TheNaturalWarrior

Archive for april 2007

Århundres begivenhet- oljetoppen er nådd!

Lagret under: &, bakhtiari, gunpowder, oil, peak, whiskey on april 25, 2007 at 2:29 pm

Ali Samsam Bakhtiari er pensjonert direktør i det nasjonale iranske oljeselskapet og er en av verdens respekterte autoriteter vedrørende verdens energisituasjon.

Bakhtiari deler hendelsene rundt fremtiden til den globale utviningen av olje i fire faser; T1, T2, T3 og T4. Disse fasene vil etter hans modeller dekke tidsrommet 2006-2020 der hver fase vil dekke omtrent 3-4 år. Den første fasen, T1 vil være den mest behagelige der produksjon og etterspørsel omtrent vil balansere, men at verdens produksjon var på sin absolutte topp i 2006 (Peak Oil). Siden sommeren 2006 har produksjonen entret sin uunngåelige nedgang. T1 er estimert til å vare til 2009-2010.

Bakthiari’s fire faser:

http://www.whiskeyandgunpowder.com/Archives/2006/20060825.html

I en tale til senatet i Australia i 2006 sa Bakhtiari at han ser for seg en oljepris på $100-150 i nær fremtid. På lengre sikt vil daglig produksjon reduseres fra nåtidens 82 millioner fat pr. dag til bare 55 millioner fat i 2020.

Hva vil en slik drastisk reduksjon av tilbudet ha å si for oss og våre liv, for ikke å snakke om verdens milliarder av fattige mennesker? Jeg ser for meg stadig flere konflikter etter som kampen om stadig minskende mengder av olje  tilspisser seg. Bakhtiari selv ser muligheten for verdenskriger, men mener likevel at Peak Oil er den faktor som vil stå som dette århundrets hendelse. Konflikter og krig kommer som en konsekvens av dette og det diktatur som vokser frem over hele den vestlige verden lover ikke godt for en fredelig løsning på de enorme utfordringene energimangel globalt vil by på.

Les Bakhtiari’s THE CENTURY OF ROOTS fra april 2007 her:

http://tinyurl.com/yrdka5


Whiskey & Gunpowder


http://tinyurl.com/ypd87m

OPPDATERT 11. SEPTEMBER 2007:

Wow! NRK2 sendte en tysk dokumentar der blant annet Campbell og Hubbert selv var med og der budskapet var klart; vi har nådd eller er svært nær ved å nå Peak Oil. Flott NRK. Nå mangler bare en offentlig debatt om dette gigantiske problemet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Norske Bilderbergere

Lagret under: bilderberger, brundtland, eu, jensen, myklebust, nwo, rockefeller, siv, stoltenberg on april 23, 2007 at 1:33 am

 

Jeg finner det helt naturlig og riktig at folk får rede på akkurat hvem av den norske eliten som har deltatt eller for tiden deltar i de årlige møtene til Bilderberger. Møter som er hemmelige og hvor deltakerne har fått beskjed om å ikke kommentere det de har vært med på og hvor pressen ikke har adgang.

 

Informasjonen er hentet fra denne nettsiden:

http://www.bilderberg.org/1991.htm

 

1991:

Arne Olav Bruntland (Professor)
Per Ditlev-Simonsen (Businessman)

Niels Warring (Banker)

1993:

Erik G.; Managing Director and CEO, Braathens SAFE
Westye Hoegh; Chairman of the Board, Leif Hoegh & Co AS
Niels Warring; Director, Wilh. Wilhelmson Limited AS

 1994:

Westye Hoegh, chairman of the board, Leif Hoegh & Co. AS; president, Norwegian Shipowners’ Association.
Thorvald Stoltenberg, co-chairman, International Conference on the Former Yugoslavia; former minister for foreign affairs; former minister of defense.

