TheNaturalWarrior

Sikkerhet i bytte for frihet?

Lagret under: id-kort on mars 5, 2007 at 3:00 pm

Siste nytt på sikkerhetsfronten er som mange vil ha hørt om nå, krav om fremvisning av ID-kort ved ombordstigning av fly. Det er bare de som har innsjekket bagasje som må vise ID-kort og ikke de som bare har håndbagasje. Det er i grunnen litt rart dersom begrunnelsen er økt sikkerhet for at den som stiger om bord flyet er den samme som sjekket inn bagasjen. Og dersom flyplassene har så liten tiltro til egen kontroll av innsjekket bagasje, vil man da bare forvisse seg om at den som for eksempel dro med seg en bombe i kofferten også ofret sitt eget liv eller er det et stort problem at terrorister overtaler andre til å reise i sitt sted? Også de som kun reiser med håndbagasje vil nok etterhvert bli avkrevd ID-kort, men det synes noe rart at disse personene ikke anses som en sikkerhetsrisiko i like stor grad, kun fordi de ikke har med seg en koffert.

Det første offeret for denne lille eskaleringen av massepsykosen av terrorfare i norsk luftfart er allerede beskrevet; en 88 år gammel dame som ikke hadde med seg ID og ikke fikk bli med på flyet. Skammelig er et ord som bare delvis beskriver dette.

 

Jeg håper det er mange andre som nå også begynner å reagere negativt på all denne overvåkningen og kontrollen i sikkerhetens navn som vi stadig møter mere av. Dette sikkerhetshysteriet tok av for alvor med Bush administrasjonens Riksdagsbrann 11. september 2001. Mange flere som er interessert i å leve i et fritt land og ikke i et fascistisk diktatur, bør ta seg tid til å undersøke nærmere omstendighetene rundt de såkalte terroraksjonene i USA, Spania og England. Selv blant en politisk uinteressert amerikansk befolkning, tror omtrent halvparten av befolkningen ikke på den offisielle forklaringen på 911 og av denne skeptiske delen av befolkningen, tror en majoritet at dette er et selvpåført sår, begått av deler av den amerikanske eliten.

 

Ingen bør være naive og tro at kontrollen og overvåkningen stopper med noen kamera i Oslo’s gater eller ennå litt mere sikkerhetsklarering ved landets flyplasser. Skal vi nå engang underlegge oss frykten for en stort sett fiktiv terrorfare, må vi jo som en logisk konsekvens  forvente økt kontroll når vi også reiser med båt, tog, T-bane og buss. Dessuten kan jo terroristene komme til å blåse i luften andre steder der folk ferdes, så økt kontroll vil jo bli nødvendig ved alle offentlige byggninger, butikker, museer, badestrender osv.

En slik kontroll vil selvsagt vise seg å være altfor kostbar og arbeidskrevende, så jeg tipper at det om ikke lenge vil bli aktuelt med obligatorisk ID-kort for alle i landet som ønsker å ha et førerkort, åpne bankkonto, få offentlige ytelser osv. Slike ID-kort skal innføres i USA i mai 2008 og er på trappene i flere andre land som England og Australia. En vil til slutt ende opp med at alle som ferdes ute må bære et biometrisk ID-kort med en rekke opplysninger nærmere spesifisert av myndighetene. For å sikre at ikke noen uforvarende beveger seg ute uten et slik ID-kort på grunn av glemsel, finnes allerede nå teknologien som muliggjør en liten mikrochip implantert i kroppen. Den kan lagre hva det skal være av informasjon også, for eksempel, bærerens saldo på kontoen, noe som vil være meget praktisk den dagen man avskaffer fysiske penger. Da kan alle som har dette merket handle uten å risikere å bli ranet og alltid ha penger så lenge saldoen er i pluss. Ulempen ved et slikt system er jo selvsagt at det må være 100% oppslutning fra de som ønsker å kjøpe og selge i et slikt samfunn, men det vil med letthet oppnås fordi man da vil leve i et totalitært samfunn hvor man gjør som Storebror sier dersom man vil unngå ubehageligheter utover det man allerede har.

 

Det er selvsagt et langt sprang fra det å kreve ID-kort ved ombordstigning i fly til det å måtte leve i et samfunn der alle får mikrochips implantert i kroppen, men saken er at vi ikke blir kastet i en fosskokende gryte, men heller gradvis kokt opp. Bare frihetskrenkende lover blir innført gradvis nok, er det helt utrolig hvor mye vanlige mennesker finner seg i.

