TheNaturalWarrior

EUs kostholdsdirektiv

Lagret under: Ukategorisert on april 22, 2007 at 11:34 am

Under påskuddet av mattrygghet, har EU utarbeidet et kostholdsdirektiv som vil få store konsekvenser for forbrukere av vitaminer og mineraler. Ufarlige, men sunne vitaminer og mineraler skal i praksis forbys, samtidig som legemidler i stadig større grad blir gjort tilgjengelige i butikker og på bensinstasjoner.

Under påskuddet av mattrygghet, har EU utarbeidet et kostholdsdirektiv som vil få store konsekvenser for forbrukere av vitaminer og mineraler. Noen av følgene direktivet vil få, er:

1. Omvendt bevisbyrde. Det vil si at frembydere av tilskudd som skal selges, må bevise at det er harmløst før det kan selges.
Dette vil selvfølgelig være enormt kostbart og bare mulig for store selskaper som den farmasøytiske industrien.

2. Det blir etablert en såkalt «positivliste» der tilskudd som er syntetisk produsert vil bli tillatt, mens mere naturlige vitaminer og mineraler som er tatt fra mat, vil bli forbudt. Dette vil igjen være til gunst for den farmasøytiske industrien som lager syntetiske kostholdstilskudd.

3. Det vil med tiden sette veldig lave maksimumsdoser.

4. For å komme på «positivlisten» over lovlige tilskudd, må en teknisk og veldig kostbar dossier være nødvendig, som kan eller ikke kan, bli akseptert av EU.

5. Hvis et næringsemne eller dets kilde ikke er på «positivlisten» vil det bli forbudt i hele EU fra 1. august 2005, selv om det kan ha blitt solgt i de forskjellige EU-land i mange år.

6. For tiden omhandler direktivet FSD (Food Supplements Directive), bare vitaminer og mineraler. Men med tiden vil det omfatte alle næringsemner og deres kilder.

EU har en dominerende rolle i å få gjennomført disse tiltakene gjennom det som blir kalt Codex Alimentarius, som ble opprettet i 1963 av Food and Agriculture Organization (FAO) og Verdens Helseorganisasjon (WHO), for å utvikle matstandarder og retningslinjer. Storindustri og byråkrater har i lukkede rom blitt enige om nye internasjonale reguleringer. Disse ble presentert som arbeidsprosjekt, foreløpige retningslinjer eller endringsforslag til Codex. Les om dette av journalist Suzanne Harris på nettstedet The Law Loft. Dette direktivet vil etterhvert bli gjeldende lov over hele verden og gjenstand for sanksjoner fra FN, dersom noen land ville våge å ikke følge det opp. I Norge har selvfølgelig Mattilsynet lydig og hurtig fulgt opp dette direktivet med en Forskrift for kosttilskudd. Vi har altså nå et samfunn der ufarlige, men sunne vitaminer og mineraler i praksis skal forbys, samtidig som legemidler i stadig større grad blir gjort tilgjengelige i butikker og på bensinstasjoner. Det blir ofte sagt at kostholdstilskudd må reguleres strengt fordi de kan skade folk. Selvfølgelig har skader hendt også med kosttilskudd og det er nødvendig med streng offentlig kontroll av preparater som blir solgt. Men skadevirkninger fra bruk av kostholdstilskudd kan på ingen måte sammelignes med skadene bruk av farmasøytiske legemidler forårsaker hvert år. I Norge har bruken av legemidler doblet seg de siste 10 årene. Har vi blitt noe friskere av den grunn? I USA er legemiddelbivirkninger den fjerde største årsaken til dødsfall etter kreft, hjerte-karsykdommer og slag. I 1994 er det estimert 106.000 dødsfall i USA som følge av legemiddelreaksjoner og dette er tall fra JAMA (The Journal of the American Medical Association).