1995:

Thorvald Stoltenberg

1996:

Hoegh, Westye
Petersen, Jan,  Parliamentary Leader, Conservative Party

1997:

Hoegh, Westye
Myklebust, Egil, Chief Executive, Norsk Hydro

1998:

Hoegh, Westye
Storvik, Kjell – Governor, Bank o
f Norway
Udgaard, Nils M. – Foreign Editor, Aftenposten

1999:

Clemet, Kristin – Deputy Director General, Confederation of Business and Industry
Hegge, Per Egil – Editor, Aftenposten
Höegh, Westye

2000:

Hambro, Christian; Director-General, Research Council of Norway
Reiten, Eivind; Executive Vice-President, Corporate Management, Norsk Hydro SA

2001:

Bergesen, Jr. Finn – Administrative director, NHO (Confederation of Norwegian Business and Industry)
Heyerdahl, d.y., Jens P. – Group president and CEO, Orkala ASA
Höegh, Westye

2002:

Myklebust, Egil – Chairman, Norsk Hydro ASA
Bernander, John G. – Director General, Norwegian Broadcasting Corporation
Stoltenberg, Jens – Leader of the Opposition (Social Democratic Party)

2003:

 

Gjedrem, Svein – Governor, Central Bank of Norway
Myklebust, Egil – Chairman, Norsk Hydro ASA

 

2004:

Åser, Svein – CEO, DnB NOR ASA
Underdal, Arild – Rector, University of Oslo
Myklebust, Egil – Chairman, Scandinavian Airline System (SAS)  

2005:

Lundestad, Geir, Director, Norwegian Nobel Institute; Secretary, Norwegian Nobel Committee
Myklebust, Egil, Chairman of the Board of Directors, SAS
Grydeland, Bjørn T., Ambassador to the EU. 

2006:

Myklebust, Egil  Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
Koss, Johann O.  President and CEO, Right To Play
Norvik, Harald  Chairman & Partner, ECON Management AS
Jensen, Siv  Member of Parliament 


2007:

Egil Myklebust, Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA

2008:

Egil Myklebust

Kristin Clemet

Knut Vollebækk

 

OPPDATERT 25. mai 2007:

 

 

For sjuende gang og for sjette år på rad skal  Egil Myklebust, Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA (Norway) delta på årets Bilderberger-mæte i Istanbul i slutten av mai.

 

Det ser ut til at norge er representert med en slags leder som går igjen år etter år. Tidligere var dette Westye Hoegh, nå er det Egil Myklebust. 

 

Myklebust er styreformann i SAS som forøvrig er det første flyselskapet som får tillatelse til å bruke fingeravtrykk som ID for passasjerer. Tilfeldig? Les om dette ellers på bloggen min.  

 

Litt overraskende å se at ikke flere fra Norge er med på denne listen. Myklebust har antakelig så stor omgangskrets at direktivene fra NWO via Bilderberg blir formidlet til de som skal sørge for at det blir norsk lov også.

 

OPPDATERT 6. juni 2007:

 

Så har årets Bilderberger-møte vært avholdt og som vanlig har den norske pressen ikke gjort sin plikt, men holdt tett om dette.

 

Årets saker ser ut til å være blant annet;

-De europeiske Bilderbergerne er irriterte over Bush-administrasjonens behandling av den globale oppvarmingen.

-Hva som kan gjøres med Russland som viser større selvhevdelse i det siste.

-Hva skal gjøres med den alvorlige situasjonen i Afganistan.

 

Ifølge Daniel Estulin har man også lansert et nytt begrep som en kan legge merke til om brer seg som ild i tørt gress etter hvert: “sustainable consumption” . Eller på norsk, “bærekraftig forbruk”.

 

http://www.jonesreport.com/articles/030607_bilderberg_end.html

OPPDATERT 3. JUNI 2010:

Norske deltakere på møtene i Hellas i 2009, var:

Egil Myklebust

 

 

 

 

 

 

Eivind Reiten, konsernsjef i Norsk Hydro

I 2010 arrangeres Bilderbergmøtene utenfor Barcelona, Spania. Norske deltakere i år er:

Egil Myklebust

Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Norsk Hydro

Birger Magnus, styreformann i Storebrand

Et viktig tema i år er problemene med Euroen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Kjenn din fiende

Lagret under: Ukategorisert on april 23, 2007 at 12:09 am

Det kan være lettere og mere komfortabelt for mange å tilegne seg informasjon via TV-skjermen enn å lese bøker eller lete på nettet. Jeg anbefaler derfor dette nettstedet som tilbyr en mengde meget interessante og uhyre viktige dokumentarer for bare prisen av portoen. De bestilles fra USA og koster bare en vel 20-kroning siden formålet er ikke å tjene penger men å spre budskapet til flest mulig.

