilvaksinasjon. Dette var etter at hun hadde fått den første dosen!

Gardasil — New Video Reveals Hidden Dangers

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET

Lagret under: barnevaksinasjonsprogrammet on mai 13, 2007 at 11:41 am

BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET
(publisert 23. april 2006)

USA har verdens mest omfattende barnevaksinasjonsprogram med hele 40 vaksiner fra fødsel til 16-18-årsalderen. Russland har 34 vaksiner, mens Norge ligger et stykke bak med 26 vaksiner totalt.

Men ting er i ferd med å skje her til lands og det er ikke lett å oppdage det uten litt studie.
Det har vært mye presse omkring en ny booster-dose med kikhostevaksine for andreklassingene, men det er flere endringer. Det ser ut til at Folkehelseinstituttet på en snedig måte har kamuflert det faktum at man øker med mere enn bare kikhostevaksinen fordi de har informert om endringer i forhold til tidligere program på en slik måte at folk lett kan få inntrykk av at det bare dreier seg om en ekstra vaksine. Det er imidlertid i tillegg til kikhostevaksinen lagt til en ekstra boosterdose av både difteri og stivkrampe!

Dette betyr at barn født fra og med 1998 får totalt 29 vaksiner i forhold til de født før 1998 som får 26 vaksiner.
Er det tilfeldig at Folkehelseinstituttet la ut den oppdaterte oversikten over barnevaksinasjonsprogrammet kun for noen dager siden, altså etter at andreklassingene har fått sin ekstra booster-dose med kikhostevaksine sammen med 3 andre vaksiner?

Men det stopper ikke der i det Herrens år 2006. Alle har sikkert fått med seg at man også skal innføre en pneumokokkvaksine som heter Prevenar. Denne skal alle som blir født fra og med inneværende år få, med 3 injeksjoner innen de har fylt et år. Så da er vi oppe i et totalt antall av 32 vaksiner og plutselig er ikke veien opp til USA og Russland så stor lengre.

Hvis vi gjør som vi egentlig burde gjøre, nemlig å telle hver injeksjon med Prevenar som 7 vaksiner fordi den inneholder 7 forskjellige pneumokokktyper, da har vi dratt forbi Russland som ikke gir denne vaksinen, men ligger fortsatt et stykke bak USA som gir den.

USA:
Antall vaksiner:
Etter 1 måned:1 stk.
Etter 3 måneder: 8 stk.
Etter 6 måneder:19 stk.
Etter 2 år: 30 stk.
Etter 6 år: 37 stk.
Etter 18 år: 40 stk.

Russland:
Antall vaksiner:
Etter 1 måned:3 stk.
Etter 3 måneder:7 stk.
Etter 6 måneder:16 stk.
Etter 2 år: 24 stk.
Etter 16-17 år: 34 stk.

Norge (barn født før 1998)
Antall vaksiner:
Etter 3 måneder: 5 stk.
Etter 6 måneder10 stk.
Etter 2 år: 18 stk.
Etter 8 år: 19 stk.
Etter 16 år: 26 stk.

Norge (barn født etter 1998)
Antall vaksiner:
Etter 3 måneder: 5 stk.
Etter 6 måneder: 10 stk.
Etter 2 år: 18 stk.
Etter 8 år: 22 stk.
Etter 16 år: 29 stk.

Oppdatert 13. mai 2007:

Norge (barn født f.o.m. 2006)
Antall vaksiner:
Etter 3 måneder: 6 stk.
Etter 6 måneder: 12 stk.
Etter 2 år: 21 stk.
Etter 8 år: 25 stk.
Etter 16 år: 32 stk.

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at HPV-vaksinen inkluderes i programmet for jenter i 11-12 årsalderen, så det blir antakelig den neste.

Når det gjelder det amerikanske barnevaksinasjonsprogrammet, er tallene i artikkelen fra 2003. Bare på disse få årene har mye imidlertid skjedd med historiens mest vaksinerte befolkning, amerikanerne. Dette landet som bruker klart mest penger på det såkalte helsevesenet og vaksinerer flest barn, har 42 land foran seg med mindre dødsfall i første leveår, i følge statistikk fra WHO.

Antall vaksiner totalt i USA:

2003: 40 vaksiner
2004: 53 vaksiner
2005: 58 vaksiner
2006: 63 vaksiner
2007: 68 vaksiner

I tillegg kan de lokale helsestasjonene på eget initiativ bestemme at barn skal få andre vaksiner som er utenfor programmet. Dersom et barn som er uvaksinert kommer til helsestasjonen av en eller annen grunn, kan disse dersom foreldrene ikke har fremskaffet unntaksbestemmelse eller ikke er bevisste nok, sette alle dosene som de finner at barnet ikke har fått. Samtidig!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00