TheNaturalWarrior

Vår ”døde” melk

Lagret under: melk, pasteurisert on mars 5, 2007 at 3:22 pm

Enzymer er proteiner som er livsviktig for tusenvis av prosesser i kroppen, deriblant å fordøye maten vi spiser. Enzymer finnes i rå mat og når vi ikke får nok enzymer fra kosten, må bukspyttkjertelen selv produsere det som mangler. Men dette er kostbart for bukspyttkjertelen, som etter lang tids ”overarbeidelse” på grunn av enzymmangel resulterer, i følge Dr. Edward Howell, en pioner i enzymforskningen, til: ”Et kortere liv, sykdom, forstørret bukspyttkjertel, redusert hjernestørrelse og redusert motstand mot stress av alle typer.”

Derfor er det viktig for god helse å ikke varmebehandle maten for hardt. Alle enzymer blir deaktivert ved 47,8 C i væske og ved ca. 66 C i luft. Ifølge Fallon & Enig: ”Det er en av de lykksalige mekanismene i naturen der mat og væske ved 47,2 C kan berørers uten smerte, mens væske over 47,8 C vil brenne. Således har vi en innebygget mekanisme for å bestemme om maten vi spiser ennå inneholder dets enzymer.”

 Det er flere faktorer som ødelegger eller ”denaturerer” enzymer:

 Legemidler, alkohol, fluor, frie radikaler, industribehandlet mat, genetisk manipulering (ref. Dr. Tim O’Shea).

 Enzymer virker imidlertid ikke alene. De er avhengige av en samspill med vitaminer, mineraler og sporstoff.

Pasteurisering

I følge Melk.no, foregår pasteuriseringen for vanlig melk ved at den blir oppvarmet til minst 72 C i 15 sekunder. Kulturmelk blir oppvarmet til minst 80 C.

Hvis man ser denne behandlingen i lys av det som ble sagt om enzymer, synes det klart at en slik varmebehandling ødelegger alle enzymene og melken er således ”død”.

Vitamininnholdet i pasterurisert melk er også drastisk redusert. Følgende sitat av utenlandsk forskning oversatt:

”…I følge S. Schmidt-Nielsen og Schmidt-Nielson (Kgl. Norske Videnskap. Selsk. Forhandl., når pasteuriserert til 63 C ble gitt til voksne rotter, ble tidlig død eller nedsatt vitalitet observert hos avkom. Dette ble forklart med ødeleggelsen av Vitamin A”.

”Pasteurisering av melk ødelegger ca. 38% av vitamin B-komplekset ifølge Dutcher og kollegaer”.

”Vitamin C i kumelk blir for det meste ødelagt ved pasteurisering eller fordamping”.

Smittefare

Myndighetene liker å fortelle at rå melk er en utrolig farlig kilde til smittsomme bakterier og at behandlingen gjør det hele så mye tryggere.

Opplysningskontoret for Meieriprodukter sier i Mozon 19.05.2004: ”Upasteuriserte meieriprodukter kan gi matforgiftninger”.

En slik uttalelse er faktisk sann, men den forvrenger bildet og prøver å gi det feilaktige inntrykket at pasterurisert melk er tryggere enn rå melk. All mat kan gi smitte og det er meget uheldig at myndigheter og industri prøver å gi et inntrykk av at bare behandlet og ”død” mat er uten risiko, dette er ikke tilfelle.

Selv om alle meieriprodukter er pasterurisert etter alle kunstens regler, er matsmitte et økende problem. Mattilsynet selv publiserte den 3/9 2004 denne uttalelsen:

”Over halvparten av bakterielt betinga matbåren sykdom skyldes nå sporedannende bakterier. Dette er bakterier med ekstrem overlevelsesevne. Denne bakterietypen utkonkurrerer andre matforgiftningsbakterier under f.eks. høg temperatur, vask, desinfeksjon mm. ved at disse danner motstandsdyktige sporer, mens andre bakterier drepes eller reduseres kraftig i antall. Det registreres en klar økning i denne typen matforgiftninger. Denne utviklingen forklares med at konsumet av ferdigprodusert, varmebehandla mat med lang holdbarhetstid øker. Denne maten har vært utsatt for en slik behandling under produksjonen at andre bakterier er drept i så stort antall at de sporedannende råder grunnen alene. Kilder for smitte er blant annet ris, pasta, grønnsaker, kjøtt, desserter”.