Det er på høy tid at massene våkner opp og begynner å foreta seg noe for å stoppe ondskapen før det er for sent. Men først må de informeres:

http://www.911truthdvd.com/dvd.htm

It can be easier and more comfortable for many to obtain information via the TV-screen than reading books or searching the net. Because of this, I recommend this site that offers a wealth of very interesting and immensely important documentaries for only the price of postage. They are ordered from USA and cost only a bit more than a 20 crown as the purpose is not to make money but to spread the message to as many as possible.

It is about time the masses wake up and start doing something to stop evil before its too late. But first they must be informed.

http://www.members.shaw.ca/truth911/truth911/index.htm 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Slik skal økologisk matproduksjon bekjempes

Lagret under: 1 on april 22, 2007 at 12:37 pm

Vi kjenner til det omfattende arbeidet som på nasjonale og internasjonale nivåer har blitt gjort og forsetter å gjøres for å stoppe alternative løsninger på helseplager som kan konkurrere med legemiddelindustrien, slik som kosttilskudd. Dette er idag et faktum, selv om man for få år siden ikke ville trodd at slikt kan skje i demokratiske samfunn. Det er imidlertid slik verden fungerer, ”følg pengene” og ”makten rår”. Vi ser på område etter område at nasjonale og internasjonale vedtak og lovendringer alltid ser ut til å være særdeles gunstig for den multinasjonale storindustrien.

Dette blir obligatorisk i USA fra og med 2008:

La oss se på hva som skjer i USA som ofte gir en pekepinn på hva som litt senere skjer i Europa og dermed automatisk i Norge fordi EU bestemmer det meste på disse områdene.

Det amerikanske landbruksdepartementet har bestemt at hver eneste eier av husdyr som hest, ku, gris, sau, høne eller due skal registreres i en offentlig database for konstant offentlig overvåkning. Dette overvåkningssystemet skal bruke tenknologier som GPS og det blir krav om tidkrevende rapportering fra alle som eier husdyr, selv om det dreier seg om kun ett eneste dyr. Det er husdyreierne selv som må bære de ekstra kostnadene ved dette systemet og det vikarierende argumentet for at dette er nødvendig, er faren for dyresykdommer.

Ethvert dyr, inkludert kjæledyr, skal ha en microchip montert på kroppen og det skal registreres og innrapporteres hvor de har tilhold og hvor de beveger seg.
I forhold til produsenter av økologiske produkter vil dette være en økonomisk tilleggsbelastning som vil føre til nedleggelser og dermed faller dette alternativet bort for forbrukere, eller i beste fall vil det gjøre økologiske matvarer mye dyrere enn i dag.

I tillegg til at dette tiltaket har sterke preg av Big Brother-overvåkning, fører det indirekte til at borgere vil fratas retten til å være selvforsynt med mat.

Hva med Norge?

Vi har ikke kommet like langt i ”utviklingen” i Norge ennå, men vi kan allerede nå se konturene av hva vi har i vente. Som følge av EØS avtalen har man nå innført registre over husdyrhold med samme begrunnelse som det amerikanske landbruksdepartementet bruker, nemlig frykten for dyresykdommer.
Vi ser hva som skjer ellers med økologisk landbruk. Frykten for fugleinfluensa som er en skapt frykt, fører til at mange som har utegående høner har tatt livet av disse.
I følge Mattilsynet er det tillatt å bruke ikke-økologisk for i økologisk landbruk og selv om samme instans er skeptisk, har EU besluttet at kreftfremkallende nitritt og nitrater skal tillates i økologisk kjøtt, og da blir det slik også i Norge. Så i stedetfor å forby økologisk landbruk, noe som ville være for drastisk selv for EU og USA’s myndigheter, tyr man heller til lovendringer som saboterer grunnlaget for økologisk landbruk.
Dette er de første tegnene på den nylig igangsatte kampanjen mot økologisk landbruk og må bekjempes av alle som verdsetter god og trygg mat og som vil leve i et samfunn uten unødvendig overvåkning og regulering fra myndighetene.