For en del år tilbake ble den essensielle aminosyren Tryptofan brukt ved søvnforstyrrelser og depresjoner. Men så ble det
rapportert om dødsfall som kunne spores tilbake til bruken av Tryptofan og det ble forbudt å selge i USA. Det ble senere dokumentert at dødsfallene kunne spores tilbake til en produsent i Japan, der produksjonen ble forurenset og at Tryptofan i seg selv ikke var årsaken til dødsfallene. Dette passet imidlertid verdens største legemiddelprodusent Eli Lilly godt. På denne tiden utviklet de den første såkalte lykkepillen, Prozac. Senere har FDA i USA satt den naturlige aminosyren Tryptofan på listen over legemidler som krever resept. Men folk flest vet ikke at det finnes sikre alternativer til legemidler fordi den farmasøytiske industrien tjener mye mer på å selge legemidler som de har patent på, enn næringsmidler som ikke er patentbelagt og mye billigere for forbrukere. Hvis noen tror at situasjonen i Norge er noe bedre, bør de tenke om igjen. Vi nordmenn er så rørende naive og tror som regel at legemiddelindustrien, deres lakeier, legene og ansvarlige politikere bare vil oss vanlige folk det beste.

Første gang publisert 31.mars 2005 i Vesteraalen.

ÅPENT BREV TIL HELSEMINISTEREN (Sendt 22. mars 2005)

Helseminister,

Jeg er en vanlig forbruker som med dette vil tilkjennegi min motstand til EU’s kostholdsdirektiv under Codex Alimentarius.

Dette direktivet vil føre til at mange sunne og nyttige vitaminer og mineraler vil bli gjort utilgjengelige for forbrukere og bli ansett som legemidler.

 

En slik utvikling er, i tillegg til høyst udemokratisk og forbrytersk, en trussel mot vanlige menneskers muligheter til å ivarta egen helse. Det er også kroken på døren for små foretak som ikke har de store midlene som skal til for å få produkter bort fra den såkalte postivlisten.

 

Men, det vil være vinnere med en slik utvikling selvfølgelig. Legemiddelindustrien hvis ultimate mål er å få kontroll over alle former for kostholdstilskudd dersom disse "forvandles" til legemidler.

 

Fortsetter Norge med sin støtte til kostholdsdirektivet, kan norsk helsevesen bare imøtese fortsatt stort økende forbruk av farmasøytiske preparater med de store bivirkningene og dødsfall disse medfører. Når vanlige mennesker fratas sin menneskerett til å ivareta sin egen helse, må norske politikere for fremtiden ta det fulle ansvaret for alt av sykdom og død som følger et utilstrekkelig kosthold og forbruk av godkjente legemidler.

 

Nå må Norge’s myndigheter ta fornuften fatt slik den italienske helseministeren nå nettopp har gjort, og forlenge tillatelsen til å selge kostholdstilskudd som tilfellet er pr. idag.

 

Med vennlig hilsen,

 

Reidar Barstad

 

PURRING PÅ BREV TIL HELSEMINISTEREN (Sendt 12. april 2005)

Jeg vil med dette etterlyse svar på min protest  som jeg sendte til Helseministeren den 22. mars.
 
Generaladvokaten ved EU-domstolen i Luxemburg har nå fastslått at EUs nye kosttilskuddsdirektiv som ligger til grunn for de nye norske reglene bryter med de mest grunnleggende rettsprinsippene og derfor er ulovlige. Norge må trekke sine egne forskrifter fra å bli implementert. Dette forbruker -og helseskadelige makverket av forbud arbeidet frem med våre skattebetalere uten at noen er blitt spurt, krever jeg annulert.
 
Det er å håpe at EU domstolen tar Generaladvokatens beslutning til etterretning i sommer. Det er imidlertid fare for at ganske like retningslinjer kan bli besluttet under Codex Alimentarius i Roma i sommer. Norske helsemyndigheter med deg i spissen, har et moralsk ansvar for å motarbeide alle tiltak som fører til uhelse. EU’s kostholdsdirektiv og Codex sine planer fører til uhelse slik de er utformet pr. idag.
 
