TheNaturalWarrior

Archive for mars 2007

Mattilsynets krig mot kosttilskudd

Lagret under: mattilsynet on mars 14, 2007 at 4:20 pm

I Bladet Vesterålen fra 22. november 2006 hadde man en artikkel om Mattilsynets opprydding av påstander om kosttilskudd. Tre produsenter fikk pålegg for brudd på regelverket om helsepåstander. Jeg kjenner ikke til disse firmaene eller de omtalte produktene, men jeg har noen meninger om dette temaet generelt.

Særlig de siste årene har veldig mange mennesker rundt omkring i verden begynt å interessere seg for det som kalles ”alternativ” helsepleie, alt fra økologisk mat til kosttilskudd. Dette har vært ansett som en slik trussel for legemiddelindustriens profitt at de har satt i verk tiltak, i det skjulte selvsagt. De har infiltrert en mengde nasjonale og internasjonale organisasjoner og komiteer via lobbyvirksomhet for å få til globale regelverk som er i deres økonomiske interesser. Det er ikke bare legemiddelindustrien som driver med dette, men de er en av de aller mektigste og rikeste inustriene som finnes og de har enorm innflytelse over hva som blir bestemt av politiske organ. Det er organ som EU for eksempel, eller en komite som heter Codex Alimentarius underlagt FN som jobber for globale regler for hva mat kan inneholde. Ikke bare mat, men også kosttilskudd og det er her vårt eget Mattilsyn kommer inn som kontrollerende organ som skal påse at disse bestemmelsene blir fulgt.

Produsenter av kosttilskudd er ofte små foretak og har ikke de enorme ressursene legemiddelprodusenter har for å dokumentere at deres produkter holder det de lover. Det bør de heller ikke prøve å dokumentere, fordi det vil føre til en omklassifisering av produktet fra å være et kosttilskudd til å bli et legemiddel. Et eksempel på det er Johannesurt som nå bare kan kjøpes på apotek fordi det beviselig har effekt mot depresjon. I slike tilfeller blir de forvandlet til legemidler og myndighetene følger opp legemiddelindustriens krav om at alt av kosttilskudd som viser effekt skal behandles som et legemiddel. På denne måten blir man kvitt en voksende konkurrent.

 

Mattilsynets Harald Fodstad sa noe som jeg synes er merkelig:

”Et kosttilskudd kan ikke late som om det er et legemiddel. Det er et poeng å skille mellom kosttilskudd og legemidler som har dokumentert effekt mot forskjellige sykdommer”

Dette utsagnet mener jeg viser at Fodstad er en av legemiddelindustriens mange tjenere. For hvordan kan et kosttilskudd vise at det har dokumentert effekt mot sykdommer når det da automatisk vil bli inndratt og reklassifisert som legemiddel? Den andre logikken i utsagnet fordrer jo at etter lovens bokstav vil et lovlig kosttilskudd være et uten noen positiv effekt. Uansett vil det være til skade for de som produserer og konsumerer kosttilskudd og til gavn for de som produserer og selger legemidler.

 

Codex, EU og krefter i USA jobber alle med samme mål; å fremme interessene til det multinasjonale industrikomplekset. Det er mange områder og organisasjoner som jobber med de samme tingene og kosttilskudd er bare en liten del av det. Det virker som at Norge har blitt et slags testområde for å se hvor langt man kan frata individers rett til selv å bestemme hva man skal spise og drikke. Maksimumsdosene for vitaminer og mineraler er for eksempel her i Norge nå satt så lave at det er bortkastede penger å kjøpe disse. For at disse tiltakene ikke skal se alt for drastiske ut, har man ikke totalforbudt vitaminer og mineraler, men man kunne likevel bare gjort det fordi de lovlige dosene har ingen effekt i kroppen slik som mange er ledet til å tro. Maksimumsdosen for vitamin E for eksempel, er i Norge 30 mg. når den burde være 1000 mg. i følge Council for Responsible Nutrition.

 

Neste steg på veien mot et totalt helsefacistisk regelverk vil være matvarer. Codex Alimentarius har sendt signaler om at de vil tillate GMO, hormoner, tilsetningstoffer og kjemiske stoffer i store doser i matvareproduksjonen. Det sies at dette bare er retningslinjer, men der to nasjoner som er medlemmmer i WTO møtes i en rettssak, vil den nasjonen som har fulgt reglene vinne og den tapende part vil få sanksjoner mot seg.

Så, vi kan risikere at også mat som har effekt mot sykdommer vil bli omklassifisert som legemidler. Det er idiotisk ja, men dessverre ikke en forvirret tanke.

Omega-3 har beviselig effekt mot for eksempel depresjon og slik som tendensen er nå, kan en jo frykte for at tran plutselig en dag blir forvandlet til et legemiddel og regulert av Mattilsynet. Man har i Norge forlengst lagt ned forbud mot Glukosamin som er laget fra marine skalldyr og har en beviselig god effekt mot leddsykdommer. Som kosttilskudd generelt har det minimale bivirkninger i motsetning til patenterte syntetiske legemidler som Vioxx, også mot leddsmerter, som bare i Norge forårsaket 400 dødsfall før det ble trukket fra markedet. Er det slike ting Fodstad sikter til når han mener at et legemiddel har dokumentert effekt på sykdom?

 

Kosttilskudd har en forbløffende liten skade-og bivirkningsstatistikk. Det finnes knapt dokumenterte dødsfall og man kan ikke på noen måte sammenligne denne industrien med legemiddelindustrien hvis syntetiske legemidler er ansvarlig for enormt mange dødsfall.

Det som Mattilsynet driver med av kampanje under det velkjente dekke av å ivareta folks sikkerhet, er i virkeligheten et bedrag satt i verk av andres økonomiske interesser. Mattilsynet er etter min mening en trussel mot folkehelsa!

 

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Vår ”døde” melk

Lagret under: melk, pasteurisert on mars 5, 2007 at 3:22 pm

Enzymer er proteiner som er livsviktig for tusenvis av prosesser i kroppen, deriblant å fordøye maten vi spiser. Enzymer finnes i rå mat og når vi ikke får nok enzymer fra kosten, må bukspyttkjertelen selv produsere det som mangler. Men dette er kostbart for bukspyttkjertelen, som etter lang tids ”overarbeidelse” på grunn av enzymmangel resulterer, i følge Dr. Edward Howell, en pioner i enzymforskningen, til: ”Et kortere liv, sykdom, forstørret bukspyttkjertel, redusert hjernestørrelse og redusert motstand mot stress av alle typer.”

Derfor er det viktig for god helse å ikke varmebehandle maten for hardt. Alle enzymer blir deaktivert ved 47,8 C i væske og ved ca. 66 C i luft. Ifølge Fallon & Enig: ”Det er en av de lykksalige mekanismene i naturen der mat og væske ved 47,2 C kan berørers uten smerte, mens væske over 47,8 C vil brenne. Således har vi en innebygget mekanisme for å bestemme om maten vi spiser ennå inneholder dets enzymer.”

 Det er flere faktorer som ødelegger eller ”denaturerer” enzymer:

 Legemidler, alkohol, fluor, frie radikaler, industribehandlet mat, genetisk manipulering (ref. Dr. Tim O’Shea).

 Enzymer virker imidlertid ikke alene. De er avhengige av en samspill med vitaminer, mineraler og sporstoff.

Pasteurisering

I følge Melk.no, foregår pasteuriseringen for vanlig melk ved at den blir oppvarmet til minst 72 C i 15 sekunder. Kulturmelk blir oppvarmet til minst 80 C.

Hvis man ser denne behandlingen i lys av det som ble sagt om enzymer, synes det klart at en slik varmebehandling ødelegger alle enzymene og melken er således ”død”.

Vitamininnholdet i pasterurisert melk er også drastisk redusert. Følgende sitat av utenlandsk forskning oversatt:

”…I følge S. Schmidt-Nielsen og Schmidt-Nielson (Kgl. Norske Videnskap. Selsk. Forhandl., når pasteuriserert til 63 C ble gitt til voksne rotter, ble tidlig død eller nedsatt vitalitet observert hos avkom. Dette ble forklart med ødeleggelsen av Vitamin A”.

”Pasteurisering av melk ødelegger ca. 38% av vitamin B-komplekset ifølge Dutcher og kollegaer”.

”Vitamin C i kumelk blir for det meste ødelagt ved pasteurisering eller fordamping”.

Smittefare

Myndighetene liker å fortelle at rå melk er en utrolig farlig kilde til smittsomme bakterier og at behandlingen gjør det hele så mye tryggere.

Opplysningskontoret for Meieriprodukter sier i Mozon 19.05.2004: ”Upasteuriserte meieriprodukter kan gi matforgiftninger”.