Det er interessant å merke at melk og andre meieriprodukter ikke er nevnt her. Jeg vil anta at grunnen er at det er et politisk og økonomisk ømt tema med sterke næringsinteresser hos produsenter som Tine. For kun få dager siden ble det i media kort referert til at Tine har måttet trekke tilbake lettmelk levert av Tine Meieriet Øst Oslo, fordi det inneholdt antibiotika!

Tine og Mattilsynet ble enige om å trekke partiet tilbake, men bagatelliserte saken ved å påstå at antibiotika i melk innebærer liten helserisiko. Her har vi et skoleeksempel på at industri og myndigheter samarbeider i kampen mot naturlig mat og for legemidler. Hadde folk hatt tilgang på ekte økologiske meieriprodukter som ikke var behandlet, ville slike ting aldri skje. En ku som får for som den er tilpasset til og får bevege seg, vil sjelden bli syk.

For en tid tilbake ble gårdbruker Gustav Koot fra Hillestad i Vestfold dømt for å ha omsatt upasteurisert melk uten tillatelse fra myndighetene. Hadde noen av hans kunder blitt syke? Nei. Han ble dømt som en annen narkotikaforbryter fordi han solgte mat slik den ble skapt fra naturen. Det har ingenting med matsikkerhet å gjøre, men alt om penger og profitt. Tine er livredd for at det skal bli allment kjent at folk som er melkeallergikere ofte tåler rå melk, at talløse mennesker som har drukket rå melk har kvittet seg med mange forskjellige plager og rett og slett fått et nytt liv. Det er nemlig ikke nok profitt for Tine å levere ubehandlet melk fordi da kunne de ikke komme ut med stadig nye og ”kule” produkter som ikke har noe med god helse å gjøre. Men de smaker godt og gir god profitt. Forresten så er det mange som foretrekker smaken av rå melk, men generasjoner har blitt oppflasket på ”død” melk og tror at det er slik det skal være. Å si at pasterurisert melk er bedre eller tryggere enn rå melk, er omtrent som å si at morsmelkerstatning er bedre enn melken fra mor.

Ifølge doktor Robert V. Tauxe ved National Center for Infectious Diseases i USA, regner man med at en av fire innbyggere blir matforgiftet årlig, noe som utgjør svimlende 76 millioner tilfeller. Tauxe og hans medarbeidere har nøye gjennomgått rundt 5000 årlige dødsfall i USA som skyldes matsmitte (fra VG, 20/08 2002). Man har like strenge regler med meieriprodukter i USA som i Norge, så man kan ikke bruke rå melk som forklaring på økt smittefare.

Hvor risikabelt er egentlig rå melk?

Mark McAFee er en produsent i Colorado, USA, av rå melk og kolostrum (råmelk). Han sier i en uttalelse den 19. mai 2004 blant annet:

”Staten (Colorado) har aldri funnet en eneste patogen (sykdomsfremkallende mikroorganisme) salmonella, E.coli eller listeria i noen av våre produkter. I perioden mellom 2000 og 2004 var det flere listeriautbrudd fra pasteuriserte melkeprodukter og iskrem. I samme tidsperiode ble mere enn 12 millioner porsjoner fra Organic Pastures (deres økologiske produkter) konsumert, og det var ikke en eneste person som klagde over sykdom og ikke et eneste patogen ble funnet av staten eller næringsmiddeltilsynet”.

BSK laboratorium i Fresno testet de økologiske produktene ved å tilføre patogener for å undersøke bakterieveksten i rå melk. Salmonella ble utkonkurrert av naturlige bakterier i melken og kunne ikke påvises etter 24 timer. Listeria og E.coli kunne ikke vokse i denne melken og ble redusert over tid. Laboratoriet konkluderte: ”…organisk rå melk og kolostrum synes ikke å legge forholdene til rette for oppblomstring av patogener…”

Ron Schmid sier: ”Hos hundrevis – kanskje tusenvis – av mine pasienter som har brukt rå melk, har ikke en eneste noensinne utviklet en salmonella, campylobakter eller andre rå melk relaterte infeksjoner”.

Fordelene ved naturlig, rå melk

Innerst inne vet enhver person med IQ over 87 at naturlig mat er bedre enn prosessert, syntetisk mat. Sally Fallon fra Dr. Weston A. Price Foundation sier bl.a:

“I gamle dager når vitenskapsmenn på våre universiteter gjorde skikkelig forskning, sammenlignet de helsen til barn som fikk rå melk eller pasterurisert melk. Barn som fikk rå melk hadde større resistanse mot tuberkolose, skjørbuk, influensa, difteri, lungebetennelse, astma, allergiske hudproblem og tannråte. I tillegg hadde de overlegen vekst og absorpsjon av kalsium."