Norge har allerede idag en fundamentalistisk holdning til kostholdstilskudd. Dersom også EU får like lover, vil ingen lengre kunne importere livsviktige næringsemner fra andre land. Differansen mellom de tall vi idag har over dødsfall som følge av legemiddelbruk og de tall som vil vise seg ved forbud av effektive doser med kostholdstilskudd, må man sette norske myndigheter til ansvar overfor. Regjeringens arbeid for å hindre enkeltmennesker i å ta vare på egen helse, blir bare enda mere klart sett i lys av dens "suksess" med å få farlige farmaka ut til butikker og bensinstasjoner og dens omsorg for legemiddelindustrien for at de skal få lov til å reklamere på TV. Kostholdstilskudd har mye lavere skadetall enn vanlig mat og kan overhodet ikke sammenlignes med skade -og dødstallene for farmasøytiske produkter. Ser ikke Helseministeren dette moralske dilemma? Vil virkelig Helseministeren være delaktig i en slik utvikling, eller vil han følge sin egen samvittighet? Dersom du ikke har full oversikt over dette sakskomplekset, foreslår jeg at du gjør det og trekker den eneste slutningen en persom med moralsk integritet kan trekke. Det har jeg tiltro til at du vil gjøre siden du virker å være en av de få politikere med integritet.
 
Med vennlig hilsen
Reidar Barstad
(en vanlig forbruker som prøver å ta vare på sin egen helse og som ikke har næringsinteresser, bare ernæringsinteresser).
 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.  |  Tilbakesporings-URL

 1. Jeg har abonnert på en månedlig pakke med vitaminer siden august 2004. Det dreier seg om tabletter og disse inneholder alle vitaminer og minaraler jeg trenger til daglig.

  Du nevner 1 Aug 2005 som en grensedato? Jeg merket ingen forandring og mine vitaminer kommer som før (hver måned) gjennom posten. Nå er vi altså et godt stykke inn i 2007 (og jeg er fortsatt i live)!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Argus37,

  Fint at du fortsatt er i live. Har du lagt merke til dosene fra 2004 kontra de du får idag? Se annet innlegg her på bloggen der jeg skriver om hvor lave dosene nå er og at de i praksis er bortkastede penger. Det er et poeng å gjøre forskjell mellom naturlige (tatt fra mat) og syntetiske vitaminer og mineraler. Som nevnt tidligere, vil ikke disse syntetiske variantene bli forbudt, men likefullt drastisk redusert i potens. Et bedrag fordi folk flest tenker ikke på typer og doser og tror at bare de tar et preparat, så er de sikret.

  Siden maten vi spiser er industrielt fremstilt, er næringsinnholdet stadig blitt redusert. La det være helt klart, næring fra mat er det kroppen trenger, syntetiske næringsstoffer blir ufullstendige substitutter. De færreste vil i Norge dø av næringsmangel, men heller utvikle diverse sykdommer som følge av kronisk mangel og ubalanse mellom næringsstoffer. Eksempel her er det store misforholdet mellom inntak av henholdsvis omega-3 og omega-6 der sistnevnte tas inn i alt for store mengder via vegetabilske kilder i forhold til omega-3. Mulige resultater etter mange år: hjertelidelser, psykiske lidelser osv.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. # 3 The Natural Warrior

  Ja, jeg er kjent med bakdelene ved industriell produksjon og vet at man står i fare for å bygge opp alvorlige underskudd av vissder mineraledr og vitaminer over tid. Noe som igjen kan slå ut som symptomer (jfr. astma, allergier osv.)

  Jeg har selv hatt livstruende allergier (nøtt), men har i løpet av en tid “spist meg ut av dem” ved å innta et korrektiv til vanlig kosthold (sim nok er for dårlig). Ikke fordi jeg ikke spiser en sammensatt meny, men fordi enkelt-elementer i kostholdet ikke inneholder hva de burde.

  Det er nå mange år siden jeg var plaget av allergier og naturlig nok opprfettholder jeg inntak av et ekstra supplement av vitaminer og mineraler. (Jeg skal ikke dit igjen)

  Etter din artikkel burde jeg jo gå tilbake å sammenligne innholdet i varedeklarasjonen. De kan jo ha redusert doser uten at jeg har fått det med meg, men jeg har dessverre ikke lenger de tidligste embalasjene. Det er kanskje på tide å begynne og finlese etiketter igjen…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. okay det rare at i EU er vitamin dosene MYE høyere enn i Norge. Dette direktivet finnes ikke i den måten du viser til.