Kilder:

http://www.stopanimalid.org/

http://reliableanswers.com/politics/nais.asp

http://www.mattilsynet.no/dyr/husdyrregistrene

http://matportalen.no/Saker/1108725507.69

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

EUs kostholdsdirektiv

Lagret under: Ukategorisert on april 22, 2007 at 11:34 am

Under påskuddet av mattrygghet, har EU utarbeidet et kostholdsdirektiv som vil få store konsekvenser for forbrukere av vitaminer og mineraler. Ufarlige, men sunne vitaminer og mineraler skal i praksis forbys, samtidig som legemidler i stadig større grad blir gjort tilgjengelige i butikker og på bensinstasjoner.

Under påskuddet av mattrygghet, har EU utarbeidet et kostholdsdirektiv som vil få store konsekvenser for forbrukere av vitaminer og mineraler. Noen av følgene direktivet vil få, er:

1. Omvendt bevisbyrde. Det vil si at frembydere av tilskudd som skal selges, må bevise at det er harmløst før det kan selges.
Dette vil selvfølgelig være enormt kostbart og bare mulig for store selskaper som den farmasøytiske industrien.

2. Det blir etablert en såkalt «positivliste» der tilskudd som er syntetisk produsert vil bli tillatt, mens mere naturlige vitaminer og mineraler som er tatt fra mat, vil bli forbudt. Dette vil igjen være til gunst for den farmasøytiske industrien som lager syntetiske kostholdstilskudd.

3. Det vil med tiden sette veldig lave maksimumsdoser.

4. For å komme på «positivlisten» over lovlige tilskudd, må en teknisk og veldig kostbar dossier være nødvendig, som kan eller ikke kan, bli akseptert av EU.

5. Hvis et næringsemne eller dets kilde ikke er på «positivlisten» vil det bli forbudt i hele EU fra 1. august 2005, selv om det kan ha blitt solgt i de forskjellige EU-land i mange år.

6. For tiden omhandler direktivet FSD (Food Supplements Directive), bare vitaminer og mineraler. Men med tiden vil det omfatte alle næringsemner og deres kilder.

EU har en dominerende rolle i å få gjennomført disse tiltakene gjennom det som blir kalt Codex Alimentarius, som ble opprettet i 1963 av Food and Agriculture Organization (FAO) og Verdens Helseorganisasjon (WHO), for å utvikle matstandarder og retningslinjer. Storindustri og byråkrater har i lukkede rom blitt enige om nye internasjonale reguleringer. Disse ble presentert som arbeidsprosjekt, foreløpige retningslinjer eller endringsforslag til Codex. Les om dette av journalist Suzanne Harris på nettstedet The Law Loft. Dette direktivet vil etterhvert bli gjeldende lov over hele verden og gjenstand for sanksjoner fra FN, dersom noen land ville våge å ikke følge det opp. I Norge har selvfølgelig Mattilsynet lydig og hurtig fulgt opp dette direktivet med en Forskrift for kosttilskudd. Vi har altså nå et samfunn der ufarlige, men sunne vitaminer og mineraler i praksis skal forbys, samtidig som legemidler i stadig større grad blir gjort tilgjengelige i butikker og på bensinstasjoner. Det blir ofte sagt at kostholdstilskudd må reguleres strengt fordi de kan skade folk. Selvfølgelig har skader hendt også med kosttilskudd og det er nødvendig med streng offentlig kontroll av preparater som blir solgt. Men skadevirkninger fra bruk av kostholdstilskudd kan på ingen måte sammelignes med skadene bruk av farmasøytiske legemidler forårsaker hvert år. I Norge har bruken av legemidler doblet seg de siste 10 årene. Har vi blitt noe friskere av den grunn? I USA er legemiddelbivirkninger den fjerde største årsaken til dødsfall etter kreft, hjerte-karsykdommer og slag. I 1994 er det estimert 106.000 dødsfall i USA som følge av legemiddelreaksjoner og dette er tall fra JAMA (The Journal of the American Medical Association).

For en del år tilbake ble den essensielle aminosyren Tryptofan brukt ved søvnforstyrrelser og depresjoner. Men så ble det
rapportert om dødsfall som kunne spores tilbake til bruken av Tryptofan og det ble forbudt å selge i USA. Det ble senere dokumentert at dødsfallene kunne spores tilbake til en produsent i Japan, der produksjonen ble forurenset og at Tryptofan i seg selv ikke var årsaken til dødsfallene. Dette passet imidlertid verdens største legemiddelprodusent Eli Lilly godt. På denne tiden utviklet de den første såkalte lykkepillen, Prozac. Senere har FDA i USA satt den naturlige aminosyren Tryptofan på listen over legemidler som krever resept. Men folk flest vet ikke at det finnes sikre alternativer til legemidler fordi den farmasøytiske industrien tjener mye mer på å selge legemidler som de har patent på, enn næringsmidler som ikke er patentbelagt og mye billigere for forbrukere. Hvis noen tror at situasjonen i Norge er noe bedre, bør de tenke om igjen. Vi nordmenn er så rørende naive og tror som regel at legemiddelindustrien, deres lakeier, legene og ansvarlige politikere bare vil oss vanlige folk det beste.

