TheNaturalWarrior

Hvor rikt er egentlig Norge?

Lagret under: 1 on desember 30, 2010 at 9:28 pm

Jeg vil tro at nesten alle nordmenn tror at Norge er i en særklasse når det gjelder økonomi, med store overskudd på utenlandshandelen, lav arbeidsledighet og et gigantisk fond. Dette er sant.

Videre tror nordmenn at Norge ikke har utenlandsgjeld, i alle fall ikke mye utenlandsgjeld. Dette er feil.

Noen fakta om ståa vår i 2009:

Brutto nasjonalprodukt (BNP):  $ 273,1 milliarder – NOK 1638,6 milliarder

Gjeld- til -BNP ratio, totalt: 201%

Total gjeld til utlandet, offentlig og privat: $ 548,1 milliarder – NOK 3288,6 milliarder*

Andel av gjeld pr. person i Norge: $ 113,174 – NOK 679044,-.

 *Ved 3. kvartal 2010 var utenlandsgjelden ifølge Statistisk sentralbyrå på NOK 3426 milliarder.

Det blir ofte sagt at staten Norge ikke har netto gjeld til utlandet og det er i og for seg korrekt siden det siste tallet fra SSB forteller at offentlig forvaltning har en gjeld på NOK 582,5 milliarder. Dette var på topp for 3 år siden med NOK  891,7 milliarder. Norges Bank har gjeld på NOK 64 milliarder.

Så kommer den private gjelden til utlandet der bankene i alt skylder NOK 1196,8 milliarder.

Andre sektorer er oppført med en gjeld på 1275,2 milliarder. Direkteinvesteringer har en gjeld på NOK 306,2 milliarder. 

Statistisk sentralbyrå:

Norges utenlandsgjeld, etter sektor og finansobjekt

Men er det likevel ikke grunn til å være bekymret selv om det meste av gjelden tilhører private? Har vi ikke sett flere eksempler i de siste årene på at privat profitt forblir privat, mens private tap blir overlatt til det offentlige, altså skattebetalerne?

Når det gjelder andelen av gjeld i forhold til BNP, er det 11 land som er verre stilt enn kriserammede Hellas, deriblant Norge som ligger på plass nr. 8.

Nasdaq.com:

The 11 Nations With Higher Sovereign Debt Ratios Than Greece

Når pensjonsfondet øker i verdi får vi ofte høre fra media om hvor mye rikere hver og en av oss har blitt. Men oljefondet er på rundt 3000 milliarder kroner og Norges totale gjeld til utlandet overstiger denne summen. Det får vi ikke høre om fra media. Faktum er at vi ikke på langt nær er så godt stilt for fremtiden som de fleste av oss tror. Vi har en oljesmurt økonomi som går mot slutten og er underutviklet på annen industri. Vi får langt flere pensjonister og færre skatteytere pr. pensjonist  i nær fremtid. Og vi har ikke minst en gigantisk velferdsstat som ingen vil eller tør starte det nødvendige arbeidet for å redusere. Jeg tror ikke dette kommer til å gå i balanse i fremtiden, men enn så lenge kan vi se på at mange andre land går dukken økonomisk før oss.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

 | Kommentarer (5)

En oppfordring til vaksinetro foreldre.

Lagret under: 1 on desember 4, 2010 at 9:29 pm

Blant det norske folket var det  litt mere skepsis til svineinfluensavaksinen (særlig i etterkant når skandalene ble rapportert) enn det er til vaksinene som blir gitt til barn, de såkalte barnevaksinene. Jeg får av og til høre fra foreldre at de er uenige i min totale avvisning av vaksiner. Da rundt 90% lar sine barn vaksinere med en rekke forskjellige vaksiner fordi de tror at det ikke bare er ufarlig, men også nyttig, da må jeg spørre dem her om hvorfor ikke de selv lar seg vaksinere med de samme vaksinene?

Fra myndighetshold får vi vite at vaksinene har begrenset virkningstid. Det er derfor barn får samme vaksine flere ganger. Foreldre har som regel ikke blitt vaksinert på veldig mange år og mange har ikke oversikt over hva de i sin tid fikk av vaksiner. Hva om du får en barnesykdom som voksen? Hvorfor ikke da stille seg solidarisk med sine barn og la seg re-vaksinere? Myndighetene snakker også ofte om flokkimmunitet. Er ikke din familie en slags flokk? Det er mulig at man må betale litt for det, men hva gjør man ikke for sin egen, og egne barns helse, når man ikke tror på sitt eget immunforsvar men heller fester lit til helsevesenet via legemiddelindustrien?

En kan nok få alle disse dosene på en gang uten noen problemer slik at man kan ta det i forbindelse med et legebesøk for noe annet. Tommy Thompson i det amerikanske legemiddelverket sa en gang for noen år siden at barn uten problemer kan få 10.000 vaksiner på en gang. Det eneste som skjer er ømhet og rødhet på stikkstedet. Intet annet.