  Om du lurer på hvorfor økologiske produkter taper terreng så er det på grunn av sånne som deg! Som kommer med dårlig gjennomtenkt kunnskap og klager om ting som ikke stemmer. Økologiske produkter øker og øker i Europa og har gjort dette jevnt og trutt i flere år nå.

  Ellers så vil jeg takke alle myndigheter som har punkt #1 for viss dette ikke var tilfelle så ville samfunnet kastet bort utrolig mye penger på å behandle forgiftede og infiserte naturvernere.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Det faktiske forhold er at skader og dødsfall forårsaket av kosttilskudd er nesten ikke-eksisterende og i følge en rapport fra New Zealand er omtrent halvparten av alle dødsfall (ca. 2 globalt) forårsaket av overdose av jerntilskudd.

  Til sammenligning blir mange flere hvert år forgiftet bare i lille Norge av feberbedsettende medikamenter som nå fritt selges i butikkene. Vioxx forårsaket 400 dødsfall i Norge og 60 000 i USA. Dette medikamentet ble godkjent av myndighetene som du stoler så mye på, selv om det var kjent at det hadde alvorlige problemer. Dr. Mercola advarte til og med mot Vioxx før det ble introdusert på det amerikanske markedet.

  Du skriver at økologiske produkter øker og øker og det er jeg enig i. Kortsluttningen derimot, at det er min skyld at økologiske produkter taper terreng, er følgelig ukommenterbar.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Jeg anbefaler Fritt Helsevalg sin nettsted og der kan man se på statistikken for bivirkninger og dødsfall når det gjelder skolemedisinske medisiner kontra kosttilskudd.

  http://www.fritthelse...&flag=1&ban=1&id=424

  Legestudenten Trist 1 kan glede seg over at et av legetidsskriftene han sikker leser eller vil lese som lege, selv har lagt fram tall som viser at reseptbelagte medisiner er den fjerde (nr.4) største dødsårsaken i USA.

  Er det noen andre som også ser bedraget med å demonisere ufarlige kosttilskudd samtidig som man legger forholdene til rette for økt bruk av syntetiske legemidler som dreper og skader millioner hvert eneste år?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. Det jeg mener med at du undergraver økologisk mat er jo din evne til å gi feil informasjon og uten eller md utrolig dårlige kider. Vioxx var et dårlig preparat og var ansvarlig for mellom 2600-5500 dødsfall i USA ikke 60.000 Ellers så skjønner jeg ikke hvilken statistikker du refererer til. For legemidler er ikke dødsårsak nummer 4 i USA. Herte og kar sykdommer, slag, KOLS(, nedre luftveis infeksjoner, lungekreft, bilulykker, magekreft. høyt blodtrykk, turberkolose og selvmord. Dette starten på WTO sin liste.

  Jeg er enig med deg at diett burde brukes mer som behandling. Men når det er så mange kostholds tabletter som selges uten å inneholde det de påstår å inneholde og en hærskare med useriøse akupunktører, healere og homeopater der ute. Da er det myndighetene og med leger (som du vist nok hater så inderlig) i spissen som må ta ansvar. Og som du alt har igjen bevist for meg her så er andelen useriøse på dette merkede mye større en andelen seriøse. Dessverre fordi det er en viktig ting.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. Hva nytter det å diskutere med deg når du ikke skjønner hvilken statistikk jeg refererer til når jeg til og med har lagt ut link til den? Hvor er dine referanser?

  Ja, Vioxx var et spesielt farlig medikament, men tjener som et eksempel på hva som kan skje når det er profitthensynet som sitter i førersetet.

  60.000 dødsfall i USA:

  http://www.mercola.co...

  “Nå anslår eksperter at inntil 140 000 pasienter i USA har fått alvorlig hjertesykdom etter bruk av medisinen. Det anslås at noe over 40 prosent av disse har fått så alvorlig hjertesykdom at de døde, ifølge en artikkel som offentliggjøres i det prestisjetunge medisinske fagtidsskriftet Lancet i dag.”

  http://www.aftenposte...