Første gang publisert 31.mars 2005 i Vesteraalen.

ÅPENT BREV TIL HELSEMINISTEREN (Sendt 22. mars 2005)

Helseminister,

Jeg er en vanlig forbruker som med dette vil tilkjennegi min motstand til EU’s kostholdsdirektiv under Codex Alimentarius.

Dette direktivet vil føre til at mange sunne og nyttige vitaminer og mineraler vil bli gjort utilgjengelige for forbrukere og bli ansett som legemidler.

 

En slik utvikling er, i tillegg til høyst udemokratisk og forbrytersk, en trussel mot vanlige menneskers muligheter til å ivarta egen helse. Det er også kroken på døren for små foretak som ikke har de store midlene som skal til for å få produkter bort fra den såkalte postivlisten.

 

Men, det vil være vinnere med en slik utvikling selvfølgelig. Legemiddelindustrien hvis ultimate mål er å få kontroll over alle former for kostholdstilskudd dersom disse "forvandles" til legemidler.

 

Fortsetter Norge med sin støtte til kostholdsdirektivet, kan norsk helsevesen bare imøtese fortsatt stort økende forbruk av farmasøytiske preparater med de store bivirkningene og dødsfall disse medfører. Når vanlige mennesker fratas sin menneskerett til å ivareta sin egen helse, må norske politikere for fremtiden ta det fulle ansvaret for alt av sykdom og død som følger et utilstrekkelig kosthold og forbruk av godkjente legemidler.

 

Nå må Norge’s myndigheter ta fornuften fatt slik den italienske helseministeren nå nettopp har gjort, og forlenge tillatelsen til å selge kostholdstilskudd som tilfellet er pr. idag.

 

Med vennlig hilsen,

 

Reidar Barstad

 

PURRING PÅ BREV TIL HELSEMINISTEREN (Sendt 12. april 2005)

Jeg vil med dette etterlyse svar på min protest  som jeg sendte til Helseministeren den 22. mars.
 
Generaladvokaten ved EU-domstolen i Luxemburg har nå fastslått at EUs nye kosttilskuddsdirektiv som ligger til grunn for de nye norske reglene bryter med de mest grunnleggende rettsprinsippene og derfor er ulovlige. Norge må trekke sine egne forskrifter fra å bli implementert. Dette forbruker -og helseskadelige makverket av forbud arbeidet frem med våre skattebetalere uten at noen er blitt spurt, krever jeg annulert.
 
Det er å håpe at EU domstolen tar Generaladvokatens beslutning til etterretning i sommer. Det er imidlertid fare for at ganske like retningslinjer kan bli besluttet under Codex Alimentarius i Roma i sommer. Norske helsemyndigheter med deg i spissen, har et moralsk ansvar for å motarbeide alle tiltak som fører til uhelse. EU’s kostholdsdirektiv og Codex sine planer fører til uhelse slik de er utformet pr. idag.
 
Norge har allerede idag en fundamentalistisk holdning til kostholdstilskudd. Dersom også EU får like lover, vil ingen lengre kunne importere livsviktige næringsemner fra andre land. Differansen mellom de tall vi idag har over dødsfall som følge av legemiddelbruk og de tall som vil vise seg ved forbud av effektive doser med kostholdstilskudd, må man sette norske myndigheter til ansvar overfor. Regjeringens arbeid for å hindre enkeltmennesker i å ta vare på egen helse, blir bare enda mere klart sett i lys av dens "suksess" med å få farlige farmaka ut til butikker og bensinstasjoner og dens omsorg for legemiddelindustrien for at de skal få lov til å reklamere på TV. Kostholdstilskudd har mye lavere skadetall enn vanlig mat og kan overhodet ikke sammenlignes med skade -og dødstallene for farmasøytiske produkter. Ser ikke Helseministeren dette moralske dilemma? Vil virkelig Helseministeren være delaktig i en slik utvikling, eller vil han følge sin egen samvittighet? Dersom du ikke har full oversikt over dette sakskomplekset, foreslår jeg at du gjør det og trekker den eneste slutningen en persom med moralsk integritet kan trekke. Det har jeg tiltro til at du vil gjøre siden du virker å være en av de få politikere med integritet.
 