En slik uttalelse er faktisk sann, men den forvrenger bildet og prøver å gi det feilaktige inntrykket at pasterurisert melk er tryggere enn rå melk. All mat kan gi smitte og det er meget uheldig at myndigheter og industri prøver å gi et inntrykk av at bare behandlet og ”død” mat er uten risiko, dette er ikke tilfelle.

Selv om alle meieriprodukter er pasterurisert etter alle kunstens regler, er matsmitte et økende problem. Mattilsynet selv publiserte den 3/9 2004 denne uttalelsen:

”Over halvparten av bakterielt betinga matbåren sykdom skyldes nå sporedannende bakterier. Dette er bakterier med ekstrem overlevelsesevne. Denne bakterietypen utkonkurrerer andre matforgiftningsbakterier under f.eks. høg temperatur, vask, desinfeksjon mm. ved at disse danner motstandsdyktige sporer, mens andre bakterier drepes eller reduseres kraftig i antall. Det registreres en klar økning i denne typen matforgiftninger. Denne utviklingen forklares med at konsumet av ferdigprodusert, varmebehandla mat med lang holdbarhetstid øker. Denne maten har vært utsatt for en slik behandling under produksjonen at andre bakterier er drept i så stort antall at de sporedannende råder grunnen alene. Kilder for smitte er blant annet ris, pasta, grønnsaker, kjøtt, desserter”.

Det er interessant å merke at melk og andre meieriprodukter ikke er nevnt her. Jeg vil anta at grunnen er at det er et politisk og økonomisk ømt tema med sterke næringsinteresser hos produsenter som Tine. For kun få dager siden ble det i media kort referert til at Tine har måttet trekke tilbake lettmelk levert av Tine Meieriet Øst Oslo, fordi det inneholdt antibiotika!

Tine og Mattilsynet ble enige om å trekke partiet tilbake, men bagatelliserte saken ved å påstå at antibiotika i melk innebærer liten helserisiko. Her har vi et skoleeksempel på at industri og myndigheter samarbeider i kampen mot naturlig mat og for legemidler. Hadde folk hatt tilgang på ekte økologiske meieriprodukter som ikke var behandlet, ville slike ting aldri skje. En ku som får for som den er tilpasset til og får bevege seg, vil sjelden bli syk.

For en tid tilbake ble gårdbruker Gustav Koot fra Hillestad i Vestfold dømt for å ha omsatt upasteurisert melk uten tillatelse fra myndighetene. Hadde noen av hans kunder blitt syke? Nei. Han ble dømt som en annen narkotikaforbryter fordi han solgte mat slik den ble skapt fra naturen. Det har ingenting med matsikkerhet å gjøre, men alt om penger og profitt. Tine er livredd for at det skal bli allment kjent at folk som er melkeallergikere ofte tåler rå melk, at talløse mennesker som har drukket rå melk har kvittet seg med mange forskjellige plager og rett og slett fått et nytt liv. Det er nemlig ikke nok profitt for Tine å levere ubehandlet melk fordi da kunne de ikke komme ut med stadig nye og ”kule” produkter som ikke har noe med god helse å gjøre. Men de smaker godt og gir god profitt. Forresten så er det mange som foretrekker smaken av rå melk, men generasjoner har blitt oppflasket på ”død” melk og tror at det er slik det skal være. Å si at pasterurisert melk er bedre eller tryggere enn rå melk, er omtrent som å si at morsmelkerstatning er bedre enn melken fra mor.

Ifølge doktor Robert V. Tauxe ved National Center for Infectious Diseases i USA, regner man med at en av fire innbyggere blir matforgiftet årlig, noe som utgjør svimlende 76 millioner tilfeller. Tauxe og hans medarbeidere har nøye gjennomgått rundt 5000 årlige dødsfall i USA som skyldes matsmitte (fra VG, 20/08 2002). Man har like strenge regler med meieriprodukter i USA som i Norge, så man kan ikke bruke rå melk som forklaring på økt smittefare.

Hvor risikabelt er egentlig rå melk?

Mark McAFee er en produsent i Colorado, USA, av rå melk og kolostrum (råmelk). Han sier i en uttalelse den 19. mai 2004 blant annet:

”Staten (Colorado) har aldri funnet en eneste patogen (sykdomsfremkallende mikroorganisme) salmonella, E.coli eller listeria i noen av våre produkter. I perioden mellom 2000 og 2004 var det flere listeriautbrudd fra pasteuriserte melkeprodukter og iskrem. I samme tidsperiode ble mere enn 12 millioner porsjoner fra Organic Pastures (deres økologiske produkter) konsumert, og det var ikke en eneste person som klagde over sykdom og ikke et eneste patogen ble funnet av staten eller næringsmiddeltilsynet”.

BSK laboratorium i Fresno testet de økologiske produktene ved å tilføre patogener for å undersøke bakterieveksten i rå melk. Salmonella ble utkonkurrert av naturlige bakterier i melken og kunne ikke påvises etter 24 timer. Listeria og E.coli kunne ikke vokse i denne melken og ble redusert over tid. Laboratoriet konkluderte: ”…organisk rå melk og kolostrum synes ikke å legge forholdene til rette for oppblomstring av patogener…”

Ron Schmid sier: ”Hos hundrevis – kanskje tusenvis – av mine pasienter som har brukt rå melk, har ikke en eneste noensinne utviklet en salmonella, campylobakter eller andre rå melk relaterte infeksjoner”.

Fordelene ved naturlig, rå melk

Innerst inne vet enhver person med IQ over 87 at naturlig mat er bedre enn prosessert, syntetisk mat. Sally Fallon fra Dr. Weston A. Price Foundation sier bl.a:

“I gamle dager når vitenskapsmenn på våre universiteter gjorde skikkelig forskning, sammenlignet de helsen til barn som fikk rå melk eller pasterurisert melk. Barn som fikk rå melk hadde større resistanse mot tuberkolose, skjørbuk, influensa, difteri, lungebetennelse, astma, allergiske hudproblem og tannråte. I tillegg hadde de overlegen vekst og absorpsjon av kalsium."

Ron Schmid, som våre myndigheter sannsynligvis ville kalle en kvakksalver fordi han praktisere naturlig medisin, sier:

”Jeg har foreskrevet rå melk fra grass-foret dyr til mine pasienter i nesten 15 år. Gang på gang har jeg sett at allergier har forsvunnet og dramatisk bedret helsen. Spesielt hos barn, forsvinner mellomørebetennelse og kommer ikke tilbake når de får rå melk. Både barn og voksne som ikke har kunnet drikke pasteurisert melk uten problemer, har trivdes med rå melk."

Dersom man kommer seg forbi desinformasjonen til helsemyndighetene og meieriindustrien, vil man kunne lese store mengder med informasjon om fordelene ved rå melk på Internet. I tillegg til vanlige mennesker og utøvere av alternativ medisin som lever godt med fordelene med rå melk, finnes det heldigvis noen leger som nekter å bryte eden fra Hippokrates og behandler pasienters sykdommer med ordentlig mat og ikke som skolemedisinen, som behandler pasienters symptomer med syntetiske legemidler.

Dr. D.W. Cavanaugh ved Cornell University har konkludert at:

“Det finnes bare en stor sykdom og det er feilernæring”.

Hippokrate’s ed:

"Jeg sverger ved legeguden Apollon og Asklepios og Hygieia og Panakeia og alle andre guder og gudinner som jeg påkaller som vitner, at jeg vil oppfylle denne ed og denne kontrakt så langt jeg evner:

Den som har lært meg legekunsten, vil jeg akte like høyt som mine foreldre, dele med ham det jeg eier, og hjelpe ham når jeg trenger det. Hans sønner skal jeg betrakte som mine brødre, og om de ønsker å lære seg kunsten, skal jeg undervise dem uten lønn eller godtgjørelse. Mine egne og min lærers sønner og de svenner som har avgitt skriftlig og edfestet kontrakt på legevis, skal jeg gjøre delaktige i reglene, den muntlige overlevering og alt annet lærestoff. Men ingen andre skal få del i det.

Så langt jeg evner og forstår, skal jeg gi den syke dietter som vil hjelpe ham. Og alt som kan skade eller forderve ham, skal jeg unngå. Jeg skal aldri gi noen en dødelig gift, ikke engang om de selv ber om det. Jeg skal heller ikke gi dem råd om den slags. Jeg skal aldri gi en kvinne noe fosterfordrivende middel.

Ærlig og redelig skal jeg tilbringe mitt liv og utøve min kunst. Aldri noen gang skal jeg fjerne stener fra blæren med snitt, men overlate slike pasienter til dem som har spesialisert seg på det.