 

”Det bemerkelsesverdige i all historie er den tålmodighet hvorpå menn og kvinner underkaster seg byrdene unødvendig lagt på dem av deres myndigheter” – William E. Borah

 

3. mars 2007

OPPDATERT 23. MAI 2007:

Som jeg antok, må nå alle fremvise ID-kort ved ombordstigning i fly. Det opplevde min kone og jeg da vi i går tok flyet fra Gardermoen selv om vi bare hadde håndbagasje med. I tillegg måtte vi fremvise ID-kort ved innsjekking.

En kan lure på hvorfor væsker av ymse slag skal være så farlig og jeg har ikke sett en fullgod forklaring på det. Hvorfor har terrorister ikke tenkt på det før og har det en eneste gang skjedd at en terrorist har blandet væsker medbrakt i flyet som kan eksplodere? Hvorfor viser ikke myndighetene til vitenskapen som skal forsvare de dype inngrep på folks privatliv som det nå blir bare mere og mere av? Dersom man virkelig er redd for at eksplosive værsker blir innført i flyet, hvorfor lager man da ikke bare en regel om at passasjeren skal smake på innholdet før ombordstigning?

Som nevnt er de nye bestemmelsene ved flyplassene bare begynnelsen på det totale overvåkningssamfunnet med en fascistisk ny verdensorden.

I mars i år ble det kjent at man i Norge jobber for at alle borgerne skal ha ID-kort. Først som et såkalt "tilbud", senere garantert ved tvang.

Computerworld meldte i artikkelen blant annet dette:

Men alle med fast bopel i landet, vil ha mulighet til å få et slikt kort.

 • en kontaktløs brikke som skal inneholde persondata sammen med biometri (ansiktsfoto og fingeravtrykk)

  http://www.idg.no/computerworld/article46456.ece

  Se også:

  http://www.idg.no/produkter/sikkerhet/kryptering/article46666.ece

  Personlig er jeg overbevist om at dette overvåknings-og kontrollhysteriet ikke har noe som helst med terrorfare å gjøre eller for at vanlige folks sikkerhet skal ivaretas. Så hvorfor skjer dette i en global skala?
  Jeg vil peke på to ting, selv om motivene nok er mange flere:

  1. Man vil begrense vanlige folks bevegelsesfrihet. Det er en åpen hemmelighet at vi har passert peak oil og at det ganske snart vil bli knapphet på fossilt brensel. Norge passerte toppen av oljeproduksjon i 2001 og står nå for et årlig produksjonsfall på 7-8%. Samme utvikling står alle andre oljeprodusenter for og det betyr at på et visst punkt vil etterspørselen overstige tilbudet og prisene vil stige ytterligere. Det vil bli en stygg kamp om energiressurser.

  Dersom man gjør det ubehagelig nok for folk å reise med energikrevende transportmiddel, vil nok de fleste begrense sine reiser til det absolutt mest nødvendige. Enkelte politikere i Norge har til og med snakket om å lovfeste begrensninger på flyreiser, selvfølgelig med det vikarierende motivet, CO2 utslipp. Det andre verdensomspennende temaet med global oppvarming som det blir påstått at skyldes menneskeskapt CO2 utslipp, er i virkeligheten de snarlige alvorlige konsekvensene av peak oil, eller oljetoppen.

  2. Legg merke til hvor mye mere kontroll det er på flyplassene nå enn for bare et år siden. Dette skjer samtidig som flere overvåkningskameraer blir utplassert og utviklingen av nye ID-kort teknologier for overvåkning av folk. Forklaringen er alltid den samme, at det vil lette folks hverdag og det blir sjeldent diskutert hvorvidt vi virkelig vil leve i et slikt samfunn og konsekvensene av at grunnleggende rettigheter blir tråkket på.

  Når man skal sjekke inn ved for eksempel Gardermoen, må man forbi personell som står der med plastposer som man skal legge flytende (sprengstoff?) ting i. Så legger man tingene i bokser for gjennomlysing. Det er nå helt vanlig at man må ta av seg belter og sko også før man kan gå gjennom scannerboksen. På andre siden vil man ofte bli ropt opp av sikkerhetsfolk og måtte åpne bagasjen dersom det skulle befinne seg en liten flaske med parfyme eller lignende. Hele prosessen er ubehagelig selv om man har intet å skjule og det er lett å forstå at mange vil finne det ydmykende. Alle blir altså ansett å være potensielle terrorister inntil det motsatte er bevist.

  Hva er så motivet? Jeg er komplett og fullstendig overbevist om at det er et opplæringsformål. Vi skal gjøres vante med å bli kontrollert og sjekket, hvorsomhelst, nårsomhelst. Det er derfor man innfører tiltakene gradvis, slik at ikke sjokket og kanskje protestene skal bli for store.