Ron Schmid, som våre myndigheter sannsynligvis ville kalle en kvakksalver fordi han praktisere naturlig medisin, sier:

”Jeg har foreskrevet rå melk fra grass-foret dyr til mine pasienter i nesten 15 år. Gang på gang har jeg sett at allergier har forsvunnet og dramatisk bedret helsen. Spesielt hos barn, forsvinner mellomørebetennelse og kommer ikke tilbake når de får rå melk. Både barn og voksne som ikke har kunnet drikke pasteurisert melk uten problemer, har trivdes med rå melk."

Dersom man kommer seg forbi desinformasjonen til helsemyndighetene og meieriindustrien, vil man kunne lese store mengder med informasjon om fordelene ved rå melk på Internet. I tillegg til vanlige mennesker og utøvere av alternativ medisin som lever godt med fordelene med rå melk, finnes det heldigvis noen leger som nekter å bryte eden fra Hippokrates og behandler pasienters sykdommer med ordentlig mat og ikke som skolemedisinen, som behandler pasienters symptomer med syntetiske legemidler.

Dr. D.W. Cavanaugh ved Cornell University har konkludert at:

“Det finnes bare en stor sykdom og det er feilernæring”.

Hippokrate’s ed:

"Jeg sverger ved legeguden Apollon og Asklepios og Hygieia og Panakeia og alle andre guder og gudinner som jeg påkaller som vitner, at jeg vil oppfylle denne ed og denne kontrakt så langt jeg evner:

Den som har lært meg legekunsten, vil jeg akte like høyt som mine foreldre, dele med ham det jeg eier, og hjelpe ham når jeg trenger det. Hans sønner skal jeg betrakte som mine brødre, og om de ønsker å lære seg kunsten, skal jeg undervise dem uten lønn eller godtgjørelse. Mine egne og min lærers sønner og de svenner som har avgitt skriftlig og edfestet kontrakt på legevis, skal jeg gjøre delaktige i reglene, den muntlige overlevering og alt annet lærestoff. Men ingen andre skal få del i det.

Så langt jeg evner og forstår, skal jeg gi den syke dietter som vil hjelpe ham. Og alt som kan skade eller forderve ham, skal jeg unngå. Jeg skal aldri gi noen en dødelig gift, ikke engang om de selv ber om det. Jeg skal heller ikke gi dem råd om den slags. Jeg skal aldri gi en kvinne noe fosterfordrivende middel.

Ærlig og redelig skal jeg tilbringe mitt liv og utøve min kunst. Aldri noen gang skal jeg fjerne stener fra blæren med snitt, men overlate slike pasienter til dem som har spesialisert seg på det.

Overalt hvor jeg kommer inn i huset, vil jeg virke til pasientens beste, avholde meg fra all bevisst urett og særlig unngå kjønnslig omgang med de kvinner og menn, slaver og frie som bor der. Alt det som jeg ser og hører når jeg behandler pasientene eller også utenfor behandlingen, slikt som man ikke skal plapre om, det vil jeg holde for meg selv og anse alt slikt som usagt.

Om jeg oppfyller denne ed og ikke krenker den, la meg da lenge glede meg over livet og min kunst. La meg æres av alle mennesker til evig tid. Men om jeg bryter denne ed og sverger falsk, måtte da alle ulykker og glemsel ramme meg."

(Fra Trond Berg Eriksen (kapittelforfatter) «Tenkningens historie», Aschough 1982, bind 1, ss 55-56.)

Referanser:

Sally Fallon, Mary G Enig, PhD 

Dr. Tim O’Shea: ”Enzymes: The Key to Longevity”

—Krauss, W.E., Erb, J.H. and Washburn, R.G. Studies on the nutritive value of milk, II. "The effect of pasteurization on some of the nutritive properties of milk," Ohio Agricultural Experiment Station Bulletin 518, page 9, January, 1933.

—Lewis, L.R., The relation of the vitamins to obstetrics, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 29.5:759. May, 1935.

—Overstreet, R.M., Northwest Medicine, June, 1938, as abstracted by Clinical Medicine and Surgery, "The Increase of Scurvy," 42, 12:598, December, 1938.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.  |  Tilbakesporings-URL

 1. Ja! Endelig noen som har forstått det,

  vi trenger en kampanje for ekte melk i Norge også

  (www.realmilk.com)

  Men det kommer vel neppe til å skje, vi har ikke noe matkultur her i norge, folk driter i kvalitet og er late, det er bare pris som teller, folk spiser jo grandiosa !?