Overalt hvor jeg kommer inn i huset, vil jeg virke til pasientens beste, avholde meg fra all bevisst urett og særlig unngå kjønnslig omgang med de kvinner og menn, slaver og frie som bor der. Alt det som jeg ser og hører når jeg behandler pasientene eller også utenfor behandlingen, slikt som man ikke skal plapre om, det vil jeg holde for meg selv og anse alt slikt som usagt.

Om jeg oppfyller denne ed og ikke krenker den, la meg da lenge glede meg over livet og min kunst. La meg æres av alle mennesker til evig tid. Men om jeg bryter denne ed og sverger falsk, måtte da alle ulykker og glemsel ramme meg."

(Fra Trond Berg Eriksen (kapittelforfatter) «Tenkningens historie», Aschough 1982, bind 1, ss 55-56.)

Referanser:

Sally Fallon, Mary G Enig, PhD 

Dr. Tim O’Shea: ”Enzymes: The Key to Longevity”

—Krauss, W.E., Erb, J.H. and Washburn, R.G. Studies on the nutritive value of milk, II. "The effect of pasteurization on some of the nutritive properties of milk," Ohio Agricultural Experiment Station Bulletin 518, page 9, January, 1933.

—Lewis, L.R., The relation of the vitamins to obstetrics, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 29.5:759. May, 1935.

—Overstreet, R.M., Northwest Medicine, June, 1938, as abstracted by Clinical Medicine and Surgery, "The Increase of Scurvy," 42, 12:598, December, 1938.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Prevenar

Lagret under: prevenar on mars 5, 2007 at 3:21 pm

Jeg ser i Vesterålen at Fremskrittspartiet nok en gang er ute og er oppgitt over manglende offentlig innsats på helseområdet. Denne gangen går harmen ut over manglende offentlige utgifter på en eksperimentell vaksine som FrP bare regner som sikker og helt effektiv og uten bivirkninger. Som vanlig er FrP ute etter å skaffe seg lettvinte stemmer basert på estimerte steminger ute blant folk uten tanke på den vitenskapelige begrunnelsen som ligger bak et slikt spørsmål.

Vi snakker selvfølgelig om pneumokokkvaksinen som etter en følelsesmessig mediaomtale ble bestemt innført fra og med 2006.

PREVENAR

F.o.m. 1. juli i år skal en ny vaksine inn i barnevaksinasjonsprogrammet, Prevenar. Det er en pneumokokkvaksine som skal forebygge hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og blodforgiftning. Alle barn født fra og med 1. januar i år vil få denne gratis og hver dose koster ca. 576 kroner og det skal gis vaksine ved 3, 5 og 12 måneders alder. Foreldre oppfordres av helsemyndighetene å gi barna vaksinen nå, av egne penger, fordi det visstnok er så viktig.
Så hvorfor skal man innføre nok en vaksine dekket av staten for 57.000 barn hvert år, eller 171.000 doser a 576 kroner til en totalpris av 98 millioner? Jo, for å teoretisk redde 2-4 barn fra dødsfall av hjernehinnebetennelse fra pneumokokkinfeksjon.

Ja, hadde man garantier for at denne vaksinen var effektiv og ikke minst sikker, ville det jo ikke være problematisk å forsvare et slikt program. Men som ved alle andre vaksiner, er det naivt å tro at ikke en del barn vil få alvorlige bivirkninger når man skal sette 171.000 doser hvert år, bare i lille Norge.

Prevenar produseres av et av de fire selskapene som kontrollerer 75% av vaksinemarkedet, Wyeth Lederle. Et av innholdsstoffene er aluminiumfosfat som er en neurotoksisk substans som kan gjøre stor skade, spesielt hos spedbarn med ikke fullutviklet hjerne.
I følge produsenten har det ikke blitt utført studier vedrørende karsinogenisk, mutagenisk eller effekt på fruktbarhet.

I vaksinasjonmekkaet USA har Prevenar vært i barnvaksinasjonsprogrammet siden 2000. Der koster hver dose 242 dollar, eller 1.645 kroner og siden USA er ledende på det meste, kan vi ane hva vi har å forvente av økte overføringer av statlige midler til legemiddelindustrien i fremtiden.

USA har et sentralt register (VAERS) som skal registrere skader og dødsfall fra vaksiner og det er rapportert 217 dødsfall som følge av Prevenar. Dette tallet er meget konservativt, siden det er anslått at bare 10% av alle skader og dødsfall fra bruk av legemidler blir rapportert. Så man kan estimere dødsfallene til 2.170. Jeg er ingen racer i matematikk, men hvis vi for enkelthets skyld (og fordi tallene er usikre), sier at det den norske befolkningen er 1% av den amerikanske, kan vi oppleve 21 dødsfall som direkte følge av Prevenar i de neste 5 årene.
http://www.whale.to/a/vaers.html

Michael Horwin sier:
“The safety and efficacy evaluations, and federal approval of Prevnar is laden with ethical questions. Many of the doctors directly involved in the testing and approval process appear to have significant conflicts of interest. The efficacy of the vaccine is questionable and safety testing has been terribly inadequate. There are no long-term studies (i.e. more than 5 years) of the chronic, debilitating and life threatening diseases that this vaccine may cause. The fact that the vaccine is bio-engineered by combining various types and portions of bacteria should require it to undergo considerable scrutiny. Assuming the vaccine has any efficacy at all, the need for universal vaccination needs to be reexamined in light of the small number of children who might be at risk from serious complications from pneumococcal disease.”
http://www.mercola.com/2001/mar/3/prevnar.htm#

PREVENAR OG DIABETES

Immunologen Dr. J. Bart Classen har publisert data i British Medical Journal (BMJ 1999;319:1133) som viser en sammenheng mellom utviklingen av insulinavhengig diabetes (type 1) og HiB vaksinen som forøvrig også inngår i det norske barnevaksineprogrammet. Vil også Prevenar ha denne ”bivirkningen”?
Classen Immunotherapies, Inc. informerte FDA (amerikansk mat-og legemiddeltilsyn):
“The committee was meeting to discuss whether to recommend approval of a new conjugated pneumococcal vaccine intended for preventing meningitis and other infections in children. The vaccine is similar in structure to conjugated vaccines to prevent hemophilus meningitis which have been widely used for 10 years and have been linked to large rises in insulin dependent diabetes. The difference is the 7-valent vaccine is composed of 7 different vaccines, each to a separate strain of pneumococcus, so its toxicity may be 7 times as great as the currently marketed hemophilus vaccines.”
http://www.whale.to/vaccines/classen6.html

Er det virkelig forsvarlig å implementere en eksperimentell vaksine der langtidseffektene ikke er kartlagt? Og der de studiene Folkehelseinstituttet henviser til er finansiert av produsenten selv?

Det blir altfor lettvint og tabloidt å argumentere for at enhver virus og bakteriell sykdom kan unngås ved vaksiner. Tanken om at vaksiner som alle andre legemidler kan føre til bivirkninger og død synes å være fraværende i diskusjonen. Man bare tar det som sikker viten at vaksiner er bare av det gode og det blir dessverre forsterket av våre egne helsemyndigheter.
Vi kan se på sak etter sak der enkeltmennesker ikke når frem med informasjon med at noe har medført helseskade. Knapt et norsk menneske har hørt om det betennelseshemmende Vioxx som bare i lille Norge har forårsaket 300-400 dødsfall og ble trukket tilbake etter 50-60.000 dødsfall og tusenvis av søksmål mot produsenten Merck i USA. Er vi så naive da at vi tror at noen få dødsfall etter bruk av vaksinen Prevenar som FrP anbefaler så sterkt, vil avstedkomme noen form for offentlig granskning for ikke å snakke om erstatning?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Ny vaksine for barn: Et farlig eksperiment!

Lagret under: vaksine on mars 5, 2007 at 3:20 pm

1. juli i år skal en ny vaksine inn i barnevaksinasjonsprogrammet, Prevenar. Det er en pneumokokkvaksine som skal forebygge hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og blodforgiftning. Ifølge statistikk og forskning vil dette kunne spare 3-4 liv hvert år, men samtidig også ta 21 liv ved bivirkninger. Så hvorfor skal norske helsemyndigheter årlig bruke nesten 100 millioner på dette?

PREVENAR
F.o.m. 1. juli i år skal en ny vaksine inn i barnevaksinasjonsprogrammet, Prevenar. Det er en pneumokokkvaksine som skal forebygge hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og blodforgiftning. Alle barn født fra og med 1. januar i år vil få denne gratis og hver dose koster ca. 576 kroner og det skal gis vaksine ved 3, 5 og 12 måneders alder. Foreldre oppfordres av helsemyndighetene å gi barna vaksinen nå, av egne penger, fordi det visstnok er så viktig.