  Den finansielle, militære, industrielle og politiske eliten er i ferd med å tilrive seg full kontroll over hele verden, dets befolkning og ressurser. De har overtatt styringen av mange store internasjonale institusjoner som FN og kontroll over pengeproduksjonen i land som USA. De konktrollerer verdens største krigsmakt, USA, som igjen dikterer utviklingen i resten av verden. Et av målene er det pengeløse samfunn med ID-chips operert inn i hvert eneste menneske i verden for full kontroll av hvor denne oppholder seg, saldoen på chippen som kan nullstilles ved behov og alle mulige personlige opplysninger lagret for rask og effektiv kontroll av deres maktapparat.

  Dessverre er folk flest så programmert og avledet av Store Media at de vil le av eller rett ut avfeie en slik forklaring. For mange er det forståelig at det er for ubehagelig å tenke at slik ondskap virkelig eksisterer. Men likegyldighet overfor det som egentlig skjer er det samme som indirekte støtte. Dersom gode krefter skal klare å stoppe denne katastrofale utviklingen, må mange flere sette seg inn i det som foregår i verden mens media rapporterer om ubetydeligheter og folk flest koser seg med virtuell virkelighet på TV.

  Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.

  -Benjamin Franklin

  OPPDATERING NR. 2, 23. MAI 2007:

  Ikke før hadde jeg skrevet oppdateringen ovenfor, så leser jeg på NRK tekst-TV at SASBraathen nå har fått tillatelse fra Datatilsynet til å bruke fingeravtrykk som ID av passasjerer. Jeg kan ikke se at verken Aftenposten, VG eller Dagbladet på nett har omtalt denne dagsaktuelle saken. Dette siste nytt i arbeidet for total overvåkning av vanlige mennesker er derimot omtalt i Teknisk Ukeblad:

  http://www.tu.no/data/article104983.ece

  I følge Teknisk Ukeblad har to treningsentre og Rema 1000 ikke fått tillatelse til å bruke fingeravtrykk for kontroll av sine ansatte, men ESSO har fått slik tillatelse. Nå har altså SAS som første flyselskap fått slik tillatelse fra Datatilsynet og da er veien kort til at dette blir tillatt i utstrakt bruk i all virksomhet som måtte ønske det. Det er bare et tidsspørsmål.

  Fra før har vi i Norge fått såkalte biometriske pass som er pass med RFID teknologi som overfører data via radiosignaler, altså skapt for overvåkning av innehaverne.

  Det er etter min mening skremmende at så få mennesker reagerer negativt på en slik utvikling og faller for argumentene som brukes for å få folk til å godta stadig nye og mere inngripende tiltak mot personvernet. SASBraathen bør fra nå av boikottes fordi selv om fingeravtrykk som ID sies å være frivillig i første omgang, er det 100% sikkert at flere flyselskaper vil hurtig iverksette samme tiltak og det vil til slutt bli obligatorisk og altså under tvang for alle som vil fly.

  Datatilsynet skuffer. Jeg har med glede lagt merke til at Datatilsynet i mange tilfeller tidligere har stått for beskyttelse av privatlivets fred. Jeg vet ikke hvorfor Datatilsynets tidligere skepsis til SASBraathens planer nå plutselig er borte, men for den som har lest litt om den vestlige verdens hurtige marsj mot økende overvåkning, kontroll, fjerning av grunnleggende rettigheter og bevegelsen mot en fascistisk ny verdensorden, er det ikke uventet. Når nå Datatilsynet har gitt etter for en slik praksis, må jeg konstatere at deres virksomhet fra nå av er verdiløs.

  En kan også lese at de norske myndighetene har vært de ivrigste til å arbeide for å få inført de biometriske passene som USA insisterte på at måtte komme på grunn av det falske argumentet med terrorisme. Vil norske borgere virkelig la seg overvåke og overlate personlige opplysninger til våre myndigheter som er så ivrige etter å lyde ordrene fra NWO, den nye verdenorden?

  http://www.tu.no/nyheter/sikkerhet/article45602.ece

 • Tips oss hvis dette innlegget er upassende

  RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.  |  Tilbakesporings-URL

  1. Hei!

   Spennende blogg du har her!:) Skal sitte meg ned å lese over innleggene dine nå!

   Hilsen Odd Inge

   Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  2. Hei, TAKK for opplysende blogg!!! Synd at ikke flere skriver mer o dette i Norge i frohold til f.eks USA og England. Her skal det leses! Takk igjen og lykke til videre fremover!!!!

   Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  3. Takk for kommentaren Marte og velkommen til bloggen min.

   Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comments are closed.

  Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
  Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
  VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
  Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
  Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
  Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00