  Dessuten har de store aktørene (tine, oppdrettsnæringen etc.) litt for mye makt

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Referanser fra 1933 og deromkring gjør seg liksom ikke helt :-)

  Men ellers er jeg enig i at melk neppe er roten til alt godt.. for mange..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Jeg orket ikke å lese alt du har skrevet da dette kun er tull.

  2 ting. INGEN rene enzymer kommer seg igjennom magesekken, da pH på under 4 denaturerer flere enzymer er varme. Og vi lager alle våre enzymer selv, vi bruker INGEN exogene enzymer.

  SLUTT å les TULL i et blad og tro det er vitenskap og sant bare fordi noen har klippet sammen utsagn og kalt seg Dr. Studer heller kroppen skikkelig.

  Det er heller ikke naturlig for menneske å drikke melk i det hele tatt!!!

  Sist men ikke minst vil jeg bare nevne turberculose bowinium.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Enda en ting. Artiklene du referere til er fra før man viste noe særlig om enzymer og VIRKELIG lite om hvordan de ble laget.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. #2 Man bør ikke gå i den fellen og tro at forskningen man gjorde i for eksempel 1933 er ubrukelig i 2007. Det var nemlig før industriens lobbyvirksomhet for alvor satte en demper for uavhengig og sann forskning.

  Nå er det forlengst blant myndighetene etablert som sannhet at pasteurisering av melk er en nødvendighet og folk flest stoler blindt på myndighetene. Men det er likevel ikke sant.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Trist 1:

  Du gidder ikke å lese det jeg skriver men brenner likevel etter å kritisere det, være besserwisser, usaklig og nedlatende. Jeg vet ikke hvem du er og hva motivet ditt er, men hvis du ikke kan oppføre deg på en skikkelig måte er du ikke velkommen i min blogg.

  Når det gjelder enzymer og siden du ikke giddet å lese det, siterer jeg det her:

  “Enzymer er proteiner som er livsviktig for tusenvis av prosesser i kroppen, deriblant å fordøye maten vi spiser. Enzymer finnes i rå mat og når vi ikke får nok enzymer fra kosten, må bukspyttkjertelen selv produsere det som mangler. Men dette er kostbart for bukspyttkjertelen, som etter lang tids ”overarbeidelse” på grunn av enzymmangel resulterer, i følge Dr. Edward Howell, en pioner i enzymforskningen, til: ”Et kortere liv, sykdom, forstørret bukspyttkjertel, redusert hjernestørrelse og redusert motstand mot stress av alle typer.”

  Eller fra Fallon og Dr. Enig:

  “A diet composed exclusively of cooked food puts a severe strain on the pancreas, drawing down its reserves, so to speak. If the pancreas is constantly overstimulated to produce enzymes that ought to be in foods, the result over time will be inhibited function. Humans eating an enzyme-poor diet, comprised primarily of cooked food, use up a tremendous amount of their enzyme potential in the outpouring of secretions from the pancreas and other digestive organs. The result, according to the late Dr. Edward Howell, a noted pioneer in the field of enzyme research, is a shortened life span, illness and lowered resistance to stress of all types. He points out that humans and animals on a diet comprised largely of cooked food have enlarged pancreas organs while other glands and organs, notably the brain, actually shrink in size.”

  http://www.westonapri...

  Om enzymer overlever turen gjennom magesekken:

  “Research in the 1930’s clearly demonstrated that enzymes in both bananas and carrots are reactivated in the secretions of the intestine. More recently, a study in the 1980’s demonstrated that enteric-coated pancreatic enzyme preparations were no more effective than non-coated forms, indicating survival of the enzymes through the low pH of the stomach.”

  http://www.enzymeuniv...

  Dr. Howell ble selv 102 år gammel!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. ok har lest hele nå og ingen ting mer overraskende kom (manglet ikke så mye).

  Problemet ligger jo i at jeg har med egne øyne sett at det du sier ikke stemmer. Dette har ikke noe med at industri eller staten tvinger meg til å mene noe.

  Vi bruker ingen exogene enzymer. Hva skulle vi brukt de til? Og og enzymer som er aktive i avføring har en pH range (kommer ikke på det norske ordet) som er kompatibel med pHen i magen og tynn tarmen.

  Jeg er en lege student som er nærmere å bli lege en begynnelsen på studiet. Jeg har tatt meg tid til å undersøkt mye selv av det jeg har lært. Grunnen til

  at jeg kritiserer det så stergt som står her er fordi jeg mener oppriktig at det du skriver er farlig. Nettopp fordi menneskekroppen er så komplisert at de færreste skjønner noe av den. Den menige mann i gaten tror at legen ikke vil slippe han inn i sin “hemmelige verden”. Problemet er at man må lese og lære seg ting i mange år for å skjønne legenes verden. Det er umulig for oss å forklare dette på kort tid.