Så hvorfor skal man innføre nok en vaksine dekket av staten for 57.000 barn hvert år, eller 171.000 doser a 576 kroner til en totalpris av 98 millioner? Jo, for å teoretisk redde 2-4 barn fra dødsfall av hjernehinnebetennelse fra pneumokokkinfeksjon.

Ja, hadde man garantier for at denne vaksinen var effektiv og ikke minst sikker, ville det jo ikke være problematisk å forsvare et slikt program. Men som ved alle andre vaksiner, er det naivt å tro at ikke en del barn vil få alvorlige bivirkninger når man skal sette 171.000 doser hvert år, bare i lille Norge.

Prevenar produseres av et av de fire selskapene som kontrollerer 75% av vaksinemarkedet, Wyeth Lederle. Et av innholdsstoffene er aluminiumfosfat som er en neurotoksisk substans som kan gjøre stor skade, spesielt hos spedbarn med ikke fullutviklet hjerne.
I følge produsenten har det ikke blitt utført studier vedrørende karsinogenisk, mutagenisk eller effekt på fruktbarhet.

I vaksinasjonmekkaet USA har Prevenar vært i barnvaksinasjonsprogrammet siden 2000. Der koster hver dose 242 dollar, eller 1.645 kroner og siden USA er ledende på det meste, kan vi ane hva vi har å forvente av økte overføringer av statlige midler til legemiddelindustrien i fremtiden.

USA har et sentralt register (VAERS) som skal registrere skader og dødsfall fra vaksiner og det er rapportert 217 dødsfall som følge av Prevenar. Dette tallet er meget konservativt, siden det er anslått at bare 10% av alle skader og dødsfall fra bruk av legemidler blir rapportert. Så man kan estimere dødsfallene til 2.170. Jeg er ingen racer i matematikk, men hvis vi for enkelthets skyld (og fordi tallene er usikre), sier at det den norske befolkningen er 1% av den amerikanske, kan vi oppleve 21 dødsfall som direkte følge av Prevenar i de neste 5 årene.
http://www.whale.to/a/vaers.html

Michael Horwin sier:
“The safety and efficacy evaluations, and federal approval of Prevnar is laden with ethical questions. Many of the doctors directly involved in the testing and approval process appear to have significant conflicts of interest. The efficacy of the vaccine is questionable and safety testing has been terribly inadequate. There are no long-term studies (i.e. more than 5 years) of the chronic, debilitating and life threatening diseases that this vaccine may cause. The fact that the vaccine is bio-engineered by combining various types and portions of bacteria should require it to undergo considerable scrutiny. Assuming the vaccine has any efficacy at all, the need for universal vaccination needs to be reexamined in light of the small number of children who might be at risk from serious complications from pneumococcal disease.”
http://www.mercola.com/2001/mar/3/prevnar.htm#
PREVENAR OG DIABETES
Immunologen Dr. J. Bart Classen har publisert data i British Medical Journal (BMJ 1999;319:1133) som viser en sammenheng mellom utviklingen av insulinavhengig diabetes (type 1) og HiB vaksinen som forøvrig også inngår i det norske barnevaksineprogrammet. Vil også Prevenar ha denne ”bivirkningen”?
Classen Immunotherapies, Inc. informerte FDA (amerikansk mat-og legemiddeltilsyn):
“The committee was meeting to discuss whether to recommend approval of a new conjugated pneumococcal vaccine intended for preventing meningitis and other infections in children. The vaccine is similar in structure to conjugated vaccines to prevent hemophilus meningitis which have been widely used for 10 years and have been linked to large rises in insulin dependent diabetes. The difference is the 7-valent vaccine is composed of 7 different vaccines, each to a separate strain of pneumococcus, so its toxicity may be 7 times as great as the currently marketed hemophilus vaccines.”
http://www.whale.to/vaccines/classen6.html

Er det virkelig forsvarlig å implementere en eksperimentell vaksine der langtidseffektene ikke er kartlagt? Og der de studiene Folkehelseinstituttet henviser til er finansiert av produsenten selv?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hvorfor tror vi så sterkt på vaksiner?

Lagret under: vaksineindoktrinering on mars 5, 2007 at 3:19 pm

Leser man informasjon fra norske myndigheter som for eksempel Folkehelseinstituttet, vil man sitte igjen med et inntrykk av at vaksinene både er effektive og sikre. Men dersom man søker andre kilder, vil et annet og mere skremmende bilde bli tegnet. Det er en stor mengde med forskere og mennesker med forskjellige profesjoner ute i verden som har skrevet mange bøker og artikler om skadevirkningene av vaksiner.

Vaksinering og i særdeleshet vaksinering av barn ved barnevaksinasjonsprogrammet er et meget relevant emne som bør diskuteres når det gjelder helse. Det vil nok utvilsomt komme som en overraskelse på mange at det i det hele tatt eksisterer en kontrovers angående vaksiner. Vi har i mange tiår lært av myndigheter og helsearbeidere at vaksiner er en av medisinens mest glittrende øyeblikk, bare matchet av oppdagelsen av penicillin. Leser man informasjon fra norske myndigheter som for eksempel Folkehelseinstituttet, vil man sitte igjen med et inntrykk av at vaksinene både er effektive og sikre. Men dersom man søker andre kilder, vil et annet og mere skremmende bilde bli tegnet. Det er en stor mengde med forskere og mennesker med forskjellige profesjoner ute i verden som har skrevet mange bøker og artikler om skadevirkningene av vaksiner. Debatten om vaksiner bør være svært aktuelt siden det i år skal tilbys en ekstra dose med kikhostevaksine (pertussis) til andreklassinger og en ny vaksine som heter Prevenar, en pneumokokkvaksine som skal gis ved 3, 5 og 12 måneders alder. Prevenar som ble innført i det amerikanske barnevaksinasjonsprogrammet i 2000, har kun blitt testet ut i en sammenligning med en annen vaksine. Dette er dårlig vitenskap. Den har ikke vært testet for bivirkninger på lang sikt og må derfor i høyeste grad anses som en eksperimentell vaksine. Jeg skal ikke her komme inn på farene for skader og død ved de enkelte vaksinene fordi det er et stort lerret å bleke. Interesserte anbefales å selv søke etter informasjon siden den er tilgjengelig i stort omfang.

HVORFOR ER DET NESTEN 100% OPPSLUTTNING?
 
Det er rart dette med hvor emosjonelt overbeviste vaksineforkjempere er. Det er nesten som det henger noe religiøst over det hele og at vaksinering av barn fra like etter at de er fødte er en slags religiøs innvielse til et livslangt avhengighetsforhold til helsevesenet, en slags dåp.

Det er interessant å filosofere over dette forholdet. Det har vært pekt på at en viktig grunn til barnevaksinasjonsprogrammene rundt omkring i verden, er nettopp å "fange" opp klienter til legemiddelindustrien og helsevesenet. Hva vil skje dersom millioner av foreldre ser at deres uvaksinerte barn vokser opp med en overlegen helse og ikke har bruk for hyppige legebesøk og medisiner? Jo, det vil bety profittap i milliardklassen for legemiddelindustrien og tap av inntekter og prestisje for leger og andre i det såkalte helsevesenet.

Det har gjennom mange år blitt ført en propagandakampanje for å hjernevaske folk med konseptet at mennesker har skrøpelige kropper som ligger helt åpen for invasjon av mikroorganismer som skaper sykdommer og at det er nødvendig med menneskelig intervensjon i form av brygg blandet med virus og bakterier fra både mennesker og dyr, kultivert på dyrevev eller abortert menneskevev og mikset med en sunn blanding av kvikksølv, aluminium, frostvæske, formaldehyd. Dette sprøytes rett inn i kroppen og skal liksom være effektivt og ufarlig!!!

Det sies at vi ville hatt mange flere alvorlig syke barn uten vaksinering. Den som bruker tid og setter seg inn i det omfattende område vaksinering er, vil finne at dette ikke er sant, tvert imot. Nesten alle sykdommene som det vaksineres for hadde gått tilbake med minimum 90% før vaksinene kom. Meget smart manipulering av data for å forsvare vaksinering har gjennom tiårene blitt tatt i bruk og det har fungert perfekt. Vi har idag en situasjon der nesten ingen vanlige folk stiller spørsmål om vaksiner er sikre og effektive. Det blir tatt som en selvfølge.