  Du ser ut til å fungere som en desinformasjonsagent her siden du lyver om tallene. Er du allerede headhuntet av et legemiddlefirma? Som alle kan se i linken ovenfor, så er det ikke tall tatt fra løse lufta av en i “trist 1″’s mening ikke-berettiget person uten legeutdanning, men tall fra legestandens eget fagtidsskrift Lancet.

  Si meg, har verdens handelsorganisasjon oversikt over sykdomsprevalens? Sorry, kunne ikke dy meg:-)

  Jeg er helt enig med deg i at det finnes mange useriøse aktører innenfor det såkalte alternative helsevesenet og at de preparatene som selges skal inneholde det som opplyses og ikke noe annet. Men det er også useriøse leger og alle andre yrkesgrupper.

  Men det er ikke det som er hovedproblemet og grunnen til at både myndigheter, legestanden og industrier driver krig mot alternative metoder. De har sett at disse har stor fremgang og er en direkte økonomisk trussel mot helsevesenet og legemiddelindustrien. Jeg hater ikke leger men tror at de fleste legene, inkluder deg, også er ofre for desinformasjon fra den multinasjonale legemiddelindustrien og matvareindustrien.

  Jeg kan godt forstå at en person som deg som snart er lege ikke kan akseptere at tingene er som jeg har skrevet. Du har lagt ned mye tid og krefter med å studere og har nå fått innprentet et sett med “sannheter” fra leger og litteratur spponset av Merck, Eli Lilly, Pfizer, GSK og lignende. Istedetfor å åpne opp for muligheten at alt du har lært kanskje ikke er korrekt, velger du å angripe de med motstridende synspunkter, gjerne ved bruk av hersketeknikker som tittel eller mangel på tittel, mistenkeliggjøring av motiv, kalle motparten for farlig, uansvarlig, hatefull, useriøs og andre negative adjektiver.

  Jeg har før vært borti folk som deg. Først kritiserer de en for ikke å gi kilder selv om kilder er oppgitt. Så kritiserer de en fordi de ikke liker kildene når de blir gjort oppmerksom på det. I tillegg til det, så oppgir de selv ikke en eneste kilde.

  Var det noen som sa useriøs?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 9. Jeg er antageligvis mye mer kritisk til farmalogiske selskap enn det du selv er. Og det er ikke meningen å gjemme meg bak en tittel.

  Men du referer til statistikker som ikke holder mål (så vidt jeg kan se). Og da mener jeg ikke at det er fordi de strider mot noen selskap osv. Men det er ikke nok kilder og de er ikke upartiske. Ingen legemiddelselskap har lov å sponse bøker til studenter, det er så vidt de har lov å gi oss penner og linjaler. Gang på gang (siden første semester) så lærer vi å være kritiske til nettopp legemiddel selskapene.

  Vioxx var en forferdelig ting. Og utrolig uheldig fordi som fikk denne medisinen. Men du overdriver med tallene du gir på dødsfall, eller så gjør kildene dine det. Og jeg syntes det er dumt å gjøre denne alvorlige glippen fra et framalogisk selskap useriøs. Ved å gjøre den til en løgn.

  Grunnen til at jeg ikke har gitt deg noen kilder (selv om jeg trodde jeg hadde gjort det) er at de fleste kildene har er bøker som jeg bruker i studiene. Jeg kan godt begynne å ramse opp titlene på disse bøkene og navnet på forelesere som har gitt meg informasjonen. Men du vil vel si at de er upartiske og feil siden jeg allerede er korrupt og tvunget til å si en løgn om medisiner.

  Det er ikke bare jeg som gjemmer meg bak en tittel, men det er du som latterliggjør min kunnskap om et emne som jeg har brukt flere år av mitt liv for å lære. Fordi du tydeligvis mangler kunnskap om emnet selv.

  beklager at jeg har skrevet WTO istedet for WHO. Men som du kanskje skjønner så brenner jeg litt for dette.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Comments are closed.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00