  Hvem er så du som kan skrive om dette og som føler deg forpliktet til å formidle disse “sannheter”?

  Hvordan kan du bedømme at dette er sant og det jeg mener er løgn?

  Ser du avsluttet med Hippokrates eden. Heldigvis så er den eden blitt litt forandret. Men jeg har sverget ved den nye og står for det.

  Ps. jeg prøver å ikke være nedlatende men sliter grunnet sinne, det beklager jeg og det er utrolig dårlig av meg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. Det er da merkelig at en mann som Howell som også var lege og i tillegg verdensledende på emnet enzymforskning skulle være så på viddene at en 26-årig snart lege som har lest i årevis og skjønner legenes verden, må sette han på plass?

  Merkelig at du mener at når jeg sier at man bør spise og drikke naturlig, som eksemplet med melk, så er det farlig. Du lar det tydelig skinne gjennom at du irriterer deg over at vanlige folk tilegner seg kunnskaper som går på tvers av det som sykdomsindustrien indoktrinerer sine legestudenter med.

  Dette er min blogg og jeg trenger ikke forklare meg for deg om hvorfor jeg skriver det jeg skriver. Det er som om du som fremmed kommer inn i mitt hus og begynner å rive kjeft.

  Jeg visste ikke at Hippokrates ed har blitt forandret. Men dersom den skulle ha noe som helst relevanse for dagens legestand som i stor grad er håndtlangere for legemiddelindustrien, burde den forandres til det ugjenkjennelige.

  Hvordan kan man forresten forandre Hippokrates ed uten at Hippokrates selv er inneforstått med det?

  Trist at du sliter med sinne og jeg håper det går seg til etterhvert.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 9. Det er jo simpel fysikk og kjemi. Et enzym som fungerer ved en pH på rundt 7 kan ikke fungere på en pH på rundt 4. Dr. Howell (som ikke ville fått denne tittelen i dag da han faktisk ikke var lege, men en nesten lege) forsket og holdt på i en tid da maskinene i et laboratorium ikke var en brøkdel så bra av hva de var i dag. I et intervju (http://www.living-foo...) med han selv så beskriver han enzymer utrolig mangelfulgt. Noe som vitner om hvor lite hans kunnskap var om nettopp dette feltet. Han var helt sikkert utrolig flink i sin tid. Men nå vet vi så utrolig mye mer om emnet. Blant annet så vet vi at enzymer er proteiner, og at vitaminer er co-faktorer og om enzymer avgir en stråling så bruker de energi, noe som ikke gjelder alle enzymer.

  Alle kan ta feil eller så kan du ha missforstått Dr. Howell.

  Jeg er veldig for at folk skal vite så mye som mulig om sin egen helse. Men derfor er det veldig viktig at de som opplyser folk om helse og kropp kommer med riktige opplysninger.

  Hippokrates eden er forandret slik at en kan utføre operasjoner og utføre abort etter at en har sagt den.

  Du må virkelig slutte å tro at leger og legemiddelfirmaer er en klubb som prøver å lure deg. De fleste leger ser mer kritisk på legemiddelfirmaer enn det du gjør. Men husk og at vi har ting som antibiotika, morfin, narkose, antihistaminer, hjerte starter og feberdempende, og mange andre livreddende preparater. Men dette er vel og ondt og forferdelig?

  Jeg har ikke oppgitt noen kilder nå (med unntak av intervjuet)fordi denne kommentaren er baser på min basalkunnskap innenfor medisin, biologi, fysikk, kjemi og biokjemi. Det blir alt for mange bøker å ramse opp.

  Men om du virkelig vil vite om enzymer så vil jeg anbefale deg å starte på wikipedia. http://en.wikipedia.o... eller kjøp deg biokjemi boken Lehninger.

  Ellers så sier jeg ikke at naturlig mat er farlig, men jeg sier at en kontroll med mat er viktig og at når en skal publisere dietter eller helsekost produkter så bør en vite hva en snakker om.

  En blogg er ikke et privat hus. Det er et sted der en sprer sine meninger ut til verden. Da syntes jeg ikke det er frekt å spørre om en forklaring på hvorfor du mener at du kan dette så godt og om du har noen utdannelse innen for feltet.