Hvorfor er det i en økende grad slik at stadig flere barn og voksne utvikler en rekke nye sykdommer og lidelser hvis vaksinene er så effektive og sikre? Jeg kan kort nevne: astma/allergier, autisme, diabetes, ADHD, lærevansker, atferdsproblemer.
Det skal nevnes at noen av disse samt andre sykdommer har sannsynligvis sammensatte årsaker, men disse og mange flere er stadig satt i sammenheng med vaksiner. Jeg leste nylig om et tilfelle i Norge der et barn som minutter etter å ha blitt vaksinert ble akutt syk og skadet for livet. Når ikke engang et slikt tilfelle blir innrapportert som vaksineskade, hvor mange skader som er forårsaket av vaksiner og opptrer senere i livet, som for eksempel Parkinson, blir aldri satt i sammenheng med vaksiner?

ET GIGANTISK EKSPERIMENT MED PATOGENER
 
Sykdommer er ikke statiske og kommet for å bli. Mikroorganismer er i stadig forandring i forhold til miljøet. Derfor har sykdommer sine utbrudd i varierende tidsrom for så å gå tilbake som vi ser med så mange sykdommer som viste stor tilbakegang selv før vaksinene kom. Hvordan forklarer man ellers at pesten kom og gikk lenge før noen vaksine var tilgjengelig?
Med den omfattende vaksineringen som foregår, har man ingen kontroll over hvilke konsekvenser det har. Med polio var det 3 forskjellige poliovirus før vaksinene ble utviklet. Nå er det 72 forskjellige virus som er satt i sammenheng med mange forskjellige sykdommer som opptrer hos vaksinerte med helt andre navn enn polio.

Ved vaksinering forandrer mikrobene seg og man får atypiske sykdommer som for eksempel atypisk meslinger. Selv personer med gjennomgått meslingsykdom og med naturlig immunitet, vil kunne få denne atypiske formen. Som mange vet er det mere alvorlig å få denne sykdommen som voksen enn som barn. Vaksinerte mødre som ikke har gjennomgått disse vanligvis milde barnesykdommene, danner ikke antistoffer som beskytter deres små barn.

FRIVILLIG TVANG:
 
Man sier at vaksinering er frivillig her i landet men det er en sannhet med store modifikasjoner. Hvor frivillig er det når omtrent hele helsevesenet er lært opp til å markedsføre vaksinenes fortreffelighet og benekte enhver skadelig virkning? Når denne propagandaen har produsert en nesten uniform befolkning som ”troende” og det presset foreldre møter på Helsestasjonene med desinformasjon om hvor viktig vaksiner er og hvor farlig det er å være uvaksinert. Det skal ikke bare meget informerte foreldre til, men de må også være sterke nok til å stå imot presset. Hvorfor er det de som er skeptiske til vaksiner som skal stå for bevisene og kalles fanatiske og uansvarlige? Dette er medisiner som presses på befolkningen fra andre og det er vaksineforkjemperne som har bevisbyrden. Tanken om at staten eier befolkningens kropper er en vederstyggelighet og har ingen plass i et fritt og demokratisk samfunn.

Ja, naturen kan være brutal og urettferdig, men den forårsaker ikke i nærheten så mye sykdom og død som det såkalte helsevesenet gjør. I USA har den amerikanske legeforeningen anslått død forårsaket av helsevesenet til å være over 100,000, den fjerde største dødsårsaken.

Det er ikke uten grunn at de som er skeptiske til vaksiner har mye mere data og verifiserbar informasjon å komme med enn de som er ”frelst”. Mange folk er late og foretrekker at andre informerer seg slik at en selv ikke trenger å bruke tid til det men har en fiks ferdig ”sannhet” å forholde seg til, helst fra myndighetenes side fordi en stoler på dem og tror at de har vurdert alle sider av alt på en gjennomobjektiv måte. Disse leser informasjonen fra Folkehelseinstituttet og dersom man har en autoritetstro væremåte, er det ikke rart at man gjør dette også til sin egen sannhet.

Jeg trodde også at vaksiner var bare av det gode, jo mere, jo bedre. Jeg visste ikke at det var et kontroversielt område i det hele tatt. Men jo mere jeg leser om vaksiner, jo mere skeptisk og skremt blir jeg. Mest av alt skremmer det hvor lett en hel verden kan manipuleres og bedras og til og med godta at skader og død av ens nærmeste skyldes alle andre ting enn vaksiner.

Det skremmer å lese om foreldre som har opplevd sine barn få store bivirkninger etter vaksinering, men likevel lar seg overbevise til å la sine barn få booster-doser av samme vaksine, av og til med fatale følger. Studien av vaksiner kan med fordel suppleres med studien av hvordan PR-firmaer opererer og vitenskapen om manipulering og dannelsen av folkelige oppfatninger.All great truths begin as blasphemies.
George Bernard Shaw

 

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

NORGES GULLBEHOLDNING

Lagret under: gullbeholdning, norges on mars 5, 2007 at 3:17 pm
Kina har offentlig sagt at de skal øke sine gullreserver fra 500 tonn til 2500 tonn. Russland kjøper også gull og Putin har til og med oppfordret sine landsmenn å kjøpe gull dersom de har mulighet til det. Noen sier at det over de siste årene har foregått et omfattende salg av gull fra de vestlige sentralbankene til de østlige.

Noe er i ferd med å skje og de dramatisk økende gullprisene den siste tiden kan ikke forklares med kun en fallende dollarkurs. Gullanalytikere sier at det må ses i  sammenheng også med økende oljepris og en tendens til at investorer søker tilflukt fra verdipapirer til gull. Har vi her å gjøre med en begynnende global økonomisk depresjon?

Norges Bank hadde ikke mye gull men de solgte 33,5 tonn i første kvartal av 2004 til en pris av mellom 390-425 dollar. Prisen nå er 640-650 dollar. Tapet av dette salget er altså på over 50%, men ennå mere alvorlig etter min mening er det at man selger den lille rest man hadde av virkelige verdier fordi man anser at papirverdiene på børsene vil gi større avkastning. På papiret. Men hva hvis noe dramatisk skjer og disse verdiene minsker kraftig? Gull mister aldri sin verdi.

Jeg håper at flere enn meg finner det urovekkende at vår rike nasjon nå kun har 7 gullbarrer til utstillingsformål og 3 ½ tonn med gullmynter! 442 millioner kroner i gull er ikke mye til sikkerhet å ha for en hel nasjon.

 

 

Skrevet og publisert i Vesterålen høsten 2006 

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Vår helsefrihet er truet !

Lagret under: helsefrihet on mars 5, 2007 at 3:16 pm

Det er en merkelig stillhet i det generelle mediabildet i Norge når det gjelder det arbeidet som nå gjøres både nasjonalt og internasjonalt for å begrense folks tilgang til kostholdstilskudd.

 

Ved hjelp av lovgivning fra EUs Food Supplements Directive (FSD) og FNs Codex Alimentarius, vil de fleste produkter med naturlige vitaminer og mineraler bli gjort forbudt å selge og kjøpe. Argumentet, som er falsk, er å hindre handelsbarrierer og sikre folks helse. Virkeligheten er at dette blir gjort fordi vitaminer og mineraler ikke kan patenteres og derved er de en uakseptabel konkurrent til legemiddelindustriens dyre og farlige syntetiske medikamenter. Legemiddelindustrien er involvert i handel med sykdom og tjener ikke på at folk blir friske av naturpreparater. De har derimot klart å kapre agendaen til internasjonale organisasjoner som EU, FN, WHO osv.

Codex Alimentarius er imidlertid ikke bare om vitaminer og mineraler. Dens regulering vil omfatte alt av mat og vil jobbe for at genmanipulert mat og for tilsatt antibiotika og hormoner gjøres til obligatoriske tiltak i husdyrfor. Dermed dekkes også behovene til agrikulturelle forretningsgiganter, samt produsenter av plantevernmidler.

Det er idag i Norge i utgangspunktet forbudt å tilby genmanipulert mat og mat tilsatt hormoner. Dette vil endre seg fordi norske myndigheter alltid gir etter for storkapitalen og storpolitikken.

 

Allerede nå er situasjonen slik når det gjelder kostholdstilskudd: Norge er sammen med Danmark og Tyskland de mest restriktive landene i Europa. Europa er mye mere restriktive med kostholdsprodukter enn USA. I Norge blir det stadig vanskeligere å få tak i vanlige vitaminer og mineraler og helsemyndighetene jobber aktivt for å forby mest mulig.

 

Argumentet er forgiftningsfare og bortkastede penger for forbrukeren. For det første er det ikke myndighetenes ansvar å bestemme hva dens befolkning skal bruke sine penger på. For det andre er det fra New Zealand dokumentert at kostholdstilskudd er mange ganger sikrere enn vanlig mat. Det er uhyre få dokumenterte tilfeller med forgiftninger fra bruk av kostholdstilskudd, mens det er en del fra vanlig mat og et uhyre stort antall fra legemidler.