Det som ville være interessant for de som eventuelt måtte ta en slik oppfordring, ville være om de skrev en dagbok om sin egen helsetilstand. Skriv om din form og eventuelle kroppslige plager før og etter vaksinasjonen, gjerne i mange år etter fullført vaksinasjonsprogram. Spesielt interessant ville det vært å vite om hvordan foreldre som før vaksinering hadde robust helse og lite sykefravær ville føle seg etter et regime med vaksineblandinger av virus og bakterier blandet med aluminium, polysobat-80, skvalen, kvikksølv, celler fra aborterte fostre og afrikanske grønne aper og annet snacks.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

 | Kommentarer (1)

Forfølgelsen av røykerne er en kollektiv psykisk lidelse

Lagret under: 1 on oktober 12, 2010 at 12:30 pm

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er i dag gjengitt i en rekke norske aviser der de tar til orde for nok et steg videre på veien til å totalforby tobakk. De siste 20 årene har vi i Norge så vel som alle andre vestlige land fått oppleve det ene etter det andre angrepet på oss som røyker. Som alltid når man skal forby og regulere adferd, kommer man med argumenter som er mer eller mindre relevant.

Tobakk har alltid vært sterkt avgiftsbelagt i Norge og det kommer av to forhold. Først og fremst selvsagt som en kjærkommen inntekt til staten og dernest det typiske norske med at folk  ikke skal  kunne unne seg noe som smaker av luksus og unødvendighet  uten først å måtte betale dyrt for det til staten. Så ble det for noen år siden lagt ned forbud mot røyking i offentlige lokaler og det var et tiltak som faktisk de fleste røykere også sluttet seg til. Argumentet da var prisverdig nok, nemlig å skåne ikke-røykere fra tobakksrøyk. Men da også lokaler som var  ment til å brukes kun av røykere som frivillig oppholdt seg der ble forbudt, da skjønte jeg så altfor godt at hovedhensikten med forbudet ikke var omsorgen for ikke-røykernes helse, men heller ønsket om å forby tobakk totalt på et senere tidspunkt. Folk blir altså gradvis kondisjonert til et samfunnssystem som de ellers aldri ville gått med på om det skjedde alt på en gang.

Det er ikke mange månedene siden den tåpelige loven kom som tvang alle utsalgssteder å gjemme alle tobakksvarer for borgerne. Argumentene for denne loven er selvfølgelig uhyre svake, men hensikten er klar, det er bare ett av flere steg mot totalforbudet.

I forrige måned kom FN med sine betraktninger omkring røykeloven i Norge og det var etter oppdrag fra norske myndigheter. FN anbefalte da forbud i egne, private hjem. I alle fall der hvor barn oppholder seg og det er nettopp dette de vil bruke som et viktig argument for å komme inn i folks private hjem og forby, nemlig omsorgen for barn. For hvem vil vel skade barn? Og gjennom en årrekke har jo både myndigheter og ikke-røykere opparbeidet seg en oppfattning om at de som røyker er både dumme og ansvarsløse.

Finland har nettopp iverksatt verdens strengeste røykelov som i alle fall delvis oppfyller kravene fra verdensregjeringen FN og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) vil gjerne at vi skal ha det slik i Norge også. Der skal det ikke bare være forbudt med røyking i offentlige lokaler, men også utendørs mange plasser og til og med på folks private balkonger. Man har også som mål at Finland skal være røykfritt innen 2040. Vi ser stadige eksempler på slike tyranniske lover og regler i Norge også, der enkelte kommuner forbyr sine ansatte å røyke i arbeidstiden.

Den som tror at dette bare er lyse ideer som kommer fra forskjellige hold helt av seg selv, tar feil. Angrepet på brukere av tobakk er etablert fra overnasjonalt hold for mange år siden og forbudene kommer gradvis for å sørge for at et totalt forbud er mulig om noen tiår. Hvor beleilig det er for dem at LHL kommer med dette utspillet i media, alt skrevet ordrett i alle avisene og der politikerne ikke er tilgjengelig for kommentar. Nei, de vil nok helt sikkert følge med på reaksjonen til majoriteten først, før de tør uttale seg og komme med nye lovangrep på de som bruker tobakk.

Folk må nå begynne å tenke over hvilket samfunn vi skal ha i fremtiden

Røykere er nå en liten minoritetsgruppe og står således lagelig til hugg av majoriteten fordi folk flest aksepterer og praktiserer demokratiske og kollektivistiske verdier som går ut på at majoriteten har rett til å fjerne rettigheter til mindretallet. Denne forfølgelsen er videre forsterket av globale, statlige og kommunale myndigheter, organisasjoner og media, noe som gir legimitet til mange ikke-røykere til å se ned på og ønske forbud for en aktivitet de selv ikke har interesse av.

Jeg er en røyker ja, og jeg er klar over at det kan være helseskadelig. Men det er min gudegitte rett til, uten innblandelse fra noen, å foreta valget om å røyke så lenge dette ikke er til skade for andre.

Kan de som er blant mobberne av røykere vennligst reflektere over følgende: Du er i en majoritet nå og føler deg overlegent de “dumme” røykerne. Det politisk korrekte samfunnet er enig med deg og du tilhører nå en stor gruppe som har blankofullmakt til å henge ut mindretallets valg. Men hva når det samme samfunnet finner ut at noe av det du velger å gjøre også må forbys? Vil du da være like entusiastisk og glad for at andre ved tvang beskytter deg mot deg selv?

- Norge bør bli røykfritt

Finland skal bli tobakksfritt

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

 | Kommentarer (17)
Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00