  Og jeg gjentar igjen, ikke noe legemiddelselskap har noen form for makt over meg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 10. Vil du ikke svare mer her nå?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 11. Så en moderne lege som dr. Enig er også helt på viddene etter din mening når hun sier at kokt mat belaster bukspyttkjertelen fordi enzymene er borte? Jeg er ingen ekspert på dette området, men det tror jeg ikke du er heller. Derfor har jeg

  i artikkelen referert til folk som har kunnskaper om det. Beklager trist1, men du kommer nok ikke til å klare å overbevise meg om at enzymer ikke betyr noe så lenge de er exogene. Hvordan kan det forklares for eksempel at kalver som får pasteurisert melk har en skyhøy dødelighet sammenlignet med kalver som får rå melk?

  Sitat:

  “Du må virkelig slutte å tro at leger og legemiddelfirmaer er en klubb som prøver å lure deg. De fleste leger ser mer kritisk på legemiddelfirmaer enn det du gjør.”

  Narr meg ikke til å le unge mann. Jeg lar meg ikke lengre lure av leger og legemiddelfirmaer. Jeg gjorde det dessverre tidligere og fikk som så mange andre, oppleve at det er meget begrenset hva en vanlig lege kan gjøre for en men risikoen for skade ved utskrivning av legemidler er stor.

  Sitat:

  “Men husk og at vi har ting som antibiotika, morfin, narkose, antihistaminer, hjerte starter og feberdempende, og mange andre livreddende preparater. Men dette er vel og ondt og forferdelig?”

  Jeg har aldri sagt at alt som skolemedisinen holder på med er ondt og uten effekt. Det er dog usikkert om de redder flere liv enn de forårsaker dødsfall med sine inngrep og medisineffekter. Over 100 000 dødsfall på grunn av legers virksomhet hvert eneste år i USA.

  Sitat:

  “En blogg er ikke et privat hus. Det er et sted der en sprer sine meninger ut til verden. Da syntes jeg ikke det er frekt å spørre om en forklaring på hvorfor du mener at du kan dette så godt og om du har noen utdannelse innen for feltet.

  Her skinner din legearroganse meget godt gjennom. Du hadde vel likt godt om det var slik her i verden at kun utdannede kunne uttale seg om emnet de studerte. Jeg har min kunnskap om det jeg leser og det jeg opplever er sant.

  Jeg gjentar, dette er min private blogg og jeg avgjør om et innlegg er såpass ufint at jeg på eget initiativ vil fjerne det og du har flere ganger vært nær.

  Du har ikke vist tegn til å legge fra deg den nedlatende og bedrevitende legetonen og jeg akter ikke å fortsette diskusjon med deg på disse premissene. Dersom du fortsetter trakasseringen vil jeg se meg nødt til å utelukke deg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 12. Men Kalver som får pasteurisert melk får ikke immunoglobuliner fra mor. Akkurat samme som skjedde med oss alle da vi fikk brystmelk.

  Jeg blir virkelig trist av at du tror oppriktig at leger og legemiddelselskaper står sammen. Blant studenter og leger er plastiske kirurger som lager store pupper nest nederst på rangstigen, under der så er de legene som jobber for legemiddelindustrien.

  Men vi trenger dem og det vet vi så sårt. Så det vi kan gjøre er å hele tiden ta kontroller av de. Men vi kan ikke gjøre det hele tiden.

  Jeg blir en lege fordi jeg mener at en lege er en tjener. En som tjener folk i sin dypeste (eller ikke så dyp) nød. Jeg vet at jeg har valgt dette fremfor familie, venner til og med kjærligheten så langt. Og det kommer jeg til å fortsette med.

  For jeg kommer fra utrolig privilegerte kår og dette er mitt lodd er i livet.

  Og jeg elsker det.

  Men du sårer meg faktisk med å hele tiden si at jeg bare gjemmer meg bak en tittel og at jeg har legearroganse.

  Er det ulovlig for meg å diskutere dette, siden jeg kan mer enn deg? Du vil jo ikke fortelle meg hva du kan ergo så må jeg jo tolke at du kan mindre enn meg og jeg leser jo flere ganger at du kan det.

  Husk at i USA kan en lege bli dømt for feilbehandling om han/hun holder på en person når vedkommende dør. Og det skjer.

  Jeg liker virkelig ikke tanken på en verden der de som er utdannede er de eneste som har lov å uttale seg. Men en viss respekt for årene en som har utdannelse har brukt for å få kunnskapene syntes jeg er riktig.