 

Bare vanlig bruk av godkjente legemidler fører i USA til minst 100,000 dødsfall hvert eneste år. Dette er tall fra JAMA (Journal of the American Medical Association). I Tyskland er tallet 25 000. Hva er tallet i Norge? Vi som har statistikk for alt mulig, hvor er statistikken over dødsfall for henholdsvis legemidler, kosttilskudd og matvarer?

Vitaminer og mineraler er bare de første naturpreparater som blir angrepet. Senere blir også urter, aminosyrer, essensielle fettsyrer o.l. underlagt samme begrensninger. Allerede idag er vitaminer og mineraler klassifisert som legemidler, jf. Legemiddeltilsynet.

 

Mange innenfor alternativ medisin anser disse naturpreparatene å være nødvendige for optimal helse. Den maten vi blir tilbydt blir stadig mere næringsfattig og forurenset. Dette er norske helsemyndigheter uenige i. Dr. Matthias Rath har sammen med sitt team i The Rath Foundation bevist at kreft og hjertesykdommer kan bekjempes med store doser av visse aminosyrer og vitaminer. Norske myndigheter mener at slike løsninger er tull. De lener seg heller til skolemedisinen og legemiddelindustrien som bare kan tilby symptomatisk behandling til enorme menneskelige og monetære kostnader. Vi har altså en situasjon der de norske helsemyndighetene heller vil at folk i stadig større grad skal belaste vårt helsebudsjett, enn å få sin menneskerett til selv å ta ansvar for egen helse.

Et eksempel på galskapen: Legemiddelgiganten Merck introduserte i 2000 det betennelseshemmende midlet Vioxx som raskt også ble tilgjengelig i Norge. Det er dokumentert at over 50 000 mennesker i USA har dødd som direkte resultat av bruk av Vioxx. Tallene for Norge er mellom 300 og 400 dødsfall! Dr. Mercola advarte allerede i 1999 om Vioxx, men slike som han blir avvist av norske myndigheter som kvakksalvere.

 

Legemidler er i praksis unntatt ansvar. Hadde det samme skjedd med et naturpreparat hadde media vært fylt opp med stoff og produsentene hadde vært fengslet. Det skjer ikke med legemidler. Det er det motsatte som skjer istedetfor, Bush arbeider med lovgivning som skal gjøre det umulig for folk å anlegge sak mot legemiddelprodusenter som skader og dreper folk med sine "medisiner".

 

Hvorfor skriver ikke media om det som skjer? Har VG, Dagbladet, Aftenposten osv. Interesser som tilsier at dette ikke må bli alment kjent? Er det tilfeldig at TV2 nylig krevde å få sende reklame for legemidler? Partiet Høyre likeså. Der i gården er profitt og omsorg for verdens mest lønnsomme industri det mest viktige her i livet. Helse og valgfrihet får heller vike for viktigere tiltak er deres holdning.

 

Den farmasøytiske industrien er en av historiens største forfalskninger. De fleste legemidler virker ikke for de sykdommer de skal lindre eller kurere. En representant for det engelske legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline innrømte at deres legemidlervirket bare for mindre enn 50%. Men at de har seriøse bivirkninger kan ikke lengre skjules. Disse bivirkningene er ikke bare litt ubehagelige og forbigående som din lege ofte vil si. De fører til andre sykdommer som i sin tid krever "behandling" av nok et medikament. De forbruker også vitaminer og mineraler og andre livsnødvendige stoffer fordi et legemiddel som oftest er et patentert syntetisk oppfunnet molekyl som kroppen vår ikke kjenner til og behandler som et giftstoff. Så her har vi ennå et problem. Vi i praksis forbyr vitaminer og mineraler som det blir et ennå større underskudd av når vi bruker legemidler som til slutt skal være den eneste løsningen vi kan bruke når vi blir syke.

Naturmidler skal forbys fordi de ikke har dokumentert effekt sies det. En tysk undersøkelse nylig avdekket at bare 6% av legemiddelindustriens reklame var sannferdig. Det eksisterer enorme mengder av informasjon om legemiddelindustriens forfalskning av forskningsdata, bruk av såkalte "ghost-writers", lobbyvirksomhet, påvirkning av leger og akademiske institusjoner, regelrett korrupsjon osv. Den er en industri som de seneste årene har blødd kraftig økonomisk og som nå er avhengig av monopol for fortsatt eksistens. For deres del er de heldige fordi så mange av makthaverne i politikken og helsevesenet er så lette å manipulere.

 

De er legemiddelindustriens nyttige idioter som fratar vanlige mennesker deres soleklare rett til selv å velge om de vil bruke vitaminer, mineraler, aminosyrer, fiskeolje, what not.

 

Det er et brudd på menneskerettighetene og nok et steg bort fra demokratiet.

 

17/05-2005

http://vol.no/magasin/?F=V&N=3529

http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=201&type=2

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Kosttilskudd i et Norsk perspektiv: Offentlig overgrep mot sin egen befolkning

Lagret under: kosttilskudd on mars 5, 2007 at 3:13 pm

Det vil kanskje være nytt for de fleste av dere når jeg informerer om at Forskrift om kosttilskudd som ble iverksatt i Norge ifjor, er noe av det mest strenge når det gjelder doser i den såkalte frie verden, kanskje bare til en viss grad matchet av lignende bestemmelser i Danmark og Tyskland.

Det virker som om Norge er et forsøksland for å se hvilke virkninger det har før EU og FN beslutter endelig å iverksette lignende begrensninger, denne gangen globalt. Norge er i så måte et ideelt land fordi dens innbyggere har en nærmest innebygget tillitt til myndigheter.

Dersom ikke sterke motkrefter klarer å reversere utviklingen, vil vi ikke lengre kunne importere kosttilskudd fra andre land fordi alle land da vil ha like restriktive lover.

I denne omgangen er det snakk om vitaminer og mineraler men det er bare snakk om et tidsspørsmål før de går løs på andre naturprodukter som aminosyrer, essensielle fettsyrer, urter osv.

De fleste her til lands (Norge, red.) har gjennom mange år blitt programert til å tro at man får alt av næringsstoffer gjennom et såkalt balansert kosthold og at kosttilskudd i beste fall er bortkastede penger.

Det som imidlertid har vist seg, er at vår mat blir stadig mere næringsfattig. Vi spiser mere prosessert mat enn noen gang, vårt miljø blir mere forurenset og bruk av syntetiske midler virker ikke å være synkende.

Så er det det andre argumentet, forgiftning! Dette er en utbredt misforståelse selv om det er vanskelig å finne eksempler på dødsfall etter bruk av kosttilskudd. Det er bevist at kosttilskudd er flere hundre ganger mere trygt enn vanlig mat og flere tusen ganger tryggere enn legemidler.

Men våre helsemyndigheter er gjennomkorrupte og en direkte fare mot folkehelsen. Ta i betraktning følgende sitat fra Helse-og omsorgsdepartementet om vurderinger i forhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd:

”Direktivet vil medføre at fluor, molybden, natrium og klorid kan inngå i kosttilskudd. Disse stoffene har ikke vært tillatt i vitamin- og mineraltilskudd tidligere. Bestemmelsen om at fluor, molybden, natrium og klorid kan inngå i kosttilskudd har vært vurdert av Statens næringsmiddeltilsyn og Statens legemiddelverk, som har konkludert med at dette ikke er problematisk”.

For de som ikke vet det, så er fluor en miljøgift, natrium rent bordsalt og klor er ikke heldig i for store mengder, jeg vil anta at vi får mere enn nok gjennom vannet og bassenget for de som bader der.

Helsemyndighetene gjør det altså lettere for storkapitalen å bruke farlige stoffer i mat og medisiner parallelt med at de gjør det stadig vanskeligere for folk å få tak i effektive og sikre naturlige preparater. Jeg kaller det helsefascisme!

Videre sier Helse-og omsorgsdepartementet:
”I utgangspunktet er de fleste vitaminer og mineraler samt urter og aminosyrer klassifisert som legemidler i Norge. Unntak fra legemiddeldefinisjonen er blant annet gitt i forskrift 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler § 2-2b Unntak fra legemiddeldefinisjonen: stoff som etter en vurdering av legemiddel- og næringsmiddelmyndighetene er tillatt solgt i henhold til næringsmiddellovgivningen. Unntak i henhold til denne bestemmelsen er gitt for vitamin- og mineraltilskudd og en rekke urter.

Vitamin- og mineraltilskudd omfattes av forskrift 25. september 1986 nr. 1918 for produksjon og frambud mv av vitamin- og mineraltilskudd. Unntak for urter er gitt i forskrift 27. desember 1999 om legemiddelklassifisering § 4 – den såkalte urtelisten. Når det gjelder aminosyrer er det bare gitt unntak fra legemiddellovgivningen for morsmelk-erstatninger og næringsmidler til spesielle medisinske formål.”