Med vennlig hilsen
Reidar Barstad
(en vanlig forbruker som prøver å ta vare på sin egen helse og som ikke har næringsinteresser, bare ernæringsinteresser).
 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

ANGREPET MOT IRAN

Lagret under: iran on april 5, 2007 at 10:30 pm

Det er mange som venter på at USA skal foreta et angrep mot Iran og det mest konkrete eksemplet på det var lekkasjen fra russisk etterretning om at dette vil skje på langfredag klokken 04:00 lokal tid, i følge informasjon snappet opp fra Pentagon. Journalist Andrei Uglanov i Argumenty Nedeli skriver at i Operation Bite vil omkring 20 mål bli bombet, som urananrikingsfasiliteter, forskningssentra og laboratorier. I så fall vil det snart vise seg om dette er riktig, men viktigere enn akkurat når angrepet vil komme, er kunnskapet om at en angrep er høyst sannsynlig.

Jeg vil i denne tråden oppdatere med opplysninger om denne saken etterhvert som de utfolder seg.

Et aktuelt spørsmål en kan stille seg er hvorfor vil USA angripe Iran. Hvorfor angrep USA Irak? Det kunne umulig være for å få tilgang til oljen fordi det kunne vært gjort mye lettere og billigere ved å kjøpe på det åpne markedet i og med at det er regnet ut at med kostnadene USA har med denne okkupasjonen, vil den oljen de importerer fra Irak koste rundt 1.100 dollar fatet istedetfor markedsprisen for tiden på noen og 60 dollar. En må nok tenke videre enn en enkelt grunn til at administrasjonen i Washington handler som den gjør.

 

Den drastisk økte aggresjonen fra vestlige land som USA og Storbrittania kom etter hendelsene i USA den 11. september 2001. Denne hendelsen har etterlatt et hundretalls ubesvarte spørsmål omkring den offisielle forklaringen om at det var et fåtall av islamske terrorister som stod bak og som i ettertid nødvendiggjorde den såkalte krigen mot terror. Dette er en krig som fører til at borgerrettigheter gradvis blir fjernet, også her i Norge, med det påskuddet at det er nødvendig for å øke sikkerheten. Krigen mot terror er imidlertid et bedrag, en liten gruppe høytstående individer i amerikansk politikk og industri ofte kalt det militær-industrielle kompleks er høyst sannsynlig de som utførte eller lot skje disse grufulle terrorhandlingene.

Nesten alle land i verden hadde stor medfølelse for USA i tiden etter angrepet og velsignet med glede USA’s invasjon av Afganistan der Talibanstyret hadde satt seg på bakbena ved å nekte bygging av olje-og gassledninger og dessuten hadde stoppet så godt som all opiumsproduksjon som forresten nå når amerikanerne styrer er større enn noensinne.

Invasjonen av Irak var ikke like godt mottatt av de allierte, men makthaverne gjør som de vil og ingen makt kan stanse verdens mektigste krigsmaskin ustraffet. Vi vet jo alle bedraget med denne invasjonen og at Irak verken hadde masseødeleggelsesvåpen eller hadde noe med Al Qaida å gjøre som Bush hevdet.

 