  Fortsatt så mener jeg ikke at det er upassende å stille spørsmål ved din kompetanse. Jeg ber deg jo bare om noe håndfast. Oven for deg så må jeg jo bevise noe umulig, nemlig at jeg IKKE er del av en ond konspirasjon.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 13. Neida, jeg har ikke sagt at du personlig er en kynisk person i din legegjerning, men faktum er at det som vi kaller skolemedisinen, inkludert leger, legemiddelindustrien, diverse myndigheter og læresteder, har de siste 100 årene iherdig arbeidet for et monopol på behandling av syke mennesker. Det såkalte alternative feltet er ikke alternativt i det hele tatt men har vært brukt i tusenvis av år. Det er den moderne legevitenskapen med sitt sykdomsfokus og bruk av syntetiske medisiner som er alternativ.

  Så er jeg imot skolemedisinen? Nei. Jeg er for valgfrihet og mener at det burde være et valg alle mennesker har om de vil oppsøke en skolemedisiner eller en som praktiserer på et annet felt. Det som jeg derimot har sett, er at den allopatiske (skolemedisinen) retningen ser den alternative praksis som en trussel. Det er vel kjent at de siste årene har veldig mange flere mennesker brukt alternative metoder med stort hell og det truer den allopatiske retningens profitt og prestisje.

  Dersom du virkelig har nestekjærlighet og vil utøve din legegjerning med stor etikk, hvorfor motarbider du alt av metoder og produkter som ikke kommer fra skolemedisinen?

  Sitat:

  “Er det ulovlig for meg å diskutere dette, siden jeg kan mer enn deg? Du vil jo ikke fortelle meg hva du kan ergo så må jeg jo tolke at du kan mindre enn meg og jeg leser jo flere ganger at du kan det.”

  Det er selvfølgelig ikke ulovlig å diskutere men du kan ikke forlange at jeg skal stå parat til å svare deg, spesielt ikke når du er usaklig. Jeg har et travelt liv og må foreta valg med det jeg skal bruke tid og energi på. Når jeg sitter ved pc’en for eksempel, vil jeg heller skrive en artikkel om et emne som opptar meg eller lese om de mange interessante tingene man aldri hører noe om i main-stream media, enn å krangle med noen som det likevel ikke kommer noe godt ut av.

  Du kan mere enn meg sier du. Mener du om dette emnet eller mener du generelt? Du kan nok mere om enzymer rent teknisk enn meg, men vil du påstå at du kan mere om emnet enn dr. Mary Enig som har publisert bøker? Du vet jo utmerket godt at det jeg skrev ikke er mine egne personlige oppfattninger, fordi jeg har referert til fagfolk. Så ditt forsøk på å gjøre denne saken om til et potensspørsmål mellom oss to om hvem som har mest kunnskap er helt usaklig.

  Hva jeg kan? Hvordan er det mulig å fortelle et annet menneske alt hva man kan? Hvis du mener hvilken utdanning jeg har, så kan jeg fortelle deg at jeg er utdannet vernepleier som antakelig i din verden plasserer meg godt under legemiddelindustrien på rangstigen.

  Jeg er imidlertid ikke så opptatt av titler som du later til å være. Jeg er mere opptatt av hva det enkelte mennesket står for og om det har ryggrad eller ei. Så får det være det samme hva slags utdanning vedkommede har.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 14. Først vil jeg si at i det rangsystemet (som jeg faktisk liker, da det tvinger folk til å forklare sine valg) så ligger leger som jobber for et farmasøytiskselskap (som regel) og en kosmetisk kirurg under vaske personellet på sykehuset. Så stiger den vel ellers med utdanning og erfaring, men minker noe med drittsekk holdning.

  Selvfølgelig mener jeg at jeg kan mer enn deg om dette emnet, ikke om noe annet emne. Har jo ikke diskutert andre emner enn dette med deg.

  Grunnen til at jeg tar frem min kunnskap er jo at jeg kan gjøre en vurdering. Hva er det som ikke blir sagt i disse bøkene hva er det som er viktig, og hva er helt feil. Det kan ikke du.

  Ellers så vil jeg si at den frykten du tror skolemedisinen har mot den alternativemedisinen er sterkt overdrevet.

  Jeg bare vet at en kinesisk akupunktør har utdannet seg i 11år og først da kan kalle seg for en akupunktør. I Norge er det (sist jeg sjekket) 2år’s kurs. Da stoler jeg ikke på de nei.

  Uten å vite hvordan kroppen fungerer når den er frisk så kan man ikke behandle den når den er syk. Og uten å kjenne sykdommer så kan en ikke behandle dem. Og alt dette rekker en ikke å lære seg på 2års kurs.

  Her vet jeg at kinesisk medisin er helt enig med meg (har fordelen av at jeg studerer i et eks kommunistisk land).