Aminosyrer
Hva finnes så av separate aminosyrer til salgs i Norge? Jeg har sett på det ”stakkarslige” utvalget som enkelte tilbydere har og finner bare følgende:
L-Carnitine, Glutamine og BCAA (leucine, isoleucine, valine). Hvor er Carnosine, Lysine, tyrosine, taurine, arginine og cysteine som man ennå har i England? Norge var selvfølgelig raskt ute for 15 år siden og la ned forbud mot Tryptofan slik at ikke denne aminosyren skulle ødelegge for profitten til legemiddelindustrien da det første SSRI (lykkepillen) kom 4 dager etter forbudet mot Tryptofan i USA.

Jeg vil tro at situasjonen også har en kostnadsmessig realitet i det norske markedet, i og med at så få produkter er tilgjengelige. Jeg gjorde en beregning og fant at prisen hos en norsk forhandler for 500 mg. L-Carnitine er kr. 4,10. Hos en tilfeldig produsent i England er det ca. kr. 1,80. Tilsvarende for Glutamin er prisen pr. gram hos en norsk forhandler kr. 0,79, mens den samme engelske produsenten tar ca. kr. 0,36.

Vitaminer og mineraler
Grensene for høyeste tillate doser av vitaminer og mineraler i Norge er skandaløst lave. Folk blir forledet til å tro at de får mere enn nok av alt dersom de tar en multitablett. Folk flest får nok vitaminer og mineraler slik at de ikke blir akutt syke og får skjørbuk, men den kroniske mangelen for optimal funksjon bygger seg opp gjennom årene inntil man får en eller flere sykdommer. (Ref. Dr. Rath)

Norske myndigheter bygger på det amerikanske RDA som mangler vitenskaplig fundament og dosene er så lave at dersom man ikke hiver innpå flere lav-dose tabletter, kan man likegodt spare pengene. For om dosene er redusert, er ikke prisene det, om noen skulle være så godtroende.

En annen ting som folk flest ikke er klar over, men som myndighetene har en plikt til å ta hensyn til, er at det er en rekke faktorer som bestemmer hvor mye vitaminer og mineraler vi trenger. Det er individuelle variasjoner og faktorer som øker behovet for disse stoffene er blant annet: bruk av medisiner, tobakk, forurensning og stress.

Ønskedrømmen til legemiddelindustrien som står bak Codex Alimentarius når det gjelder vitamin C, er en maksimumsdose på 225 mg. pr. tablett. Ha! De lydige norske myndighetene har for lengst satt maksimumsdosen til 200 mg. I motsetning til dyr, kan ikke mennesker selv produsere sitt vitamin C, men er avhengig av å få det gjennom kosten, hver eneste dag.

En hund produserer ca. 15 gram vitamin C hver dag. Det er 15 000 mg.! Men vi mennesker skal liksom fungere helt fint på 60 mg? Det er ikke logisk, ei heller er det sant. Man kan ennå få tak i 1000 mg. vit. C tabletter i Sverige, så jeg anbefaler de som kan, å hamstre før det blir forbudt der også. Vitamin C er uten tvil en av de viktigste vitaminene.

Jeg vil gi noen flere eksempler på galskapen. Jeg viser da til produkter tilgjengelig fra den engelske produsenten jeg nevnte tidligere. Jeg vil skrive opp styrken pr. tablett på deres produkter og den norske maksimaldoseringen i parantes:

Vitamin B1 (Tiamin): 100 mg. (2,4 mg.)
Vitamin B2 (Riboflavin): 100 mg. (2,8 mg.)
Vitamin B6 (Pyridoksin): 100 mg. (4,2 mg.)
Vitamin B12: 1 mg. (9 mcg.) NB! mikrogram
Niacin: 300 mg. (32 mg.)
Situasjonen er betraktelig bedre på sporstoffene her:
Krom: 200 mcg. (125 mcg.)
Selen: 100 mcg. (100 mcg.)
Sink: 15 mg. (25 mg.)

Jeg skulle ønske flere ville engasjere seg og protestere mot denne galskapen. Vår valgfrihet blir fratatt oss og vi beveger oss mot et bakvendt-samfunn der sunne stoffer blir forbudte og farlige stoffer blir stadig vanligere i det vi spiser og drikker.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Sikkerhet i bytte for frihet?

Lagret under: id-kort on mars 5, 2007 at 3:00 pm

Siste nytt på sikkerhetsfronten er som mange vil ha hørt om nå, krav om fremvisning av ID-kort ved ombordstigning av fly. Det er bare de som har innsjekket bagasje som må vise ID-kort og ikke de som bare har håndbagasje. Det er i grunnen litt rart dersom begrunnelsen er økt sikkerhet for at den som stiger om bord flyet er den samme som sjekket inn bagasjen. Og dersom flyplassene har så liten tiltro til egen kontroll av innsjekket bagasje, vil man da bare forvisse seg om at den som for eksempel dro med seg en bombe i kofferten også ofret sitt eget liv eller er det et stort problem at terrorister overtaler andre til å reise i sitt sted? Også de som kun reiser med håndbagasje vil nok etterhvert bli avkrevd ID-kort, men det synes noe rart at disse personene ikke anses som en sikkerhetsrisiko i like stor grad, kun fordi de ikke har med seg en koffert.

Det første offeret for denne lille eskaleringen av massepsykosen av terrorfare i norsk luftfart er allerede beskrevet; en 88 år gammel dame som ikke hadde med seg ID og ikke fikk bli med på flyet. Skammelig er et ord som bare delvis beskriver dette.

 

Jeg håper det er mange andre som nå også begynner å reagere negativt på all denne overvåkningen og kontrollen i sikkerhetens navn som vi stadig møter mere av. Dette sikkerhetshysteriet tok av for alvor med Bush administrasjonens Riksdagsbrann 11. september 2001. Mange flere som er interessert i å leve i et fritt land og ikke i et fascistisk diktatur, bør ta seg tid til å undersøke nærmere omstendighetene rundt de såkalte terroraksjonene i USA, Spania og England. Selv blant en politisk uinteressert amerikansk befolkning, tror omtrent halvparten av befolkningen ikke på den offisielle forklaringen på 911 og av denne skeptiske delen av befolkningen, tror en majoritet at dette er et selvpåført sår, begått av deler av den amerikanske eliten.

 

Ingen bør være naive og tro at kontrollen og overvåkningen stopper med noen kamera i Oslo’s gater eller ennå litt mere sikkerhetsklarering ved landets flyplasser. Skal vi nå engang underlegge oss frykten for en stort sett fiktiv terrorfare, må vi jo som en logisk konsekvens  forvente økt kontroll når vi også reiser med båt, tog, T-bane og buss. Dessuten kan jo terroristene komme til å blåse i luften andre steder der folk ferdes, så økt kontroll vil jo bli nødvendig ved alle offentlige byggninger, butikker, museer, badestrender osv.

En slik kontroll vil selvsagt vise seg å være altfor kostbar og arbeidskrevende, så jeg tipper at det om ikke lenge vil bli aktuelt med obligatorisk ID-kort for alle i landet som ønsker å ha et førerkort, åpne bankkonto, få offentlige ytelser osv. Slike ID-kort skal innføres i USA i mai 2008 og er på trappene i flere andre land som England og Australia. En vil til slutt ende opp med at alle som ferdes ute må bære et biometrisk ID-kort med en rekke opplysninger nærmere spesifisert av myndighetene. For å sikre at ikke noen uforvarende beveger seg ute uten et slik ID-kort på grunn av glemsel, finnes allerede nå teknologien som muliggjør en liten mikrochip implantert i kroppen. Den kan lagre hva det skal være av informasjon også, for eksempel, bærerens saldo på kontoen, noe som vil være meget praktisk den dagen man avskaffer fysiske penger. Da kan alle som har dette merket handle uten å risikere å bli ranet og alltid ha penger så lenge saldoen er i pluss. Ulempen ved et slikt system er jo selvsagt at det må være 100% oppslutning fra de som ønsker å kjøpe og selge i et slikt samfunn, men det vil med letthet oppnås fordi man da vil leve i et totalitært samfunn hvor man gjør som Storebror sier dersom man vil unngå ubehageligheter utover det man allerede har.

 

Det er selvsagt et langt sprang fra det å kreve ID-kort ved ombordstigning i fly til det å måtte leve i et samfunn der alle får mikrochips implantert i kroppen, men saken er at vi ikke blir kastet i en fosskokende gryte, men heller gradvis kokt opp. Bare frihetskrenkende lover blir innført gradvis nok, er det helt utrolig hvor mye vanlige mennesker finner seg i.