En av grunnene til å starte en krig eller bare invadere et mye svakere land er selvfølgelig profitt. Bush juniors egen bestefar Preston var selv en krigsprofitør under 2. verdenskrig og sønnesønnen er ikke mindre forbrytersk. Det er vel kjent at Bushfamilien har interesser i oljeindustrien, det samme med visepresident Dick Cheney. De som støtter disse forbryterne økonomisk får også sine belønninger i form av kontrakter for leveranser av våpen, ingeniørtjenester, sikkerhetstjenester, medisinske tjenester osv. USA er i motsetning til det folk flest tror ikke lenger et kapitalistisk samfunn, men heller nærmere et kommunistisk totalitært samfunn. Konkurranse på like vilkår er ikke lengre normen, men heller offentlige midler gitt til likesinnede for varer og tjenester uten noen form for anbud. Dette finnes det flere eksempler på for den som vil undersøke det nærmere. Når ble det et konservativt eller kapitalistisk ideal å øke statens virksomhet? Øke skattene og avgiftene og det offentlige byråkratiet på bekostning av personlig frihet og vekstmuligheter? Det er nettopp en slik politikk den konservative regjeringen i USA fører, hvilket har ført til en ny betegnelse på dem; neo-concervatives eller ny-konservative. Det er ikke en mere flatterende betegnelse enn ny-nazister! Demokratene spiller det samme spillet. Det er bare tilsynelatende at det er maktkamp og uenighet mellom de to partiene. I realiteten er USA styrt av et ett-partistyresett der begge partiene aktivt og effektivt kvitter seg med eventuelle konkurrenter. I følge den amerikanske grunnloven (Constitution), som forøvrig er meget vis, er det bare Kongressen som kan deklarere krig. Dersom Demokratene virkelig er motstandere av okkupasjonen av Irak og er i mot aggresjonen overfor Iran, kan de med flertall i Kongressen stoppe galskapen. Men de gjør det ikke fordi de er også del av det samme maktapparatet.

 

Men jeg tror likevel at disse tingene i grunnen bare er en liten flik av helheten. Bak makten i Washington og andre vestlige makter skjuler det seg en maktelite av veldig rike individer fra bankverden. Disse går under forskjellige navn som Illuminati, Bilderberger-gruppen, The Council on Foreign Relations, The Trilateral Commission. De har overtatt deler av mange internasjonale organisasjoner som WTO og har som endelig mål total politisk og økonomisk kontroll over hele verden, en såkalt Verdensregjering eller ny verdensordning eller siden disse begrepene har blitt belastet; globalisering.

En kan lese mere om dette på nettet ved å søke på et av ordene nevnt her og jeg anbefaler også boken ”Makten Bak Makten” av Per-Aslak Ertresvåg.

Denne gruppen av individer øker sin makt ved at stater kriger mot hverandre. De stod bak kommunismens maktovertakelse i Russland i 1917, begge verdenskrigene og mange andre viktige begivenheter i vår verdenshistorie. De støtter av og til begge parter og vinner uansett hva som skjer. Jeg tror disse individene er så mektige at de har kjøpt seg makt via de mektigste nasjonenes myndigheter og bruker USA’s militære muskler for å oppnå egne mål.

Den som kontrollerer pengeproduksjonen, kontrollerer alt og det vil nok komme som en overraskende opplysning for mange at USA’s sentralbank The Federal Reserve ikke er federal i det hele tatt, men en privat eid bank som plyndrer både den jevne amerikaner og verden ellers i og med at dollaren er verdens reservevaluta. Bank of England er også privateid. 

 

Så hvorfor vil Illuminati bruke USA, England og eventuelt andre nyttige land i et angrep på Iran? Jeg tror ikke at spørsmålet er hvilket land det blir ført krig mot, men heller at det blir ført krig. Hensikten er å bruke de store media til å demonisere et passende regime som man angriper etter at propagandaen har virket etter sin hensikt. Ved å konstant indoktrinere verdens befolkning med frykt for en imaginær trussel, skapes en aksept for stadige inngrep mot individers frihet og rettigheter, alt i sikkerhetens navn. Borgere i rike land oppfordres til å følge med på de store medias nyheter som i virkeligheten er propaganda og ellers bruke sin fritid på uviktige eller ufarlige ting som hva kjendisene gjør eller se på idiotiske TV-show osv. En ser disse klare tendensene også i norske media. De riksdekkende avisene ligner nå mest av alt på Se og Hør. Kritisk journalistikk med hensyn til hva som egentlig foregår i verden er i stadig større grad fraværende. Ennå kan man heldigvis av og til se en viktig dokumentar på NRK og TV2, men jeg tipper at det blir mere og mere sjeldent i fremtiden.

Media er veldig interessant for store multinasjonale selskaper og det er ikke fordi de er så profittable men fordi media former folks oppfattninger av verden omkring dem. Og hvem tror du eier mange av de multinasjonale selskapene, kjøpt opp av penger som de selv kan produsere og tjene renter på at statene låner?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00