  Ryggrad eller bein i nesa er viktig. Men kunnskap er og viktig. For uten den blir det jo kun gjetting og gjetting er skadelig.

  For eksempel så er jo mennesket den eneste arten på jorden som spiser/drikker melk uten om morsmelk.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 15. Nå håper jeg ikke at du tror at jeg mener at alt som er av alternativ behandling er av det gode. Det finnes mye humbug som over alt ellers, men innimellom finnes det fabelaktige metoder.

  Jeg ville også stole mere på en kinesisk akupunktør med 11 års utdanning enn en norsk med bare 2 år. Jeg mener å huske at vestlige som utdanner seg som kiropraktorer faktisk har lengre utdanning enn leger, men jeg skal ikke garantere for at det er riktig.

  Det er jo usedvanlig mange ting vi mennesker er alene om å gjøre her i verden, ikke bare drikke melk. Men jeg tror nå på at melk kan være en kilde til mye god næring så lenge den er ubehandlet. Jeg drikker kun upasteurisert melk og merket med en gang bedring av astmasymptomer. Jeg kuttet derfor ut kortisoninhalasjonspulver som en lege hadde overbevist meg om at jeg trengte og i senere tid har jeg også halvert Ventolinedosen.

  Så du ser at jeg har opplevd ting med egen helse som skolemedisinen ikke tror kan skje. Da velger jeg å se på de faktiske forhold og ikke binde meg fast til dogma om hvordan ting kan eller ikke kan være…i teorien.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 16. Har du studert på næringskademiet eller cut and paste fra fedons hjemmesider?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 17. Jeg har aldri vært på Fedon’s hjemmesider.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 18. nei..satte det vel litt på spissen..poenget mitt er vel at det der er like sagomsust og teoretisk som religion.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 19. Jeg synes ikke det er teoretisk når jeg har følt det på egen kropp. Seeing is believing…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 20. #15 skolemedisinerne skal ta deg på alvor, men det du har kjent å følt på din egen kropp er ikke nødvendigvis på grunn av det du tror. Jeg vet ikke hvorfor du føler deg bedre, vet ikke nok om deg til det. Det er viktig med en sunn skepsis, men jeg syntes du har en usunn skepsis. Det er jo derfor jeg bruker så mye tid på å prøve å få deg til å se på ting fra min side. Jeg har undersøkt de fleste av dine påstander (de som jeg kan og har mulighet til å undersøke) og jeg må si at jeg har end opp med å bare tro sterkere på mitt syn. Håper virkelig ikke at jeg har samme effekt på deg.

  Selv om jeg dessverre misstenker det.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 21. Hei Trist1,

  har du oppdatert din kunnskap på enzymer i det siste? Eller er det som står under her også feil?

  “For years nutritionists were taught that exogenous enzymes had no more value than their amino acid content, because stomach acid would break down the enzymes before they could be absorbed. That is no longer believed. When food is consumed, acid secretion is very low for the first thirty minutes at least. As food sits in the upper section of the stomach, the exogenous enzymes aid in their own digestion, which enables the body to do less work later. After 30 to 45 minutes, the bottom portion of the stomach opens, and the body secretes endogenous enzymes and acids. Yet, even here, exogenous enzymes are not inactivated until the acid level becomes prohibitive (which takes up to an hour). Therefore, enzymes do survive many aspects of digestion.”

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 22. I henhold til dagens helseråd og nyeste forskning skulle vi ikke overlevd i tidligere tider overhodet så at dagens forskning er totalt avsporet fra sunn fornuft er det ingen tvil om :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 23. Melk er nå faktisk skapt for kuer ikke mennesker. Kineserne har klart seg utmerket uten.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 24. Man kan klare seg utmerket godt uten mange ting. Kunne ikke jeg kun drikke upasteurisert melk, ville jeg heller klare meg uten melk.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 25. Følger du denne bloggeren tro? Mange spennende tanker om bl.a melk her:

  http://www.vgb.no/240...

  Hvor får du tak i ubehandlet melk, spør hun som bor i Oslo :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 26. Nei, jeg har ikke fulgt med på den bloggen du lenket til.

  Upasteurisert melk får du tak i direkte fra en velvillig bonde. Og ikke la noen fortelle deg at det er ulovlig for det er det ikke. Men når man kjenner til hvordan myndighetene opererer, vil det ikke overraske meg om de også vil gjøre matvarer ulovlige å kjøpe direkte fra produsent.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 27. Excellent & remarkable post! I have been visiting various blogs for my Book report help . I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information……Regards

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Comments are closed.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00