 

”Det bemerkelsesverdige i all historie er den tålmodighet hvorpå menn og kvinner underkaster seg byrdene unødvendig lagt på dem av deres myndigheter” – William E. Borah

 

3. mars 2007

OPPDATERT 23. MAI 2007:

Som jeg antok, må nå alle fremvise ID-kort ved ombordstigning i fly. Det opplevde min kone og jeg da vi i går tok flyet fra Gardermoen selv om vi bare hadde håndbagasje med. I tillegg måtte vi fremvise ID-kort ved innsjekking.

En kan lure på hvorfor væsker av ymse slag skal være så farlig og jeg har ikke sett en fullgod forklaring på det. Hvorfor har terrorister ikke tenkt på det før og har det en eneste gang skjedd at en terrorist har blandet væsker medbrakt i flyet som kan eksplodere? Hvorfor viser ikke myndighetene til vitenskapen som skal forsvare de dype inngrep på folks privatliv som det nå blir bare mere og mere av? Dersom man virkelig er redd for at eksplosive værsker blir innført i flyet, hvorfor lager man da ikke bare en regel om at passasjeren skal smake på innholdet før ombordstigning?

Som nevnt er de nye bestemmelsene ved flyplassene bare begynnelsen på det totale overvåkningssamfunnet med en fascistisk ny verdensorden.

I mars i år ble det kjent at man i Norge jobber for at alle borgerne skal ha ID-kort. Først som et såkalt "tilbud", senere garantert ved tvang.

Computerworld meldte i artikkelen blant annet dette:

Men alle med fast bopel i landet, vil ha mulighet til å få et slikt kort.

 • en kontaktløs brikke som skal inneholde persondata sammen med biometri (ansiktsfoto og fingeravtrykk)

  http://www.idg.no/computerworld/article46456.ece

  Se også:

  http://www.idg.no/produkter/sikkerhet/kryptering/article46666.ece

  Personlig er jeg overbevist om at dette overvåknings-og kontrollhysteriet ikke har noe som helst med terrorfare å gjøre eller for at vanlige folks sikkerhet skal ivaretas. Så hvorfor skjer dette i en global skala?
  Jeg vil peke på to ting, selv om motivene nok er mange flere:

  1. Man vil begrense vanlige folks bevegelsesfrihet. Det er en åpen hemmelighet at vi har passert peak oil og at det ganske snart vil bli knapphet på fossilt brensel. Norge passerte toppen av oljeproduksjon i 2001 og står nå for et årlig produksjonsfall på 7-8%. Samme utvikling står alle andre oljeprodusenter for og det betyr at på et visst punkt vil etterspørselen overstige tilbudet og prisene vil stige ytterligere. Det vil bli en stygg kamp om energiressurser.

  Dersom man gjør det ubehagelig nok for folk å reise med energikrevende transportmiddel, vil nok de fleste begrense sine reiser til det absolutt mest nødvendige. Enkelte politikere i Norge har til og med snakket om å lovfeste begrensninger på flyreiser, selvfølgelig med det vikarierende motivet, CO2 utslipp. Det andre verdensomspennende temaet med global oppvarming som det blir påstått at skyldes menneskeskapt CO2 utslipp, er i virkeligheten de snarlige alvorlige konsekvensene av peak oil, eller oljetoppen.

  2. Legg merke til hvor mye mere kontroll det er på flyplassene nå enn for bare et år siden. Dette skjer samtidig som flere overvåkningskameraer blir utplassert og utviklingen av nye ID-kort teknologier for overvåkning av folk. Forklaringen er alltid den samme, at det vil lette folks hverdag og det blir sjeldent diskutert hvorvidt vi virkelig vil leve i et slikt samfunn og konsekvensene av at grunnleggende rettigheter blir tråkket på.

  Når man skal sjekke inn ved for eksempel Gardermoen, må man forbi personell som står der med plastposer som man skal legge flytende (sprengstoff?) ting i. Så legger man tingene i bokser for gjennomlysing. Det er nå helt vanlig at man må ta av seg belter og sko også før man kan gå gjennom scannerboksen. På andre siden vil man ofte bli ropt opp av sikkerhetsfolk og måtte åpne bagasjen dersom det skulle befinne seg en liten flaske med parfyme eller lignende. Hele prosessen er ubehagelig selv om man har intet å skjule og det er lett å forstå at mange vil finne det ydmykende. Alle blir altså ansett å være potensielle terrorister inntil det motsatte er bevist.

  Hva er så motivet? Jeg er komplett og fullstendig overbevist om at det er et opplæringsformål. Vi skal gjøres vante med å bli kontrollert og sjekket, hvorsomhelst, nårsomhelst. Det er derfor man innfører tiltakene gradvis, slik at ikke sjokket og kanskje protestene skal bli for store.

  Den finansielle, militære, industrielle og politiske eliten er i ferd med å tilrive seg full kontroll over hele verden, dets befolkning og ressurser. De har overtatt styringen av mange store internasjonale institusjoner som FN og kontroll over pengeproduksjonen i land som USA. De konktrollerer verdens største krigsmakt, USA, som igjen dikterer utviklingen i resten av verden. Et av målene er det pengeløse samfunn med ID-chips operert inn i hvert eneste menneske i verden for full kontroll av hvor denne oppholder seg, saldoen på chippen som kan nullstilles ved behov og alle mulige personlige opplysninger lagret for rask og effektiv kontroll av deres maktapparat.

  Dessverre er folk flest så programmert og avledet av Store Media at de vil le av eller rett ut avfeie en slik forklaring. For mange er det forståelig at det er for ubehagelig å tenke at slik ondskap virkelig eksisterer. Men likegyldighet overfor det som egentlig skjer er det samme som indirekte støtte. Dersom gode krefter skal klare å stoppe denne katastrofale utviklingen, må mange flere sette seg inn i det som foregår i verden mens media rapporterer om ubetydeligheter og folk flest koser seg med virtuell virkelighet på TV.

  Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.

  -Benjamin Franklin

  OPPDATERING NR. 2, 23. MAI 2007:

  Ikke før hadde jeg skrevet oppdateringen ovenfor, så leser jeg på NRK tekst-TV at SASBraathen nå har fått tillatelse fra Datatilsynet til å bruke fingeravtrykk som ID av passasjerer. Jeg kan ikke se at verken Aftenposten, VG eller Dagbladet på nett har omtalt denne dagsaktuelle saken. Dette siste nytt i arbeidet for total overvåkning av vanlige mennesker er derimot omtalt i Teknisk Ukeblad:

  http://www.tu.no/data/article104983.ece

  I følge Teknisk Ukeblad har to treningsentre og Rema 1000 ikke fått tillatelse til å bruke fingeravtrykk for kontroll av sine ansatte, men ESSO har fått slik tillatelse. Nå har altså SAS som første flyselskap fått slik tillatelse fra Datatilsynet og da er veien kort til at dette blir tillatt i utstrakt bruk i all virksomhet som måtte ønske det. Det er bare et tidsspørsmål.

  Fra før har vi i Norge fått såkalte biometriske pass som er pass med RFID teknologi som overfører data via radiosignaler, altså skapt for overvåkning av innehaverne.

  Det er etter min mening skremmende at så få mennesker reagerer negativt på en slik utvikling og faller for argumentene som brukes for å få folk til å godta stadig nye og mere inngripende tiltak mot personvernet. SASBraathen bør fra nå av boikottes fordi selv om fingeravtrykk som ID sies å være frivillig i første omgang, er det 100% sikkert at flere flyselskaper vil hurtig iverksette samme tiltak og det vil til slutt bli obligatorisk og altså under tvang for alle som vil fly.

  Datatilsynet skuffer. Jeg har med glede lagt merke til at Datatilsynet i mange tilfeller tidligere har stått for beskyttelse av privatlivets fred. Jeg vet ikke hvorfor Datatilsynets tidligere skepsis til SASBraathens planer nå plutselig er borte, men for den som har lest litt om den vestlige verdens hurtige marsj mot økende overvåkning, kontroll, fjerning av grunnleggende rettigheter og bevegelsen mot en fascistisk ny verdensorden, er det ikke uventet. Når nå Datatilsynet har gitt etter for en slik praksis, må jeg konstatere at deres virksomhet fra nå av er verdiløs.

  En kan også lese at de norske myndighetene har vært de ivrigste til å arbeide for å få inført de biometriske passene som USA insisterte på at måtte komme på grunn av det falske argumentet med terrorisme. Vil norske borgere virkelig la seg overvåke og overlate personlige opplysninger til våre myndigheter som er så ivrige etter å lyde ordrene fra NWO, den nye verdenorden?

  http://www.tu.no/nyheter/sikkerhet/article45602.ece

 • Tips oss hvis dette innlegget er upassende

  Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
  Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
  VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
  Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
  Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
  Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00